Här hittar du samtliga texter som publicerats på hemsidan under 2015.

Du kan även välja att bläddra bland enbart artiklar eller krönikor/recensioner. Observera att texterna sorteras efter det datum de publicerats på hemsidan, inte datumet då de publicerats i tidningen.Sluta hoppas - handla i stället

"Nu har alla packat väskorna och åkt hem från Paris. Om avtalet blir en framgång eller ej avgörs av vad deltagarna packar upp i de nationella åtaganden som varje land åtar sig. Helt klart är att när man nämner 1.5 grader så innebär det extremt snabba utsläppsminskningar för att ens ha en chans att nå dit. Redan gjorda åtaganden har ingen chans att nå det målet. Faktum är att inte ens målet om 2 grader kommer nås om inte nya löften OCH åtgärder beslutas. Det är därför bra att det blir uppföljningar, med en tydlig uppmuntran att jobba vidare."
Läs ledaren

COP21 dag för dag - så blev det

Ett avtal har skrivits under av 195 länder. Vägen dit var lång. Här följer vi skeendet dag för dag. Men blev avtalet starkt nog för att hindra den allt snabbare globala uppvärmningen?
Läs artikeln

En modern ungersk klassiker

Rikard Rehnbergh har läst Satantango av László Krasznahorkai.
Läs recensionen

Järnvägens lov

Stig Forshult har läst Bättre med tåg 2 av Hans Sternlycke.
Läs recensionen

Elöverkänsliga saknar fristäder

"År 1999 fanns 300000 strålningskänsliga. Även om ingen offentlig beräkning gjorts bör de vara betydligt fler i dag. Med fler master, ökad utbredning av trådlösa nätverk och ständigt nya mobiltelefonsgenererationer ökar antalet fall. Och med utbyggnaden av fjärde generationens mobiltelefoner, 4G, kommer masterna att ligga så tätt att det blir få platser att fly till."
Läs ledaren

Frizon för elallergiker hotas

"I en motion från 2001 föreslogs det att en utredning skulle göras gällande möjligheten att använda stadens fastighets bestånd för att inrätta en eller flera elfria zoner med bostäder för elallergiker eftersom det i en tätort finns elektromgnetiska fält överallt. Ett av de områden som eventuellt ansågs lämpligt var Lövsta-Kyrkhamn."
Läs krönikan

Miljoner kräver ambitiöst avtal

Inför klimatmötet i Paris, COP 21, som inleddes måndagen den 30 november, har många miljöengagerade aktiverat sig i kampanjer för att utöva påtryckning på beslutsfattare i Sverige och på internationell nivå.
Läs artikeln

Kapitalism kontra klimat

Rikard Rehnbergh har läst Det här förändrar allt av Naomi Klein.
Läs recensionen

Svensk militär alliansfrihet är rationell

"Under kalla kriget förde Sverige en självvald neutralitetspolitik - alliansfrihet i fred syftande till neutralitet i krig. Dess bärande element var militär alliansfrihet och denna politik fördes med konsekvens fram till 1991/1992."
Läs ledaren

Får inte hävda havre-dryck är mer hälsosam

Den skånska havredryckstillverkaren Oatly, med huvudkontor i Malmö och tillverkning i Landskrona, får inte längre hävda att havrebaserad mjölk är en hälsosammare produkt än komjölk.Detta enligt ett beslut i Marknadsdomstolen.
Läs artikeln

Paris:

Klimatmötet får annan form

Terrordåden i Paris har vällt i stort sett allt över ända. Risken är överhängande att andra saker än klimat och miljö kommer att diskuteras. Det stora klimatmötet 30 november till 11 december kommer också att ske i tysthet.
Läs artikeln

En bok om Sverige i dag

Synneve Hagström har läst Svart kvinna redigerad av Fanna Ndow Norrby.
Läs recensionen

Kampen för fred

"En isande känsla går genom magen när det blir klart att statsministern sagt ja till krigsinsatser mot IS i Syrien och Irak. President Francois Hollande deklarerade redan på måndagen i franska parlamentet att landet var i krig, och han har bett alla europeiska länder att ställa upp. Sverige befinner sig alltså i ett regelrätt krig för första gången sedan 1809."
Läs ledaren

El Niño och La Niña kraftigare

Väderfenomenet El Nino återkommer regelbundet vid Stillahavskusten. Men klimatförändringarna gör att skadorna de senaste årtiondena blivit mycket allvarliga. Många kopplar de enorma skogsbränderna i Kalifornien och Australien hit. Teresa Noriega Edvardsson redogör för sambanden.
Läs artikeln

Grönlandsisen smälter snabbare än beräknat

Grönlands glaciärer smälter snabbare än de växer. Resultatet är att tillräckligt mycket vatten tillförs till havet för att höja ytan med 0,68 millimeter om året. Men det är långtifrån bara Grönland som drabbas av den globala uppvärmningen. Arktis kan inom några årtionden vara isfritt om sommaren.
Läs artikeln

Mänskliga rättigheter i fokus

Gäller inte mänskliga rättigheter för alla? Vill alla ha mänskliga rättigheter? Människor kämpar modigt för mänskliga rättigheter, mot främlingsfientlighet och rasism, medan andra ifrågasätter och slår ned på orden som används. Hur går det ihop? Och kan grupper som utsätts för hat och rasism i Sverige enas i sitt motstånd? På Mänskliga Rättighetsdagarna väcktes frågor och det gavs även några svar.
Läs artikeln

Osynliga tjänare utomlands

"I dagarna tävlar européerna med varandra om hur solidariska de är med alla som föds utanför Europa. Visst vill vi leva med föreställningen att Europa är berett att dela med sig av sitt välstånd. Men några hundra tusen flyktingar hit eller dit ändrar inte på de globala strukturer som gör att vårt välstånd och deras kaos är två sidor av samma mynt. Den ekonomiska världsbild som formar vår syn på globala sammanhang blundar systematiskt för orsakerna till de klyftor och konflikter som i andra världsdelar alstrar drömmar om ett bättre liv i Europa. För att förstå hur vi kunde bli så blinda måste vi skärskåda den moderna nationalekonomins framväxt."
Läs ledaren

Översvämningarnas orsaker

Vad beror de senaste årens översvämningar i Sverige på? Diskussionen om klimatförändringar måste vägas mot en påverkan av förändringar i ett landskap, menar KTH-forskaren Anna Åkesson. Hon redogör här för slutsatserna i sin doktorsavhandling om vattendragsteknik.
Läs artikeln

Vidunderlig kärlekshistoria

Synneve Hagström har läst Bläckfisken av Christer Lundberg.
Läs recensionen

Media förvirrar oss

"Är du trött på att höra om decemberöverenskommelsen, DÖ, och inte förstå? Det är inte konstigt eftersom ingen förklarar. Det verkar inte ens som om medias vanligen kompetenta reportrar har förstått. Och helt lätt är det inte."
Läs ledaren

Den mystiska Påskön

Påsköns historia är höljd i dunkel. Trots arkeologernas omfattande arbete är många frågor fortfarande obesvarade. Varifrån kom de första bosättarna? Än i dag vet ingen med säkerhet.
Läs artikeln

Strategi för civilisationsskifte

Yvonne Marcus Meyer har läst Vart är världen på väg? av Karl-Erik Edris.
Läs recensionen

Livet som sakletare

Ingvar von Malmborg har läst Svinnlandet av Andreas Jakobsson.
Läs recensionen

Jämställdhet en rättvisefråga

"Som barn-, äldre- och jämställdhetsminister ansvarar jag för områden som verkligen har bäring på ett hållbart samhälle ur ett socialt och ekonomiskt perspektiv."
Läs ledaren

Bakgrunden till Kyotoprotokollet

Klimatförändringarna och debatten om utsläppen kan ibland uppfattas som ett ganska nytt problem. Men varningarna om att växthusgaser påverkar klimatet är äldre än många kanske tror. Karl Gunnarsson går igenom utvecklingen från förhandlingarna i Kyoto 1997 och fram till i dag.
Läs artikeln

Lyriskt om utflöden

Carita Nyström har läst Ur av Wava Stürmer.
Läs recensionen

Måla in sig i ett hörn

"Rubriken Måla in sig i ett hörn är en metafor för att obetänksamt försätta sig i en hopplös eller eventuellt fatal situation utan någon självklar väg ut. Jag har valt den för att sammanfatta min syn på det marknadsekonomiska system som mänskligheten skapat som potemkinkuliss - en målad kuliss som döljer ett träskland - för att beskriva hur vi skapar maximal välfärd."
Läs ledaren

Västsahara: 40 års ockupation

"Med ett stort säkerhetspådrag och en nästan fullsatt andrakammare inleds seminariet om Västsahara. Debatten som rasat den senaste tiden har naturligtvis gjort sitt."
Läs artikeln

Konsten att behandla utsatta pojkar

Börje Svensson är en mycket erfaren psykoterapeut som i 25 år arbetat med barn som utsatts för sexuella övergrepp. Här berättar han om sina erfarenheter från Rädda Barnens framgångsrika pojkmottagning. Bara en tiondel av alla offer blir senare förövare, men det kan inträffa och då måste psykoterapeuten ligga steget före.
Läs artikeln

500 år av förtryck och diskriminering

Romer är en av Sveriges officiella minoriteter. Romerna har traditionellt varit ett resandefolk, och deras historia i Sverige är kantad av förföljelse, trakasserier och diskriminering. Rikard Rehnbergh har tittat på 500 års romsk närvaro i Sverige.
Läs artikeln

Välskriven biografi om en exil

Martin Jernberg har läst Stefan Zweig vid världens ände av George Prochnik.
Läs recensionen

Trygghet inför ålderdomen

"Stockholmare ska kunna känna trygghet inför ålderdomen. Stockholm är en stad där vi ska ta hand om varandra. Äldreomsorgen ska garantera en trygg vardag med hög livskvalitet och vara jämlik."
Läs ledaren

Medborgare säger nej till TTIP-avtal

Opinionen mot det transatlantiska handelsavtalet TTIP växer. För drygt en vecka sedan passerades en magisk gräns - över tre miljoner EU-medborgare har nu skrivit under en protest till EU om TTIP-avtalet.
Läs artikeln

Han valde att inte hämnas

Om detta må ni berätta heter en svensk faktabok om Förintelsen i Europa 1933-1945. Den delades ut till barn i Sveriges samtliga grundskolor 1997. Boken beställdes av regeringen och ingick i den statliga informationssatsningen 'Levande historia'.
Läs artikeln

Tsatsiki på gränsen till tonåren

Synneve Hagström har läst Tsatsiki och Hammarn av Moni Nilsson.
Läs recensionen

Vackert och tankeväckande

Martin Jernberg har läst Aniara av Harry Martinson i serietolkning av Knut Larsson.
Läs recensionen

Höghastighetståg klimatsmart

"Mitt mål är att fler ska åka tåg och att mer gods ska transporteras på spår istället för på väg. Därför gör regeringen en kraftfull satsning på förstärkt järnvägsunderhåll. Det behövs om fler tåg ska gå i tid och därmed förbättra arbetspendling och exportmöjligheter. Men att enbart satsa på underhåll räcker inte. På flera håll är det fullt på spåren. Vi behöver därför också bygga ut och bygga nytt."
Läs ledaren

Miljoner till miljö i budgeten

I den nya budgeten vill regeringen satsa på klimatet. Investeringar ska göras inom fyra områden: förnybar energi, fossilfria resor, internationella insatser, samt en satsning som kallas hela Sverige är med. Detta handlar om ansvar på hemmaplan.
Läs artikeln

Norge tjänar mer på gas än olja

För första gången tjänar Norge mer pengar på naturgas än på olja. Landet har tagit ett ambitiöst beslut att minska koldioxidutsläppen och hoppas att andra oljeproducerande länder ska följa efter. Hur länge Nordsjöproduktionen kommer att räcka är oklart, men vi kan redan nu se början till slutet på berättelsen om oljepengarna.
Läs artikeln

En riktig dunderhonung

Honung har länge varit populär inom folkmedicinen. Vid en rad sjukdomar, inflammationer och åkommor rekommenderades honung som botemedel. Nu har den naturvetenskapliga forskningen börjat intressera sig för honungens egenskaper och hittat flera intressanta samband.
Läs artikeln

Helhetsstrategi för fred i Syrien

"Det brinner i Mellanöstern. Regionen upplever just nu fler konflikter och krig än på länge. De humanitära konsekvenserna av det blodiga inbördeskriget i Syrien är väl kända: Medan diktatorn Bashar Al-Assads styrkor släpper splitterbomber på civila, kidnappar och mördar IS och andra jihadistiska terrorgrupper såväl soldater som civila. För människor som flyr är förhållandena allt annat än goda."
Läs ledaren

Stockholm:

Stadsbiblioteket renoveras

Mycket är på gång i Stockholms biblioteksliv. Den grönrödrosa majoriteten i Stadshuset har beslutsamt tagit sig an problemen. Biblioteksplanen är snart på plats, nya filialer planeras och äntligen ska det anrika Stadsbiblioteket renoveras.
Läs artikeln

Mannen som aldrig dog

Jan-Ewert Strömbäck har läst Städerna som minns Joe Hill av Göran Greider.
Läs recensionen

Obehagligt 30-årsperspektiv

Karin Wahlgren har läst 2041 av Pelle Sunvisson.
Läs recensionen

Kvinnor som hackar

Rikard Rehnbergh har läst Hackers av Aaase Berg.
Läs recensionen

Järnvägens lov

Stig Forshult har läst Bättre med tåg 2 av Hans Sternlycke.
Läs recensionen

Förföljda författares fristäder

Sverige och Norge är de största mottagarländerna i världen för fristadsförfattare. Migrationsverket har hittills beviljat uppehållstillstånd till 23 författare som förföljts eller hotats i hemlandet på grund av publicistiskt arbete. Efter nordiska påtryckningar utökar nu verket begreppet till att omfatta även andra kulturutövare.
Läs artikeln

Ljusglimtar efter Paris

"Det känns som i går. Hela världen skulle till Köpenhamn. Minns fotot där Angela Merkel och Barack Obama - och Fredrik Reinfeldt - sitter och ser rätt uppgivna ut. Själv hade jag glädjen att träffa biskop Desmund Tutu från Sydafrika som höll ett underbart tal om klimat och rättvisa."
Läs ledaren

Jeremy Corbyn ny ledare för Labour

Socialdemokratiska Labour i Storbritannien har i en medlemsomröstning valt en ny partiledare. Den demokratiske socialisten Jeremy Corbyn.
Läs artikeln

Motstånd som estetik och val

"Med överraskning och glädje mottog många beskedet att den politiska aktivisten och ikonen Angela Davis skulle föreläsa på Kungliga konsthögskolan (KKH) i Stockholm. Davis är en livs levande symbol för medborgarrättsrörelsen som förändrade USA i grunden under 1960- och 70-talet. I dag är hon en 71-årig debattör, intellektuell och professor i filosofi samt en stark röst för de diskriminerade, rassifierade och marginaliserade."
Läs krönikan

Smaltång - en ny art

Smaltång är en ganska nyupptäckt art. Tidigare har den klassats som en variant av blåstång, som är en art med stor formvariation.
Läs artikeln

Ingen hejd på världens skulder

"Världsekonomin kan liknas vid ett ständigt pågående Formel 1-lopp. Tekniska underverk har pressat förare till gränsen för och över mänsklig förmåga. "
Läs ledaren

Flyktingar är välkomna

Cirka 15 000 människor samlades söndag 6 september på Medborgarplatsen i Stockholm under parollen Refugees Welcome - manifestation för asylmottagande. Enligt Sifo ökar stödet i Sverige för att ta emot fler flyktingar och statsminister Stefan Löfven vill nu reformera EU:s flyktingpolitik.
Läs artikeln

Otillräckligt inför nytt Parisavtal

I Paris ägde 6-7 september, i skuggan av den största folkvandringen och flyktingkrisen sedan andra världskriget, ett ministermöte om klimatförhandlingarna rum. Mötet var en förberedelse inför FN-mötet COP21 i december, även det i Paris. Miljö- och vice statsminister Åsa Romson deltog från svensk sida.
Läs artikeln

Själens tidlösa liv

Alf E. Sjöberg har läst Att finna själen av Paul Brunton.
Läs recensionen

Hjärnkoll på mikrovågor, mobiltelefoner och strålning

För drygt tio år sedan fick vi veta att forskare upptäckt att signaler från mobiltelefoner öppnar den så kallade blodhjärnbarriären hos råttor. Med kunskaper om hjärnan inser man att denna barriär ska vara precis vad den kallas.
Läs artikeln

Nordisk Folkriksdag:

Åter på Vega efter 25 år

"Hvordan kan Norden gå foran i en värdirevolusjon? Med, sökerlys på vextökonomi, klima, folkestyre og fred." Detta var temat för Nordisk Folkriksdag 2015 på Vega i Norge, samma plats som för första folkriksdagen för 25 år sedan.
Läs artikeln

Sverige behöver en bostadspolitik

"Ni känner igen det. Bostadsbrist, skenande hyror och priser, bostadslån och otrygghet. Exploatörerna härjar. Åtgärderna har länge varit få och svaga. Häromdagen presenterade Folkpartiet ett tiopunktsprogram som innebär att hyressättningen skulle släppas 'fri'. Vilket bara skulle förvärra problemen ytterligare."
Läs ledaren

Jordbruk - en förlustverksamhet

"Att Sveriges mjölkbönder är tvungna att lägga ner är ingen tillfällighet. EU:s FADN-statistik från åren 1995-2009 visar att bönderna i genomsnitt hade 14,6 procents kostnadstäckning. Inget av de länder som 2009 varit medlem i EU i 15 år eller mer, hade sämre resultat än Sverige. "
Läs ledarsticket

Arkitekter tänker "tänk om..."

Under beteckningen ArkDes Talks: Reprogramming the City bjöd Statens Centrum för Arkitektur och Design in till en kunskapsdag. Där kunde utvalda arkitekter, stadsplanerare och urbanstrateger presentera verktyg och idéer för en innovativ och nytänkande stadsutveckling. Miljömagasinet var där.
Läs artikeln

Faktarikt om vårt svenska lodjur

Johnny Strand har läst Lodjuret av Roger Bergström, Kjell Danell och Ingvar Svanberg.
Läs recensionen

Aktivisters vittnesmål

Anette Grinde har läst Vi lovade att berätta av Majja Solanas Carlsson och Elin Schwartz.
Läs recensionen

Har MP förstått Nya Slussen?

"Har Miljöpartiet i Stockholm, MP, inte förstått att Nya Slussen är ett miljövidrigt projekt? MP i Stockholm har slagits mot Förbifarten med den äran - 28 miljarder i betonginvestering för en lösning som missgynnar kollektivtrafiken och sänker världsarvet Drottningholm. Är det för att MP förlorade den fajten som partiet nu givit upp allt motstånd mot betongsossarna?"
Läs ledaren

Migranternas väg genom Europa

Den enorma flyktingströmmen från ett krigshärjat Syrien över till ett delvis stängt Fästning Europa börjar anta bibliska proportioner. Tyskland kräver en rättvisare fördelning av flyktingar inom EU och får stöd av Frankrike. Miljömagasinet har kartlagt flyktingarnas väg.
Läs artikeln

Berättelser från ett landskap

Jan-Ewert Strömbäck har läst Västmanland av Sven Olov Karlsson.
Läs recensionen

En trädgård att fägnas av

Linnés Råshult i södra Småland är ett levande kulturreservat. Skötseln sker på ett sätt som återskapar det landskap som fanns här vid tiden för Carl von Linnés födelse. Här kan du vandra runt bland svinrot, humlestörar och hasselsnår. Och här kan du hitta en fri tolkning av den vackra lilla Lustgården, som Carls pappa som nygift anlade till sin blivande hustru.
Läs artikeln

Planera samhället efter oljan

"Vi fortsätter att planera samhället som om oljan aldrig kommer att sina. Vi fortsätter med ett fossilberoende jordbruk och vi fortsätter att bygga vägar. Ändå har vi bara några år kvar innan vi kommer att se en allvarlig brist på fossila bränslen. Det gäller inte bara oljan, utan även kol är ändligt. Det innebär inte att fossilbränslena skulle ta slut. Men det kostar mer energi att ta fram det som är kvar - än den mängd energi de innehåller."
Läs ledaren

Ojnareskogen på Gotland räddad

En nära tio år lång klimatkamp är snart över. Och allt tycktes hända på en tisdagsförmiddag.
Läs artikeln

Min vän P G Evander

Folkhemmets skam

"En söndag i augusti åkte jag för tredje gången i sommar till ett äldreboende nära Vasaparken i Stockholm, för att hälsa på min vän författaren Per Gunnar Evander. Han bor där mot sin uttryckliga vilja, placerad av en förvaltare och hennes ständige advokat."
Läs krönikan

Vegansk festival rätt i tiden

Thomas Daligk besökte Way Out West i Göteborg.
Läs recensionen

Smakfullt i trädgården

Ingvar von Malmborg har läst Smakfullt av Karin Eliasson.
Läs recensionen

Klimatförändringarna är en utmaning

"Vi ser redan att klimatet förändras runtomkring oss. Det blir varmare, isar smälter och havsnivån stiger. Det handlar om högst konkreta förändringar, men samtidigt är de svåra att föreställa sig på ett personligt plan. Det handlar om ett för oss helt nytt läge som vi saknar intuitiva referenspunkter för. Vad spelar det för roll om jorden framöver blir - till exempel - två grader varmare? Hur påverkas vi då? Det låter ju lite fjuttigt."
Läs ledaren

Äldre sjuka på politikens bakgård

"Äldreomsorgen är en komplicerad verksamhet. Gamla ska leva tryggt och värdigt - så står det i Socialtjänstlagen. Men denna ramlag reglerar inte när en person ska få rätt till plats på exempelvis ett äldreboende eller en daglig verksamhet. Det är upp till varje kommun att avgöra."
Läs ledarsticket

Sex essäer om Olaus Magnus

Martin Jernberg har läst Den osynlige ärkebiskopen av Elena Balzamo.
Läs recensionen

Folkliga protester behövs runt TTIP

"EU-parlamentet har gått på semester, men inte utan att göra upp om vad som antagligen är en av de hetaste potatisarna i Bryssel just nu - handelsavtalet TTIP mellan EU och USA. I stället för att göra jobbet och ställa tuffa krav på förhandlingarna klubbade en koalition av konservativa, liberaler och socialdemokrater igenom en resolution som förbiser varningarna som riktats mot avtalet från miljöorganisationer, fackförbund och oberoende experter."
Läs ledaren

Järnväg i norr gör Sverige rikt

"Att Botniabanan blev byggd betraktades som ett misstag. Järnväg sågs som omodernt och Norrland som en subventionskrävande, perifer och tärande del av Sverige, dömt till avfolkning. Tjänster gav arbete, inte industri. Stockholm var drivkraft i vårt välstånd, inte Norrland. Verkligheten är att Stockholms pengar kommer utifrån."
Läs ledarsticket

120 mil svensk räls kan spricka

Över 120 mil räls längs den svenska järnvägen håller på att krackelera. Det kan få katastrofala konsekvenser eftersom det handlar om hårt trafikerade sträckor där tåg stundtals går upp i 200 km/h, som på Södra och Västra stambanan.
Läs artikeln

En jäsande kontinent

Ingvar von Malmborg har läst 7 dagar av Deon Meyer, Ett arabiskt vemod av Abdellah Taïa, samt tidskriften NewAfrican.
Läs recensionen

Om att göra skillnad

Alf E. Sjöberg har läst Våga ge av dig själv av Alf B Svensson.
Läs recensionen

Gröna broar

"Jag drar mig till minnes människors reaktioner, då jag 1981 talade om att jag efter mer än trettio år i huvudstaden, med min lilla familj, tänkte flytta tillbaka till Österbotten och börja odla min mat själv. Dumheter, tyckte man, inte kan vi väl alla börja odla våra morötter själva. Men ditåt är vi faktiskt nu på väg."
Läs krönikan

Bygg smartare städer

"Halva världens befolkning bor i dag i städer. Det är en utveckling som kommer att förstärkas både globalt och i Sverige, och de närmaste 20 åren kommer ytterligare en halv miljard människor att flytta in till städer. Detta ställer stora krav på hur vi ska tänka kring stadsbyggnation, inte minst här i Sverige. Om Sverige omfamnar idén om den täta och urbana staden kan vi bli ett globalt föredöme i hållbar stadsplanering."
Läs ledaren

Guantánamo från insidan

Franz Baumann har läst Fem år av mitt liv av Murat Kurnaz.
Läs recensionen

KRAV för stränder

Den ideella organisationen FEE har sedan 1985 miljöcertifierat drygt 4 000 stränder och marinor. Godkända stränder får en blå flagga, en motsvarighet till KRAV-märkning, som badsugna kan lita på. Men kraven är hårda.
Läs artikeln

Överskottsmålet ett svart hål

"Ända sedan Göran Persson i boken Den som är satt i skuld är inte fri beskrev hur han med mössan i hand fick möta finansvalparna i New York i samband med 1990-talets ekonomiska kris i Sverige, har Sverige mer än andra länder levt i skräck för offentliga skulder och underskott. Persson ville ge en bild av att ju högre skulder ett land hade desto högre ränta fick landet betala. När en arbetsgrupp inom finansdepartementet 2010 (Utvärdering av överskottsmålet, Ds 2010:4) skulle försvara Perssons tes hittade gruppen inget vetenskapligt stöd."
Läs ledaren

Historien om den öländska vindkraftseran

"Bolaget Ölandsvind AB bildades en mörk decemberkväll 1991, då några vindkraftsvänner träffades hos Ingegärd och Richard Lang i Seberneby på södra Öland. Ute i trädgården knirkade ett vindhjul - ett hembygge som Richard fraktat hem från Västerås. Vinden ven runt knutarna och de församlade var överrens om att satsa på att utnyttja vindens oändliga kraft. Resultatet av mötet blev det nya aktiebolaget Ölandsvind AB."
Läs krönikan

Bokbåten i havsbandet

"April var det, men inget Höganäskrus runt halsen. Vi står på bryggan vid Sand, Nämdö, och ser M/S Tranan stäva in, en flytande bokbåt. Under ett par dagar ska vi kryssa mellan öarna och möta unga och gamla, läsa dikter och se hur våra tre bibliotekarier förser öborna med böcker inför sommaren. Det är lite av feststämning när Bokbåten kommer - en gång om våren och en på hösten. Solglitter och vågblänk inramar det hela här i havsbandet, det känns lite som om vi skulle guppa i Strindbergs kölvatten."
Läs krönikan

Kulturell korrespondens

Martin Jernberg har läst Mycket min David Sprengel, en samling av Anna Brantings brev till David Sprengel.
Läs recensionen

Frihetsdrömmar och skaparglädje

Hans Sternlycke har läst Ekobyboken av bland andra Gunnel Atlestam och Margareta Bremertz.
Läs recensionen

Sverige är fantastiskt

"Sverige är ett fantastiskt land med otroliga förutsättningar. Vi har kommit långt i vår omställning till ett klimatsmart samhälle och det finns fortfarande mycket kvar att göra."
Läs ledaren

Almedalen 2015 - och sen då?

"Det gigantiska Alme-dalsjippot är sig väldigt olikt beroende på perspektiv. Är du kommersiell lobbyist, central journalist, ledande politiker eller intresseorganisationspamp tillhör du Almedalens dominerande överklass. Medelklassen består av ideella organisationers opinionsbildare, lokala politiker, akademiker och intresserade medborgare. Underklassen innehåller servitriser, städare, gotländska uthyrare och lettiska tältbyggare. Över alltihopa vakar klasar av polis. Går det att göra något åt denna struktur?"
Läs krönikan

Grekland:

Nej till åtstramningskrav

Som väntat blev det nej i söndagens folkomröstning i Grekland. Över 61 procent kryssade "oxi" till de internationella långivarnas åtstramningskrav och nyliberala finansåtgärder. Mindre väntat var att den grekiska finansministern Yanis Varoufakis avgick efter segern. Till ny finansminister svors Euklidis Tsakalotos in på måndagskvällen.
Läs artikeln

Lev bättre, sundare och längre

Hans Sternlycke har läst Nya Självläkande människan av Sanna Ehdin Anandala.
Läs ledarsticket

Sverige utanför Nato

"Därför ska Sverige inte gå med i NATO: Sverige är inte militärt alliansfritt. Sedan Lissabonfördraget trädde i kraft den 1 december 2009 är EU en försvarsallians. Så här står det i Fördraget om Europeiska unionen artikel 42.7: 'Om en medlemsstat skulle utsättas för ett väpnat angrepp på sitt territorium, är de övriga medlemsstaterna skyldiga att ge den stöd och bistånd med alla till buds stående medel...'."
Läs ledaren

Massiv kritik mot TTIP-avtalet

Förhandlingarna om TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) i Europarlamentet har i viss mån överskuggats av den grekiska euro-följetången. Men kritiken mot TTIP-avtalet är fortfarande massivt från både miljö- och konsumentskyddsorganisationer.
Läs artikeln

En anti-kärnkraftsresa

"'Vackra sköra Bottenviken, bräckta lilla innanhav, kärnkraftsfri ska Bottenviken va'.
    Två morgnar i rad har jag vaknat med den vackra melodin från sången ljudande i mitt inre. Jag har kommit hem från en två dygn lång resa till byn Parhalahti, i Pyhäjoki kommun i Finland. Byn är belägen 15 mil från Skellefteå, där jag bor, rakt över på andra sidan Bottenviken."
Läs krönikan

Spräng Trafikverket

"Trafikverket är en icke-fungerande myndighet. Flera visselblåsare har rapporterat om vilken dålig anda och censur det finns på myndigheten, och hur chefer beordrat dem om att bara berätta om positiva saker. På en träff med järnvägskonsulter nyligen för att berätta om framtidens planer handlade det i stället om tre timmars förmaning till dem att inte framföra kritik. Kunskapen om järnväg är tyvärr liten i ledningen. Där sitter mest bara människor med kunskap om trafik på vägar."
Läs ledarsticket

Två världar närmar sig varandra

"De gamla religionerna kan inte längre fylla människans längtan efter djupare förståelse och kunskap. I stället förlitar vi oss på en vetenskap som lämnar oss utan en sammanhängande och meningsfull berättelse. Har vi i dag blivit objekt i stället för subjekt? Kan forskningen inom medvetandet i stället vara början på en ny berättelse?"
Läs krönikan

Gamla och nya experiment

"Bildandet av den europeiska valutaunionen EMU framstår som det sämsta ekonomisk-politiska experimentet i modern tid. De mänskliga, ekonomiska och politiska kostnaderna är ofantliga. "
Läs ledaren

Unikt fältförsök med GMO-träd i Laholm

Europas största fältförsök med genmodifierade träd, GMO-hybridaspar, finns i Sverige. Sedan 2010 har SLU bedrivit ett frilandsprojekt på drygt fyra hektar i en före detta plantskola i Laholms kommun.
Läs artikeln

Lustresor i dagens Österbotten

Att turista i egen näromgivning kan vara mycket givande. Den insikten präglar boken Österbottniska lustresor från Scriptum förlag i Vasa i Svensk-Finland. Boken har underrubriken "Upptäcktsresande i eget landskap" och den ger i 25 avsnitt en variationsrik, informativ och underhållande bild av dagens Österbotten.
Läs artikeln

Sorgesång över såld förort

"Förorten Högdalen i södra Stockholm är ett typexempel på ett offentligt rum som Stockholms stad sålt ut till vrakpris. Ockupationen av den gamla skolan har satt nytt fokus på det."
Läs krönikan

En mänskligare flyktingpolitik

"Människor som flyr från krig och nöd måste kunna ta sig till EU på ett säkert och lagligt sätt, och de måste få en rättvis asylprövning. Det är min gröna vision för migrationspolitiken. Men att det är långt kvar innan detta blir verklighet är uppenbart för alla efter vårens tragiska drunkningskatastrofer i Medelhavet."
Läs ledaren

Kartan ritas om i Turkiet

Förändringens vind svepte fram över Sydeuropa med valen i Spanien och Grekland. Nu tycks den ha nått även Turkiet. Det styrande partiet AKP, som i stort haft monopol på makten i 13 år, mister nu sin majoritet i parlamentet. Det lilla prokurdiska partiet HDP nådde långt över spärren på tio procent. Detta har inte bara ruskat om Turkiet utan även ritat om dess politiska karta.
Läs artikeln

Miljöaktivist och världsberömd författare

Margaret Atwood är inte bara en världsberömd författare, hon är också miljöaktivist. Hon besökte Sverige och Kulturhuset i Stockholm tidigare i juni under ett välbesökt framträdande. Rikard Rehnbergh skriver om den många gånger prisbelönta kanadensiska skribenten.
Läs artikeln

Överskottsmålet behöver ses över

"Tidigare i år gav regeringen ett uppdrag till Konjunkturinstitutet att se över konsekvenserna av att statens mål för det finansiella sparandet ändras från ett överskott på 1 procent över en konjunkturcykel till ett sparande i balans."
Läs ledaren

Meteorolog med global blick

Med solen och vinden i ansiktet på eftermiddagen den första dagen i juni cyklar fotografen Kerstin Andrée och journalisten Rikard Rehnbergh till Frescati för att träffa meteorologen Pär Holmgren. Numera är han en flitig föreläsare och klimataktivist. En folkbildare helt enkelt.
Läs artikeln

Tryggt klapper av hästhovar

Hästen är på väg tillbaka. Men inte på landsbygden utan i städerna. Flera svenska kommuner använder nu hästar som kommunarbetare. Det fungerar över förväntan.
Läs artikeln

På väg mot 100 procent förnybar energi

"För bara fyra år sedan presenterades förslaget om 100 procent förnybar energi i riksdagen för första gången. Miljöpartiet hade lagt en partimotion. I dag är den visionen i centrum av energidebatten. Till och med Vattenfall kommer att ordna ett seminarium i Almedalen på tema 100 procent förnybar energi."
Läs ledaren

Vårfesten blev husockupation

Sista helgen i maj övergick en vårfest under den årliga Stadskampsveckan i en husockupation i Högdalen i södra Stockholm. Veckan är till för att lyfta fram konflikter kring stadsrummet.
Läs artikeln

Vägran att acceptera förtryck

Anette Grinde har läst De förklädda flickorna i Kabul av Jenny Nordberg.
Läs recensionen

Nej tack, Nya Slussen

"Daniel Helldén valdes som ledare för Miljöpartiet i Stockholm 2011 av en tydlig orsak: Han tog ställning mot stadens förslag till Nya Slussen. Därefter röstade Miljöpartiet nej till Nya Slussen vid alla beslut i fullmäktige och gick till val 2014 på samma linje. Efter valet blev Helldén trafikborgarråd. Han har sedan dess tigit, tvekat och avvaktat i Slussenfrågan."
Läs ledaren

Bästa budgeten för jämställdhet

"Nu har alla oppositionspartier presenterat sina budgetförslag. Då blir det tydligt att regeringens ekonomiska politik är bäst för jämställdheten."
Läs ledarsticket

Colombianska kvinnor prisas

Matilde Leonor López Arpushana och Clara Mabel Andrade heter två starka och stridbara kvinnor från Colombia. De företräder ursprungsfolken och fick 2015 ett pris som människorättsförsvarare. Det utdelas på initiativ av Diakonia, med stöd av svenska ambassaden i huvudstaden Bogotá.
Läs artikeln

Kulturkooperativet i Bredsjö

Bredsjö mellan Hällefors och Kopparberg i Bergslagen har på många sätt ett intressant förflutet. Förutom järnmalmsbrytningen var Bredsjö herrgård under tio års tid (1980-1990) cent-rum för Sveriges arbetarteater. Här bedrevs utbildning i sceniskt framträdande för fackligt anslutna och andra som stod arbetarrörelsen nära.
Läs artikeln

Antiziganism i Europa

"Romer har funnits i Europa i åtminstone sjuhundra år. Idag kan vi blicka tillbaka på deras europeiska erfarenhet med misströstan och oro - inte bara över deras lidande utan även över de europeiska samhällenas tendens att återskapa exkluderande och livsfarliga situationer för stigmatiserade folkgrupper. "
Läs ledaren

Tysk protest mot svenskt skogsbruk

Robin Wood, den tyska miljöorganisationen gör en online-namninsamling i protest mot svenskt skogsbruk. Tyska läsare ombes att underteckna en skrivelse till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S).
Läs artikeln

Prisbelönt näranoll-energihus

Många talar om näranollenergi-hus. Men var finns de goda exemplen? Anna Henriksson åkte för att titta på Kvarteret Trettondagen i Hökarängen utanför Stockholm. Hon hittade ett stiligt hus på 25 lägenheter som fått flera miljöpris.
Läs artikeln

Tv-licens utan mening

"När Högsta förvaltnings-domstolen i en uppmärksammad dom för-ra sommaren slog fast att en dator inte är en tv-apparat blev många i SVT:s ledning djupt besvikna. Radiotjänst kunde alltså i fortsättningen inte kräva att den som såg program på sin laptop skulle betala licens. Ett grundskott mot verksamheten, menade man i det stora huset på Gärdet, vilket ryckte undan många miljoner som väl behövdes."
Läs ledaren

Sverige missar många miljömål

Svenska myndigheter bedömer att bara 2 av 16 miljökvalitetsmål kommer att nås till 2020. Den 4 maj presenterade Naturvårdsverket rapporten Mål i sikte, första delen av 2015 års fördjupade utvärdering av miljömålen. En grundläggande orsak är att miljö väger för lätt mot andra intressen, framgår det i rapporten.
Läs artikeln

Karismatisk kvinna i Brighton

De Gröna i Storbritannien och Wales behåller sitt mandat i brittiska underhuset. Den tidigare EU-parlamentarikern Caroline Lucas kommer återigen att representera valkretsen Brighton Pavilion i Westminster. Den här gången med drygt sex gånger fler röster.
Läs artikeln

Stäng dörren till Natomedlemskap

"När Berlinmuren föll tändes förhoppningar om att vi inte längre skulle behöva oroa oss för ett nytt krig i Europa. En lärdom från det kalla kriget som vi kunde dra var att Sverige och Finland stärkte freden i Europa genom att stå utanför NATO."
Läs ledaren

Dragkamp om biståndet

I vårbudgeten som las fram den 15 april föreslår regeringen att ytterligare en halv miljard kronor tas från biståndet för att bekosta en beräknad ökad flyktingström till Sverige.
Läs artikeln

Certifiera palmoljan räcker inte

I Norge debatteras palmoljan hett. Där har också många stora livsmedelsföretag sagt nej till oljan. I Sverige är debatten lågmäld, men kanske kan den norska diskussionen smitta?
Läs artikeln

Vem tar ansvar för vår planet?

"Det finns få frågor där vi politiker är så överens som att konstatera att klimatfrågan är vår tids ödesfråga. Men ändå finns det få frågor där det händer så lite i förhållande till vad som behöver göras."
Läs ledaren

Akademisk forskningscensur

"Mats Hagner är professor emeritus i skogsskötsel, genetik och ekonomi. Sedan en student fick honom på andra tankar har han arbetat för kontinuitetsskogsbruk utan kalhyggen. Hans forskning visar att gallringskogsbruk ger dubbla rotnettot trots att det krävs mer arbete."
Läs ledarsticket

Äldre hus kan bli passivhus

Det första passivhuset byggdes redan 1973. Det är en myt att äldre fastigheter inte kan omvandlas till passivhus, menade civilingenjören Simone Kreutzer under Ecoforum i Stockholm.
Läs artikeln

Kryptovalutan som kullkastar pengasystemet

Bitcoin (BTC) är en global digital valuta som uppfanns 2008. Först som ett alternativ och sedan som en konkurrent till dollarn. Transaktioner sker person-till-person (P2P) utan inblandning av en tredje part, bank eller myndighet. Alltihop bygger på avancerad IT-teknologi. Är bitcoin till mänsklighetens gagn eller används det mest för ljusskygga transaktioner?
Läs artikeln

Hållbarhet och framtidstro

"Om bara några månader ska en ny årskull unga lämna skolan och ge sig ut i vuxenlivet. Det är en tid av förväntan och framtidstro, då många drömmer om sitt första jobb eller att komma in på sin drömutbildning."
Läs ledaren

Miljögifter i barnmat och mjölk

"När det gäller frågan hur miljögifter i vår mat påverkar vår hälsa finns en oegentlighet. Nästan alltid när problem med ett miljögift presenteras i media förknippas detta med ett livsmedel med höga halter. Nyligen hörde vi om arsenik i riskakor, vi har hört om dioxiner i fet Östersjöfisk, polycykliska aromatiska kolväten i grillad mat, kadmium i musslor och åtskilligt annat."
Läs ledarsticket

Fler röster höjs mot TTIP-avtal

Den 18 april exploderade missnöjet mot TTIP, det aktuella handelsavtalet mellan EU och USA. På 750 platser genomfördes aktioner, rapporterade Attac. Mest kontroversiellt i avtalet är ISDS, en tvistlösningsmekanism som ger internationella företag rätt att stämma stater för uteblivna vinster.
Läs artikeln

En ny landbygdsutveckling

Den sjätte Naturbrukskonfernsen, detta år i Örebro, samlade cirka 70 deltagare. Uppslutningen var bredare än tidigare år. Alla deltagare med målsättningen En ny naturbrukspolitik som inte lyder andra lagar än naturens egna.
Läs artikeln

Klimat, kön och alternativ vision

"Vi måste faktiskt tänka om! Vi måste förstå att dagens kris inte bara handlar om finansiella frågor utan att det i grunden handlar om hur vi lever. Produktionsmönster, konsumtionsmönster. Livsstilar som inte är hållbara. Den rika värdens överkonsumtion eroderar miljö och klimat och hotar framtida generationers överlevnad och välfärd. Vi vet det."
Läs ledaren

Ingen frihandel för livsmedel

"De flesta av oss förknippar frihandel med tilllväxt och positiv handelsutveckling, en förutsättning för välfärdssamhället. Även mindre utvecklade länder ska uppnå välstånd genom ökad handel, men samtidigt innebär detta att den rika världen till exempel dumpar subventionerade livsmedel, vilket får katastrofala konsekvenser för små bönder i tredje världen."
Läs ledarsticket

Kalhygge alltför vanligt i Sverige

Skogen har bidragit till många länders välstånd, inte minst i Sverige som kunde lyfta sig ur fattigdom mycket på grund av skogen, dess virke och mineraler. Jobb, tillväxt, förnybar energi och landsbygdsutveckling som del av en lyckad skogsstrategi diskuterades nyligen på Europahuset i Stockholm.
Läs artikeln

Oharmonisk bostadsmarknad

"I Karlstad nästa vecka äger SABO:s kongress rum. Den 15-17 april samlas delegater från omkring 300 allmännyttiga fastighetsbolag som sammanlagt äger och förvaltar 730 000 lägenheter. Eftersom kongressen är den första stora samlingen för Bostads-Sverige efter valet har det som beslutas här, och det som sägs i korridorerna, stor betydelse för framtiden."
Läs ledaren

Bo med grönska året runt

Bostadsrättsföreningen Sjöjungfrun i Umeå är ett kretsloppshus. Unikt för att det rymmer både barnfamiljer och 50-plussare. Allt är grupperat runt en stor vintervarm ljus trädgård som grönskar året runt.
Läs artikeln

Ett tabubelagt ämne

Synneve Hagström har läst Det växer av Julia Hansen.
Läs recensionen

Välfärd i riskzonen

"De politiska turerna efter valet 2014 var dramatiska. SD med sin vågmästarroll fällde regeringens budget genom att rösta på de fyra allianspartiernas förslag. Statsminister Stefan Löfven (S) hade att välja mellan att antingen återremittera budgeten till finansutskottet för vidare förhandlingar, låta regeringen avgå eller att utlysa nyval. Det hela slutade med December-överenskommelsen, DÖ."
Läs ledaren

Julian Assange - ett avslut

"Ställningskriget i åtalet mot Julian Assange påminner mycket om en Mellanösternkonflikt. I fyra år har alltihop varit helt bottenfruset. Medan Julian Assange och hans många anhängare i IT-världen högljutt anklagat Sverige för fanatisk feminism, har överåklagaren Marianne Ny svarat med en hårdnackad rigiditet. Inga eftergifter. Ingen verklighetsanpassning."
Läs ledaren

Ojnareskogen - vad händer nu?

Processen kring Ojnareskogen på norra Gotland har pågått sedan 2005 och är en av Sveriges avgörande miljöstrider.
Läs artikeln

Bolivia - de fattigas röst

Bolivia är en av världens mest tillväxtkritiska klimatröster. Under president Evo Morales - den första i landets historia av ursprungsfolket aymara och den första att få mer än 50 procent av rösterna i ett val - har Bolivia blivit de fattigas och exploaterades röst i globala klimatförhandlingar.
Läs artikeln

Mänskliga rättigheter i EU

"För mig har alltid människovärdet varit grunden. Det är fundamentet för det engagemang jag känner och grunden för den politik jag i dag driver som europaparlamentariker. I snart elva år har jag arbetat med grundläggande fri- och rättigheter i Europaparlamentet."
Läs ledaren

EU:s jätteregister snart i Sverige

Sverige kommer att börja använda ett av världens mest omfattande och kontroversiella personregister. Från i sommar har svenska myndigheter tillgång till EU: s viseringsregister, VIS.
Läs artikeln

Tysk studie:

3G innebär cancerrisk

3G-strålning kopplas till tumöruppkomst i en ny stor tysk studie, som därmed bekräftar tidigare studier.
Läs artikeln

Gloria skrev historia i Södern

- Jag fick aldrig en barndom, men det var det värt. Orden kommer från Gloria Ray Karlmark om det som hon var med om som 14-åring, en kamp i staden Little Rock i Arkansas i amerikanska Södern för att de svarta skulle få utöva sin rätt att gå i skola - utan att förföljas.
Läs artikeln

En humanitär katastrof

"En humanitär katastrof utspelar sig i Mellanöstern. De extrema övergrepp som sker i Irak och Syrien är fruktansvärda och djupt oroväckande. Miljontals människor har mycket hastigt tvingats på flykt, inte sällan på grund av sin tro eller sitt ursprung. Svenska kyrkan vill se ett antal åtgärder med anledning av situationen i Mellanöstern."
Läs ledaren

En praktisk naturnära skogsfilosofi

Viktor Säfve har läst Skogspraktikan av Martin Jentzen, Erik Kullgren, och Eva-Lotta Hultén.
Läs recensionen

Med smak av Lappland

På Jokkmokks marknad stod Eva Gunnare för en spännande och annorlunda föreställning, kallad Smaker & Sånger från de mångsinnliga markerna.
Läs artikeln

Tiggeri väcker känslor

"Stockholm står liksom flera svenska kommuner inför en svår situation. Utsatta människor från andra EU-länder, främst Rumänien, söker sig hit för försörjning. Många av dessa människor har inget boende när de väl kommer fram."
Läs ledaren

Omöjlig kärlek på 1970-talet

Martin Jernberg har läst Den röda vintern av Anneli Furmark.
Läs recensionen

Cyklopen samlar stadsodlarna

Stadsodling är ett växande fenomen i många storstäder i Europa och USA. På det frihetliga kulturhuset Cyklopen i Högdalen i södra Stockholm samlas nyfikna för att få råd om odling och lyssna på föredrag om ekomarxism, permakultur och Kubas gröna omställning.
Läs artikeln

Obebodda hus en utmaning

Ledartexten i MM 38-2014, Inget parti talar om ödehusen, berättade om de många tomma husen i vårt land, med tonvikt på Kristdalabygden. Gunilla Winberg och Kurt Gustafsson har besökt Kristdala och upplevt den starka viljan att med hjälp av inflyttning och nyföretagande få hela den vackra bygden att åter blomstra.
Läs artikeln

Feministisk utrikespolitik

"I regeringsförklaringen efter valet i höstas deklarerade Stefan Löfven (S) att Sverige ska föra en feministisk utrikespolitik. Det var något helt nytt som väckte uppmärksamhet. Fredsrörelsen var mycket positiv. Andra fnissade och fnös. Sveriges radios programledare Thomas Nordegren tyckte det var löjligt."
Läs ledaren

Klockan tickar för ideell handel

- Vi kommer att lösa detta under våren, säger finans-minister Magdalena Andersson om att ideella second hand-verksamheter nu ska betala 25 procent moms. Löftet om en lösning kom sent i förra veckan.
Läs artikeln

Det dånar i Norrbotten

"Solen sjunker över ett vintrigt Jokkmokk och det bleka ljuset välkomnar årets marknadsgäster. Snart ska elden föras från den historiska marknadsplatsen till snöscenen, där årets vintermarknad ska invigas för 410:e gången. Det dånar i luften över de tillresta knallarna, som är i full färd med att sätta upp sina marknadsstånd. Det dånar högt, vilket får en av dessa att utbrista 'Det är ryssen!', varpå en annan svarar 'Ja, Putin!'. Replikerna kommer med automatik, som en allmänt accepterad sanning."
Läs krönikan

Det dånar i Norrbotten

Anna och Tove Henriksson har besökt Bygglek på Rosendals Trädgård i Stockholm.
Läs recensionen

Får man tala sanning i Sveriges riksdag?

"Den formuleringen har etsat sig fast efter att ha läst Solveig Ternströms självbiografi Från Dramaten till Riksdagen. Aldrig lär väl någon så öppet och naket beskrivit inifrån hur det går till i Sveriges riksdag. Fastän jag har bred erfarenhet från den politiska miljön så läser jag med stigande förvåning hur illa demokratin i dag fungerar i den yttersta maktens korridorer. Hon låter oss också få inblick bakom kulisserna på Dramaten och i sitt eget livs svåra stunder."
Läs ledaren

Tidiga betyg pedagogiskt kvacksalveri

"Betyg där elevernas prestationer rankas i fem eller sex steg ger en mycket mager information. De säger ingenting specifikt om vari elevens svårigheter består. De ger därmed inte heller någon vägledning om vilka åtgärder som bör sättas in."
Läs ledaren

"Vi har inte råd med ett samhälle som slits isär"

Muslimska fredsrörelsen har snabbt vuxit till en av Sveriges största muslimska organisationer och de har förutom fred och rättvisa fokus på ledarskap och personlig utveckling för unga muslimer. Ordföranden Yasri Khan ser en oroande utveckling som behöver mötas i samhället.
Läs artikeln

Nyskriven musikdramatik

Rikard Rehnbergh har sett Written on Skin av kompositören George Benjamin på Operan i Stockholm.
Läs recensionen

Jordbrukets avveckling inte ny

"År 1988 bestämde den inre kärnan i (S) att Sverige skulle söka medlemskap i EG, men vågade inte berätta detta för sina medlemmar då man tidigare varit emot EG-medlemskap. Trots denna inriktning så lade (S) fram förslaget om avreglering av det svenska jordbruket 1990, innebärande att svenskt jordbruk skulle tvingas konkurrera på den dumpade världsmarknaden utan gränsskydd. I den dumpningen ingick även EG:s exportsubventioner av de överskott man hade inom EG."
Läs ledaren

Rött forum och en ny vänster

"Till morgonkaffet plockar jag upp en gammal kulturdel och läser att en av mina favoritfilosofer Slavoj Zizek efterlyser en ny vänster. Lämpligt, hinner jag tänka innan det är dags att hoppa på cykeln i snöyran till ABF-huset i Stockholm centrum. För ett nytt forum har sett dagens ljus."
Läs krönikan

Konst och kolonialism

"Samtidigt som Svenska kyrkans ärkebiskop Antje Jackelén skriver en debattartikel (DN 25/1) om att Sverige bör öka samernas självbestämmande, stärka rätten till marken och ta ansvar för sitt koloniala förflutna, och tv sänder Maja Hagermans dokumentär om rasbiologen Herman Lundborg (SVT 22/1) avslutas Gállok Protest Art på det fria kulturhuset Cyklopen i Högdalen, södra Stockholm."
Läs krönikan

Jordmånens år

"FN har genom FAO, Food and Agriculture Organisation, utlyst detta år till, Internationella året för jordarna. Svenska medier har inte observerat detta, trots att 800 miljoner svälter idag och att möjligheterna att uthålligt försörja jordens växande miljarder med mat har minskat dramatiskt."
Läs ledaren

Strålande död

"Allmänhet och offentlighet litar på Strålsäkerhetsmyndighetens försäkran att det inte finns några forskningsrapporter som tyder på att mobilstrålning skulle vara skadlig. Den oberoende forskning som säger något annat har sorterats bort som ej relevant."
Läs ledaren

Konsten att göra glas

Den svenska glasindustrin är nu i princip ett passerat kapitel, men så sent som under 1900-talets andra hälft var produktionen i full gång. Sanni Gerstenberg har talat med glasformgivaren Bengt Edenfalk, aktuell med utställningen "Thalatta & Co", som varit med i den svenska glastillverkningen sedan 1953.
Läs artikeln

Påtår med Moa Martinson

Martin Jernberg har lyssnat på Påtår hos Moa Martinson av Åsa Bällsten, Isabell Dahlberg, Maja Heurling, och Mats Källblad.
Läs recensionen

Basinkomst har många namn

"Lika lön för lika arbete. Alldeles riktigt! Är du arbetslös bör du ha samma lön som den som saknar jobb. Ingen lön alls. Jo, någon form av stöd från någon släkting som förbarmar sig. Är du för blyg för att gå till kommunens socialkontor, tycker du att det är skamligt att leva på bidrag, du är i alla fall vuxen, du har rösträtt, du vill ta körkort, men saknar pengar. Du vill flytta hemifrån men bostaden du drömmer om är orimligt dyr."
Läs krönikan