Här hittar du samtliga texter som publicerats på hemsidan under 2014.

Du kan även välja att bläddra bland enbart artiklar eller krönikor/recensioner. Observera att texterna sorteras efter det datum de publicerats på hemsidan, inte datumet då de publicerats i tidningen.Ny kärnkraft oacceptabel risk

"Oskarshamn 1 ska avvecklas, meddelades i TT-notiser 18/10. Den planerade effekthöjningen i Forsmark 3 avbryts. Det beror inte på att Miljöpartiet ogillar kärnkraft utan på att 'marknadsläget på elmarknaden har förändrats radikalt', enligt TT:s rapportering om beslutet 20/11."
Läs ledaren

Syndabockar och fallna änglar

Gränsen mellan änglar och demoner är något svävande. Den märkligaste och mest motsägelsefulla och spännande i den bibliska bevingade himmelska skaran är en ängel på latin kallad Lucifer.
Läs artikeln

Ljusmanifestation i Pyhäjoki

"Fredagen den 5 december beslutade Finlands riksdag med röstsiffrorna 115-74 att säga villkorat ja till uppförande av ett nytt kärnkraftsverk vid den lilla orten Pyhäjoki. Det fanns nej-röster inom samtliga partier, inte ens Samlingspartiet (moderaterna) var odelat för. Det verkar alltså vara en relativt het potatis och jag ska här åtminstone till viss del försöka förklara varför."
Läs krönikan

Vägar till den egna kraften

"Vi befinner oss på Balettakademin i Stockholm, men under Yoga- och dansfestivalen Yoda är de stora väggspeglarna dolda bakom gardiner. Här är dansen ett verktyg, inte något som betraktas utifrån."
Läs rapporten

Minst 90 procent förnybar energi 2030

"Äntligen har Energimyndigheten upptäckt verkligheten i sina prognoser. I den senaste långtidsprognosen från november hävdas att energianvändningen kommer att minska fram till år 2030, från 377 TWh 2011 till 368 TWh 2030. Efterfrågan på elenergi kommer inte heller att öka till 2030."
Läs ledaren

Pristagaren Bill McKibben om Vattenfall:

"Låt kolet vila för evigt i jorden"

Årets Right Livelihood-vinnare är Edward Snowden, Alan Rusbridger, Asma Jahangir, Basil Fernando från Asian Human Rights Commission och Bill McKibben från 350.org. Samtliga - utom Snowden - mottog priset i riksdagens andrakammarsal 1 december.
Läs artikeln

Om livet på arbetslinjen

Martin Jernberg har läst Ofärdsland av Kent Werne.
Läs recensionen

Nya äventyr med Linus

Synneve Hagström har läst Linus på vikingatiden av Rolf Kjellberg.
Läs recensionen

Inga miljögifter i barnens mat

"Det kommer nu rapporter om att en kost med en stor andel animaliska livsmedel ger mest miljögifter i blodet. Detta är inte oväntat eftersom det svenska jordbruket sprider ut miljögifter i livsmedelsproduktionen med avloppsslam."
Läs ledaren

Olydnad och karneval i stället för protester

Protester skapar inte förändring eller befrielse från förtryck, det kan bara olydnad göra, skriver Per Herngren i denna essä. Han analyserar här främst socialpsykologen Erich Fromms tankar om frihet i relation till civil olydnad, men även forskare som Sara Ahmed och Slavoj Zizek.
Läs artikeln

Liv Strömquist håller stilen

Martin Jernberg har läst Kunskapens frukt av Liv Strömquist.
Läs recensionen

Vörda moder jord

"Jordens mull har tidigare setts som helig. Det var dess bördighet som gav maten. Sedan kom moderniteten med maskiner och konstgödsel. Människan behövde inte längre följa naturens lagar utan kunde med konstgrepp arbeta mot naturen och momentant öka skördarna."
Läs ledaren

Ekologisk och icke-ekologisk odling

"Miljögifter finns överallt, till och med i ekologiska grönsaker, i kläder och skor, i leksaker, i olika material som omger oss - ja, till och med i moderkakan och modersmjölken. Man har visat att även i väldigt små mängder orsakar miljögifter störningar hos ett foster som blir utsatt för dem i en kritisk period av utvecklingen. Man har också visat att en cocktail av olika miljögifter i en koncentration långt under gränsvärdena framkallar sjukdom och död hos levande organismer, såsom bin."
Läs krönikan

Svenska folkets tankar om Vattenfall

Rikard Rehnbergh har läst Bästa boken om Sveriges sämsta idé av Annika Flensburg och Sofia von Post.
Läs recensionen

Förnybar energi bästa biståndet

"Vår nya regering vill satsa på klimatomställningen i världens fattiga länder. Totalt ska FN:s gröna klimatfond tillföras fyra miljarder kronor. I en ledarartikel i Svenska Dagbladet med rubriken Romsons goda vilja hjälper inte de fattiga menar skribenten att det är bortkastade pengar."
Läs ledaren

Optimistiskt inför COP21 på ABF

Miljörörelsen har inte haft så höga förväntningar sedan COP15 i Köpenhamn 2009 som på nästa års klimattoppmöte COP21 i Paris. Ytterligare tyngd ger den senaste IPCC-rapporten som till skillnad från tidigare framlägger nödvändiga åtgärder, inte bara slutsatser.
Läs artikeln

Meditation och vishetens väg

Ingrid Fredriksson har läst Vishet och meditation av Alf E. Sjöberg.
Läs recensionen

Försvar i cyberkrigens tid

"Mlitär upprustning innebär vanligen att man förbereder sig för en repris av närmast föregående krig. Det brukar ge stora fördelar åt den som bryter mönstret."
Läs ledaren

Krisen en fråga om moral

"Återigen har svenska storföretag avslöjats som skattesmitare. Denna gång handlar det inte bara om indikationer utan det finns väl dokumenterat i tusentals dokument genom en läcka från revisionsbyrån Price Waterhouse Coopers (PWC), som kommit ICIJ, den internationella organisationen för undersökande journalistik, till del."
Läs ledarsticket

Läge för förnybart med ny regering

Energiöverenskommelsen som fattades av den förra regeringen är redan föråldrad och kärnkraften ses som nödvändig trots att utvecklingen av förnybar energi slår alla prognoser, konstaterade Tomas Kåberger på ett Fores-seminarium.
Läs artikeln

Leipzig - från protest till nerväxt

"Nu som för 25 år sedan - sommaren och hösten 1989 - riktas blickarna mot Leipzig. Då samlades allt större skaror i stadens kyrkor och demonstrerade på gatorna mot regimen."
Läs krönikan

Smolk i glädjebägaren

"Många med bolån och potentiella bokunder torde glädja sig åt Riksbankens räntesänkning förra veckan. Enligt skolboken var det helt rätt av Riksbanken att sänka räntan, men sänkningen borde kommit långt tidigare."
Läs ledaren

Tranor och kolibrier flyger på filmduken

De första dagarna i oktober gick den sjunde versionen av Wildlife Vasa Naturfilmfestival av stapeln i Vasa, Österbotten. Under de fem dagar festivalen pågick visades 166 filmer som deltog i tävlingen, och 35 filmer deltog i barn- och ungdomstävlingen. Wildlife hade fått filmer från 47 länder. Carita Nyström besökte festivalen och talade med Ilias Missyris, projektledare för Vasa Wildlife.
Läs artikeln

Kärleken till ett djur

Synneve Hagström har läst Världens räddaste katt av Mats Jonsson.
Läs recensionen

Brist på tankearbete i MP

Benita Eklund har läst Grön filosofi - Tankar kring en ny ideologi av Michael Moon.
Läs recensionen

Jakten på en "rysk ubåt"

"Ni har hört att Sverige jagade en 'ubåt' och att den 'antogs vara rysk'. Exempelvis skriver Financial Times om detta den 21 oktober - och meddelar också att den svenska statsministern lovar att öka försvarsutgifterna."
Läs ledaren

Klimat prioriterat i budgetförslaget

Ett helt nytt utgiftsområde i budgeten är exempelvis klimatinvesteringar i kommuner och regioner tillsammans med insatser för internationella klimatinvesteringar.
Läs artikeln

Har svensk kärnkraft en framtid?

Bonnierägda Energimarknaden säljer affärsnyheter och är en del av Svenska nyhetsbrev. I samma ögonblick som de nya regeringspartierna offentliggjorde sin överenskommelse om energipolitiken i början av oktober bjöd Energimarknaden in till ett seminarium med rubriken "Finns det någon framtid för kärnkraften i Sverige?" Frågan skulle diskuteras "av en rad experter på området". Närmare bestämt: de svenska kärnkraftsbolagen, Strålsäkerhetsmyndigheten, LO, Jernkontoret - och två riksdagsledamöter, en från Miljöpartiet och en från Folkpartiet. Miljömagasinet var också där - här följer ett axplock ur diskussionen.
Läs reportaget

Stoppa kärnkraften i Pyhäjoki

"I dag finns en enda kommun i västvärlden där ett helt nytt kärnkraftverk planeras: Pyhäjoki mitt emot Skellefteå, 17 mil över Bottenviken. Ett finländskt naturreservat ska exploateras av kraftkonsortiet Fennovoima, som ägs av industriföretag och kommuner - och av ryska staten, genom den största delägaren Rosatom."
Läs ledaren

En fri och rättvis handel?

"Frihandel var länge allas gunstling, ett slags mindre känd släkting till den ekonomiska tillväxten. Den behövde inte ens diskuteras. Den var bra, och ju mera desto bättre. När Sveriges riksdag under nyliberalismens lyckligaste dagar beslutade om medlemskap i Världshandelsorganisationen WTO skedde det utan diskussion och utan tidningsrubriker. Men tiderna har förändrats - det framgick tydligt när EU-kommissionens informationskontor i Sverige i förra veckan bjöd in till ett seminarium om TTIP i Europahuset i Stockholm."
Läs krönikan

Antiatom-läger i Tyskland:

Inte en lugn minut för atomindustrin

"Lägg ner på direkten - annars smäller det. Begrips?" står det på en banderoll på antiatomlägret i Kiel. På en annan står "Atomkraft är dödligt." Jag vet alltså att jag har hamnat rätt när jag kommer ner på den äng där ett tältläger är på väg att byggas upp för att människor under en vecka i augusti ska kunna mötas och göra motstånd mot kärnkraft.
Läs artikeln

Därför ska Sverige erkänna Palestina

"Hur bryter man dödläget i konflikten mellan Israel och Palestina? Denna konflikt drabbar inte bara de som bor i området, den ger också livsluft åt diverse mer eller mindre extrema rörelser i regionen."
Läs ledaren

Kubas stora insatser mot Ebola

"Medan Sverige skickar ett tiotal läkare så ställer Kuba upp med femhundra, kommenterar Hans Rosling, den välkände professorn i internationell hälsa, som också är rådgivare till Bill Gates Afrika-projekt. Hur kommer det sig att det fattiga landet Kuba kan göra så mycket?"
Läs krönikan

Vattenkraft med hänsyn till djur och natur

Vattenkraft är en ren och förnybar energikälla med låga utsläpp och mycket liten klimatpåverkan. Däremot kan konsekvenserna för naturen och organismerna kring ett utbyggt vattendrag bli stora.
Läs artikeln

Legendarisk journalist minns

Bo Alvberger har läst Så fick det bli av Sven Anér.
Läs recensionen

Jämtländska intryck III

"Slofs, slofs! Nog är vi i myrmarken alltid. Eller en bättre benämning: i Myltaland. Det är här uppe det riktiga Norrlands guld växer, inte det kvalmiga ölet utan det gudomliga bäret, hjortronet (Rubus chamaemorus efter grekiskans chamai, på marken, och moros, mullbär)."
Läs krönikan

Mens i alla former

Sofia Härén har läst Kvinnor ritar bara serier om mens.
Läs recensionen

Efter kärnkraftsvalet

"Kärnkraften fick en oväntat stor plats i den nyss genomlidna valrörelsen. Men inte som en del av en seriös energi- och klimatdiskussion utan som ett slagträ för Jan Björklund (FP) och Annie Lööf (C). De ville klämma åt Stefan Löfven och slå in en kil mellan S och MP-V."
Läs ledaren

Havets miljö i serieformat

Synneve Hagström har besökt utställningen Hej fisk på Sjöfartsmuseet i Göteborg.
Läs recensionen

Berättelser från en förvirrad konflikt

Läraren, författaren och fredsaktivisten Pelle Sunvisson har varit i Ukraina ett 15-tal gånger under de senaste sju åren. Han är nu på plats igen, för att försöka förstå varför det är krig och varför befolkningsgrupper står mot varandra.
    Pelle Sunvisson delar för tillfället boende med flyktingar från Donbass och eftersom han pratar ryska kan han också ta del av deras berättelser.
    - Att de inte bara bryter ihop och ger upp är någon sorts mirakel i sig, säger han.
    Den här texten är ett sätt för honom att dela med sig av dessa möten.
Läs texten

SJ flygets bästa vän

"Den som till äventyrs söker en tågbiljett till kontinenten har numera inte någon framgång hos SJ. En förfrågan hos företaget ger till besked att SJ inte längre säljer några biljetter för anknytning söder om Köpenhamn."
Läs ledaren

Sveriges miljöavtryck blir större

En vecka efter att förre statsministern Fredrik Reinfeldt stod i FN och lyfte Sverige som ett föredöme på klimatområdet släpper WWF en ny rapport som visar att Sverige har ökat sitt ekologiska fotavtryck under de senaste två åren.
Läs artikeln

Jämtländska intryck II

"Strömvirvlar friska, leka och viska ... I brist på radio i bilen sjunger Lars-E refrängen ur sin hit Sölvbacka strömmar. Rösten är ännu ren och klar men något mer bedagad än när det begav sig på 1970-talet. Den får mig genast på gott humör då den minner om en lyckosam klimatkamp."
Läs krönikan

Kan Stjärne styra upp Hamiltons kantring?

"Irunda slängar fyra miljarder kronor kostar det för SVT att grovt sett producera eller köpa Aktuellt, Rapport, Uppdrag granskning, Antikrundan, Allsång på Skansen, Babel, På spåret, Schlagerfestivalen, barnprogram, sport, väder, bullermattor med dokumentär- eller naturfilm till samt att hyra lite filmer."
Läs ledaren

Fyra Dagar För Fred

Från Hiroshima till Nagasaki

I Hudiksvall anordnades fyra fredsdagar den 6 till 9 augusti, till minne av Hiroshima och Nagasaki. Seminarier, föreläsningar och exkursioner kombinerades med musik, film, konst och ljus. Kulturen var ett viktigt inslag och gav en större helhet till arrangemanget.
Läs artikeln

En oerhört viktig skrift

Martin Jernberg har läst Sverigedemokraternas svarta bok av Madelene Axelsson och Kristian Borg.
Läs recensionen

Berör förbjudna känslor

Synneve Hagström har läst Min Sussirull av Emma Virke och Ida Björs.
Läs recensionen

"Jag har gjort en enorm resa"

Byggnadsingenjören och Södermalmsbon Stefan Lifvergren är en av de privatpersoner som engagerat sig i Slussens ombyggnad. Detta genom att överklaga den nuvarande ombyggnadsplanen, skriva insändare och genom att försöka nå politikerna direkt. Här är hans berättelse om hur han ändrade åsikt om Slussens framtid.
Läs artikeln

Inget parti talar om ödehusen

"På landsbygden finns tomma hus men ändå är där bostadsbrist. En dålig glesbygdsekvation. Det är förvånande att inget politiskt parti talar om förekomsten av tomma och obebodda hus på den svenska landsbygden."
Läs ledaren

"Valet ingen vänstervåg"

På ABF, arbetarrörelsens bildningsförbund, ställer man de mer ideologiska frågorna efter valet: Vad hände i valet och varför? Vad kommer hända framöver?
Läs artikeln

Jämtländska intryck I

"Varför inte en kombo? Vi tar tåget till Mora och ställer oss sen vid E45:an med tummen och skylten 'Norr' i vädret. Efter en dryg halvtimme blir det napp. En glad dam skjutsar oss till Orsa, närsgårs, men ändå, alltid bra att komma bort från städerna. Rätt! Vi hinner knappt få upp skylt och tumme igen förrän en yngre dam - och jag som sade till A att ensamma kvinnor sällan stannar för liftare - ger oss lift de runt 30 milen."
Läs krönikan

"Människor känner sig små"

Konstkritiker Alja Skirgård menar att nya Slussen till sin utformning liknar den arkitektur som byggdes på 1930-talet i Öststaterna, och att den lånat från ett formspråk i arkitekturhistorien där syftet varit att upphöja makten. Effekten blir att människor känner sig små.
Läs artikeln

Konstnären Per Wåhlström om Slussen:

Strukturen bygger på gående

Per Wåhlström, konstnär som tagit ställning för bevarandet av nuvarande Slussen i Stockholm, menar att dess struktur bygger på gående, med avståndet fyra steg som grundenhet, och att lutningen är uträknad enligt schweiziska tabeller för att vara bekväm för gående.
Läs artikeln

Arbetslinje som leder till armod

"Arbetslinjen har varit ett paradord för regeringen. Men för vem är arbetslinjen, för människorna eller kapitalet? Har avsikten varit att alla ska ha ett meningsfullt arbete, eller har den varit att göra människor beredda att ta ett arbete till vilka villkor som helst för att kunna sänka företagens lönekostnader och öka vinsterna?"
Läs ledaren

Folkrörelsernas röster

En vecka före valet anordnar ett flertal folkrörelser i Stockholm tre olika evenemang med teman som antirasism, stadsodling och global utveckling, fred och internationell solidaritet. Det är kraftfulla röster mot den samhällsutveckling som många känner är på väg åt fel håll.
Läs artiklarna

Efterlängtad filmfestival

Rikard Rehnbergh har besökt To future with love på Bio Rio i Stockholm.
Läs recensionen

Alliansfrihet för fred

"Den 14:e januari i år uppmärksammades att Sveriges haft fred i 200 år. Det är en på många sätt enastående bedrift. Vi har sluppit ockupation och bombmattor över våra städer. Min farfars far kunde bygga upp ett litet skånskt jordbruk medan hans jämnåriga på kontinenten dog i skyttegravar. Min mormor behövde aldrig använda ryggsäcken hon packat i händelse av att 'tysken' skulle komma. Och min generation slapp slåss i Iraks öken för USA:s lögner."
Läs ledaren

Smyganslutning till Nato kritiseras

Utan debatt och tydligt stöd i den folkliga opinionen beslutade regeringen den 28 augusti att underteckna ett avtal rörande värdlandsstöd med Nato. En "smyg-anslutning" till Nato, så beskrivs avtalet av kritiker.
Läs artiklarna

En resa till Fukushima

Akiko Frid, född i Japan, verksam i många år för Greenpeace i Sverige, be-rättade den 13 augusti på biblioteket i Laholm om sitt besök i trakten av de tre av sex havererade kärnkraftsreaktorer i Fukushima förra året.
Läs artikeln

Förbifarten redan föråldrad

"Förbifart Stockholm är en av valets stora frågor i Stockholm. Den två mil långa motorvägen har planerats sedan 1960-talet. Men samtidigt som Moderaterna gjorde ett första symboliskt spadtag står Stockholm inför ett större trendbrott. En satsning på en sexfilig motorväg för 50 miljarder kronor kan i stället cementera en misslyckad trafikpolitik."
Läs ledaren

Jordbruk utan att äga jorden

Med djurhållning i flera lager, ständigt i rörelse och med många olika arter, har bonden Joel Salatin skapat ett lantbruk som både respekterar naturen och djuren och är extremt lönsamt. Han avslöjar att en del av framgångsreceptet bygger på att låta djuren göra mycket av jobbet.
    Skapa en förändring genom att stödja den lokala produktionen, både av mat och andra varor, säger Darren Doherty och Lisa Heenan som ser en växande rörelse för detta över hela världen.
Läs artiklarna

Morden i Sandby borg

De kan ha kommit från havet eller från landet, en samling mordiska män som anföll borgen med besinningslöst raseri. De sparade ingen. Kropparna av deras sönderhackade offer fick ligga kvar där de låg. Där ligger de än i dag.
Läs artikeln

Dagen då man kan tala med djur

Synneve Hagström har läst Trymmeldagen vid sjön av Barbro G. Andersson och Alice Sundblad.
Läs recensionen

Myten om arbete eller ekoinkomst

"Nationalekonomin är en trubbig vetenskap som säger att målet för den ekonomiska politiken är hög, god eller jämn tillväxt, vilket mäts i termer av pengar och bruttonationalprodukt. Inget annat räknas."
Läs ledaren

Fracking förstör jorden och barnens framtid

Carl Piper är en känd profil, inte bara på Österlen där han är talesperson för nätverket Heaven or Shell som arbetar mot fracking. År 2014 var han med på listan över de 100 mest miljömäktiga som årligen koras av tidningen Miljöaktuellt.
    - Att gräva upp de sista fossila resterna i marken i en tid då vi borde satsa allt på förnybar energi är helt fel väg att ta, säger Carl Piper.
Läs artikeln

Arbetarklassperspektiv från insidan

Martin Jernberg har läst Hundra år i samma klass av Mats Källblad.
Läs recensionen

Har infrastrukturministern bokat SJ-biljett?

"Jag tycker om att åka tåg. Se landskapet förändras. Jag vill inte ha för bråttom när jag åker tåg. Själen måste få följa med. Annat är det när jag flyger. Dessa evinnerliga resor ut till flygplatserna, detta väntande efter incheckningen."
Läs ledaren

Hiroshimadagen 6 augusti 2014:

Hoten om kärnvapen från USA

"Nästa år är det 70 år sedan atombomben över Hiroshima fälldes. Den skulle följas av ännu en atombomb över Nagasaki två dagar senare. Vi fick lära oss att dessa bomber avslutade kriget i Ostasien. Men Japan hade redan kapitulerat. I själva verket var det inledningen till det kalla kriget. Det var också inledningen till den kärnvapenutpressning från USA:s sida som pågår än idag. Nu har jag en yxa över Onkel Joe (alltså Stalin), sa President Truman, när budskapet om bombningarna nådde honom. Detta står att läsa i Joe Gersons bok Empire and the Bomb (2007)."
Läs krönikan

Christian Falk in memoriam

"Ni har kanske läst eller hört att Christian Falk dog den 24 juli, blott 52 år gammal, som Frank Zappa. Ni kanske hörde Falks Sommar (SR 2/8) där han berättade om sin uppväxt och sitt allmänt struliga liv? Ni har säkert hört någon av hans otaliga produktioner på radion eller dansgolvet, en av Sveriges mest anlitade och ansedda producenter som han var då han gick bort."
Läs krönikan

"Vi vill kunna bo kvar!"

I kulturprojektet "Våra hem" lyfter de boende i bostadsområdet Gränby i Uppsala frågor som dyker upp när miljonprogramsområdena ska renoveras.
Läs artiklarna

För en kärnvapenfri värld

"Den 6:e augusti 1945 fällde USA den första atombomben över Hiroshima. Tre dagar senare, den 9:e augusti, fälldes den andra atombomben över Nagasaki. Närmare 70000 respektive 40000 människor dog. Förödelsen var enorm, strålningsskadorna i nästa generation och generation därpå är inte slut."
Läs ledaren

Fäbodliv år 2014

På Kårebolsätern i Stöllet bjöd Länsstyrelsen i Värmland in allmänheten till en säterdag 3 augusti.
Läs artikeln

Republikansk festivalyra

Rikard Rehnbergh har besökt festival Storsjöyran i Östersund.
Läs recensionen

Djurägarna vill ha bättre djurskydd

"Det var god uppslutning på föreningen Djurägarnas sommarmöte utanför Arvika den gångna helgen. Vi fick bland annat möjlighet att diskutera förutsättningarna för att ha djurhållning i Sverige, sällskapsdjur såväl som lantbrukets djur."
Läs ledaren

Resa genom ett grönskande Ukraina

1962 fick Gunnar Svensson i uppdrag att åka till Ukraina för att skriva och illustrera en artikel. Här berättar han om resan, platserna han besökte i landet, och människorna han träffade på vägen.
Läs artikeln

Fattigdom och tiggeri enligt Orwell

"Tiggare. Omdiskuterade, ignorerade, avskydda, men även försvarade. I media fick debatten om tiggeri på allmän plats en nytändning i mars 2014. Det var då en butiksföreståndare för Hemköp i Göteborg medvetet slängde vatten på Vanessa Ileva från Bulgarien, som tiggde utanför butiken. I insändare till Metro kunde vi en tid efter det inträffade läsa människors upprörda kommentarer om det som skett. Många uttryckte sitt agg mot butiksföreståndaren."
Läs krönikan

GMO förslavar oss

"Svensk grundläggande bioenergiforskning, världsledande, står på spel vid ett regeringsskifte, menar Stefan Jansson, professor i växters cell- och molekylärbiologi och fysiologisk botanik vid Umeå universitet. Han för forskarnas talan i SvD Brännpunkt (12 juli). De rödgröna partierna har nämligen uttalat sig om att de är emot att denna forskning om genmanipulerade organismer (GMO) stöds med statliga medel. Miljöpartiets Åsa Romson och Isabella Lövin har dock blivit eftertänksamma och är öppna för en fortsatt dialog, skriver Jansson."
Läs ledaren

Klimatförändring viktigast inför valet

71 procent av partiernas ledande riksdagskandidater anser att klimatförändringarna är det allvarligaste miljöproblemet vi står inför. Detta enligt en undersökning som gjörts av IVL Svenska Miljöinstitutet inför valet.
Läs artikeln

På spaning i Södra Norrland

I några artiklar ska vi skildra besök hos människor som driver verksamheter av olika slag i anslutning till matproduktion, turism och olika former för alternativt boende eller sätt att leva. Kärngårdar, samverkande småföretagare, men också enskilda personer med företag och utvecklingsidéer kommer att presenteras.
Läs artiklarna

Var hamnar de friklassade metallerna?

Studsvik AB i Nyköping tar emot och behandlar 3000 ton radioaktiva metaller varje år. En del av materialet finner vägar tillbaka ut på marknaden. Men hur och vart metallerna tar vägen är information som Studsvik vaktar som sin käraste ägodel.
Läs artikeln

Hållbarhet valets ödesfråga

"Väljarna är långt mer oroade av läget för klimatet och miljön än vad politikerna är. Den stora anledningen till allianspartiernas stora förlust i EU-valet var att de inte svarade mot den oron."
Läs ledaren

Möten med natur och kultur i Sibirien

Vesa Heinonen har vid fem tillfällen besökt olika delar av Sibirien - ett land med storslagen natur och en rik folkkultur. Här berättar han om den senaste resan, till staden Hanti Mansijsk, där han bland annat besökte en ekologisk filmfestival.
Läs artikeln

En annan bild av Almedalen

Årets Almedalsvecka är till ända och för dig som inte följde den via Miljömagasinets blogg "Hållbarhetsbloggen" kommer här några nedslag.
Läs artiklarna

Miljardförsnillning av skattemedel

"När det gäller prestigeprojekt är det maktspråk som gäller, inte förnuftsargument. Så var det med Hallandsåstunneln, igångsatt utan försiktighetsåtgärder trots geologernas varningar, färdig nästa år efter 30 år till elvafaldig kostnad, 12 miljarder kronor för 8,7 kilometer."
Läs ledaren

Jämställdhet och solenergi

En inbjuden gäst under Klimatriksdag 2014 i Norrköping var Malang Sambou, projektledare på Fandema i byn Tujereng, Gambia. Bakom inbjudan stod klimatriksdagens huvudsponsor Emmaus Fredriksdal som är med och stödjer projektet Fandema som pågått sedan 2010. Det är ett socioekonomiskt projekt i Tujereng, en liten by vid västafrikanska kusten.
Läs artikeln

Ett upplivande knippe sånger

Martin Jernberg har lyssnat på Songs to Poems by Karin Boye av Blue Ejder with Neil Yates.
Läs recensionen

Nytänkande om bolagsskatter

"Företagsskattekommittén har kommit med ett verkligt innovativt förslag. Det visar hur lätt det är att komma åt skattesmitningen som företagen gör genom att flytta vinsterna till skatteparadis och att stoppa riskkapitalbolagens spekulationer med lånade pengar. Negativt är dock att det sockras genom att den effektiva bolagsskatten sänks till 16,5 procent, och att utredningen inte fått ta ett helhetsgrepp på skatterna till att omfatta också firmor och privatpersoner."
Läs ledaren

Guy Standing står upp för basinkomst

"Kön ringlar sig lång nerför trappan utanför Z-salen på ABF. Däri återfinns såväl gammal som ung, sliten som städad. Basinkomst Stockholm har återigen bjudit in den engelske ekonomen Guy Standing - även vice ordförande i BIEN (Basic Income Earth Network) som återfinns i Europa, Afrika, Amerika och Australien - för att tala om hans förra bok Prekariatet, den nya farliga klassen, som Noam Chomsky kallat mycket viktig, och hans senaste bok med titeln A Precariat Charter: From Denizens to Citizens."
Läs krönikan

Handbok för ett gott liv

Intresset för egenodlat och självhushållning ökar, vilket inte minst märks på den stora mängden böcker som kommer ut i ämnet. Det har blivit viktigt för många att veta var maten kommer ifrån och att ta tillbaka lite av makten över sitt liv. Lina och Joachim Stormvall startade ett eget förlag för att ge ut en omställningsklassiker i ny utgåva.
Läs artikeln

Kostnadsnyttig krisanalys

"I alla frågor som jag trängt in i (slamspridning, kärnkraft, tillverkning av margariner osv) så finns det en konstruktion hos myndigheter och näringsliv som utgår från att det moderna/tekniska samhället och dess människa behöver dessa verksamheter och accepterar de olika negativa effekterna. Har man väl bestämt att det är orimligt att avbryta verksamheten, så skaden i stället värnas och försvaras. Man anser att något annat skapar onödig oro. Politiker förses av myndigheter och forskare med skickligt utformade jämförelser och argument."
Läs ledaren

Skarpa krav från Nordiskt Forum

Nordiskt Forum i Malmö blev en stor publiksuccé - 20000 deltagare enligt arrangörerna - trots tågstrejk och stora problem för södra Sverige att ta sig dit.
Läs artikeln

Klimatriksdagen röstar för snabb omställning

Den som vill leva mer klimatsmart upptäcker snart att många hinder för detta ligger på samhällsnivå. Exempelvis att det inte finns kollektivtrafik som motsvarar ens behov eller att ens pensioner investeras i ohållbara fonder. Klimatriksdag 2014 lyfte flera av de här strukturella problemen i de framröstade sju motionerna.
Läs artiklarna

Naturen går före rovdrift

"I min förra artikel där jag kritiserade Vattenfall blev det ett fel. Jag skrev att Vattenfall skulle starta fem nya kolkraftverk. Det skulle ha stått fem nya kolgruvor. Inte för att det gör saken bättre. Kolgruvorna är ju en förutsättning för kraftverken."
Läs ledaren

Klimatriksdagen ett viktigt delmål

På Sveriges första klimatriksdag i helgen kokades över 200 motioner ner till 7 stycken. Ett kraftfullt budskap från 600 deltagare och över 100 föreningar, organisationer och företag till de politiker som på söndagen tog emot alla motionerna.
Läs artikeln

Mjölkgården med helhetssyn

Suzanne Hedberg ville rädda en bit mark från miljöförstöring och köpte jordbruksmark i Sörmland där hon bygger upp ett småskaligt ekologiskt kretsloppsjordbruk enligt biodynamiska principer.
Läs artikeln

Modeindustri i förvandling

"De flesta klädesplagg görs av vattenslukande bomull. Vid bomullsodlingen används 25 procent av världens bekämpningsmedel."
Läs ledaren

En berättelse bortom BNP-tillväxt

BNP-begreppet börjar bli allt mer ifrågasatt och många tunga aktörer förutspår minskande tillväxt eller nolltillväxt inom en ganska snar framtid. Ett nytt forskningsprojekt vill visa på möjligheterna bortom BNP och ett genomgående tema verkar vara att vårt samhälle behöver nya berättelser om vad framgång och utveckling är.
Läs artikeln

Feministisk ekonomi och politik

"Elin Wägner konstaterade under första halvan av föregående århundrade att en manlig värdeskala tillämpas då det gäller att bestämma vad ett land först och främst bör ha råd med. I dag kallar vi det för patriarkala strukturer och säger att vi vill ha en feministisk samhällsförändring. En förändring som grundar sig på ett erkännande av att det finns en över- och underordning mellan människor, och att den ska ändras så att vi når målet om en jämställd värld."
Läs krönikan

Valvind åt vänster

"Efter resultatet i EU-valet kan Miljöpartiet fira på sin kongress i helgen på Svenska mässan. Landets näst största parti, och i de största städerna det största. En orsak var att väljarna ansåg att miljön var den viktigaste frågan. En annan att valvinden har blåst åt vänster."
Läs ledaren

Ickespridningskonferens i New York:

Inget beslut om kärnvapen

Gapet växer mellan de länder som i realiteten vill ha kvar kärnvapnen och de som vill se en aktiv nedrustning. De stora kärnvapenmakterna USA och Ryssland moderniserar sina stridsspetsar för miljardbelopp och luften håller på att går ur icke-spridningsprocessen. Ingela Mårtensson rapporterar från FN-förhandlingarna i New York.
Läs artikeln

En diagnos på välfärden

Martin Jernberg har läst Reinfeldtkoden av Stefan Carlén, Christer Persson, och Daniel Suhonen.
Läs recensionen

Klimatet borde vara huvudfrågan

"Politikerna har inga visioner utan angriper varandra med futtigheter. Som när socialdemokraternas ekonomiska talesperson Magdalena Andersson beskyller Anders Borg (M) för att öka på statsskulden. Det som borde vara en huvudfråga i valet, klimatet, debatteras inte alls. "
Läs ledaren

Folkmusiker mot främlingsfientlighet

Sverigedemokraternas osakliga valkampanj i Stockholms kollektivtrafik har fått många att reagera. Ett nätverk med folkmusiker svarade med musik.
Läs artikeln

Miljökompass inför valrörelsen

"Under Välj Rättvisa Nu-turnén ägde två partiutfrågningar rum i Göteborg respektive Stockholm. Mest slående var hur alliansens representanter anpassade svaren efter publiken. Ibland i strid med moderpartiets svar i Valkompassen som nätverket Global Rättvisa Nu (GRN) sammanställt inför kampanjturnén."
Läs krönikan

Barnbok om föreningslivet

Sofia Härén har läst Charlie, Mika och nalleföreningen av Linneá Sjögren och Niklas Hill.
Läs recensionen

Mat är alltid politik

"Mat är alltid politik och alltid en klassfråga så länge vi har klasser. Mitt problem är att möta människor som vill att jag ska producera kvalitetsmat så att fattiga människor har råd att äta bra. De vill att jag ska sänka min lön ytterligare."
Läs ledaren

En framtid med vikande resurser

"Agronomen och SLU-forskaren Bengt Bodins djuplodande reflektioner och erfarna bedömningar av våra (svenska) möjligheter till ett hållbart liv framöver visar något helt annat än den 'gröna' ekonomi många politiker så flitigt talar om."
Läs krönikan

Klimatutmaning i Sverige

Klimatutmaningarna är stora, men så även möjligheterna till ett hållbart och bättre samhälle, om mänskligheten snart kan enas om snabba och samlade åtgärder. Samverkan och samordning var de viktigaste begreppen när forskare, myndigheter, politiker och näringsliv träffades för att diskutera IPCC:s senaste klimatrapport.
Läs artikeln

Djurskyddslag med modifikation

"Följande har hänt en bonde, drygt 60 år, inte tidigare åtalad. Händelsen är styrkt med skriftlig dokumentation."
Läs ledaren

Jordens försvarsadvokat

I AF-borgens café vid Lunds universitet står en vältalig och livfull kvinna i 40-årsldern och väntar in oss eftersläntrare. Skotska Polly Higgins var länge en välansedd och välbetald advokat i London.
Läs artikeln

Ett försvarstal till förorten

"I början av 2000-talet påbörjade jag en anställning som pedagog i Angered. Området hade då ett 30-tal år på nacken, (om man inte räknar ett par gamla gårdar och torp som ännu finns bevarade på bygden). Jag minns att jag var nyfiken, jag hade läst om stadsdelens alla etniska tillhörigheter och förstod att det myllrade av språk och främmande kulturer. "
Läs krönikan

EU-valet avgör TTIP:s framtid

"Öppna nya marknader för den europeiska industrin. Så lyder uppdraget för handelskommissionär Karel de Gucht, EU:s huvudförhandlare för det nya frihandelsavtalet mellan USA och EU, kallat TTIP, Transatlantic Trade and Investment Partnership (Transatlantiskt partnerskap för handel och investeringar). "
Läs ledaren

Naturens rätt och ekocid på agendan

Begreppet ekocid, att döda eller förstöra naturen eller ett ekosystem, är ett begrepp som lyftes under en konferens i Stockholm. Förhoppningen är att det nästa år ska ges juridisk legitimitet i Haagdomstolen.
Läs artikeln

Nya Slussen bara lejon

"Den 5 april 2014 diskuterade Aleksander Wolodarski, (arkitekt, stadsplanerare), Per Kallstenius, (före detta stadsarkitekt) och Lennart Ploom, (stadsarkivarie) "arkitektens roll och hur samhällsvisioner återspeglas i ritningar" på Stadsarkivet. Jag anade att Slussen skulle beröras på ett eller annat sätt så jag gick dit, och fick rätt."
Läs krönikan

Kuba hjälpte Tjernobylkatastrofens offer

Den 26 april 1986 inträffade katastrofen i Tjernobyl. När radioaktiva partiklar spreds över Europa blev många barn sjuka. Fyra år senare inleddes ett hjälpprogram på Kuba. Trots landets skakiga ekonomi tog man under programmets gång fram till 2011 emot 30 000 barn i Tarará.
Läs artikeln

Feminism och kärnkraft

"Det är inne att säga 'jag är feminist'. Jag undrar just hur många av dem som egentligen vet vad feminism är. Läpparnas bekännelse för oss inte mot ett jämställt samhälle. Tvärtom. Det är kunskap som är viktig. Kunskap om de maktstrukturer som ligger bakom allt förtryck. "
Läs ledaren

Grönt förval

Att ändra förvalet på alla skrivare till dubbelsidig utskrift skulle få stora positiva effekter för miljön, samtidigt som användaren påverkas minimalt, visar två forskare i nationalekonomi och beteendeekonomi i en studie.
Läs artikeln

Självförsörjning - något fult?

"I våra grannländer Norge och Finland är det fint att stödja inhemskt jordbruk. Men i Sverige har politiskt korrekta medier och även vissa politiker börjat tala nedsättande om 'matnationalism'. En av dessa är Folkpartiets kandidat till EU-parlamentet Marit Paulsen, som i stället för självförsörjning talar om världssvälten som hon tror kan hävas med intensivt kemijordbruk, GMO-grödor och ökad miljöbelastande global handel med livsmedel."
Läs ledaren

Nätverk hjälper EU-migranter

Mängden rumänska EU-migranter ökar i Stockholm och kommunerna svarar med att vräka dem från deras läger och erbjuda en bussresa till Rumänien. Ett nybildat ideellt nätverk arbetar dock parallellt med att hjälpa migranterna med boende och utbildning.
Läs artikeln

Kokvinnorna på Kvarnen i Knäred

Knäreds kvarn lades ned 1967. Efter att ha räddats från rivning restaurerades den, ett arbete som blev klart förra året. I denna miljö visade Peter Gerdehag nyligen sina bilder Kokvinnorna. Bilderna om Britt och Inger som var Sveriges sista handmjölkerskor hör till filmen med samma namn.
Läs artikeln

Feministers berättelser

Synneve Hagström har läst antologin Av oss blev det aldrig några riktiga damer.
Läs recensionen

EU-trojkan är odemokratisk

"EU-parlamentet antog nyligen två betänkanden om den så kallade trojkans, det vill säga EU-kommissionens, Europeiska centralbankens och Internationella valutafondens, arbete i krisdrabbade EU-länder."
Läs ledaren

Två nedslag från Naturbruksmötet 2014

En del av Naturbruksmötet, den 5-6 april 2014, hade rubriken Naturbrukspolitik. 'I valåret 2014 är det viktigt att rätt politik kommer fram, en politik som stärker producenterna och ser till att vi får en levande landsbygd och levande städer.'
Läs artiklarna

Motstånd till fler militära övningar

Försvaret vill utöka sina övningar i Göteborgs södra skärgård men motståndet är stort, särskilt bland de boende i området. Förra veckan anordnade Göteborgs stad en frågestund för att "lyfta fram vilka konflikter som finns mellan olika intressegrupper".
Läs artikeln

Katalysator för samhällsförändring

Per Holmqvists miljöengagemang väcktes i början av 1970-talet och han anordnade Luleås första demonstration mot kärnkraft. I dag är hans skapelse Nordansmak en motor i hela regionen för omställning och solidaritet. Ledorden är närproducerat och ekologiskt med socialt ansvar.
Läs artikeln

Lantbruksdebatt - men utan Marit Paulsen

"Den som googlar på 'Marit Paulsen' och 'rätt tant för jobbet' blir lätt vimmelkantig. Man hamnar som i en körsång mellan Paulsen och Folkpartiet, där Paulsen frågar församlingen om hon verkligen är den rätta tanten för EU-parlamentet och partiet jublar 'JAAA!' gång på gång, i olika sammanhang. På valaffischerna står det nu helt följdriktigt Rätt tant för jobbet."
Läs ledaren

Ekologiskt på frammarsch i Frankrike

I franska städer säljs närproducerat på torgen och den ekologiska och hållbara produktionen växer. Ulf Bergström ger här en bild av framgångar och svårigheter. Själv bor han i området Roussillon, eller Pyrenées Orientales, som leder ekoligan i Frankrike; den ekologiska odlingen/djurhushållningen uppgår till 15,2 procent.
Läs artikeln

Väärt uttrycker motstånd

Det blir ett samtal om bland annat gruvbrytning och bruksorter i Norrlands inland och om att inte låta andra definiera vad som är viktigt i ens liv, när Miljömagasinet träffar fyra av de sex medlemmarna i gruppen Väärt när de är nere för sin första spelning i Stockholm.
Läs artikeln

Regeringen saknar mål för ekologiskt

Vänsterpartiets miljöpolitiska talesperson Jens Holm frågar Landsbygdsministern om vad som har hänt med regeringens mål för ekologisk livsmedelsproduktion.
Läs artikeln

GMO-lekstuga ifrågasattes inte

"Hur är det ställt med journalistisk nyfikenhet hos SVT? Tv-programmet Vetenskapens värld, som är känt för sin opartiskhet och objektivitet, sviktade i programmet om svensk GMO-forskning. Det verkade som om programmet gick de svenska GMO-forskarnas väg."
Läs ledaren

Ambition för välfärd och miljö

En ambitiös Välfärdskonferens såg dagens ljus förra helgen på ABF-huset i Stockholm. Nätverken Gemensam välfärd och Global Rättvisa.nu gick samman och över 400 deltog på seminarier om bland annat klimatomställning, privatisering av välfärden och ökat samarbete mellan fack och sociala rörelser.
Läs artikeln

Rättvisehandel för överlevnad i Guatemala

Med hjälp av ord och bild kan man resa långt. Det gjorde drygt ett 20-tal åhörare på Internationella kvinnodagen, lördagen den 8 mars. De lyssnade på Magdalena Hansen från Fair Monkey som bedriver rättvist handelssamarbete med det höga kravet att förbättra livsvillkoren för småskaliga producenter i bland annat Guatemala.
Läs artikeln

Kärnkraftsindustrins sista suck

"Så har det gått tre år sedan katastofen i Fukushima.Tre år med ständiga rapporter från från kärnkraftsbolaget Tepco (Tokyo elektricitetsverk) och den nuvarande japanska regeringen om att läget är under kontroll. Det är bara lite problem med de enorma mängderna radioaktivt vatten som dels samlas upp i stora behållare, dels läcker ut till havet. Annars är allt bra och den japanska regeringen vill återstarta alla 48 kärnkraftverk som stått stilla sedan den 11:e mars 2011. "
Läs ledaren

Ny avhysning av EU-migranter

En större grupp EU-migranter avhystes från ett uppbyggt läger utanför Sollentuna förra veckan med hjälp av polis. På plats fanns även en stor grupp demonstranter som i solidaritet försökte förhindra rivningen av lägret.
Läs artikeln

Från militära svar till fredsbygge

År 2014 har 200 år gått utan väpnade konflikter i vårt närområde. Det var utgångspunkten för rapporten Fred Säkerhet Försvar, som visar hur och varför svensk politik bör skifta fokus från militär krishantering till fredsbyggande.
Läs artiklarna

Kvinnor förändrar världen

"Kvinnors rösträtt vann sent gehör i Sverige. Först 1921 fick kvinnor tillträde till maktens boning. Nya Zeeland släppte in kvinnor redan 1893. I dag demonstrerar kvinnor i Venezuela för mjölk till sina barn, och kvinnor i Ukraina vill bryta strukturer och inte bara ha en ny makthavare som säger att han är bäst."
Läs ledaren

Ojämställda transportmål

På senare år har jämställdhetsarbetet på transportområdet blivit allt mer urvattnat, enligt rättsvetaren Wanna Svedberg. Frågan faller mellan stolarna och det verkar saknas politiska ambitioner, är några av hennes slutsatser.
Läs artikeln

"Vi ska lära av de uråldriga traditionerna"

Jagat Ananda Pradyumna Kumar Mahanandia, bättre känd som PK, började som fattig konstnär i Indien. En dag bestämde han sig för att cykla till Sverige för att möta kärleken. Numera arbetar han som bildlärare i Borås och engagerar sig i kampen mot det indiska kastsystemet.
Läs artikeln

Vi kan välja att inte slåss

Sofia Härén har läst Vad händer sen? av Pelle Sunvisson och Pernilla Lundmark.
Läs recensionen

Nato - nej tack

"Det blev diskussion om jordens supermakter när kunniga fredsaktivisten Agneta Norberg nyligen höll sitt anförande i Laholm. En åhörare menade att den gamla öst väst-konflikten verkligen inte var över."
Läs ledaren

Forum för grön kost

Vegoforum lockade i år en rekordstor publik till ABF-huset i Stockholm 22 februari. Mer än fyllda seminarier, delade plats med den välbesökta utställningsdelen och fiket som bland annat serverade vegokorv och veganska semlor.
Läs artiklarna

Vilse i varuhusets överflöd

Rikard Rehnbergh har besökt Supermarket 2014 - Stockholm Independent Art Fair på Kulturhuset Stockholm
Läs artikeln

Sluta med tvångsdeporteringarna

"Bara det senaste året har ett hundratal afghaner tvångsutvisats till Kabul. Det har varit plågsamma tillställningar med poliser, avspärrningar, hundar och piketer. Demonstranter har visat sin avsky mot att unga människor, ibland utan identitetshandlingar, dumpas i Kabul."
Läs ledaren

Läkare förespråkar vegetariskt

Om alla människor åt mer frukt och grönt skulle många sjukdomar minska drastiskt, enligt den nya föreningen Läkare för framtiden. De ska bland annat arbeta för att sprida kunskap om den vegetariska matens fördelar och förespråkar höjd skatt på ohälsosam mat.
Läs artikeln

Frölag nedröstad

Efter stora protester från medborgarna har förslaget till en ny europeisk frölag röstats ned i både miljö- och jordbruksutskottet i EU-parlamentet. Frågan är om EU-kommissionen kommer dra tillbaka förslaget, och om det är önskvärt.
Läs artikeln

Kärnkraften under valåret

"Motståndet mot kärnkraften var den viktigaste grunden till att Miljöpartiet skapades 1981. Året innan hade Linje 3 (C, KDS och V) som stod för den tydligaste ståndpunkten - ett klart nej till kärnkraften - förlorat Folkomröstningen med 0,4 procent mot Linje 2 (S och FP) som vann."
Läs ledaren

Afghanistan delvis ett misslyckande

Norge avslutade sin insats i Afghanistanprovinsen Faryab för nästan två år sedan och norska försvaret har nu låtit utreda hur väl de nådde sina målsättningar.
Läs artikeln

Linje 17:s arbete inspirerar

I efterdyningarna av dubbelmanifestationen mot rasism i Kärrtorp i december bjöd Linje 17 mot rasism, Teater Reflex & Turteatern i lördags in till en dag fylld av seminarier och workshops, dans och musik. Målet var att gemensamt hitta flera former för lokal organisering och fortsatt antifascistiskt arbete.
Läs artikeln

Filmer från hela världen

Rikard Rehnbergh har besökt Göteborg International Film Festival.
Läs artikeln

Djurskydd - någonting är ruttet

"Ett hundratal biografer runtom i landet visar dokumentärfilmen Hästmannen - sista striden i januari och februari. Filmen berättar om kontrollmyndighetens egenmäktiga övergrepp: Helt utan anledning tar man ifrån hästmannen hans tre hästar. Lagar och regler åberopas som inte går att överklaga, inte ens med kunnig juridisk hjälp."
Läs ledaren

Mikroplast sprids allt mer i naturen

Mikroplast finns inte bara i vatten där de hotar djurlivet, de minsta partiklarna är så lätta att de även sprider sig med vinden från reningsverkens smutsvatten och slam.
Läs artikeln

För en mer jämställd och hållbar världshandel

Organisationen Gröna kvinnor deltog på det nionde WTO-ministermötet på Bali i slutet av förra året. De lobbade för jämställdhet och hållbarhet i den globala handeln. Här berättar Ewa Larsson om vissa framgångar - utifrån en bottennivå.
Läs artikeln

LRF viker sig för Monsanto

"Dags att ompröva GMO-friheten skriver LRF:s vice ordförande Thomas Magnusson i en debattartikel i Land. Han ser inga nackdelar med att odla GMO-grödor eller använda genmanipulerat foder till djuren. Samma uppfattning framför Centerns talesman i jordbruksfrågor, riksdagsman Staffan Danielsson."
Läs ledaren

Energiministerns nystart får stark kritik

PES Stockholm arrangerade förra veckan ett möte om den tyska energiomställningen i ABF-huset. Mötet inleddes av Göran Kristensson som menade att Sverige i likhet med Tyskland borde sträva efter att bli ett laboratorium för innovationer inom förnyelsebar energi - också i samarbete med länder utanför EU, till exempel de nya tillväxtländerna Kina, Indien och Brasilien.
Läs artikeln

Slut med planerat tågkaos

"Nyheterna har den senaste tiden haft stora rubriker om tågkaoset. Ett tågkaos som verkar vara planlagt. För hur kan det annars komma sig att trasiga ledningar, rostig räls och andra skador inte åtgärdas? Vet Banverket inte vad Trafikverket gör respektive inte gör?"
Läs ledaren

Fullsatt klimatdebatt

"Klimataktions visionsgrupp arrangerade under fjolåret en välbesökt seminarieserie med den fyndiga titeln När larmen tystnar. Lördagen den 18 januari ägde 'Le Grand Final', som de själva kallade den, rum på ABF-huset i Stockholm. Efter lunch var det dags för samtal med politiker ur Riksdagens jordbruks- och miljöutskott i en fullsatt Z-sal. Samtliga rikdagspartier - det är ju 'Supervalår' - var representerade utom SD som ABF av princip inte välkomnar i huset."
Läs krönikan

Framtiden måste vara radikal

"Klimatdagen i ABF-huset var mycket lyckad. Massor med folk, kunskap, engagemang och duktiga organisatörer. Jag lämnade Sveavägen med mer politisk lust och energi än på länge. Men jag hade också en övrig fråga med mig hem. Övriga frågor är de som står sist på dagordningen, som ofta är viktiga men aldrig hinner diskuteras. Min övriga fråga lyder: Vad har kapitalismen med klimathotet att göra?"
Läs krönikan

Atombomber i tomtesäcken

"Fennovoimas och Rosatoms julklapp till det fins-ka folket var att var och en som köper den atomenergi som Pyhäjoki-reaktorn möjligen kommer att producera även kommer att understödja Rosatoms atomvapenproduktion, som marknadsförs på företagets hemsida."
Läs ledaren

En väg till morgondagens jordbruk

Klimatet, övergödningen av våra av hav och hotet mot vår biologiska mångfald rankas som vår tids mest överhängande ödesfrågor. De följs tätt av frågorna om jordens begränsade sötvattentillgångar och dess långsiktiga produktionsförmåga i form av bördig åkermark och levande skogar. För att ta ansvar för jorden och allas vår framtid räcker det inte med god vilja, det krävs också kunskaper som är opartiska och sanna. Därför behövs också en fri och oberoende forskning.
Läs reportaget

Vad ska in? Sol och vind!

"Vädret är grått här i den södra halvan av landet. Nyheterna från Fukushima är svarta, åtminstone om man får tro rapporteringen om utsläppen. Den blåfenade tonfisken som fångats utanför USA:s och Kanadas västkust är radioaktiv. Och det radioaktiva vattnet fortsätter att 'läcka' ut i Stilla Havet. Nya tankar ska byggas för att samla upp vattnet, men enligt mina japanska vänner har förgiftningen på sina håll redan nått grundvattnet."
Läs ledaren

Växande intresse för basinkomst

Sedan i januari 2013 har en svensk kampanj för basinkomst vuxit fram. Det är delvis framdrivet av ett medborgarinitiativ i EU som avslutas 14 januari men det växer nu vidare av egen kraft, berättar Martin Jordå.
Läs artikeln

Författaren William Powell:

"Oansvarigt att trycka boken"

I den revolutionära tiden mellan 1960-talet och 1970-talet skrev William Powell en bok med vad han kallade anarkistiska recept och instruktioner för den som vill försvara sig mot en våldsam och maktgalen regering. 40 år senare tror han inte längre att våld är lösningen på våld.
Läs artikeln