Ursprungligen publicerad i Miljömagasinet 27, 25 april 2014

Grönt förval

Att ändra förvalet på alla skrivare till dubbelsidig utskrift skulle få stora positiva effekter för miljön, samtidigt som användaren påverkas minimalt, visar två forskare i nationalekonomi och beteendeekonomi i en studie.


Under försöket på 18 avdelningar på ett universitet sparades 15 000 ark papper under 25 dagar.

Ett miljövänligare förval kan få större effekt än exempelvis miljöskatter eller subventioner, argumenterar två forskare i ekonomi utifrån en fältstudie som de beskriver i artikeln "Kan passiva människor göra världen grönare?" i senaste utgåvan av tidskriften Ekonomisk debatt.

Forskarna Johan Egebark och Mathias Ekström kallar "förvalet" för ett av de mest inflytelserika beteendeverktyg som finns - det alternativ i en beslutssituation som ges när en person inte aktivt väljer något annat.

De undersökte hur mycket pappersförbrukningen minskade på ett antal institutioner på ett universitet när de, utan att personalen visste om det, ställde om skrivarnas förval till dubbelsidig utskrift. De jämförde detta med att skicka ut en uppmaning, via universitetets miljökoordinator, om att använda dubbelsidig utskrift, vilket inte gav någon effekt alls.

Ett ton papper

Samma dag som förvalet infördes sjönk pappersförbrukningen med 15 procent, och i en uppföljande studie såg de att effekten fanns kvar sex månader senare, vilket gör åtgärden kostnadseffektiv då man inte behöver upprepa åtgärden. Det visar också att de anställda inte upplevde förändringen som negativ, då de troligen hade bytt tillbaka till enkelsidig utskrift.

De såg även att antalet utskrifter i sig inte påverkades, en viktig aspekt eftersom en resurseffektivisering ofta leder till ökad förbrukning av konsumenten.

Besparingen efter 25 dagar uppgick på 18 avdelningar till 15000 ark papper, vilket på ett år motsvarar ungefär ett ton papper totalt. Forskarna skriver att de inte har någon anledning att tro att besparingen är specifik för skrivarna och universitet i experimentet, alltså skulle en övergång till dubbelsidigt förval i större skala sannolikt ge betydande positiva effekter på miljön och klimatet.

Forskarna jämförde även sitt resultat med en uträkning av Naturskyddsföreningen som visar att en 10 procentig skatt på papper skulle minska efterfrågan med 2 procent.

Aktiv eller passiv

De tror att många anställda helt enkelt inte bryr sig om utskriften är enkel- eller dubbelsidig, men att det är rationellt ur ekonomisk synvinkel att inte göra ett aktivt val eftersom det innebär en extra "kostnad" av en knapptryckning.

"Att människor inte tar miljöaspekten i beaktande är inte särskilt förvånande, då varje enskilt beslut har liten betydelse och i första hand gynnar kommande generationer", skriver Johan Egebark och Mathias Ekström i sin avslutande diskussion.

Den viktigaste lärdomen tycker de därför är att det finns effektiva sätt att påverka dessa små beslut och på så sätt få stora samhällsvinster.

  Share