Ursprungligen publicerad i Miljömagasinet 21, 27 maj 2011

Ge din åsikt om "Nya Slussen"

P

å den pågående utställningen om "nya Slussen" på Sjömanshemmet i Stockholm finns bildmaterial för att illustrera hur "nya Slussen" kan komma att se ut. Under den första utställningen menade kritiker att det illustrerade materialet visade upp en tillrättalagd och inte helt sann bild av nya Slussen.

Stadens bilder visade strålande sydeuropeisk sol över hela Slussen, inget spår av någon tungt skuggig norrsida, som ju skulle komma att bildas enligt modellen, och ett myllrande folkliv. Bloggare och aktivister var inte sena att photoshoppa fram andra bilder där nya Slussens grå färg, skuggor och den bortbyggda utsikten illustrerades. Dessa spreds via nya medier och vykort till allmänhet och tidningar som SvD.

- Rör inte vår utsikt! ropade folket. Sten Nordin, stadsborgarråd, backade och lovade åtgärda. Martin Schröder, arkitekt på Stadsbyggnadskontoret poängterade i TV-framträdanden att kritiken som framkommit i plansamrådsprocessen främst rört utsikten, vilket inte stöds av stadens egen registrering där det framgår att runt två tusen namn för att bevara och restaurera Slussen som kulturarv skickades in samtidigt med ytterligare cirka tusen enskilda skrivelser med blandat innehåll och kritik. Men arkitekterna skickades ändå tillbaks till ritbordet för att modifera förslaget.

Vid denna andra vända höll man till synes det man lovade. Husen bakom Katarinahissen placerades bakom en siktlinje, till synes inte störande. Det stora huset framför gamla stan framstod som lägre och illustrerades med en glaskub. Vid möte med den internationella arkitekten erkändes dock på tu man hand att "det är inte säkert att den byggnaden blir genomskinlig", men huvudmannen Spencer från Foster och Partners protesterade samtidigt inte när besökare på premiärvisningen av utställningen sade "nu störs ju inte utsikten längre" angående husen bakom Katarinahissen.

Men materialet och det som sades eller undläts att sägas under stadens utställning var missledande, menade fristående sakkunniga, och denna gång var man beredda och producerade snabbt ett litet bildmaterial som ställdes ut på Galleri Wetterling i Kungsträdgården under endast två dagar sent i maj. En bild finns tillgänglig på nätet med ärendets diarenummer och stadens adress på om man vill sprida den bland vänner och bekanta, och samtliga av galleriets bilder finns tillgängliga online.

Du kan också se stadens officiella bildmaterial på utställningen i Sjömanshemmet fram till den 19:e Juni.

Vad anser du om "nya Slussen"? Lämna din åsikt till Stockholms stad i deras reguljära processdialog.

Share