Här hittar du samtliga texter som publicerats på hemsidan under 2011.

Du kan även välja att bläddra bland enbart artiklar eller krönikor/debattartiklar. Observera att texterna sorteras efter det datum de publicerats på hemsidan, inte datumet då de publicerats i tidningen.Arbetstiden måste sänkas

"Tillväxt för jobbens skull är ett mantra politiker repeterar. Det är inte en grön idé. De pumpar upp bubblor med hjälp av billig tillgång till nytt kapital, med cykliskt återkommande kollapser och påtvingade nyliberala reformer som följd. Varje effektivisering måste hela tiden tas ut som ny konsumtion, i Sverige har man till skillnad från nästan alla andra i-länder ökat årsmedelarbetstiden sedan 1980."
Läs ledaren

Bländande skatter från ett sargat land

Sprängningen av de två monumentala Buddha-statyerna i Bamiyan i Afghanistan för tio år sedan är en sinnebild för det sorgliga öde som drabbat landet.
Läs artikeln

En våldsam konsturladdning

Rikard Rehnbergh har sett Hjärtkniparen med Zirkus Loko-Motiv på Teater Giljotin i Stockholm.
Läs recensionen

Verktyg för ett hållbart ledarskap

Benita Eklund har sett Från Rädsla till Kärlek av Jackie Bergman.
Läs recensionen

Landgrabbing, livsmedelssuveränitet och växthusgaser

"Organisationen Grain är en av årets fyra mottagare av Right Livelihood Award, det alternativa nobelpriset. 'För organisationens världsomfattande arbete till skydd av småböndernas levnadssätt och rätt att odla samt för Grains avslöjanden om hur jordbruksland i utvecklingsländer faller massivt undan för utländska finansiella intressen.' Att roffa åt sig jordbruksarealer, det kallas för landgrabbing på engelska och svenska."
Läs ledaren

Kaos, våld och vimmel

"Stundtals kaotiskt och hetsigt var det då den årliga Salemmarschen (som sedan 2000 anordnas i anslutning till nynazisten Daniel Wretströms dödsdag den 9 december samma år) för första gången genomfördes i centrala Stockholm i lördags, mitt ibland julhandlande, turister och nobelpristagare. Och den massiva polisinsatsen till trots, gjordes inte mycket rätt för att förhindra hetsen."
Läs krönikan

Upprättelse

"Lite vinddrivna och kantstötta, stod vi vant i olika köer, på stadshusgården. Vi hade finkläder på. För en del var det byxdress från Hennes och för andra rena joggingbyxor och randig tröja som nästan täcker ölmagen. En del allvarligt tysta och andra med glada återseenden. Folk har kommit från när och fjärran för att få upprättelse. Staten ska be om förlåtelse för sitt ansvarssvek gentemot en rad arbetarungar som placerades i vanvård utan tillsyn mellan 1920 och 1980."
Läs krönikan

Klimat - mediernas och politikernas dilemma

"Tyvärr är det så att de politiska journalisterna inte är insatta i klimatfrågan. De är rent av obekväma med denna typ av frågor. Därför försvinner klimatet från dagordningen så fort en klimatkonferens avslutats. Så var det efter Köpenhamn, så lär det bli efter Durban."
Läs ledaren

Fredsrörelsen på Orust:

Fred är mer än bara frånvaro av krig

De legendariska fredsaktivisterna Erni och Ola Friholt har en mångårig kamp för fred och solidaritet bakom sig. Deras arbete är förenat med kärlek till det lokala livet på Orust i Bohuslän och en stark vilja att stödja människor i de fattigaste delarna av världen.
Läs artikeln

Pris för ett gott arbete

"Kvinnor och barn drabbas värst av krig, klimatförändringar och den skeva maktfördelning som råder i världen. Det är det få som förnekar. Men när resurser fördelas och arbetsinsatser belönas hamnar genusperspektivet oftast i skymundan. Till och med Right Livelihoodprisets mottagare har till största delen varit män. I år finns glädjande nog två kvinnor bland de fyra pristagarna och en grundläggande kvinnofråga som barnafödandets villkor uppmärksammas."
Läs krönikan

Eken är död - länge leve demokratin

"Försvaret av eken var en protest mot överexploateringen i Stockholm. Men ett borgarråds dolda roll gjorde det också till en demokratifråga."
Läs ledaren

Kläder för uthyrning

Att låna kläder på samma sätt som med böcker på ett bibliotek är ett nytt initiativ som har syftet att problematisera masskonsumtion av textilier. Det finns klädbibliotek i flera stora städer i Sverige och i förra veckan invigdes Klädoteket i Göteborg med en insamlingskväll.
Läs artikeln

Litteratur för lata helgdagar

Julen närmar sig. Under mellandagarna har många äntligen tid att läsa. Här följer bok- och julklappstips från redaktionen.
Läs boktipsen

Ska Slussen till Skansen?

"I min ungdom gifte jag mig i sakristian i Klara kyrka, Stockholm. Min hustru och jag var då mantalsskrivna på Klara Vattugata. Ett folkligt kvarter fullt av liv: ölkaféer, bagerier, restauranger, redaktioner för olika tidningar: Stockholmstidningen, Aftonbladet, Svenskan och DN, tidskrifter som till exempel Fogelströms Folket i Bild, Rum för Resande, småbutiker av alla slag. Närhet mellan människor."
Läs krönikan

Maktbestämd sanning

"Människan har döpt sig till homo sapiens, den visa människan, som fattar beslut på vetenskap och beprövad erfarenhet och efter öppen diskussion. Jag vill nog i stället hävda att sanningen är maktbestämd och att avvikande åsikter förföljs, och att det kostar oss mycket pengar och onödig ohälsa. Det som styr vad som är sanning är inte förnuftsargument utan känsloskäl, pengar och prestige."
Läs ledaren

Nanoteknikens riskfaktorer

Det anordnades ett dagsemanarium om nanoteknikens riskfaktorer på Ekocentrum i Göteborg, där bland andra Läkare för Miljön, Ekocentrum och Chalmers deltog. Det blev fullsatt till bristningsgränsen, och frågorna var många kring en av 2000-talets revolutionära industriutvecklingar.
Läs artikeln

"Det finns inte bara ett sätt att förändra världen"

Ekonomihistorikern Oskar Broberg gör allt annat än plöjer texter i historiska arkiv. Han är tydlig med sina ideer och lever dem själv oavsett om det är i rollen som studierektor, författare eller som ledamot i JAK-bankens styrelse.
Läs artikeln

Miljöproblem utanför naturen

Miljöproblemen uppstår i samhället, inte utanför. Därför måste samhällsvetenskapen få en mycket större roll i diskussionen om hur miljöproblem uppstår och hur de ska lösas. Detta skriver Rolf Lidskog och Göran Sundqvist i den nyligen utkomna boken Miljösociologi.
Läs artikeln

Varning för Facebook

"Pär Ström från den nyliberala tankesmedjan Den nya välfärden har gett ut en ny skrift: Storebror på Facebook. Där varnar han för de risker och integritetshot de sociala medierna ger. Facebook kommer alltmer att ersätta all annan kommunikation: att ringa, mejla eller sms:a. Den som inte är med där kommer inte att finnas. Och allt vi gör där registreras för att styra annonserna, så att företaget tjänar ännu mer."
Läs ledaren

MR-dagarna 2011:

Gränslösa rättigheter

Årets MR-dagar anordnades i Stockholm. Kulturhuset fylldes under två dagar med seminarier och engagerade männniskor.
Läs artiklarna

Certifiering som affärsidé

"I Miljömagasinet häromveckan skrevs om certifiering av vår mat. Rättviseprodukter, KRAV, Klimatsmart med mera. Och som det också klart stod i en artikel - vem certifierar man för? Jo, för sin egen del. Certifieringen har blivit en affärsidé. Certifieraren är en mellanhand som tjänar pengar på konsumentens osäkerhet och okunnighet i biologiska frågor."
Läs ledaren

Fjärilar och dyngbaggar

Tidigare i år tilldelades för första gången en ekolog och entomolog Kungliga Vetenskapsakademiens Crafoordpris. Motiveringen till valet av Ilkka Hanski: "För hans nyskapande studier om hur rumslig variation påverkar dynamiken i djur- och växtpopulationer."
Läs artikeln

Förr kallades det kolonialism

"Rikare och starkare länder och folkgrupper har i alla tider tagit sig friheter mot de fattigare och svagare. Ofta har det handlat om erövringar och plundring. Under senare århundraden har det främst varit europeiska länder som har lagt under sig stora områden på andra kontinenter. Dessa områden har blivit kolonier som bland annat har försett kolonisatörerna med råvaror. Under senare delen av 1900-talet blev kolonierna fria, självständiga stater."
Läs krönikan

Bensin på skuldbrasan

"Den europeiska skuldkrisen är en utlöpare av den ekonomiska krisen 2008. De amerikanska och europeiska regeringarna öste ut pengar för att lösa ut bankerna och återställa tilltron för ekonomin. Bankerna erbjöd Grekland korta obligationslån till en ränta på bara några tiondels procent. Mer än man ville ha. Några månader senare mångfaldigades räntan."
Läs ledaren

Internet och den nya medievärlden

Förra veckan ordnades en konferens om Internet och demokratisk förändring i Stockholm. I fokus stod den arabiska revolutionen och flera hundra nätaktivister fick en högtidsdag när de in real life kunde stråla samman med många av de frihetskämpar, twittrare och it-proffs som blev kända profiler när diktatorerna tvingades bort från makten.
Läs reportaget

Mobilanvändande barns hjärntumörrisk avfärdades

Resultaten av en studie som visar på ett möjligt samband mellan barns och ungdomars användning av mobiltelefoner och en förhöjd hjärntumörrisk presenterades i slutet av juli i svensk och internationell press som "lugnande".
Läs artikeln

Arabisk vår på Dramaten

En oktoberkväll på Sveriges Nationalscen Dramaten i Stockholm uppträdde författare, bloggare, revolutionärer, filmare, journalister och forskare.
Läs artikeln

Amfetamin till barn

"Harald Blomberg, specialist i psykiatri och med mångårig erfarenhet av behandling av barn med ADHD, har kommit med en stridsskrift: Vem behöver Concerta? När bakomliggande orsaker döljs och problemen förvärras. Concerta är ett av flera amfetaminpreparat som ordineras vid ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder)."
Läs ledaren

Klimatet ur ett rättviseperspektiv

Den 15 oktober hölls en heldag med samtal och seminarier kring klimaträttvisa och hållbara alternativ på ABF-huset i Stockholm.
Läs artikeln

Miljöfrågan i konsumentens händer

Konsumentmakt är en viktig nyckel till hållbar utveckling. Det var huvudbudskapet på det internationella möte om världshandelns miljöutmaningar som hölls i Stockholm förra veckan.
Läs artikeln

Barn absorberar dubbelt så mycket strålning som en vuxen

En grupp amerikanska forskare har kritiskt undersökt hur mycket strålning som barn absorberar jämfört med en vuxen man. Slutsats: ett barn absorberar dubbelt så mycket strålning som en vuxen.
Läs artikeln

Hemlighetsmakeri dödar demokratin

"Tystnaden är fortfarande skrämmande när det gäller Fukushima. Då och då kan vi läsa om vad som händer i reaktor ett, men vad som händer i de två andra skadade reaktorerna vet vi inte, inte heller vad som hänt/händer med de tre bassängerna där det använda kärnbränslet förvaras. "
Läs ledaren

Greenpeace jubilerar med ny rapport

För 40 år sedan lämnade en grupp aktivister Vancouver i en liten fiskebåt. Målet var Amchitka utanför Alaskas kust, där USA planerade att utföra ett kärnvapentest. Så började historien om Greenpeace.
Läs artikeln

Kultur för mänskliga rättigheter

Nu samlas den internationella kultureliten i ett försök att bekämpa brott mot mänskligheten. På initiativ från Bianca Jagger bildades i förra veckan en fond för utmärkelser till personer i behov av stöd för sin fortsatta kamp.
Läs artikeln

Kyrkligt kärnkraftsmotstånd

"Lokalerna är till för att användas! Så heter det i Gröna Kristnas handlingsprogram i Stockholms stift. Sagt och gjort. En torsdagskväll i oktober öppnades Katarina kyrka för kärnkraftsmotståndet och en diskussion av 'det värsta brottet mot Guds skapelse' som Roland von Malmborg, en av kvällens inledare, formulerade saken."
Läs krönikan

Makt åt kvinnor i fredsprocessen

"Resolution 1325 - Kvinnor, fred och säkerhet - antogs av Förenta Nationernas säkerhetsråd i oktober 2000. Med denna resolution uttrycker säkerhetsrådet sin oro över att civilbefolkningen, särskilt kvinnor och barn, är mest utsatta vid väpnade konflikter."
Läs ledaren

Ökad halt gifter i marina däggdjur

"Fluorerade ämnen, som bland annat används i teflonpannor, är en grupp giftiga kemikalier som ökar i naturen. Forskare talar om en kapplöpning med kemiindustrin."
Läs artikeln

Filmer som synliggör romska berättelser

Sveriges Internationella Roma Filmfestival (SIRF) hade den 7 oktober urpremiär på biografen Zita i Stockholm. Under helgen visades filmer för allmänheten, och 10-12 oktober för skolor med syftet att diskutera varför det är viktigt att undvika att placera människor i fack.
Läs artikeln

Sent en kväll

"Det är strax före midnatt och vi är på väg hemöver. Eftersom det är tio mil kvar och det kurrar i magen svänger vi in på Nyängs-Rasta i Grums. Restaurangdelen stängd men servicebutiken öppen. Ett mindre snabbköp med korvochmosdisk och gott om folk under ljusrören. Unga och gamla som vill betala bensin, småhandla eller få sig en cabanoss. Och en busslast hungriga norrmän."
Läs krönikan

Sveket mot Västerdalarna

"Med sitt beslut att lägga ner persontrafiken på Västerdalsbanan offrar regionpolitikerna Västerdalarna till avfolkning och hotar turistindustrin. Med låtsat engagemang har de talat med dubbla tungor, och, som det nu visar sig, gjort sig av med Itinotågen redan innan frågan om att söka trafikbidrag skulle beslutas i landstinget."
Läs ledaren

GMO-odling stör naturens mångfald

"41 forskare vill tala om för oss att GMO är nödvändigt för att åstadkomma ett hållbart jordbruk (DN debatt 1 okt). Ett hållbart jordbruk hade vi före kriget, sedan dess har vetenskap och forskning fört oss allt längre från det hållbara odlandet och skogsbrukandet. En utveckling som vi nu satsar forskning på att städa upp efter (Östersjön, för att ta ett exempel på framstegens följder)."
Läs ledarsticket

Kärnkraftshunger

"Söndagens SVT Agenda gav oss två klara och mycket oroväckande besked i kärnkraftfrågan. För det första gjorde Anna-Karin Hatt, landets nya energiminister, klart att Centerpartiet och regeringen inte har någon åsikt om vilken energi (och hur mycket) som produceras. De borgerliga har abdikerat för marknaden. Typ: 'Vi klargör spelreglerna och sedan får det bli som energibolagen vill'."
Läs krönikan

Skarp humor från hjärtat

Benita Eklund har läst Mats Kamp av Mats Jonsson.
Läs recensionen

Nybyggaranda på Centerstämman

"Centerpartiet har haft stämma i Åre och Annie Lööf valdes till ny partiledare. Hon har ett starkt stöd i partiet och går hem i medierna. Därtill är fingrarna inte nedsmutsade av anklagelser om att ha sålt ut ett anrikt kärnkraftsmotstånd."
Läs ledaren

Rapport från Bokmässan

"Årets Bok och Biblioteksmässa drog knappt 100000 besökare, nästan 2000 fler än förra året. Mässans tema, Tre länder - ett språk, Tyskland, Österrike och Schweiz var representerat med 95 tyskspråkiga förlag och 30 författare från Tyskland, Österrike och Schweiz."
Läs rapporten

Brott att tillämpa svensk grundlag

I våras drev en minoritet i riksdagen igenom att implementeringen av EU:s kontroversiella datalagringsdirektiv ska skjutas upp i ett år. Eftersom Sverige inte infört direktiv inom den tid som EU kräver stämdes regeringen inför EU-domstolen av EU-kommissionen i Bryssel.
Läs artikeln

Manipulerad studie om tumörrisk

Forskare vid Karolinska Institutet presenterade i slutet av juli en studie om risker för mobilanvändande barn. De beskriver resultaten som "lugnande", trots att de indikerade en ökad risk för hjärntumörer. Forskarna begränsade dessutom analysen så att möjligheten att se en ökad risk reducerades.
Läs artikeln

Fukushima, Marcoule, Ringhals...

"De kärntekniska olyckorna hopar sig. Tilltron till denna energikälla är snart lika med noll. Ett tecken på detta är att den tyska energijätten Siemens lägger ner sitt kärnteknikprogram. Fler kommer att följa för allt fler inser att kärnkraften har nått vägs ände. Det är inte många tidningar som fortfar att följa händelserna i Fukushima. Man skulle nästan kunna tro att allt är över."
Läs ledaren

Vitrysk kulturfest utan politik

Ett av målen för den vitryska festival som gick av stapeln i Helsingborg i början av september var att förmedla "bilden på nutida Belarus, som de flesta kanske känner som det 'diktatoriska' Vitryssland". Arrangören Tania Bauder ville genom detta visa att det i Vitryssland finns mycket mer, inte minst ett rikt vitryskt kulturarv.
Läs artikeln

Den avslutande delen om en annorlunda resa genom Nordvästafrika

På fisketur i en träpirog

I sista delen av Rikard Rehnberghs reseberättelse följer vi med ut på utfiskade vatten i Bijagķ i Guinea-Bissau. Han är på väg mot World Social Forum och ett klimatmöte i Dakar, men vägen dit och nya insikter om människans miljöpåverkan är resans egentliga mål.
Läs artikeln

"Vi måste sluta leva på andra länders landareal"

En hållbar matproduktion består av många olika delar. Det behövs både personliga och politiska åtgärder för att vår mat ska bli klimatsmart. Forskaren Johanna Björklund berättar om bland annat lokala kretslopp och globalt ansvar.
Läs artikeln

Politiker för svensk matsuveränitet?

"Den 8 september hölls ett seminarium vid KSLA (Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien) i Stockholm under rubriken: Vägval för världens jordbruk, hur får vi planetens resurser att räcka till alla?"
Läs ledaren

Partiet som svek folket och Så minns jag Eva

Professorn i kärnfysik och förre detta riksdagsledamoten för Centerpartiet Eva Selin Lindgren avled 3 september i år. Lasse Karlsson och Solveig Ternström ser tillbaka och minns.
Läs krönikorna

Del 2 av 3 om en annorlunda resa genom Nordvästafrika

Med bildäck som siktmärken

Inbäddad i en kamelkaravan färdas Rikard Rehnbergh genom öknen, på väg mot World Social Forum och ett klimatmöte i Dakar. Vägen dit är resans egentliga mål och i öknen finns tid att fundera; över klimatförändringar och livets gång.
Läs artikeln

En trivsel född ur egenheter

Benita Eklund har läst Så renoveras torp och gårdar av bland andra Ove Hidemark.
Läs recensionen

Medierna valde nya centerledaren

"Långt innan de glesnande leden av hårt prövade medlemmar i centerpartiet fick tillfälle att inom organisationen diskutera efterträdare till Maud Olofsson hade de stora medierna inte bara tagit fram tre kandidater utan också utsett Annie Lööf-Johansson till ny partiledare. Varför är då Annie Lööf så populär bland de politiska reportrarna? "
Läs ledaren

EU-dom stärker genteknikkritikerna

Honung får inte innehålla pollen från gentekniskt modifierade växter som inte är godkända som föda, enligt ett beslut från EU-domstolen.
Läs artikeln

En lång klimatvänlig färd i Nordvästafrika

En postjulstressig kall natt förra året reser Rikard Rehnbergh från Sverige för att delta i World Social Forum i Dakar. Men detta ligger två månader fram i tiden och vägen dit är resans egentliga mål: Att klimatvänligt färdas i spåren av människans miljöpåverkan. Del 1 av 3 sker till fots i Atlasbergen.
Läs artikeln

Grön ideologi möter politisk praktik

Benita Eklund har läst Tänk grönt, 21 texter om framtiden, en antologi där bland andra Per Gahrton deltar.
Läs recensionen

Trådlöst skadar - men vem bryr sig?

"Allt fler i vårt moderna samhälle mår dåligt och symtomen blir allt tydligare. Huvudvärk, migrän, kronisk utmattning, nerv- och muskelsmärtor, koncentrationssvårigheter, synrubbningar, minnesförlust, öronsus, sömnsvårigheter, brännande känsla i huden, oro, ångest, hyperaktivitet och beteendestörningar hos barn, skenande blodtryck, hjärtarytmi, stroke, hjärtinfarkt, epilepsi, näsblod, hjärntumörer? listan kan göras lång."
Läs ledaren

Historiskt beslut om växtskyddsmedel

Sveriges befolkning kommer troligtvis snart att utsättas för ökade mängder bekämpningsmedel. Detta sedan Kemikalieinspektionen har godkänt utökad användning av medlet Moddus M på utsäde.
Läs artikeln

Klimatet låter sig inte luras

"Den så kallade klimatpolitik som bedrivs idag har en förkärlek för marknadsmekanismer som saliggörande metod för att få ner utsläppen. Det sägs bli mest effektivt (läs billigast) om någon har chansen att tjäna pengar på minskade utsläpp."
Läs krönikan

Vägval för Miljöpartiet

"I höst blir det tillväxtdebatt skriver Maria Sköld i sin krönika för GP. Då har miljöpartisterna rådslag om arbetstidsförkortning, och moderaterna skall ta fram en ny miljöpolitik till stämman i oktober. Bägge partierna har försökt undvika frågan, men nu måste de ta ställning."
Läs ledaren

Döda bottnar breder ut sig längs kusterna

Syrebrist och bottendöd är inte bara ett problem på djupa vatten. En ny studie visar att kustnära områden, som Stockholms skärgård, också är drabbade.
Läs artikeln

50 affischer på Amnestys 50-årsdag

Varje svensk lokalgrupp i Amnesty fick 50 kampanjaffischer i present i år. Anledningen var organisationens 50-årsjubileum.
Läs artikeln

Hög tid för reformer

Jytte Guteland, just avgången ordförande för SSU, uttrycker en önskan om att Sverige ska följa Tysklands väg, när det gäller att lägga ner kärnkraften. Inte bara av säkerhetsskäl, säger hon.
Läs artikeln

Om slutet på en epok av gynnsamt klimat och billig olja

Archie Duncanson har läst Den stora förnekelsen av Johan Rockström och och Anders Wijkman.
Läs recensionen

En perfektionist improviserar

Benita Eklund såg Prince på Way Out West i Göteborg.
Läs recensionen

Välfärdsmått för gröna att driva

"I den nordtyska delstaten Schleswig-Holstein har de gröna i delstatsparlamentet tagit fram - med hjälp av bland andra Institutet för ekologisk ekonomi i Berlin - ett alternativt välfärdsmått, omfattande 21 parametrar."
Läs ledaren

Fredslägret War starts here

Ofogs fredsläger "War starts here" i Luleå i slutet av juli handlade om krig och motstånd. Men också om kopplingen mellan krig och klimatförändringar. Här följer två rapporter från aktioner utförda under lägerveckan.
Läs rapporterna

Konstform censureras av Stockholm stad

Alla former av graffiti betraktas sedan 2007 som klotter av Stockholm stad som då införde nolltolerans med en ny klotterpolicy. Riksteatern tar upp frågan till debatt och menar att det är censur av en sedan länge etablerad konstform.
Läs artikeln

Fritt fram för avfallstransporter

"Varje dag sker det tusentals transporter av radioaktivt material, står det på EU:s hemsida. Det handlar om allt från medicinskt riskavfall till utbränt kärnbränsle. Transporterna sker både inom medlemsstaterna, mellan medlemsländerna och till länder utanför EU. Det mesta är lågaktivt avfall, men årligen transporteras 7000 ton använt kärnbränsle från reaktorerna till olika mellanlager."
Läs krönikan

Livsmedelsverkets råd ger sjukdom

"En genomgång av Livsmedelsverkets kostråd förbluffar i hur lite de förändrats, trots bristen på hållbart vetenskapligt stöd för dem. Lika lite som Strålskyddsmyndigheten vill man kännas vid någon forskningsom strider mot den egna dogmen. "
Läs ledaren

Hedersvåld och rasism debatterades på Pride

Prideveckan i Stockholm var full med föreläsningar och debatter, en om hedersrelaterat våld och rasism. Exempelvis lyftes frågan att 70 000 ungdomar i Stockholm berättar om rädsla att bli bortgifta under tvång.
Läs artikeln

Rapport från ett krisdrabbat Japan

"Sällan eller aldrig har så många svenskar blivit berörda av Hiroshimadagen som i år. 6 augusti var nämligen Yukiko Duke Sommarvärd i Sveriges Radio och gav oss gripande vittnesbörd från Hiroshima, Nagasaki - och Fukushima."
Läs presentationen och utdrag ur Yukiko Dukes sommarprogram

Miljöfarlig strålning och magnetfält

"Tågtrafikens största miljöfara är dess passagerare, genom deras användning av mobiltelefoner och bärbart bredband. Nästan alla ska prata och söka på nätet. Tågkupén är det mest olämpliga stället att göra det på. Mobilstrålningen studsar fram och tillbaka mellan plåtkarossens väggar, som stänger inne mobilstrålarna. Inte heller fönstren är särskilt genomträngliga."
Läs ledarsticket

Hopp om ekologiskt skogsbruk

"Jag beundrar tidningen Land Skogsland och Rolf Segerstedts observanta täckning av tidens strömningar inom? dagens skogsbruk. Nu då Skogsstyrelsens rättsprocess mot 'blädaren' Harald Holmberg i Norrlands höglägen har återkallats så är det väl fritt fram för oss andra att individuellt 'experimentera' med gallring och avverkning utan risk för rättsliga ingrepp från Myndighetens sida? Eller?"
Läs ledaren

Stämningsfull musik i utmarken

Nu arrangeras Utmarksmusiken i norra Värmland av nästa generation. I år tog Jari Pollari, Bjarne Sjöström och folkmusikern Jacob Ainegren över efter BoAnders Persson och Gunnar Svenssons många års framgångsrikt slit.
Läs artikeln

Besatt av islamofobi

"Det går bara att spekulera om huruvida terrorbrotten begicks i ensamhet eller om det finns ett nätverk bakom. Men även om terrordåden begicks av en ensam galning så begicks de inte i något politiskt vakuum. Terroristen Anders Behring Breivik är en produkt av den tid han verkar i, en tid där fascismen i olika mer eller mindre rumsrena skepnader växer sig starkare i en rad europeiska länder."
Läs krönikan

Det kunde hänt här

"Det är svårt att skydda sig mot någon som är innesluten i en bubbla av hat. Mot någon som spelar krigsdataspel och äter anabola steroider och som tar en extra dos för att klara vad han skulle genomföra. Men hans marxist- och islamisthat är bara extremen av vad som framförts av vida grupper. Det är symptomatiskt att pressens första reaktion var att tala om islamsk terroristattack. Hatattacken mot Palme för kommunism var exempellös. Men här fanns poliser med."
Läs ledaren

Kinas höghastighetståg ifrågasätts efter olycka

Höghastighetsjärnvägen Peking-Shanghai i Kina, som öppnade sista juni i år, sträcker sig 132 mil och har kostat 220 miljarder kronor, 1,66 miljarder per mil.
Läs artikeln

Backafestivalen:

En ekologisk världsmusikfestival

I den gränslöst vackra naturen i Baskemölla på Österlen finns en årlig musikfestival som förser besökarna med ekologiska maträtter och naturcamping på betesängarna. Festivalen pågår under två dagar i juli månad och är en unik satsning av ideellt arbete för en drogfri och miljövänlig upplevelse utöver det vanliga.
Läs reportaget

Borgs nya järnvägsattentat

"Både alliansen och de rödgröna ville investera lika mycket i vanlig järnväg före valet. Det bekräftades också av moderaterna i Järnvägsfrämjandets enkät."
Läs ledaren

Buller förorenar havet

Ljudnivån i haven ökar när nyttjandet blir mer intensivt genom fartygstrafik och vindkraftsutbyggnad.
Läs artikeln

Röda Korsets ordförande Eva von Oelreich:

Engagemang är mer än arbete

Efter nio års internationellt arbete i Genčve landade Eva von Oelreich i Sverige. 66 år gammal är arbete inte längre ett måste, men ett engagemang som hon inte vill släppa och hon sa därför ja till att bli Röda Korsets nya ordförande.
Läs artikeln

Storstadstillväxt ger kapitalförstörelse

"I dag bor hälften av befolkningen i de tre storstadsområdena. Stockholmsregionen växte med 40000 invånare förra året. Samtidigt byggdes bara 5000 lägenheter. Till 2030 säger prognosen 2,5 miljoner invånare. Det ser ut att bli betydligt fler. "
Läs ledaren

Årets politikervecka i Almedalen

Miljömagasinet närvarade vid årets politikervecka i Almedalen. Våra utsända rapporterar här om den gångna veckan.
    Fler texter och bilder finns på Miljömagasinets Hållbarhetsblog.
Läs artiklarna

Femton samiska livsberättelser

Susanne Gerstenberg har läst Jag är same där femton människor berättar om sin identitet som same.
Läs recensionen

Ingen barnfattigdom, bara fattiga familjer

"Barn har inget eget ansvar för sin ekonomiska situation. Man kan till exempel inte ikläda sig eget skuldansvar innan man fyllt 18. Pratet om barnfattigdom innebär att billigt fria till folks sentimentalitet. Om man ska nå barn som lever i fattiga familjer måste man påverka familjens situation. Det har den moderatstyrda regeringen gjort."
Läs ledaren

Arkitekturens evolution

Arkitekten Michael Reynolds har under mer än 30 år utvecklat ett unikt koncept för hållbart byggande. Jordskeppen är självförsörjande med vatten och el och tar hand om sitt eget avlopp. Det är hus för både människa och miljö.
Läs artikeln

Minska koldioxid är inte nog

Det räcker inte att sänka koldioxidutsläppen för att nå målet om högst två graders temperaturhöjning. Man måste även minska halterna av partiklar och markozon.
Läs artikeln

Poeten och plåtslagaren Lajos Rafi

I utkanten av den lilla byn Gyergyķszárhegy bland bergen i transylvanska Rumänien bor den romske poeten Lajos med fru och sex barn. Dit kom jag en afton uti maj när blommorna blommade, fåglarna sjöng, vetet, rågen, kornet nästan gått i ax och en mild bris svepte ner från kullarna med doft av terpentin från pinjer, fura och sibirisk lärk.
Läs reportaget

Djurskyddets häxprocesser

"En kvinna hade med sin sambo under ett antal år byggt upp en omfattande dikobesättning i Karlstads kommun. En ko fick problem vid kalvningen och dog. Detta ledde till att djurskyddet engagerade sig i deras djurhållning. Det slutade med polisanmälan, åtal, dom och böter."
Läs ledaren

Fredsaktivist Tom Hayden, USA:

Siktet mot Wikileaks och sanningen

Tom Hayden, uppmärksammad fredsaktivist i Vietnamkriget, gästade ABF-huset 16 juni. Tom Hayden fick rubriker 1972 under en resa i Nordvietnam, ställde upp i senatorsvalet i Kalifornien och är upphov till Hayden Act, för ett bättre djurskydd.
Läs artikeln

Rytmer i baktakt inspirerar framåt

Reggaebandet Poor earthling sounds satte Slussens betong i gungning på Världsmiljödagen den 5 juni. Med sköna rytmer och underfundiga texter inspirerar de till kamp mot miljöförstöring och orättvisor.
Läs artikeln

Rent vatten från Nestlé

Nestlé fick för två veckor sedan priset Stockholm Industry Water Award för sitt arbete för minskad vattenanvändning och bättre vattenhantering. För många är Nestlé istället ökända för sin aggressiva marknadsföring av bröstmjölksersättning i tredje världen vilket har lett till att miljontals spädbarn har blivit sjuka och avlidit i diarréer. Problemet är bristen på rent vatten att blanda mjölkpulvret med och bristande möjlighet att sterilisera nappflaskorna.
Läs krönikan

Socialt skydd - långt ifrån för alla

"Yvonne Shields, 65 år gammal, född och boende i Bronx, New York, lever på socialen. Tyska tidningen Die Zeit (1 juni -11) berättar i korta drag om Yvonnes situation."
Läs ledaren

Folk säger stopp till privat vatten

Till segrarna i söndagens italienska folkomröstning hörde också den mäktiga folkrörelse som i tio års tid arbetat för att stoppa privatiseringen av landets vattendistribution.
Läs artikeln

Damma av den rättvisa staden

Allt fler delar av staden "stängs" för låginkomsttagare och de som främst använder kollektivtrafiken tvingas bo bredvid stora motorvägar. Susan Fainstein, professor i stadsplanering vid Harvard University, vill hellre tala i termer av rättvisa än hållbarhet när det gäller städer.
Läs artikeln

KRUT på topp vid vägs ände

Susanne Gerstenberg har läst nummer 141 av KRUT, Kritisk utbildningstidskrift.
Läs recensionen

Blockad mot GMO-potatis

Just nu pågår en blockad mot GMO-potatisen Amflora i norra Sverige. I Norge har nyligen motsvarigheten till naturvårdsverket krävt att samma potatis ska förbjudas.
Läs artikeln

Avveckling ja - gör som Tyskland

"Tysklands beslut att avveckla kärnkraften borde få svenska regeringen att äntligen vakna och ta intryck av Fukushima-katastrofen. Tyskarna har insett att kärnkraftens risker är oacceptabla samtidigt som alternativen nu är billigare och säkrare."
Läs ledaren

Miljömagasinet 30 år

I helgen firade Miljömagasinet sin 30-årsdag. Läs mer om evenemanget och se bilder från festen här.
Läs artikeln

Med fokus på att sticka hål på hyckleri

"Varje dag sedan jag fick det tunga beskedet om Eva Mobergs bortgång har jag läst texter av henne. Hon växer och kommer närmare. Jag känner sorg och glädje, saknad och vrede."
Läs krönikan

Fukushima - för alltid

"Läget i Japan är inte under kontroll. Alla hittills tagna åtgärder har varit ett slag i luften, meningslösa, ja, delvis har de till och med förvärrat skadan. Samtliga försök att kyla ner brännstavarna i reaktorerna och i avkylningsbassängarna har varit förgäves. Ett slut på kärnsmältan är inte inom synhåll."
Läs ledaren

Miljömagasinet fyller 30 år

Den 5 juni firar Miljömagasinet sitt 30-årsjubileum med en folkfest för hållbarhet på Slussen i Stockholm.
Läs artikeln

Fisk till havs skadas av oljeutvinningen

Fiskar som lever i närheten av oljeplattformar ute till havs är lika sjuka som fiskar som lever i närheten av föroreningskällor utmed kusten slår svenska och norska miljöforskare fast i en ny forskningsartikel.
Läs artikeln

Program och deltagare på Världsmiljödagen

Talare och artister vid Miljömagasinet och Klimataktions evenemang.
Läs presentationen

Ge din åsikt om "Nya Slussen"

"På den pågående utställningen om 'nya Slussen' på Sjömanshemmet i Stockholm finns bildmaterial för att illustrera hur 'nya Slussen' kan komma att se ut. Under den första utställningen menade kritiker att det illustrerade materialet visade upp en tillrättalagd och inte helt sann bild av nya Slussen."
Läs ledaren

Kärnkraftens framtid efter Fukushima

Vad betyder Fukushima för kärnkraftens framtid? Det beror på vem man frågar. Sista tyska reaktorn bör stängas 2021, säger Angela Merkels etikkommission. "Vi måste börja om på ruta ett och satsa på förnybart", säger den japanske premiärministern. Men på KTHs offentliga seminarium nyligen lät det annorlunda.
Läs artikeln

80 procent grön el år 2050?

Hela det globala behovet av energi kan täckas med förnybar energi och redan 2050 kan närmare 80 procent komma från gröna energikällor. Dessa slutsatser dras i en ny rapport från FNs klimatpanel som utarbetats av 120 forskare och godkänts av 194 medlemsländer.
Läs artikeln

Årets Fritänkarpris till Akiko Frid:

En ärlig aktivist i all enkelhet

I år går Miljömagasinets Fritänkarpris till Akiko Frid som bland annat jobbar på Greenpeace med GMO-frågan. Hon har ett djupt engagemang för världen och andra människor och drömmer om det lokala samhället med plats för alla.
Läs artikeln

Söndertrasad livsväv

"Föreningen Vågbrytaren har utformat det senaste numret i sin skriftserie som ett miljöspecial. Det är välskrivet och intressant. Men jag blir vemodig, för skriften visar hur vi är på väg att bryta sönder livsväven, av okunskap eller av ovilja mot att ta till oss hur mobilstrålningen påverkar allt levande, djur och växter, ja även bakterier i marken, så att den blir ett överlevnadshot lika stort som vår klimatförstörelse."
Läs ledarsticket

Centern vilseleder om förnybar energi

"Maud Olofsson (C) och Andreas Carlgren (C) försöker inbilla oss att Centerpartiet vill skapa en långsiktig och hållbar energipolitik baserad på förnybar energi. Det är inte trovärdigt. Det är känt att Centerpartiet i och med att Maud Olofssons proposition gick igenom i riksdagen i fjol öppnar för en nära nog fördubbling av kärnkraft."
Läs ledaren

"Det krävs en ny syn på textilers kvalité och värde"

Ekobomull är inte samma sak som god kvalité och bomull i sin naturliga miljö är inte sämre för miljön än andra växtfibrer. Git Skoglund reder ut begreppen och besöker en kinesisk producent med stort intresse för växtfibrer; David Xu i den kinesiska provinsen Shandong.
Läs artikeln

Kortare arbetstid är en framtid

Kortare arbetstid har varit en hjärtefråga för både arbetar- och miljörörelsen. Medan den för arbetarrörelsen handlat om att minska arbetslöshet och öka rättvisa har miljörörelsens apell motiverats med behovet av att leva resurssnålare.
Läs artikeln

Fattigdom är inte självvalt

"Det råder inte brist på resurser, utan brist på politisk vilja till rättvis fördelning. I Sverige lider vi av sviterna efter 80-talets satsa-på-dig-självkampanjer. Det behövs en fördelningspolitik som befriar alla från frätande oro för försörjningen. Omedelbara insatser krävs för att rätta till de värsta felen i socialförsäkringssystemen."
Läs ledaren

Supercykelvägen lockar pendlare att lämna bilen

Den klimatsmarta cykeln har blivit trafikplanerarnas dröm. Liten, tyst och hälsosam men ändå snabb och flexibel passar den utmärkt i städerna. Nu ska specialutrustade cykelvägar göra resan ännu attraktivare.
Läs artikeln

"Vi får det näringsliv som vi förtjänar"

- Vi har mycket kunskap och ganska lite tid på oss. Framtiden handlar om att företaga men inte riskera livet, säger författare Bertil Torekull vid inledandet av ett seminarium om Framtidens företagande i Båstad.
Läs artikeln

"Vi kan förändra verkligheten om vi gör gemensam sak"

Med anledning av att det nu är 40 år sedan Almstriden utkämpades publicerar vi här en artikel från 2008. Benita Eklund träffade då Folkrörelserävarna Staffan Wrigge och Göran Folin som var med i begynnelsen.
Läs artikeln

Vårt behov av att höra till

"Nyligen arrangerade föreningen Näringslivets Miljöchefer tillsammans med tidningen MiljöAktuellt en heldag på Cirkus på temat Sustainability Day. Budskapet från de inbjudna amerikanska instituten och svenska företrädarna för de likaså amerikanska konsultbolagen var att näringslivet kommer att fixa framtiden. Politikerna ska givetvis bidra med de långsiktiga förutsättningarna, men dessa måste vara i linje med näringslivets affärslogik och vinstkrav."
Läs ledaren

Franska läkare kräver åtgärder:

Barnens hälsa under miljöhot

Mona Nilsson deltog på en konferens om cancerforskning, som hölls för tredje gången i Paris i april. Hon återger I Miljömagasinet teorier presenterade av forskare från hela världen.
Läs artikeln

Historia, recept och bilder från Halland

Git Skoglund har läst Halländska gårdsbutiker & kaféer av Ann-Charlotte Fagerlind och Ann-Kristin Lindh.
Läs recensionen

Demonstrera mot EU första maj

"När Sverige 1994 röstade om huruvida vi skulle gå med i EU eller ej, var de ledande i fack och socialdemokrati pådrivande för ett ja. Vi skulle vara med och påverka. EU skulle bli socialistiskt. "
Läs ledaren

Kärnkraften - "Den gemensamma fienden"

Kärnkraften är en tidsinställd bomb - Avveckla nu! var rubriken för den kongress som Läkare mot kärnvapen anordnade i Berlin den 8-10 april. Förutom sambandet mellan kärnkraft och kärnvapen hamnade fokus på den pågående katastrofen i Fukushima.
Läs artikeln

DU-vapen: oförenligt med folkrätten

"Kärnkraften sätter freden i fara. Den teknologi som används för kärnkraft är också förutsättning för att utveckla kärnvapen. På så sätt ökar risken för spridning och av samma anledning ökar antalet kärnvapenstater. För att hindra krig är det nödvändigt att avveckla kärnkraften och att ersätta den med ett decentraliserat system med förnyelsebar energi."
Läs krönikan

Möte i Ramsele om naturbruk och levande landsbygd

Naturbrukskonferensen ägde rum i Ramsele i Ångermanland kring årets Internationella småbondedag den 17 april. Konferensen var en uppföljning av höstens sammankomst i Ransby i norra Värmland, den första av sitt slag.
Läs artikeln

Tjernobyl i åminnelse

"Tidningen Ny Teknik har presenterat en intressant rapport från den kommision från amerikanska kärnkraftsinspektionen som dels på konsultbasis hjälpt till på plats i Fukushima, dels också noga inspekterat reaktorerna."
Läs ledaren

Krav på kortare djurtransporter i EU

I Sverige får slaktdjur transporteras i max åtta timmar. Men om de skickas utomlands kan resan bli mycket längre. Kampanjen 8 timmar vill sätta stopp för det.
Läs artikeln

Tro eller veta? Det är frågan

"I nästa vecka är det 25 år sedan Tjernobylkatastrofen. En katastrof som fortfarande pågår. Den gamla sarkofagen läcker och måste få ett nytt skydd. I dagarna möts därför några av världens 'stora' för att diskutera hur en ny skyddskåpa ska finansieras. Beräknad kostnad för denna överbyggnad är 6,6 miljarder kronor. Att det blir så dyrt beror delvis på att det inte går att bygga på plats för radioaktiviteten är för hög i och vid den havererade reaktorn. Planen är att den nya sarkofagen ska byggas på slipers, som man gör när man bygger fartyg, och sedan dras fram till reaktorn."
Läs krönikan

Flitig mobilanvändare drabbades av cancer

Christian Blom från Finland fick ett chockbesked 2009; han hade utvecklat aggressiv cancer i halsen. Alla körtlar i halsen, i det område han brukade hålla mobilen, var drabbade. Christian blev inte förvånad. Han hade använt mobilen mycket innan han för åtta år sedan blev elöverkänslig och är övertygad om riskerna med tekniken.
Läs reportaget

Globalisera kampen, globalisera hoppet

"Många politiker talar sig varma för småskaligt och naturanpassat jordbruk, men i praktiken anpassar våra politiker besluten, som skulle gjort detta möjligt, till de beslut de redan tagit i WTO."
Läs ledaren

Nicole Foss vill varna för bubblorna

Det bästa sättet att förbereda sig inför den kommande ekonomiska depressionen är att bli skuldfri, säger finans- och omvärldsanalytikern Nicole Foss. Det andra är att bygga upp det lokala samhället tillsammans med sina grannar.
Läs artikeln

Kampen om maten och naturbruket

Hur får vi en levande produktiv landsbygd där rikedomen som skapas inte alltmer förs bort från de som arbetar? Inspiration kan man få från tidigare folkrörelsers kamp för landsbygdens intressen, social frigörelse och ekologisk hänsyn.
Läs artikeln

Skogsbruk på naturens villkor

Varför lägga stora pengar och arbete på plantering, röjning och låggallring, när detta i en skog med naturlig struktur och sammansättning till stora delar sköter sig själv? Så sammanfattar Martin Jentzen sin syn på skogsbruk i Lilla skogspraktikan, som han skrev i år.
Läs artikeln

Normalförklara kärnkraftskatastrofen

"-Det kommer att dröja längre än vad folk tror tills allt blir normalt igen, sade IAEA-chefen Yokio Amani när han träffade FN:s generalsekreterare Ban Ki Moon i fredags, enligt nyhetsbyrån Kyodo, och tillade att läget är allvarligt."
Läs ledaren

Mangroven lagrar mest kol

Tropisk skog diskuteras ofta i samband med åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser. Kustskogar, så kallade mangroveträsk, är en särskilt viktig nyckel på grund av sin förmåga att binda kol, enligt en ny studie.
Läs artikeln

Med fokus på de glömda och gömda frågorna

69 år fyllda och 57 filmer i bagaget. Filmaren Maj Wechselmann drar inte ner på tempot utan är en ytterst aktiv debattör, med hjälp av både gamla och nya medier. På lördag tar hon emot Jan Myrdalsällskapets Leninpris.
Läs artikeln

Paketresor förödande för lokalbefolkningar

En nyligen publicerad fältstudie om turismen på Dominikanska Republiken visar att paketresor med All Inclusive har både sociala och ekonomiska baksidor för lokalbefolkningen i turistländerna.
Läs artikeln

Om en kopp kaffe

"Veckorna har nu gått sedan min hemkommun Hässleholm beskrevs i riksmedia som kommunen där man inte får påtår på äldreboendet. Kanske går det nu att se kaffediskussionen lite från sidan, utan att trampa på ömma tår hos dem som - felaktigt och med mediernas vanliga respektlöshet - utmålades som kafferansoneringens förkämpar."
Läs ledaren

Goda bär för hjärta och hjärna

Att bär smakar underbart är ingen nyhet. Men nu uppmärksammas bären också alltmer för att de är så nyttiga. Istället för att köpa de importerade superbären kan du odla själv.
Läs artikeln

Friskare med ursprunglig kost

Nästan alla våra vanliga folksjukdomar, som vi ofta tar för givna med ökad ålder, skulle inte alls vara så vanliga om vi åt mer av den kost som vi är evolutionärt anpassade till. Vårt dagliga bröd med smör och ost är sannolikt inte bra för oss, inte ens om det är fullkorn och oavsett fetthalt.
Läs artikeln

Mycket medicinalväxter i samisk mat

Hans stärnlycke har läst Sydsamiskt mathantverk i tradition och nutid av Gustaf Jillker.
Läs recensionen

Kärnkraftsförespråkare på dekis

"Dessa säkra kärnkraftsreaktorer som bara blir säkrare och säkrare för varje ny incident och vid varje ny olycka! Men det verkar råda en slags desperation från kärnkraftsförespråkarnas sida. De talar oftast inte om det aktuella läget utan om en fjärde generation kärnkraft som är säkrare. Nåväl, frågan hur något som är säkert kan bli ännu säkrare vore något för en satiriker att skriva om."
Läs ledaren

Slutförvar för kärnbränsle på tapeten

Hur kommer prövningen av SKB:s ansökan om att få bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark gå till? Om det bjöd Naturskyddsföreningen och MKG till diskussion.
Läs artikeln

Initiativ för en energismart utveckling

Under tre dagar, den 15-17 mars, pågick Energimyndighetens nya nordiska konferens på Svenska Mässan i Göteborg - ett möte mellan de nordiska energimyndigheterna och olika aktörer inom branschen.
Läs artikeln

Martina odlar mat och livskvalité

Resereportagen lockar till skärgården med vacker natur och härliga måltider. På Idholmens gård finns bonden som ordnar både blommande strandängar och god potatis.
Läs artikeln

Domedag för atomkraft

"När jag skriver detta är det måndag morgon den 14:e mars. Hela natten har det kommit rapporter från Japan om tiotusentals döda människor, om förstörda hus, gator och vägar. Om brist på vatten, livsmedel och energi och om tillståndet vid de japanska kärnkraftverken. Det japanska folket är verkligen att beklaga. "
Läs ledaren

Att hitta sig själv i vildmarken

Att leva i vildmarken handlar inte bara om att hitta mat och bygga skydd för väder och kyla. Det handlar till lika stor del om att bygga upp bra relationer och lära sig leva i nuet. I början på mars åkte Sofia Härén ut i skogen på en Vildvecka som arrangerades av föreningen Naturliv.
Läs artikeln

Slutet på atomåldern

"Rapporterna om en växande tragedi når oss från Japan. De mest skrämmande rapporterna gäller de kärnkraftsolyckor som följt i naturkatastrofens spår. Som miljöminister 2002-2006 var jag politiskt ansvarig för den svenska kärnkraftssäkerheten. Den erfarenheten gjorde mig mer övertygad än någonsin om att framtidens energikälla inte ska vara kärnkraft."
Läs krönikan

Full tank och tom tallrik

Christina Winter har läst En värld utan bröd av Wilfried Bommert.
Läs recensionen

Vattenfall trollar bort koldioxid

"Lilla kommunen Beeskow, åtta mil sydost om Berlin, demonstrerar mot Vattenfalls planerade CCS-pilotanläggning. 2500 människor, nästan var tredje invånare, var ute på gatan i slutet av februari, skriver tyska TAZ (28/2). Demonstranterna sjöng 'Nej till sopor under jorden', även kyrkklockorna ringde för att stödja protesten."
Läs ledaren

Markägare mot samer

Nyss avslutades renbetesmålet mellan markägare och samer i Högsta domstolen. Det största målet på trettio år. Domslut kommer i april.
Läs krönikan

En sophantering full av energi

I Västerås finns anläggningen som förvandlar matavfall och vall till biogas och gödsel. Utsläppen av koldioxid minskar och växtnäringen cirkulerar tillbaka ut på åkrarna.
Läs artikeln

Växtnäring från gammal mat göder ny

Lantbruket är en av hållplatserna på växtnäringens vandring mellan stad och land. Med följer mullämnen som gör jorden bördigare.
Läs artikeln

Svårtolkad religiös struktur

"Vad är vodou? En fråga som de flesta nog besvarar med en rad klichéer lånade från Hollywoods tolkning. Då handlar det främst om svart magi, pakter med djävulen och dockor som man kan skada sina fiender med samt zombies som äter människokött."
Läs recensionen

Mellan konst och verklighet

"Pål Hollender började sitt konstnärskap genom att vara med i dokusåpan Expedition: Robinson 1998. Han gjorde skandal 2001 när han gjorde filmen Buy Bye Beauty, i vilken han själv har sex med ett av sina intervjuoffer i Riga. Han har även gjort en film om pedofili, Pelle Polis. Den handlar om en polisman som utnyttjade Pål när han var 13."
Läs recensionen

Palmeutredningen - ett bedrägeri?

"Sveriges statsminister Olof Palme sköts ihjäl på en livligt trafikerad plats i Stockholms centrum den sista februari 1986. Efter 25 år och en av historiens mest omfattande polisutredningar är mördaren fortfarande på fri fot. Mordet påminner mer om en avrättning, där man ju inte heller brukar bekymra sig om en gärningsman. Olof Palme avlägsnades snabbt och smidigt, och om hans politik har det därefter varit tyst."
Läs ledaren

Korsa inte jordklotets smärtgränser

Föda till nio miljarder är utmaningen. När Forum för miljöforskning diskuterade mat växlade perspektiven mellan svält i Afrika och fjärilar på svenska naturbeten.
Läs artikeln

Bibliotek på väg att privatiseras

Biblioteken är nästa inrättning Nacka kommun vill privatisera. Men tre av fem är skeptiska enligt Hjördis Herlitz från Miljöpartiet.
Läs artikeln

Kultur som ger självinsikt

"Det börjar lättsamt med en humoristisk sång om vad som är en normal smörgås; limpa med ost och gurka? Någon fnittrar, men den unga publiken är medveten om symboliken, den lyssnar allvarligt och uppmärksamt."
Läs recensionen

Jordbrukspolitikens omläggning

"Under en lång period i mänsklighetens historia har jordbruket varit modernäringen. De flesta människor har varit bönder. Men jordbruket har också fött en överklass som alltid sett med förakt på arbetet med jorden."
Läs ledaren

"Det finns en önskan om ett nytt samtal om tillväxt"

Den brittiske professorn Tim Jackson var nyligen på Sverigebesök. Det blev helt fullt i Malmö och i ABF-huset i Stockholm räckte inte ens den största lokalen till. Till mötet i Riksdagen kom också betydligt fler än väntat. Lasse Karlsson följde besöket och berättar om en andra våg av tillväxtkritik som inte får gehör hos den etablerade makteliten.
Läs artikeln

Bryta mönster

"Tim Jacksons bok Välfärd utan tillväxt övertygar på två avgörande punkter: Den klargör att många av de allvarligaste problemen i världen beror på parollen 'tillväxt till varje pris' och den visar att de som vill lösa problemen med mera av samma sort, det vill säga fortsatt ständig tillväxt, är okunniga eller oansvariga eller bådadera."
Läs krönikan

Skräpet blir en väv av möjligheter

Kanelbulle ā la lyx, spindelöga och jordbruksredskap. Det är ord som besökarna förknippar med ett av verken i utställningen Nytt liv i ny tappning.
Läs artikeln

Människans, djurens och livets värde

"Pelle Strindlund är ickevålds-utövare i freds- och djurrättsrörelsen. Han har arbetat med fattiga i Texas, levt bland ursprungsbefolkningen i Guatemala, gjort fredsaktioner mot brittiska kärnvapen, kampanjat mot svensk vapenexport samt eskorterat utsatta palestinska flickor till och från deras skola."
Läs recensionen

Kulturtidskrifter i fara

"Vi har problem. FSK, Föreningen för Sveriges kulturtidskrifter, är i kris och det krävs omedelbara krafttag om vi ska överleva som förening. För oss som arbetar aktivt med FSK dominerades hela förra året av oro för vad den nya kulturpolitiken skulle föra med sig. Vi debatterade hett vad en förändring av kulturtidskriftsbegreppet skulle innebära."
Läs ledaren

Den problematiska tillväxten

"Sverige hade nyligen besök av Tim Jackson som arbetar i en hållbarhetskommission nära den brittiska regeringen. Ett resultat av det arbetet var rapporten 'Välfärd utan tillväxt' som är kritisk till att det högsta politiska målet idag heter ekonomisk tillväxt. I grunden handlar kritiken om att vi behöver inse vad som är hållbart och vad som inte är det."
Läs krönikan

Det som du kallar sopor...

En utställning på temat sopor ska visas på Nordiska museet. Uställningen tar upp problematiken kring vårt förhållande till vårt avfall och hur samhälle och kultur ser på saken. Hur definierar man sopor? Hur har vårt förhållande till denna ofrånkomliga biprodukt utvecklats genom åren?
Läs artikeln

Gröna Listan - miljömärkt för upphandling

Västra Götalandsregionen satsar på gröna offentliga upphandlingar. Inköpen av inredningsartiklar som kontorsutrustning, möbler och textilier till den offentliga sektorn ställer nu höga krav på miljömärkning.
Läs artikeln

Ta strid mot betygen

Vilka är det som får låga betyg och vilka effekter får det? De skolsvaga eleverna kommer framför allt från hem utan studietradition. De har varken från hemmet eller skolan fått de förutsättningar som de behöver för att kunna hävda sig i betygskonkurrensen. Hur mycket de än försöker kommer de inte i kapp de lyckligare lottade eleverna. Likväl måste de ideligen delta i betygsprov på sådana kunskaper, som de inte hunnit eller kunnat skaffa sig.
Läs ledaren

Naturvårdsverkets och Havsmiljöinstitutets rapport Havet 2010:

Havsörnar och abborrar drabbade av okända gifter

Årets rapport om miljötillståndet i svenska havsområden, Havet 2010, skildrar bland annat hur gifter påverkar havsörnar och abborrar i Östersjön. Forskarna ser oroande effekter men kan inte säga vad som orsakar dem.
Läs artikeln

Havsörnar dör av blyförgiftning

Havsörnar som äter skadeskjutna djur eller kadaver kan få i sig dödliga mängder bly från ammunitionen. Det är inget nytt problem men forskarna är överraskade av problemets omfattning.
Läs artikeln

Färre stormar ger syrefattigt hav

Det finns observationer om att antalet vinterstormar blir färre och teorier att det beror på klimatförändringarna. Det skulle innebära färre stora inflöden till Östersjön som är beroende av syrerikt saltvatten från Nordsjön av många skäl.
Läs artikeln

Byt ut plastpåsen

På ett år tillverkas cirka tusen biljoner plastpåsar. Det innebär över en miljon påsar per minut.
Läs artikeln

Knöligt beslut om potatis

Kemikalieinspektionen har godkänt groningshämmaren kloroprofam för användning vid lagring av potatis. Som en följd förbjuder Livsedelsverket potatisskal som grisfoder.
Läs artikeln

Kvinnor köps för sex eller som surrogater

Boken tar avstamp i hur vi, i dagens kapitalistiska samhälle, delat upp vår person i varat och varan, jaget kontra produkten, och hur detta i sin tur påverkar vår syn på prostitution och surrogatmödraskap.
Läs recensionen

Lycka

Lyckan - kan den ökas med politiska beslut? Ja, allt mer tyder på det och runt om i världen börjar den framväxande lyckoforskningen få betydelse i politiken.
Läs ledaren

Rapport från Köpenhamn

Det var med positiv förväntan som Miljömagasinets demonstrationstrupp möttes upp på Köpenhamns centralstation. Solen sken från en blå himmel och det talades om rekordstor uppslutning. På Christiansborg Slotsplads samlades demonstranter i tiotusentals ordnade i så kallade block utifrån nationell eller ideologisk tillhörighet. Stämningen var hög med musik, upptåg och inspirerande tal av bland annat indiska miljöaktivisten Vandana Shiva.
Läs krönikan

"Vi måste vända världen rätt igen"

Klimatmötet blev en besvikelse men det finns ändå anledning att vara nöjd. Trots polisens våldsamma preventiva metoder lyckades ideella organisationer, aktivister och vanliga medborgare föra fram sitt budskap. Vår rörelse är på väg att ta steget till nästa nivå, menar författaren och aktivisten Naomi Klein.
Läs artikeln

Almedalen 2010

Politiken som formar framtiden

När Almedalsveckan går av stapeln har ingen hunnit tröttna på vare sig rekordvärme eller valrörelse och trots 1396 programpunkter är det hela tiden fullt till bristningsgränsen.
Läs artikeln

Vård och omsorg på frivillig grund

En del talar om skendemokrati och privatiseringsiver medan andra menar att det ger ökat inflytande och självständighet. Det gäller Överenskommelsen som sedan 2008 är det dokument som ska styra samarbetet mellan offentlig och ideell sektor inom vård och omsorg.
Läs artikeln

Del 1. Tuffa villkor i teknikindustrin

Svältlöner bakom billiga mobiler

Ny mobiltelefon toppade i åtta fall av tio när prisjämföraren Prisjakt listade de 100 mest populära prylarna i julklappshandeln. Men medan konsumenter i allt snabbare takt byter ut funktionsdugliga mobiler fortsätter indier att arbeta i fabrikerna för två euro om dagen enligt MakeITFair.
Läs artikeln

Del 2. Inga straff för miljöbrott i teknikindustrin

Bleka insatser mot e-avfallsdumpning

Ju kortare tekniklivscyklar, desto mer e-avfall. Det innebär dels att producenter behöver fortsätta utveckla gröna alternativ, dels att människor måste återvinna mer än dagens dryga 50 procent i Sverige enligt Erik Albertsen på Greenpeace.
Läs artikeln

Smart teknik som håller måttet

- Prisskillnaden på miljö-vänliga produkter och andra är i dag inte så stor. Dessutom sparar vi då energi, miljö och pengar, säger Claudia Nilsson, Siba.
Läs artikeln

Att byta till nytt eller inte

Det är många aspekter som spelar roll för hur mycket en produkt påverkar miljön. Energiförbrukning är ett exempel, men den beror på hur mycket du använder produkten. Mattias Lindahl, forskare vid Linköpings universitet, arbetar med de här frågorna.
Läs artikeln

Gamla mobiltelefoner glöms bort i byrålådor

Många låter som en säkerhetsåtgärd den gamla mobilen ligga kvar i byrålådan om något skulle hända den nyinköpta. Men där lämnas metaller som kan återanvändas.
Läs artikeln

Greenpeace: Nokia "grönast"

Som konsumentupplysning listar Greenpeace var tredje månad teknikjättarna med hänsyn till miljövänlig produktion. Nokia toppar igen.
Läs artikeln

Träningsprogram mot dyslexi

Problem att läsa, dyslexi, förr kallat ordblindhet, har ungefär 5-8 procent av befolkningen. Andelen beror på var man sätter gränsen för hur svåra problemen ska vara.
Läs artikeln

Personporträttet som dröjer sig kvar

Svårdefinierat förstås men ändock, vissa livsöden är mer besvärliga än andra. I tv-dokumentären Jakten på Bernhard får vi möta en man som trots att han är "lite grumlig i huvudet" (enligt egen utsago) lyckats fungera någorlunda i vårt toppresterande samhälle.
Läs recensionen