Ursprungligen publicerad i Miljömagasinet 8, 20 februari 2015

"Vi har inte råd med ett samhälle som slits isär"

Muslimska fredsrörelsen har snabbt vuxit till en av Sveriges största muslimska organisationer och de har förutom fred och rättvisa fokus på ledarskap och personlig utveckling för unga muslimer. Ordföranden Yasri Khan ser en oroande utveckling som behöver mötas i samhället.


Yasri Khan håller i ledarskapsutbildningen för unga ledare, "Storasyster Storebror", i Stockholm.

Yasri Khan visar runt i den lilla källarlokalen på Söder i Stockholm där Muslimska fredsrörelsen har sitt kansli. Svenska muslimer för fred och rättvisa (SMFR), som är det officiella namnet, har blivit ganska så stora på kort tid. I dag har de över 2000 medlemmar med lokalföreningar över hela landet. De samarbetar med en mängd organisationer som Sensus studieförbund, Kristna fredsrörelsen, Svenska freds, olika partier, judiska församlingen i Stockholm, Syrisk-ortodoxa församlingen och Interkulturell ungdom.

- För fem år sedan var vi runt fem-tio medlemmar som drev allt med rent engagemang.

Yasri Khan hade tidigare haft flera andra uppdrag och förtroendeuppdrag i både studieförbund, folkhögskolor och föreningar.

- Jag hade då skissat i flera år på vilken sorts organisation samhället skulle behöva. Jag använde all min tidigare erfarenhet och synkade ihop folkbildningsfokus, ledarskapsfokus, muslimskt ungdomsperspektiv och ett starkt utrikespolitiskt intresse.

Han är i dag även ersättare i riksdagen för Miljöpartiet, och sitter i kommunfullmäktige i Upplands Väsby.

- Det känns som den naturliga hemvisten, Miljöpartiet har delvis sin bakgrund i fredsrörelsen, och det är mycket i deras politik som jag kan skriva under på, säger han och sammanfattar det som socialliberalt men mer ansvarstagande.

Multietnisk och holistisk

Med den infrastruktur som SMFR bygger upp i dag hoppas Yasri Khan att de om tio-tolv år ska kunna arbeta med internationella konflikt- och fredsfrågor.

- Jag tror vi kan vara en stark kraft om vi kan bygga upp kontinuitet överallt, i rekryteringsprocesser och medlemsutökning. Det måste vara kontinuerligt och stabilt. Så vi behöver bygga upp ledarskaputvecklingen, men även tankesätt och världsperspektiv.

Många av medlemmarna har föräldrar som kom hit genom politisk asyl, från konflikter i hela världen.

- Det är häftigt att SMFR är så multietniskt och har så många olika muslimska inriktningar. Vi engagerar oss ganska brett, och i flera olika världsdelar som folk har sin bakgrund i.

Fundamenten för SMFR är också noga genomtänkta.

- Vi förstår vad vi vill och organisationen är inte målet. Vi ställer frågor istället för att ge svar, som "Vilken värld vill du leva i?"

Eftersom de har en religiös grund tror han att de kanske har en mer holistisk tankeprocess.

- Vi ställer även frågor om identitet, som "Vem är du?" och "Vad vill du göra med din tid på jorden?".

Han menar att när man börjar hitta sig själv och kan sätta sig själv i en större kontext, då blir engagemanget hållbart, genuint och starkt. Deras slogan är att trygga människor skapar trygga samhällen.

- Många muslimer känner att de bär hela världens börda på sina axlar, för det är något man vuxit upp med, att hela tiden hållas ansvarig för världens problem, och på något sätt, på gott eller ont, så försöker folk nu faktiskt lösa världens problem. Jag ser inte att det är rätt att kräva det av dem, men jag ser det inte heller som fel att de försöker göra någonting.


Yasri Khan håller i ledarskapsutbildningen för unga ledare, "Storasyster Storebror", i Stockholm.

Nischad målgrupp

Deras modell för hållbar förändring utgår från "individen, organisationen och samhället". Om engagemanget är bra för individen, så förstärks organisationen och samhället vinner på det i slutändan.

- Om bara individen och organisationen gynnas, så är det en sekt, om bara individen gynnas så är det en karriäristorganisation och om bara samhället gynnas så är det inte långsiktigt hållbart, för ingen individ vill gå in i det utan att få något tillbaka. Vad är vitsen om organisationen finns till för organisationens skull?

Han påpekar att de har en nischad målgrupp och arbetar med ledarskap och sådana frågor eftersom det finns ett behov av ett riktat arbete.

- Jag har sett en utveckling i Europa sedan 11 september 2001, då gick jag i högstadiet, och jag har engagerat mig i många organisationer, både muslimska och icke muslimska efter det, jag har åkt runt i Europa och träffat olika företrädare, och jag har sett att vi, den muslimska gruppen i Europa, befinner oss i ganska dåligt skick.

Han beskriver hur muslimerna ofta håller till i källarlokaler, det finns ingen hållbarhet, inga långsiktiga strukturer, bara ett lapptäcke av temporära lösningar.

- Om inte något görs för att skapa hopp så kommer det uppstå stora interna problem, och vi ser i dag ganska stora polariseringar i samhället.

Han säger att det är tacksamt att puckla på den muslimska minoriteten.

- I dag är det mycket tyckande om muslimer, allt från liberala politiker till statsvetare som uttalar sig, men det blir en väldigt udda diskussion om muslimerna är helt frånvarande i den debatten.

Arbeta förebyggande

I en debattartikel i Dagens samhälle uttryckte en skribent att muslimska företrädare behöver ta ansvar för extremisterna. Yasri Khan och Sara Younes, ordförande för SMFR Västra Sverige, svarade på artikeln att de inte kollektivt kan ta ansvar för det som enskilda personer gör, de kan inte heller skapa ett parallellt samhälle med kapacitet att kontrollera vad alla muslimer gör. Om någon gör något brottsligt så ska svenska rättsväsendet hantera det oavsett om det är en muslim eller inte.

- Vi lyfte också vårt arbete som får konsekvensen att vi trycker tillbaka militanta strömningar.

Han menar att människor som dras till grupper som Isis ofta mår dåligt och är självmordsbenägna.

- I religion är självmord tabubelagt, oavsett om du är muslim eller katolik, och om du är så skör som individ att du tänker att det spelar ingen roll om jag lever eller dör så är det väldigt lätt att bli manipulerad av sådana här subversiva grupper.

Så SMFR pratar om att ge psykologiskt stöd. De ska till exempel starta en hjälplinje för människor som blivit utsatta för mobbning eller som känner sig alienerade av samhället.

- Vi vill jobba med att hantera faktorerna som leder till de här uttrycken innan de kommer till skott, genom att få folk att känna sig rotade här, känna framtidshopp och kunna ha jobbmöjligheter. Att ha någon att prata med när de mår dåligt, när alla vuxna sviker dem för att de bor i ett socioekonomiskt utsatt område, att det finns någon som ser dem.

Han pratar om att vi inte har råd med ett samhälle som slits isär.

- Jag tänker att om vi kan skapa bättre livsförutsättningar för människor, varför ska vi inte göra det? Kan vi anklaga människor för var de föds?


Muslimska fredsrörelsens styrelse 2014.

Trakasserier

SMFR blir en plattform dit många unga muslimer dras, en plattform för att vara en del av samhället.

- Jag brukar säga med nationalekonomiska termer att unga muslimer i dag är undervärderade, vi försöker hjälpa dem att få ett riktigt marknadspris, så vi utbildar dem i projektledning, gruppdynamik, gruppprocesser, och så vidare.

I dag är flera av deras medlemmar ute i arbetslivet, som läkare, rektorer, lärare, handläggare på arbetsförmedlingen, skatteverket och socialtjänsten.

- Att ha muslimska fredsrörelsen i cv:t är positivt har vi märkt. Vi har en av Sveriges bästa ledarskapsutbildningar, särskilt för unga och det finns andra organisationer som har börjat ta efter.

Att prata om muslimer som organiserade är dock kontroversiellt i dag, påpekar han.

- Men annars blir vi ännu mer marginaliserade. De tydligt hatiska och intoleranta grupperna mot muslimer har fått en politisk etablering, och deras alternativmedia får allt större genomslag.

Det är i dag många förtroendevalda i SMFR som är kvinnor och majoriteten av de kvinnliga ordförandena har utsatts för någon form av trakasserier på grund av att de bär sjal.

- Männen drabbas primärt när de varit synliga i media. När jag har uttalat mig om något, oavsett vad det handlar om, så kommer det automatiska hatet. Det uttrycker sig på olika sätt och det är inte kul när sådana saker händer.

Yasri Khan vill dock inte fokusera på det.

- Jag tror att många offentliga företrädare får utstå hat på olika sätt och vis, säger han. Min dröm är att skapa förändring, finna lösningar på de problem vi har, föra oss framåt som mänsklighet och samhälle.

En chans att förändra

De uppmanar folk till att studera och jobba hårt.

- Tyvärr måste vi använda den retoriken, för vi vet att "Kalle" har dubbelt så lätt att få jobb som "Muhammed", men för att kompensera det måste vi vara dubbelt så bra, och det kanske inte är rättvist, men förr eller senare kommer det att ge resultat. Vi försöker göra om orättvisan till en styrka.

Han pratar också om en känsla av brådska.

- Vi vet att vi har tio-tolv år på oss. Antingen så tar starka fascistiska krafter över Sverige, och får med sig andra inom det politiska etablissemanget, eller så kommer det någon form av insikt och det är det jag kallar fem-i-tolvtillfället, och det är vad jag förbereder hela organisationen för. Folk kommer att inse att våra liv står på spel och kan vi bygga upp ledare inför detta så kanske vi har en chans att mota fascismen.

Det tror han kan vara en chans att förändra samhällsklimatet, i alla fall 50 år framöver, tills det händer igen.

- Jag tror att varje generation måste vinna sina mänskliga rättigheter, vi kan aldrig ta dem för givna, det finns hela tiden krafter i samhället som drar åt olika håll.


SMFR deltog under Almedalsveckan i en manifestation för öppenhet och mångfald tillsammans med ett sjuttiotal ideella organisationer genom att släppa ballonger från olika platser.

Rättigheter för alla

Yasri Khan ser hur begreppet om alla människors lika värde håller på att luckras upp i dag. Han lyfter nioåringen som misshandlades av en vakt i Malmö som ett exempel. Pojken har kallats kriminell och många på plats var rädda för att ingripa mot vakterna.

- Det där är fascismen, den rädslan, i morgon handlar det om rädslan att göra det som är rätt. Staten har våldsmonopol i Sverige men när fascister tar över landet mer och mer, avhumaniserar olika grupper, så är det allvarligt, och vi vet att det finns problem med rasism inom vårt polisväsende. Många tycker att jag drar för stora växlar, men jag vill peka på vissa samband, händelsen med nioåringen visar på en viss utveckling.

Han påpekar att de rättigheter som de försöker stå upp för inte bara handlar om muslimer i slutändan, det handlar om vilket samhälle och vilken värld vi vill leva i.

- Jag tror att religionsfriheten och hur minoriteter behandlas är ett lackmustest för vart samhället är på väg, för när deras rättigheter börjar eroderas då börjar man se detsamma för andra svaga grupper, och så kryper det uppåt. Och då är frågan vad man kan göra? Organisering är källan till att bli hörd, att inte bli en andra klassens medborgare. I slutändan måste vi bli politiskt aktiva och se till att få inflytande. Men det enklaste vore ju om någon lyssnade på oss.

Hatbrott och vapenexport

Ett exempel på en viktig fråga som SMFR lyfter är att hatbrott borde ha en egen brottsrubricering, i dag är det bara en så kallad straffskärpning, så det finns ingen säker statistik.

- Oavsett om du är rom, jude eller muslim eller blir utsatt för hatbrott beroende på vem du älskar, så uppger alla att de känner att det inte ger något resultat att anmäla.

Han beskriver hur det i dag finns en okunskap i hela rättssystemet om hur man ska hantera den här typen av brott.

"Jag tror att religions-friheten och hur minoriteter behandlas är ett lackmustest för vart samhället är på väg..."

- När länspolismyndigheterna nu ska slås ihop vill vi föreslå inrättandet av en nationell handlingsgrupp med specialåklagare och domare som är specialiserade på hatbrott.

En annan stor fråga där Yasri Khan skulle vilja att SMFR kunde göra skillnad framöver, är att arbeta för en etisk och moraliskt försvarbar handelspolitik.

- Sverige exporterar vapen till diktaturer, varför inte exportera miljöteknik?

Mänskligare samhälle

Yasri Khan återkommer flera gånger till att de vill prata mer om lösningar och framtiden än att fokusera på problem.

I måndags åkte några ur SMFR till Malaysia för att se hur de jobbar mot radikalisering och extremism där.

- Vi tittar också på sådana frågor nu, och vi vill se vad vi kan lära av dem, från ett muslimskt lands perspektiv, hur de till exempel jobbar med religiösa argument.

Han tycker att vi är lyckligt lottade i Sverige som har kapaciteten att göra något för de som är mer utsatta.

- Det kvittar om du är miljonär eller fattig student, alla kan hjälpa till och det kan göra vårt samhälle mänskligare och mer humant. Det tror jag är anledningen till att människan som art har kunnat klara sig så här långt, det är viktigt att hitta den där solidariteten och förstärka den, både på lokal, regional, nationell och global nivå.

Fakta: Yasri Khan

Född 1986 i Stockholm.

Yasri Khan har tidigare haft uppdrag i Sveriges unga muslimer, studieförbundet Ibn Rushd och projektkoordinatör för Kista folkhögskola samt kursföreståndare på Härnsösands folkhögskola inom ledarskap och projektledning. Han har även haft uppdrag i bland annat Sensus studieförbund, Coop, Saco studentråd, utrikespolitiska studentföreningen i Linköping, Utrikespolitiska förbundet Sverige och PeaceQuest.

Han har hållit i ledarskapsutbildningar i ett 40-tal länder.

2010 mottog Yasri Khan Ickevåldsfondens pris för SMFR:s arbete. Han är även en IVLP Alumn och valdes ut av det amerikanska utrikesdepartementet som en framtida ledare.

Yasri Khan har även mottagit ett flertal diplom från Kungen för sitt arbete inom Värdebaserat ledarskap som drivs av Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap och Scouterna.

Källa: Wikipedia och samtal

  Share