Ursprungligen publicerad i Miljömagasinet 8, 20 februari 2015

Levande och skapande lek


Bygglek på Rosendals Trädgård
Stockholm
12 feb - 1 mars 2015

Att göra barn delaktiga i skapandet av sin livsmiljö var syftet med projektet Bygglek på Rosendals Trädgård, där unga elever var byggmästare.

Utifrån trädgårdens material och tankar om kretslopp samlades elever och en konstnär efter att idén fötts av Victoria Lagne och Annelie Johansson på Rosendals Trädgård.

- Förståelse för ekologiska samband kan inte läras in, de måste upplevas, säger Victoria Lagne, informations- och evenemangsansvarig.


Innan sommaren skapades bland annat en hinderbana.

Konstnären Camilla Carlsson som knöts till projektet värnar om barns gestaltningsutrymme och vikten av deras fria skapande.

- Jag ser bygglekplatser som en modell för barns inflytande i samhället, säger Camilla Carlsson.

Första workshopen var i april 2014, då kom klass 3 och 4 från Orminge skola. När de började fanns bara en äng och några pilskott på platsen. Barnen grupperade sig och fick bestämna vad de skulle göra. Alla fick göra lite av allt under fem workshops.

Byggmaterialen var bland andra pil, hampa, färg och stubbar. Färgat garn tillförde snabbt ett uttryck på bygglekplatsen och stubbar kom till användning på flera sätt:

- Det blev ett trädgårdsgym! , sa en av pojkarna.

Även lärare och fritidsledare medverkade och var bryggan till klassrummet.

Den första workshopen började med en guidad rundvandring i Rosendals äppelträdgård, (där det äldsta trädet är mer än hundrafemtio år). Barnen fick se komposteringen där Skansens djur bidrar till den kompost som sedan används till odlingsfälten.

Innan sommaren skapades en hinderbana, en bänk med pilryggssstöd och en potatistävling. En kompost byggdes också så att barnen själva kunde se vad som händer under den processen.

Grupper bildades som till exempel en "potatisskördargrupp" och någon undrade:

- Kan vi göra potatismos?

På sensommaren hade rödbetor och pilgång frodats och växt och blommor kunde plockas. Barnen fann ödlor som dragits till planteringarna. Även små insekter och fåglar blev naturligt mer uppmärksammade genom bygglek i naturen.


Fantasifullt målade stubbfigurer.


Stubbar i profil.

Det blev så att allt började och slutade med komposten i projektet. Det talades om hållbarhet och att en lekplats i förfall blir farlig. På så sätt blev rivning och återvinning naturliga inslag.

Barnen har konstruerat, komponerat, planterat och odlat tillsammans. De var naturlekskonstnärer och arkitekter under en odlingsperiod mellan vår och höst 2014.

Några upplevelser från klass 4B var:

"Det var roligt att bära, jobba och vara ute. Det skulle varit flera gånger. Trevligt med en avslutning där man fick äta något."

Camilla Carlsson var barnens projektledare som värnade om det oförutsägbara och stärkte det estetiska perspektivet. Bygglekplatsen formades av eleverna, baserat på deras tankar, ideér och erfarenheter av platsen.

Allmänheten bjöds också in några gånger för att bygga vidare på det ramverk som eleverna skapat.

Här som ofta har processen varit viktigare än resultatet. En bygglekplats fortsätter att skapas som ett odlingsår så därför blir det positivt om den aldrig blir färdig.

Projektet stöds av Innovativ kultur och Vivaldi. Stiftelsen Rosendals Trädgård har i över trettio år verkat för att sprida kunskap om biodynamisk odling, där kompost, kretslopp och ekologi är kärnan i verksamheten.

"Forskning visar att barns kontakt och interaktion med naturen är avgörande för att de ska kunna känna kärlek och respekt för den", står det i pressmeddelandet för projektet.

Frågan barnen fick ställa sig var hur de kunde skapa en gemensam plats av en bit öppen mark med gräs och natur.

Där gjordes små upptäckter som kan skapa medvetenhet om natur och kretslopp.

"Vad små maskarna är" utbrast en elev under byggandet.

  Share