Här hittar du samtliga texter som publicerats på hemsidan under 2012.

Du kan även välja att bläddra bland enbart artiklar eller krönikor/debattartiklar. Observera att texterna sorteras efter det datum de publicerats på hemsidan, inte datumet då de publicerats i tidningen.Änglar, finns de?

"Innan Sima Samar från Afghanistan, en av årets pristagare för Right Livelihood Award, hade ens öppnat munnen brast min platsgranne ut; 'hon är ju en ängel'. Det var på ett seminarium, innan själva prisceremonin skulle äga rum. 'En ängel? Vad menar du med det?', glömde jag fråga min känsliga granne."
Läs ledaren

Sökandet efter människans inre väsen

Hon var omkring 80 år när hon med sina gripande självporträtt målade sig in i konsthistorien. I dag framstår den finlandssvenska konstnären Helene Schjerfbeck (1862-1946) som en förgrundsgestalt inom den internationella modernismen och en av Nordens mest betydande konstnärer. 110 av hennes verk visas nu i en retrospektiv utställning på Prins Eugens Waldemarsudde i Stockholm.
Läs artikeln

Svenska fiskare dumpar tonvis med räkor

Över 500 ton räkor kastas varje år i havet av svenska yrkesfiskare som vill öka sin vinst, skriver Greenpeace i en ny rapport.
Läs artikeln

Tänd ett ljus och låt det brinna

"Den 3 november skulle Folkkampanjen mot kärnkraft och kärnvapen och Kvinnor för fred högtidlighålla minnet av de människor som förlorat sina liv på grund av kärnkraft och kärnvapen."
Läs ledaren

Fredsrörelsen kallar till protest

"Sverige fick den 27-29 november för första gången en egen vapenmässa, i Älvsjö söder om Stockholm. Syftet är att underlätta tillverkning och försäljning av vapen och annat militärt material. Givetvis är det också ett ställe där civila företag och andra med militär inriktning på vapentillverkning träffas och diskuterar på seminarier; hur sälja vapen så effektivt som möjligt? Och i mässhallen visa det senaste kring hur man effektivt kan döda en människa eller utradera en skola, sjukhus eller vad köparen är intresserad av."
Läs krönikan

Ekonomi och rättvisa

Naturskyddsföreningens årliga konferens hade i år temat "Hur gör vi då? Ekonomin, klimatet och framtiden" och hölls i Folkets hus i Stockholm.
Läs artikeln

Atomvapenmakt EU

"Varför detta krampaktiga fasthållande vid en föråldrad energiteknik? Detta är en fråga som jag ofta ställt mig. Stater villiga att subventionera miljarder och åter miljarder för att bygga ut, bygga nytt, trots att alla vet hur farlig kärnkraften är. Finns det något mer svar än kärnvapen?"
Läs ledaren

Utsläppshandeln - nytt fiasko?

"Det är knappast någon hemlighet att Maria Wetterstrand under sin tid som grönt språkrör veckopendlade med flyg till Finland av familjeskäl. När hon för ett par veckor sedan intervjuades i TV4 förklarade Maria att hon hela tiden hade 'kompenserat' för det ekologiska fotavtryck detta lämnat."
Läs krönikan

Plastkassar - inget nödvändigt ont

"På apoteken i Frankrike får man bara papperspåsar, stora som små, förstod jag. Min apotekare respekterar miljön står på dem."
Läs ledaren

Skogsindustrin vilseleder med ny kampanj

Skogsindustrierna får kritik från både miljörörelsen, forskare och Naturvårdsverket när de uppger att en fjärdedel av skogen i Sverige är skyddad. Den biologiska mångfalden i skogsmarken är hotad men skogsindustrin undviker på det här sättet en seriös diskussion, påpekar professor Bengt-Gunnar Jonsson.
Läs artikeln

Byggstenar för hållbara städer

Stora statliga investeringsstöd har getts i bidrag till miljöprojekt sedan 2008. Målet är att intensifiera arbetet för hållbar stadsutveckling. Slutrapporten redovisades på en tre dagars konferens i Göteborg. Regeringens delegation för hållbara städer gav prov på vad satsningarna gett och vad som händer nu.
Läs artikeln

Samtal inför COP18 i Doha, Qatar:

Klimatmöte i medieskugga

"Kan inte säga om det var en tanke som såg ut som en handling, men samtalet om och inför COP18 skedde i Beskowsalen på ABF i Stockholm. Elsa Beskow som år 1918 skrev Tant Grön, Tant Brun och Tant Gredelin."
Läs krönikan

En råvarukoloni för riskkapitalister

"Sveriges politiker har de senaste åren öppnat portarna på vid gavel för riskkapitalister att exploatera Sveriges naturtillgångar. Den större delen av prospekterade, nyligen öppnade och kommande nya gruvor ägs till huvuddelen av utländskt riskkapital. Staten äger ett färre antal."
Läs ledaren

En ekobygd i storstan

Hållbara Hökarängen är projektnamnet på ett ekologiskt utvecklingsprogram inom Stockholmshem. Projektledaren Emma Henriksson började arbeta på omdaningen av de gamla arbetarkvarteren söder om Stockholm i mars 2011.
Läs artikeln

Överhängande risk för nygamla misstag

"Efter att ha plockat på mig namnskylt, hällt upp en kopp te, slängt ett getöga i programmet/deltagarlistan och det andra på folket omkring mig tvingas jag konstatera att det här inte är ett event - som det mesta heter i dessa dagar - för vemsomhelst, utan mera verkar vara en intern historia för kommun- och branschfolk inom den nya nischen: urbanismen. Delegationen för hållbara städer har bjudit in och vi är på en heldagskonferens tillsammans."
Läs krönikan

Sveriges åkermark är rättslös

"Den ideella föreningen Den Goda Jorden med säte i halländska Slöinge bildades för att bevara åkrar som odlingsmark som ett nationellt mål, men mot bakgrund av ett globalt perspektiv: Årligen försvinner fem till tio miljoner hektar åkermark på jorden. Anledningen är ökenutbredning, försaltning, jorderosion samt exploatering för bebyggelse och vägar (Sveriges totala åkerareal är ungefär 2,6 miljoner hektar). Vad gäller exploateringen så drabbar det oftast den bördiga jorden runt expanderande städer."
Läs ledaren

Kärngårdar i omställningens tid

På spridda håll, runtom i landet, pågår sedan decennier ett arbete för att ta tillvara på jorden men lämna lätta fotavtryck. På veckans mittuppslag inleds en serie besök på gårdar som utgår från kärngårdsprinciperna.
Läs artiklarna

Kemikaliefri vardag avlägsen

Årets Forum för Giftfri Miljö hölls i Stockholm den 15 oktober. Nytt förbud mot Bisfenol A - nu i termokvitto - visar på trögheten i kemikalielagstiftningen.
Läs artikeln

Visskatter och mörka minnen

Rikard Rehnbergh har besökt Nordic Romani Festival i Stockholm.
Läs artikeln

Sjukdomsskapande myndigheter

"Skolborgarrådet i Stockholm fick backa för ett smöruppror när kommunen, liksom många andra kommuner, antog ett nytt kostdirektiv efter Livsmedelsverkets rekommendation. Barnen skulle dricka lättmjölk och Bregott skulle ersättas av lättmargarin."
Läs ledaren

Nya marknader för kemiindustrin

Industrin för bekämpningsmedel ser att marknaden i Västeuropa är mättad. Tillväxten för branschen hämmas även av miljöhänsyn och nya tekniker för växtskydd. Men det finns många nya områden där man ser potential att sälja mer kemikalier i framtiden.
Läs artikeln

Snart lämnar Kina USA att sjunka

"Kinas varuexport till USA har gett stora överskott som investerats i USA och i dollar. Det stödet har hållit USA under armarna i många år, där man importerat för 50 procent mer än man exporterat och resten finansierats av lån och nya dollar. Det har möjliggjorts av att dollarn varit världsvalutan. Resten av världen har betalat landets underskott och krig. "
Läs ledaren

"Ge bistånd till sociala skyddsnät"

Sociala trygghetssystem som barnbidrag är inte passiviserande utan minskar arbetslösheten, enligt bland annat Svenska kyrkan och FAO. Det minskar också undernäring hos barn och ökar närvaron i skolan.
Läs artikeln

Från Caracas till Kiruna

Ursprungsfolk från norr till söder har nåt på gång. Det står klart efter lördagens Inspiration Världen som anordnades för fjärde året i rad på ABF i Stockholm: En heldag med seminarier och samtal om "Folk i rörelse för rättvisa och fred".
Läs artikeln

En ansvarsfull budget är stöld

"I debatten om budgeten har rollerna bytts. Nu är det Anders Borg som talar om keynesianism och att man för att stimulera ekonomin inför hotande lågkonjunktur måste minska budgetöverskottet. Socialdemokraternas ekonomiska talesperson Magdalena Andersson anklagar Borg för att vara ansvarslös, som inte håller fast vid det av riksdagen beslutade överskottsmålet i statsbudgeten på en procent av BNP varje år, medan finansministern säger att målet om en procent överskott ska räknas över hela konjunkturperioden."
Läs ledaren

Biblioteket ska vara en resurs för folket

Barbro Bolonassos är chef för Fisksätra bibliotek, en plats med många språk och stort hjärta. Där finns ett äkta engagemang för samhället och medmänniskan i en tid när information och kultur för alla inte längre är självklart.
Läs artikeln

Del 2 av 3 om en resa genom östra Europa

"Ich bin ein Berliner"

"Cyklingen i Berlin är som staden själv: anarkistisk! Typ Köpenhamn fast frihetligare, åtminstone sen 1989, och ruffigare. Cykelbanorna är alls inte särskilt släta utan ofta rot- och tjälskadade. Folk cyklar på trottoarer, kors och tvärs, mot rött och enkelriktat, men aldrig att det hörs ett ont ord; de fyra miljoner som officiellt bor i stan löser det på bästa tänkbara sätt - ändå."
Läs krönikan

Kärleksfull diskbänksrealism

Rikard Rehnbergh har läst Smålands mörker av Henrik Bromander.
Läs recensionen

Stark kritik mot militära flygningar över Vättern

I 60 år har militären skjutit och bombat över Vättern i närheten av Karlsborg på västra sidan. Nu vill man fyrdubbla antalet flygdagar och även låta Nato använda området för övningar. Detta har fått befolkningen i området att resa sig.
Läs artikeln

Det går utför för kärnkraften

"Kärnkraften kommer att öka till det dubbla fram till år 2030. Detta tror IAEA (det internationella atomenergiorganet) och påstår att 29 nya länder vill satsa på atomenergi. "
Läs ledaren

Tysk studie om bekämpningsmedel:

EU:s regler skyddar inte miljön

Inom EU används matematiska modeller för att se hur mycket av jordbrukets kemikalier som läcker ut i naturen. Det sker dock inga kontroller om dessa beräkningar stämmer och tyska forskare har sett att modellerna ofta underskattar mängden bekämpningsmedel i vattendragen.
Läs artikeln

En kritiker ute i kylan

Sven Anér är en av landets mest erfarna journalister och efter ett långt yrkesliv är han fortfarande aktiv. Bo Alvberger har besökt honom för ett samtal om journalistik, hans karriär och de frågor som mest kommit att förknippas med hans namn.
Läs artikeln

Nato och Ofog i Lappmarken

"Militäralliansen Nato skapades för att skydda Europa under kalla kriget mot Sovjet. Efter det kalla krigets slut skulle Nato avvecklas. USA har i stället stegvis flyttat Nato österut in i före detta Warszawapakten och fått med sig så kallat neutrala länder som Sverige. Nato är nu en internationell styrka som strider när och var det passar USA, ett vittgrenat militärt system styrt av Washington."
Läs krönikan

Ersättningsdroger i stället för behandling

"Som ledamot i Socialnämnden stöter jag emellanåt på fall som gör mig som gammal narkomanvårdare både uppgiven och förbannad. Ett exempel är en ung man, som vi kan kalla P, som trots sin ungdom har en fruktansvärd missbrukskarriär bakom sig. Till sist har det gått så långt att Socialtjänsten föreslår att familjeomsorgsutskottet beslutar om att ansöka om tvångsvård hos Förvaltningsrätten."
Läs ledaren

Mobiltelefoni

Indien får bättre strålskydd än Sverige

"En solig första septemberdag öppnade för andra året i rad Sjöbergens djur- och odlingsföreningar upp dörrarna. Dagen blev en kombinerad skördefest och stöd till dem som vill bevara naturområdet som ligger omringat av motorleder vid Älvsborgsbrons fäste."
Läs krönikan

Jan Carlson In Memoriam, del 1 av 3 om en resa genom östra Europa

100 mil på två hjul

"Hur arbetar Herodotos? Han är den borne reportern: han reser, tittar, samtalar, lyssnar, för att sedan skriva ner det han sett och fått veta, eller helt enkelt för att lägga det på minnet. Hur färdas han? Till lands rider han på häst eller mulåsna, men oftast går han till fots; till sjöss reser han med roddfarkost eller segelfartyg. (Ryszard Kapuscinski, På resa med Herodotos, övers. A. Bodegård, Pössneck, Tyskland 2007.)"
Läs reportaget

En rapport från Nordisk Folkriksdag i Jondal

Där morellerna mognar

"Tio mil inåt landet från Bergen mellan Hardangerfjordens branta, trädbevuxna bergskanter ligger Jondal. Vi kom dit med buss över Hardangervidda och slingrade oss ner mot fjordens vatten på smala, branta vägar ofta djärvt utskurna i berget. I dalgångarna odlades utsökt välsmakande moreller (bigarråer), ibland täckta med vit fiberduk som skydd mot fåglar."
Läs rapporten

Barnleukemi ett hett ämne

"Rapporterna om barnleukemi i närheten av kärnkraftverk blir fler och fler. Många oberoende forskare har ställt sig frågan: varför just barnleukemi?"
Läs ledaren

Sjöbergen i Göteborg - en hotad idyll

En solig första septemberdag öppnade för andra året i rad Sjöbergens djur- och odlingsföreningar upp dörrarna. Dagen blev en kombinerad skördefest och stöd till dem som vill bevara naturområdet som ligger omringat av motorleder vid Älvsborgsbrons fäste.
Läs artikeln

Storstilat tioårsjubilerande

Rikard Rehnbergh har besökt Östersjöfestivalen på Berwaldhallen i Stockholm.
Läs recensionen

Trafikplanering utan hänsyn till klimatet

"Höstens trafikpolitiska proposition kommer troligen i mycket att utgå från Trafikverkets kapacitetsutredning. De 38 miljarder extra som föreslås där fram till 2021 för att klara en del flaskhalsar och åratal av eftersatt underhåll är en miniminivå som bara räcker till att återställa standarden (det glestrafikerade nätet får inget) men inte till att minska trängseln på spåren."
Läs ledaren

Reflektioner kring en konstutställning

"Så presenteras då ännu en utställning där man smält ihop två konstnärskap för att undersöka någonting; 'se vad som händer'. Picasso/Duchamp. He was wrong på Moderna Museet i Stockholm innehåller verk från museets samlingar kompletterade med några inlån. Utställningens underrubrik refererar till ett påstått uttalande av Picasso, som när han fick beskedet att Duchamp hade gått bort ska ha yttrat 'han hade fel'."
Läs krönikan

Klimatsommar på Järvafältet

"Med omskrivelsen Where is the action? höll Klimatsommar i år till på Hästa gård på Järvafältet i Stockholm 16-19 augusti. Lägret anordnades av Jordens vänner, Klimataktion, Latinamerikagrupperna, Studiefrämjandet, Fältbiologerna och Färnebo folkhögskola och var startskottet för höstens aktiviteter på klimatområdet."
Läs krönikan

Är Arla en kooperativ förening?

"Medlemmarna har sedan länge tröttnat på att vara med och finansiera Arlas omfattande verksamhet som inte gett några som helst positiva resultat på mjölkpriset i Sverige. I stället har efter varje ny investering utomlands bonden fått allt sämre betalt för mjölken."
Läs ledaren

Frankrike:

Nedväxt och omställning

"Nedväxtrörelsen" kallar sig omställningsrörelsen i Frankrike. På 1970-talet flyttade civilisationskritikerna ut på landet. Världsläget har ändrats sedan dess.
Läs artikeln

En politiker som ser människans sårbarhet

Eva Goës har varit en del av Miljöpartiet och den gröna rörelsen i 30 år - som språkrör, riksdags-, landstings- och kommunpolitiker och senast som ordförande i Green Forum. I somras gick hon i pension och blickar här tillbaka på karriären och funderar över var partiet befinner sig i dag.
Läs artikeln

Regnskogen och människan

"Vi tar vid där vi slutade: I regnskogen. Den slingrar och sluter sig gradvis tätare. Varje flodkrök tar dig djupare, längre inåt land. Vegetationen blir i takt med milen högre och högre. Joseph Konrad skrev 1902 sitt mest välkända verk Mörkrets hjärta. En metafor som syftar på såväl Colonel Kurtz (den rovgiriga kolonialismen) som regnskogens hjärta (det stora okända). Marlowes liknelse av Kongofloden säger det mesta: 'Jag skulle till det gula. Rakt in i hjärtat. Och där var floden - tjusande - dödsbringande - som en orm.'"
Läs krönikan

Globalisering drabbar bönder och miljö

"Medlemmarna har sedan länge tröttnat på att vara med och finansiera Arlas omfattande verksamhet som inte gett några som helst positiva resultat på mjölkpriset i Sverige. I stället har efter varje ny investering utomlands bonden fått allt sämre betalt för mjölken."
Läs ledaren

Ekologiskt mode i Göteborg

Den ideella föreningen Eco Fashion - Göteborg vill på ett kraftfullt sätt medverka till att konsumenter lättare kan hitta hållbara textilier. Föreningens koncept handlar om återanvändning och ökad tillgänglighet.
Läs artikeln

Med kvinnlig dramatik i fokus

Den 15-20 augusti håller det internationella nätverket för kvinnliga dramatiker WPI sin nionde konferens i Stockholm. Det är första gången den arrangeras i norra Europa.
Läs artikeln

Kriminalisering av keynesianismen

"I en promemoria från finansdepartementet (Ds 2012:30) föreslår regeringen Reinfeldt att Sverige ska ratificera den finanspakt som euroländerna beslutade om den 2 mars 2012. Formellt heter finanspakten 'Fördrag om stabilitet, samordning och styrning inom Ekonomiska och monetära unionen'."
Läs ledaren

Birgitta Onsell till minne:

Kvinnans historiska rätt

Birgitta Onsell - en flödande kunskapskälla - har lämnat oss. Minnet av henne, alla böcker hon skrivit och en utställning om tider som varit finns kvar. Birgitta var en pionjär inom feminismen och använde både historia och sociologi för att ge bilder av att någonting annat funnits och att vi själva fyller framtiden.
Läs artikeln

Med naturens egna villkor som riktmärke

Skogsekonomen Lutz Fähser har gjort mycket för det ekologiska skogsbruket i Tyskland. Nu arbetar han också i Etiopien för att skapa en "biosfärareal", en slags naturpark. Nyligen var han i Sverige och Miljömagasinet träffade honom för att prata om skogens möjligheter.
Läs artikeln

Underfundigt om billigt leverne

Benita Eklund har läst Konsten att leva billigt och må bra av Göran NK Torin.
Läs artikeln

Tankar om privatekonomi

"Intresset för privatekonomi är i de flesta partier ganska svagt. Detta beror, enligt min uppfattning, på en alldeles speciell svensk tradition från förra seklet. Den kallas helt enkelt: 'Man skall göra rätt för sig'! Det innebär att alla skall bidraga lika mycket till den gemensamma kassan, de offentliga utgifterna."
Läs ledaren

Reportage från Angola del II

Invånarna i Angola håller på att bygga upp sitt land efter inbördeskriget. Gunilla Winberg har träffat konstnären Marcela Costa som driver ett eget galleri. Marcela vill utbilda och stärka människor i deras kulturella identitet.
Läs reportaget

Kraften i omställningsarbetet kommer underifrån

I Rio samlades världens länder i juni för att inom FN:s mandat och utifrån en princip att alla ska vara med, gemensamt anta program för agerande, ett "golv" att ta avstamp ifrån. Ewa Larsson var med och berättar här om konferensen Rio+20 och vad den kan föra med sig framöver.
Läs artikeln

Rapport från hjärtat av Skandinavien

"Efter en omröstning kallas området som består av Lierne och Røyrviks kommuner i Norge samt kommundelarna Frostviken i Strömsund och Hotagen i Krokom för Vaajma. Det är sydsamiska och betyder hjärta. I turistbroschyrerna talas om hjärtat av Skandinavien. Man får EU-medel i ett Interreg-projekt för ökat samarbete."
Läs ledaren

Sjöfåglar minskar

Det är inte bara måsar och trutar som minskar i stora antal i Östersjön, även musselätande änder är drabbade. Forskarna söker efter en orsak men problemet verkar vara mångsidigt. Det finns dock åtgärder som kan sättas in redan nu.
Läs artikeln

Vattenfall skämmer ut Sverige - igen

"Så är det dags för Sverige att stå i skamvrån ännu en gång. Det är Vattenfall som bär sig illa åt, igen. Förra gången gällde det en gammal sorbisk by som jämnades med marken för att Vattenfall skulle få brunkol till sina kolkraftverk (ja ni läser rätt, Sverige driver kolkraftverk, och det inte bara i Tyskland utan också i Polen och Danmark)."
Läs ledaren

Reportage från Angola del I

I Angolas huvudstad Luanda startade Dona Boneca ett hem för gatubarn under kriget. 20 år senare är det en skola för alla barn som inte fått börja i den vanliga skolan. Gunilla Winberg har träffat Sebastiana Martins som var med från början och i dag är engagerad rektor och lärare.
Läs reportaget

Ett enklare skattesystem för företagande

"I Almedalen talade partierna mycket om skattereformer och åtgärder mot arbetslösheten. Men det man föreslog var mer av det som inte visat sig fungera. Förslagen ger ännu fler i utanförskap och ett än mer komplicerat skattesystem med fler möjligheter till fusk."
Läs ledaren

Aska för minskad övergödning

Ett projekt för att avlägsna näringsämnet fosfor ur vattendrag, för att sedan återföra det till åkrarna, ska testas i Skåne. Havs- och vattenmyndigheten, som finansierar största delen, tycker att helhetsperspektivet är viktigt.
Läs artikeln

Fisket snart största sektorn

Hållbart fiske och vattenbruk spelar en central roll för livsmedelsförsörjningen och försörjningsmöjligheterna för miljontals människor, skriver FAO, FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, i samband med att de släpper sin senaste rapport om situationen för världens fiske.
Läs artikeln

"Av två problem gör vi en möjlighet"

I Almedalen finns mycket för den som vill förkovra sig eller bara se åt vilket håll vindarna blåser. I år blev det bland annat tydligt att ekotekniken omfamnas av allt fler - i synnerhet som ett sätt att skapa jobb och tillväxt.
Läs artikeln

Marockanska tomater från ockuperad mark

Ett seminarium tog upp en ny rapport som visar att Marocko bedriver storskalig tomatproduktion i det ockuperade Västsaharaområdet. Trots det slöt EU nyligen ett jordbruksavtal med Marocko.
  - Undvik marockanska varor, gör det ställningstagandet, uppmanar Jonas Sjöstedt (V).
Läs artikeln

Hela Sverige ska leva

"Det ekonomiska system vi lever med i dag (den så kallade marknaden), inklusive skattesystemet, är skapat för att tjäna storskalighet och koncentration. Många tycks tro att det systemet är en naturlag, trots att det är skapat av politiker som sitter fast i sin tids föreställningar och inlärda vanor. I nuläget är det svårt att se att det finns någon som har djärvheten att försöka rubba på dessa cirklar. Och därmed är landsbygden körd - åtminstone för vanligt folk."
Läs ledaren

Effekt av förindustriella utsläpp

Omvandlingen av skog till jordbruksmark innan 1850 bidrog till utsläpp av koldioxid som fortfarande till viss del påverkar vårt klimat, visar forskare i en ny studie. De vill bidra till diskussionen om både historiskt och framtida ansvar.
Läs artikeln

Ekolivet på Änggärdet växer fram

Stephen Hinton, initiativtagare till Omställning Sverige och ekoenheten Änggärdet visar gården: "Detta är en resa. Idén med besök är att visa vad vi har och processen vi har gått igenom. Här kan ni få känna på att vara en del av ekobyn. Våra tankar, våndor och glädjeämnen."
Läs artikeln

Världens största hyckelkonferens

"Rio+20 avslutades i fredags. Med 50000 deltagare blev det många flygresor. Mötet har kallats Rio-20 eftersom det var i en sådan avsaknad av ambitioner jämfört med sin föregångare, miljökonferensen i Rio de Janeiro 1992. Alla föreslagna åtaganden är frivilliga, och de hade urvattnats under förhandlingarna."
Läs ledaren

Rio:

Grön ekonomi får kritik från flera håll

Temat för FN:s miljökonferens i Rio de Janeiro var grön ekonomi, men många miljöorganisationer menar att begreppet är ihåligt. Även regeringen får kritik för att deras nya utsläppsmål egentligen innebär en sänkning av ambitionerna.
Läs artikeln

Fredsarbete utan protester

Per Herngren utför civil olydnad enligt icke-våldsprincipen och har suttit månader i fängelse för att ha avrustat vapen. Han arbetar utifrån teorin att ett fredligt samhälle bör skapas genom trygghet och samarbete mellan människor.
Läs artikeln

Fredsresolution används för krigsändamål

"Nyligen avslutades Natos toppmöte i Chicago med antagandet av en deklaration bestående av 65 punkter. På 16:e plats kom FN:s resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet. Mötet slår fast att Nato med sina partners har gjort stora framsteg när det gäller att införa resolutionen. Norges 'generösa erbjudande att förse Nato med en speciell representant för dessa viktiga frågor' välkomnades."
Läs ledaren

Hemslöjd i fokus i sommar

Hemslöjd är sommarens tema på bland annat Liljevalchs konsthall och Prins Eugens Waldemarsudde i Stockholm. Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund fyller 100 år vilket uppmärksammas runt om i Sverige.
Läs artikeln

Ekonomi: Västerlandets "heliga ko"

"Det var något av ett väckelsemöte över den fyrtiofemårige, nordamerikanske författaren, debattören och talaren Charles Eisensteins 50-minutersseminarium om västerlandets 'heliga ko': Ekonomin! Arrangörerna, nätverket Lodyn, tvangs byta lokal på grund av stort publiktryck och lilla salen i Filadelfiakyrkan i Stockholm blev snabbt fullsatt. Så vad är det som lockar så med Eisenstein?"
Läs krönikan

Klimatet behöver biologer

"David Jonstad och Mark Lynas är bägge förtvivlade inför klimatets utveckling och bristen på beslut som kunde bromsa den människoskapade temperaturstegringen. Men de har helt olika syn på hur vi ska hantera situationen."
Läs ledaren

Naturskyddsföreningen dömer ut avloppsslam

För två år sen beslöt Naturskyddsföreningens kongress att verka för förbud mot spridning av avloppsslam. Nu har Naturskyddsföreningen tagit fram en rapport om saken.
Läs artikeln

Rörelse med oförtjänt dåligt rykte

Dark Mountain (DM) är en företrädesvis brittisk rörelse som fått oförtjänt dåligt rykte. Företrädarna har kallats alltifrån dystopiker och domedagsprofeter till apokalyptiker och alarmister.
Läs artikeln

När oljan inte får hjulen att rulla

Teorin om oljeproduktionstoppen, Peak Oil, används ofta utan att egentligen definieras, men under våren har den analyserats i två rapporter. På ett seminarium debatterades nyligen en av rapporterna och där gick uppfattningarna om betydelsen av "Peak Oil" isär.
Läs artikeln

Låglönesatsningar

"Jag fick i morse en idé om att göra en liten röjning i en trave med pärmar som ligger och skräpar. I väntan på att daggen skulle dunsta så jag kunde gå torrskodd i den för dagen allt snabbare igenväxande 'trädgården'."
Läs ledaren

Ett värdigt färdmedel för framtiden

Rikard Rehnbergh reste söderut och cyklade för världens framtid. Det ledde till funderingar om varför Stockholm inte gör mer för sina cyklister och varför cykelkök finns i både Göteborg och Malmö men inte i huvudstaden.
Läs artikeln

Samarbete för globala utmaningar

Världen står inför komplexa problem och det kräver ofta en samverkan mellan politik och vetenskap. Även samarbete över gränserna mellan natur- och samhällsvetenskap är nödvändigt. Detta diskuterades i Europahuset 31 maj.
Läs artikeln

Ökat stöd åt äldre

Drygt 20 procent av den svenska befolkningen är över 65 år. Hur omsorgen blir för allt fler och äldre patienter diskuterades på ett seminarium, lett av Agneta Luttropp, riksdagsledamot i socialutskottet (MP).
Läs artikeln

Efterlyses: Politisk vilja

"Vad har egentligen hänt med våra politiker? Förstår de inte att vi måste avveckla kärnkraften om mänskligheten ska ha en chans att överleva? Har de inte lärt sig något av Tjernobyl och Fukushima?"
Läs ledaren

Bio Roy rullar rättvist

En Rättvisefestival pågick i dagarna fem på den anrika Biografen Roy vid Götaplatsen i Göteborg. Samtidigt fick biografen diplom av Fair Trade City för sitt rika utbud av rättvisa produkter i sitt café.
Läs artikeln

En måttfull MP-kongress

"Miljöpartiets kongress i Umeå i helgen gick tämligen obemärkt förbi. I fjol väckte språkrörsvalet intresse och 2013 väntas återigen tuffa debatter när frågan om arbetstidsförkortning kommer upp och ett nytt partiprogram ska klubbas igenom. Detta mellanår stod partiets klimat- och skolpolitik i fokus."
Läs krönikan

Miljöpartiet har blivit ett urbant parti

"Sedan Centern övergett landsbygdens folk var det många som satte sitt hopp till Miljöpartiet. I samband med partiets bildande och under de första åren fick också småbruk och landsbygd en framträdande roll i både partiprogram och i den praktiska politiken. Bland annat hade partiet krav på ett grundavdrag som skulle hjälpa låginkomsttagarna på landsbygden att överleva. Något som också Centern varit inne på. "
Läs ledaren

Nya visioner för det gröna folkhemmet

År 2001 utnämndes hon till professor i ekonomisk historia i Uppsala, 2002 blev hon miljöminister (S) och 2006, efter valförlusten, VD för Svensk Fjärrvärme. Nu kombinerar hon sina erfarenheter inom ekonomi och energi med sin grund i feministisk forskning, i en ny roll som S-kvinnors ordförande.
Läs artikeln

Miljömärkta kalhyggen

Miljöföreningen Jordens Vänner är den senaste i raden att hoppa av samarbetet med Svenska FSC, miljöcertifieringen av skog. Märkningen har enligt kritiken blivit urholkad.
Läs artikeln

Ett samtal om kvinnokamp

"Den egyptiska författaren, kvinnoaktivisten och läkaren Nawal El Saadawi inte bara fyller Södra Teatern i Stockholm, hon lyfter oss alla som lyssnar på hennes revolutionärt glödande ord. Margareta Winberg, ordförande i UN Women Sverige, samordnar mötet och ställer försiktiga frågor till Saadawi. Men det är Saadawi som håller i tillställningen under dånande applåder från publiken, som är ivrigt ungdomlig med inslag av folk från Mellanöstern."
Läs reportaget

Matsuveränitet

"Enligt en skröna så sa Henry Kissinger en gång: 'Folket behärskar man med maten, nationer med vapen, kontinenter med energin och världen med pengar'. Att det stämmer kan nog de flesta hålla med om. Fast just maten, livsmedelspolitiken, tycks åtminstone i Sverige vara ett tvisteämne. Förutom att Sveriges livsmedelspolitik helt styrs från Bryssel via CAP (Common Agriculture Policy) så har vi en diskussion hur livsmedelspolitiken ska fungera nationellt."
Läs ledaren

Cykelköket har medvind

Intresset för cykling ökar och som en del av denna fartfyllda våg har föreningen Cykelköket nyligen startat en verksamhet i Göteborg. Förebilderna finns i bland annat Malmö och USA och bygger på återvinning och folkbildning.
Läs artikeln

Trygga väktarfigurer varstans

I en aktuell utställning på Södertälje Konsthall redovisar den svenske skulptören Lenny Clarhäll sina 44 år som konstnär. Utställningen innehåller ett urval av inlånade offentliga verk, alster ur egna gömmor och nyproducerade verk.
Läs artikeln

Skrota Sveriges kärnavfallsplaner

"ag blev inbjuden att tala vid Global Conference for a Nuclear Power Free World i Yokohama i januari, med 11500 deltagare och över 100000 som följde konferensen på nätet.
    I anslutning till konferensen bjöd japanska miljöorganisationer oss cirka 30 internationella gästföreläsare på en rundresa i Fukushima-prefekturen. Vi fick ta del av ett tiotal olika presentationer samt många omskakande upplevelser och människoöden. Kostnaderna för katastrofen kommer att bli flera tusen miljarder och stora områden har evakuerats för lång tid framöver. "
Läs ledaren

Med passion för hållbar mat

Carl Houbaer och Kina Svantesson har länge haft ett engagemang för hållbar utveckling och hälsa. Förra året såg de till att göra allvar av sin idé att sprida sin passion för mat och startade Gröna Kassen. Det är en helt vegetarisk och till stor del ekologisk matkasse med recept.
Läs artikeln

Nordkoreas faraonism

"Enligt olika beräkningar kan det finnas uppemot 200000 politiska fångar i Nordkorea. En av dem heter Kang Gun. Jag tillhör en grupp som arbetar för hans frigivning. Vi har i flera år försökt ta reda på så mycket som möjligt om förhållandena i landet. Mycket är dokumenterat genom flyktingars berättelser. Sakkunniga med viss insyn i landet har publicerat böcker i ämnet. Man kan själv granska städer, fabriker, gruvor och fångläger genom satellitbilder. Det finns dessutom en mängd filmer på olika webbsidor. De flesta är producerade i Nordkorea och handlar främst om huvudstaden Pyongyang, det stora skyltfönstret mot omvärlden."
Läs krönikan

Ändrad skattepolitik för energibesparing

"Vi kommer snart att få bränsle- och drivmedelsbrist. Om två år kan inte Danmark exportera olja till oss, om fyra inte Norge. Ryssland som exporterar mest till oss därefter har sina nya fyndigheter mot Kina, som är lönsammare att exportera till. Ändå gör vi inte några omställningar."
Läs ledaren

Jurist och djurrättsaktivist

Anette Cedergren vill uppmärksamma djuren som brottsoffer i samhället. Ett problem är att det saknas kompetens hos många djurskyddsinspektörer. För att beröra och väcka debatt använder hon sig av teatern som verktyg.
Läs artikeln

Kläder som avfall eller resurs

Människor i väst köper mer och mer kläder för varje år. Som en följd av det ökar också miljöbelastningen och andelen kläder och textiler som slängs i soporna. Mer än hälften av den mängd textil som köps i Sverige slängs för att brännas som avfall. Forskaren Karin M Ekström vill se mer återvinning och en hållbar konsumtion.
Läs artikeln

Spöksonatentolkningar

Rikard Rehnbergh har sett fyra olika tolkningar av August Strindbergs Spöksonaten.
Läs recensionen

Kulturen behövs - för alla

"Den senaste tiden har regeringens passivitet på det kulturella fältet starkt kritiserats i olika media, och kulturminister Lena Adelsohn Liljeroths (M) diskreta närvaro i kulturdebatten har uppmärksammats även av borgerliga debattörer."
Läs ledaren

Miljöaktivism över generationer

För fyrtio år sedan, 1972 genomfördes den första stora internationella miljökonferensen i Stockholm. För att uppmärksamma detta bjöd Sverige i veckan in till Sthlm+40. Miljörörelsen höll i helgen en alternativ konferens och var sedan på plats för att ställa politikerna till svars.
Läs artikeln

Inför FN-konferensen Rio+20

Den kombination av kriser som västvärlden står inför har på allvar väckt intresset för ett förändrat företagande. FN-konferensen Rio+20:?s huvudspår är grön ekonomi och under förberedelseprocessen är det många som vill vara med och fylla begreppet med innehåll.
Läs artikeln

Kokvinnan är död

"Britt Georgsson - Kokvinnan i Peter Gerdehags SVT-dokumentär - och hennes älskade kossor har i flera år varit utsatta för länsstyrelsens närgångna övervakning."
Läs ledaren

Biets biovapen finns i honungen

Att honung är effektivt mot förkylningar och små sår har varit känt för människan i tusentals år. Men först för några år sedan kunde forskare visa varför: Biet har i sin honungsmage miljontals nyttiga mjölksyrabakterier som de använder för att försvara sig mot skadliga mikroorganismer.
Läs artikeln

Inte bara flum i poesitidskrift

Det började med att jag tog ett kort på flum. Tidskriften flum nr 21, årgång 11, visades bland ett hundratal övriga tidningar i Kulturtidskrifternas monter på Bokmässan i Göteborg. Det var 2009 när föreningen Poesi i Halland/Halmstad, som ger ut flum, firade sitt tioårsjubileum.
Läs artikeln

Fromma önskningar för bönder

"LRF:s ordförande och regionordföranden i Skåne framför i debatt sina drömmar om bönderna som mättar och värmer Sverige år 2050. Det talas om Sifo-undersökningar som säger att fler än nio av tio anser det viktigt med en levande landsbygd och sju av tio vill ha mat som är producerad lokalt - i landet."
Läs ledaren

Reclaim the Seeds:

Civil olydnad i Amsterdam

Helgen den 10-11 mars skedde en civil olydnadsaktion i Amsterdam. Hundratals människor kom till en så kallad fröbörs för att utbyta, sälja och köpa frön. Folk deltog även i workshops och debatter, och en grannskapsträdgård anlades. Många av deltagarna var småbönder, ekologiska bönder, eller fritidsodlare. Alla har ett gemensamt intresse: matsuveränitet.
Läs artikeln

Peter de Ru målar med kameran

Peter de Rus fotografier öppnar dörren till det många gånger förbisedda och blottlägger dolda och undanskymda miljöer. Innerlighet och sammanhållen komposition är bärande element, samtidigt som han gärna lyfter fram det åsidosatta. Kameran förvandlas till hans pensel när han återger narrativa ögonblick av stillhet, ofta med en inkapslad dramatik.
Läs artikeln

Hemliga plutoniumtransporter

"Förra veckan kungjorde utrikesminister Carl Bildt att Sverige hade skeppat över tre kilogram plutonium till USA. Transporten hade gått från Studsvik till Göteborg och därifrån med båt över Atlanten i slutet av februari."
Läs ledaren

Terrorlagar undergräver demokratin

Om demokratin, och hur terrorlagarna samt datalagringsdirektivet hotar den, höll Jan Guillou föredrag. Att det saknas opinion mot, och debatt om, lagar som kan strida mot demokratin är olyckligt, säger han.
Läs artikeln

Folkpop med klimattema

Låtskrivaren och musikern Emanuel Blume har gått från en aktivistisk punkrockattityd till en mer lyrisk och traditionell folkpop. Men den nya skivan behåller hans engagemang för klimatfrågorna som han ger uttryck för i texterna.
Läs artikeln

Miljöpartiet bör värna sin bas

Benita Eklund har läst Det gröna genombrottet - Mina trettio år med Miljöpartiet av Per Gahrton.
Läs recensionen

Integration - på riktigt

"Under åren 1982-2001 tog Sverige emot fler asylsökande än något annat land. Undersökningen gjordes bland 20 länder i Europa och Nordamerika (Hatton & Williamson 2004). År 2008 var 17,9 procent av Sveriges befolkning född utomlands, eller så var bägge föräldrarna födda i andra länder (Statiska Centralbyrån, 2009)."
Läs ledaren

Mer närvaro kan motverka stressen

Utmattningssyndrom drabbar allt fler människor och det är ofta kvinnor med familj och karriär som blir sjuka. På Stressrehab, Danderyds sjukhus, lär sig patienten att använda Mindfulness eller Basal Kroppskännedom för att få balans.
Läs artikeln

Skräck och experiment

Rikard Rehnbergh har sett Frankenstein på Turteatern i Stockholm.
Läs recensionen

Kapacitetsutredningen miljövidrig

"Nära fördubbling av flygtrafiken och en ökning av biltrafiken med över två tredjedelar till 2050, det är vad Trafikverket förutser och planerar efter i den kapacitetsutredning som är på remiss nu. Ingen tanke på klimathot, eller att oljan kan sina."
Läs ledaren

Hampafynd kan ge dyrbar kunskap

Miljömagasinets skribent Git Skoglund är textilhistoriker och har forskat på en naturvetenskaplig metod att särskilja textilier av hampa och lin. Hampan är en viktig gröda, som ger energi och kläder, och här sätter hon den i ett historiskt perspektiv.
Läs artikeln

Svenska dokumentärer publiksuccé

Tempo har växtvärk. På det 13:de året blir många filmer - främst de svenska, glädjande nog - snabbt utsålda. Och dokumentärfestivalen har definitivt vuxit ur den trånga Victoriadressen. Till nästa år torde man abonnera hela biografen för att mäkta med publiktrycket.
Läs artikeln

Krigsturism - en bra affärsidé?

"Sedan några år tillbaka erbjuder Försvarsmakten internationella organisationer, det vill säga Nato och enskilda länder att komma till Sverige för att träna militära förband. I Norrbotten har Nato haft flera stora krigsövningar. USA har övat bombfällning i Västerbotten."
Läs ledaren

En del av det svenska kulturarvet

Måndag 12 mars höll Kulturrådet en nationell romsk jubileumskonferens i Stockholm med anledning av att det är 500 år sedan romerna för första gången nämns i ett dokument i Sverige. Det har varit en historia fylld av kultur och fruktbart utbyte mellan människor men också fördomar och förföljelse från det svenska samhället.
Läs artikeln

Grön ekonomi fokus för FN-konferens

Vi kan inte bara mäta utveckling i ekonomiska termer menar miljöambassadör Annika Markovic som är Sveriges chefsförhandlare inför årets stora FN-konferens Rio+20. Hon talar om tillväxt med sociala och gröna dimensioner och att Rio+20, där grön ekonomi är en huvudfråga, kommer att innebära steg framåt.
Läs artikeln

Extraordinär operaupplevelse

Rikard Rehnbergh har sett Tosca - eller Fascist Javisst! på Reaktorhallen, KTH Stockholm.
Läs recensionen

Mat utan bönder

"I lantbrukspressen förs en intressant debatt om EU: s nya femårsplan inom den gemensamma jordbrukspolitiken, CAP. Höjdarna inom lantbrukskooperationen är närmast panikslagna."
Läs ledaren

Kraften i att jobba med utsatta barn

På 1970-talet bildades Cotra som ett initiativ mot Chiles diktatur, i dag är det en verksamhet som hjälper utsatta barn. Svenskchilenska Lisette Gutierrez Ruiloba är barnpsykolog i Viña del Mar.
Läs artikeln

Forskare ljög i hjärntumörstudie

Det största forskningsprojektet hittills om hjärntumörrisker av mobilanvändning är 13-ländersstudien Interphone, som startade år 2000. Datainsamlingen var färdig redan 2004. Trots det redovisades de sammanlagda resultaten först 2010 respektive 2011, och fortfarande är många resultat oredovisade.
Läs artikeln

Vegoforum i Stockholm:

"Fem procent kan rädda jorden"

För första gången anordnades ett Vegoforum i Stockholm. "Förhoppningsvis den första i en lång rad", som arrangörerna uttryckte det. Med all rätt: Alltfler rapporter tyder på att animalienäringen och djurförtäringen står för fler utsläppta koldioxidenheter och har större klimatpåverkan än till och med transportsektorn, inklusive flyg och fartyg.
Läs krönikan

Trafikverkets prognoser stoppar tåg

"Trafikverket sände för två veckor sedan ut remissversionen av Kapacitetsutredningens andra del. Den är skrämmande. Den första handlade bara om järnväg. Nu har uppdraget utvidgats till att gälla alla trafikslag."
Läs ledaren

Hemslöjden 100 år:

Hantverk för samtiden

Stickning, vävning, täljning och pyssel. Hemslöjden i organiserad form firar hundra år i Sverige men har funnits lika länge som människan. Nu vill de hemslöjdsfrälsta få med hantverket in i framtiden och hoppas på en nytändning.
Läs artikeln

Det går att stoppa privatiseringarna

"På en presskonferens slog socialdemokraternas partisekreterare Carin Jämtin fast: 'Vi vill inte förbjuda vinster i välfärden. Det är omöjligt att göra det.'"
Läs ledaren

Billig, enkel spis får designpris

I Namibia, ett land med stor brist på träd, har den lilla spisen från Ergonomidesign fått stor uppskattning. Den minskar behovet av ved och gör matlagningen snabbare och säkrare.
Läs artikeln

Kärngårdarnas gård

Bränneslätt på Hallandsåsen är en av de 80-talet gårdarna i nätverket Kärngårdar. Det måste bli många fler. Kärngårdar ligger i tiden säger John-Erik Linde.
Läs artikeln

Jakten på en hållbar framtid

Lasse Karlsson har läst Omställningens tid av Björn Forsberg.
Läs recensionen

De lurar oss inte en gång till

"Det går inte så bra för kärnkraften, vare sig i Sverige eller annorstädes. Här i landet har tre reaktorer stått stilla och två har gått med reducerad effekt under lång tid. När jag skriver detta står fortfarande två reaktorer stilla. I Tyskland har man exporterat massor av el till Frankrike, trots att tyskarna stängt nio av de äldsta reaktorerna under 2011. I Japan finns just nu bara tre reaktorer i drift och dessa ska stängas för underhåll under mars-april. De japanska kärnkraftsmotståndarna hoppas att de aldrig återstartas."
Läs ledaren

Världsarv i fokus

Drottningholm utanför Stockholm finns med på Unescos världsarvslista och villkor för listning var att omgivningarna skulle räknas in. Unesco pekar i sin senaste rapport ut både Förbifart Stockholm och en breddning av Ekerövägen som hot mot världsarvet. Här är fyra olika perspektiv på situationen.
Läs artikeln

Förnybar energi på lokala villkor

FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon har utropat 2012 till året för hållbar energi till alla. Förnybart växer stort i u-länderna men många energiprojekt misslyckas på sikt visar en ny rapport från FN:s utvecklingsprogram UNDP.
Läs artikeln

Hållbarhet och jämlikhet

Miljöminister Lena Ek lyfter Sverige som ett föregångsland inom hållbar utveckling och Delegationen för hållbara städer är en del av regeringens satsning på miljö. Förra veckan presenterades drygt 30 av de projekt som fått bidrag.
Läs artikeln

Vargen som leder fåren

"Man hör allt oftare från miljöpolitiker inom oppositionen att Stefan Löfven nog inte kommer att driva sin hjärtefråga, byggandet av nya kärnkraftverk. 'För han måste ju följa S-kongressens beslut om avveckling av kärnkraften'."
Läs ledaren

Liberalism kan vara lite vad som helst

"En av liberalismens stora var Herbert Spencer. Honom borde nog liberaler bli lite generade över när de med full fröjd, och med rätta, angriper gamla kommunister. Spencer var den som glatt utropade: 'Den odugliges elände, de olyckor som drabbar de oförutseende, de latas hunger och de svagas undanträngande av de starka, som överlämnar så många åt fattigdom och elände, är utslag av en stor vittseende godhet'."
Läs ledarsticket

Högt pris för mänsklighet

Den kinesiske konstnären Ai Weiweis kamp för yttrandefrihet, demokrati och mänskliga rättigheter bemöts med brutal arrogans av företrädare för myndigheter i Kina, som uppfattar empati och mänskliga rättigheter som hot. I en utställning på Magasin 3 i Stockholm, som pågår hela våren, presenteras konstnären och hans verk.
Läs artikeln

Beredskap för ett liv efter kollapsen

Göran Hådén har läst Kollaps - livet vid civilisationens slut av David Jonstad.
Läs recensionen

Vi måste prata om kapitalismen

"En januarikväll på ABF Stockholm. På scenen: Tony Johansson ekonomhistoriker, Marika Lindgren Åsbrink ekonomisk rådgivare (S), Carl Tham tidigare statsråd (S) och chefredaktör Daniel Suhonen (Tiden) som leder samtalet. Tidskriftens omslag visas på scenens stora duk: 'Kapitalismen är en jävla skit. Nu har vi baxat den ända hit.' Publiken, ett par hundra, deltog med applåder."
Läs ledaren

Majorna i Göteborg:

Eko från engagerad stadsdel

Projektet Ekologisk stadsdel i Majorna har pågått i tre år och slutresultatet visades på en konferens med tillhörande fest på Pannhuset i Göteborg. Ekologiska förbättringar är svåra att mäta, men projektet har medfört både sociala och nya miljöinitiativ bland majborna.
Läs artikeln

McKinney varnar för lögner om Libyen

Cynthia McKinney, före detta amerikansk kongressledamot och presidentkandidat för "The Green Party" 2008, var på blixtvisit i Rinkeby.
    - Jag är fortfarande lika upprörd över den etniska rensning, tortyr och de bombningar som skedde i Libyen. På en dag fälldes 89 bomber.
Läs artikeln