Ursprungligen publicerad i Miljömagasinet 36, 5 september 2014

Smyganslutning till Nato kritiseras

Utan debatt och tydligt stöd i den folkliga opinionen beslutade regeringen den 28 augusti att underteckna ett avtal rörande värdlandsstöd med Nato. En "smyg-anslutning" till Nato, så beskrivs avtalet av kritiker.

Många svenskar överraskades av att Nato-trupper snart kan finnas på svensk mark - inte bara för övning - genom avtalet om värdlandsstöd. Några av riksdagspartierna som gått till val på alliansfrihet, vilket kan uppfattas som en Nato-skeptisk hållning, tycks nu handla tvärt om.

Socialdemokraterna är ett exempel. Nato nämns varken i deras partiprogram från 2001 eller 2013. I stället betonas alliansfrihet. S har dock inte lämnat en avvikande uppfattning angående Nato på Försvarsberedningens rapport 2014, där det står att "värdlandsstöd beaktas i försvarsplaneringen och att rege-ringen skyndsamt vidtar åtgärder inklusive avtalsregleringar för att berörda myndigheter ska kunna skapa tillräckliga förutsättningar för att Sverige ska kunna ge ochta emot militärt stöd."

"Smygande in i Nato"

Peter Hultqvist, försvarspolitisk talesperson för S, säger i en intervju med Sveriges radio (den 27 augusti) att värdlandsstödet sker på svenska villkor och inte strider mot alliansfriheten.

Men Peter Rådberg, Miljö-partiets försvarspolitiske talesperson, uttalar sig kritiskt, även det i Sveriges radio.

- Det här tycker vi är ett smygande in i Nato. Regeringen borde ha en diskussion i riksdagen innan man fattar den här typen av beslut, så vi ogillar detta skarpt, säger han.

Men han ser inga problem med att komma överens med S i försvarsfrågan, om de bildar regering tillsammans.

Ledande personer i Centerpartiet, C, skrev i debattartikeln Sverige ska inte smygas in i Nato: "Vi utgår från att ytterligare närmanden till Nato inte sker förrän analyser gjorts, en bred debatt förts och förhoppningsvis en bred samsyn uppnåtts i frågan" och "Centerpartiet är av uppfattningen att ytterligare närmande i princip skulle innebära medlemskap i Nato".

När C nu får en direkt fråga hur det budskap deras väljare tidigare fått går ihop med att de i praktiken tycks ha gått med på att förbereda detta, viftar de bort värdlandsavtalet som en "teknisk överenskommelse".

Inte en demokratisk väg

Kristdemokraternas riksting har beslutat verka för en förutsättningslös parlamentarisk utredning om för- och nackdelar med ett svenskt medlemskap. Men partiledare Göran Hägglund är öppet positiv till Nato.

Sven Ruin, initiativtagare till ett upprop mot en Nato-anslutning, menar att beslutet saknar demokratisk förankring.

- Beslutet om värdlandsstöd har fattats över huvudet på det svenska folket. Den interna demokratin inom flera partier har uppenbarligen inte heller fungerat som den borde. Jag tycker att vissa partier luras i sitt agerande gällande Nato.

Även i Finland finns kritik mot att beredningen skett i smyg och att det inte förelåg en folklig vilja bakom närmandet.

Flest säger nej till Nato

Enligt en opinionsundersökning som redovisades i Svenska dagbladet (mars 2014) har motståndet mot Nato ökat i Sverige. Då svarade endast 31 procent att de ville se en anslutning till Nato, medan 50 procent sa nej.

- Sveriges tidigare samarbete med Nato har varit väldigt olyckligt och förstört ett helt land, Libyen. Sveriges medverkan i attacken 2011, som fört Libyen till kaos, visar att samarbete med Nato är helt fel väg att gå.


Värdlandsstöd

Vänsterpartiet: Nej
Socialdemokraterna: Ja
Miljöpartiet: Nej
Centerpartiet: Ja
Kristdemokraterna: Ja
Moderaterna: Ja
Folkpartiet: Ja
Sverigedemokraterna: Ja
Feministiskt initiativ: Nej


Länkar

Ruins upprop om Libyen och Nato

Vänsterpartiets svar på Sven Ruins insändare i Miljömagasinet nr 32

Partiernas Nato-inställning

  Share