Ursprungligen publicerad i Miljömagasinet 15, 13 april 2012

Reclaim the Seeds:

Civil olydnad i Amsterdam

Helgen den 10-11 mars skedde en civil olydnadsaktion i Amsterdam. Hundratals människor kom till en så kallad fröbörs för att utbyta, sälja och köpa frön. Folk deltog även i workshops och debatter, och en grannskapsträdgård anlades. Många av deltagarna var småbönder, ekologiska bönder, eller fritidsodlare. Alla har ett gemensamt intresse: matsuveränitet.


Som en del av manifestationen anlades en grannskapsgård där människor kan möta sina närboende och odla sina egna ekologiska grönsaker.

Fröbörsen som fyllde Plantage Dok i Amsterdam kallades för Reclaim the Seeds - återta fröna. Från hela Nederländerna och andra ställen kom folk och gav bort, sålde och köpte sällsynta och hotade frön, bönor och knölar.

Ett av målen med helgen var bland annat att stärka mångfalden av livsmedelsgrödor som i nuläget är utrotningshotade. Ett annat var att debattera och informera om det politiska läget kring frön. Vad får man göra och vad får man inte göra? Varför är det civil olydnad när folk träffas och delar frön med varandra?

Svaret är EU-lagstiftningen. EU definierar handel med oregistrerade grönsaksarter som kriminell verksamhet. Detta hotar den biologiska mångfalden vad gäller odling, menar man vid Reclaim the Seeds. Trenden de senaste decennierna har varit en minskning i antalet sädesslag och grönsaker, något som gör jordbruket mycket mer sårbart för insektangrepp eller sjukdomar. I några workshops diskuterades därför kampen mot patent och andra europeiska förordningar som gynnar de stora jordbruksföretagen.

Bönder och hobbyodlare

En annan aspekt av ett sådant möte är att de närvarande alternativa bönderna, som i vardagen simmar mot strömmen, känner att de är del av en större rörelse. Samtidigt knyter man samman stadsodlare och "riktiga" bönder. Även om förutsättningarna är helt olika, och bönderna är beroende av jordbruket för sitt levebröd, kämpar båda för att återta makten över maten och naturbruket. En sådan helg som Reclaim the Seeds kan då ge lite extra ork och positiv energi. En deltagare från organisationen Longo Mai från Frankrike sa att han var glad att radikala, nästan revolutionerande, lösningar regelbundet hälsades med applåder.

Civil olydnad självklar

Talarna i debatten på lördagen var på många punkter på samma linje - det var självklart för alla att vara mot patent på grödor och mot den makt som storföretag som Monsanto har. Företagen sysslar med genetiskt modifierade organismer (gmo), och påstår att sådana grödor har en bättre avkastning och minskar användning av bekämpningsmedel. I själva verket blir bonden beroende av just Monsantos bekämpningsmedel, och ofta behövs mer och mer bekämpningsmedel med åren. Aktivisterna ser även en risk att oönskade egenskaper hos gmo-växter sprids till andra växter.

En viktig punkt för diskussion var om rörelsen skulle satsa på undantag från problematiska regler som de godkända frölistorna, eller måste satsa på dess avskaffande. I denna fråga brukar det synas skillnader mellan laglydiga nord- och västeuropeiska böndernas organisationer och deras kamrater från vissa andra europeiska länder. Men civil olydnad tyckte nästan alla paneldeltagare är nödvändig. Det är ett stöd till alla som fortsätter med handel med oregistrerade fröer.

Dagen efter samlades deltagarna för att tåga till ett community center och påbörja anläggandet av en grannskapsgård. Sådana träffpunkter kan gynna både social sammanhållning och ekologisk hållbarhet: man träffar sina grannar, uppnår något värdefullt gemensamt, och närodlar ekologiska grönsaker. Reclaim the Seeds-helgen bjöd på både teori och praktik på många olika plan.

Svenska rörelsen i Ockelbo

Den 13-15 april träffas den svenska rörelsen för att återta makten över maten och naturbruk på Naturbrukskonferensen i Ockelbo, nära Gävle ( www.naturbrukskonferensen.se). Konferensen är en uppföljare till konferenserna i Ransby och Ramsele. En gäst från Via Campesina Latinamerika kommer dit, men ännu viktigare är de lokala jordbruks- och skogsbruksproducenterna.

Författaren vill tacka Reclaim the Seeds för delar av texten som rapporterades på www.indymedia.nl/node/2931

Share