Ursprungligen publicerad i Miljömagasinet 49, 9 december 2011

Pris för ett gott arbete

K

vinnor och barn drabbas värst av krig, klimatförändringar och den skeva maktfördelning som råder i världen. Det är det få som förnekar. Men när resurser fördelas och arbetsinsatser belönas hamnar genusperspektivet oftast i skymundan. Till och med Right Livelihoodprisets mottagare har till största delen varit män. I år finns glädjande nog två kvinnor bland de fyra pristagarna och en grundläggande kvinnofråga som barnafödandets villkor uppmärksammas.


Årets Right Livelihoodpristagare med grundaren Jakob von Uexkull på bakre raden till vänster.

Priset instiftades 1980 av Jakob von Uexkull och kallas ofta det alternativa nobelpriset. Mottagarna är i första hand praktiker som bemöter utmaningar mänskligheten står inför.

I måndags delades det ut för 32:a gången och en av pristagarna är Jacqueline Moudeina, en av Tchads första kvinnliga advokater. Hon har fokus på mänskliga rättigheter för kvinnor och barn men priset får hon framförallt för sin kamp att ställa Tchads förre diktator Hissène Habré inför rätta. Han lever numer i Senegal och Jacqueline Moudeina vill ha honom utlämnad till Belgien, som lagt ut en arresteringsorder mot Habré för bland annat folkmord.

- På vår kontinent är straffrihet en cancer som med sin påföljande sjukdom korruption har infekterat vår politiska kropp, säger hon i sitt tal under prisutdelningen.

Hon lever under ständiga hot mot sin egen säkerhet; 2001 skadades hon allvarligt av en granat som en man hon åtalat låg bakom. Ett Right Livelihoodpris ger ett visst skydd eftersom angrepp blir riskfyllda om de uppmärksammas internationellt. Jacqueline Moudeina säger att priset ger henne mod att föra kampen vidare.

- Det är en innerlig uppmuntran för oss försvarare av mänskliga rättigheter och särskilt för oss kvinnor, som kämpar i det dagliga livet, under mycket svåra förhållanden, ibland med risk för våra egna liv, i en värld där makten för det mesta tillhör männen.

Den andra kvinnliga pristagaren, barnmorskan Ina May Gaskin, belönas för ett arbete som enligt Right Livelihoodstiftelsen "varit banbrytande för barnmorskeutbildningen under årtionden när denna kunskap ofta trängts undan av en förlossningsvård som blivit alltmer tekniskt inriktad". Hon lär bland annat ut ett traditionellt handgrepp som underlättar förlossningar, en "Gaskinmanöver".

Ina May Gaskin håller ett inspirerande tal med många konkreta råd om hur vi ska vända trenden mot allt större förlossningsrädsla och fler kejsarsnitt, som vi ser i de flesta länder. En utveckling som också finns i Sverige, om än inte i lika hög grad som i till exempel USA.

- Vi måste vakna upp och inse att det är lätt att skrämma kvinnor kring deras kroppar, särskilt i länder där barnmorskor har litet eller inget politiskt inflytande, i relation till läkare och företagsvärlden.

Hon anser att det aldrig bör finnas ett vinstintresse inom förlossningsvården och påpekar att kvinnor och barn tar smällen när rädsla, okunskap och girighet tillåts ta över.

Pristagare är också organisationen Grain som arbetar för att skydda småböndernas försörjning och rättigheter. Grain belönas särskilt för sin kamp mot så kallad landgrabbing, när utländska investerare gör storskaliga uppköp av mark i utvecklingsländer. Det är en företeelse som breder ut sig och i talet riktas skarp kritik mot svensk inblandning i stora markköp, i till exempel Moçambique.

De tre ovan nämnda pristagarna får 150 000 euro var. Right Livelihood Award-stiftelsen delar också ofta ut ett hederspris till någon som inte i första hand behöver ekonomiskt stöd. I år går det till solenergientreprenören Huang Ming som ackompanjerar sitt tacktal med fantastiska bilder på nyskapande arkitektur där solpaneler integrerats.

Share