Här hittar du samtliga faktaartiklar som publicerats på hemsidan under 2012.Sökandet efter människans inre väsen

Hon var omkring 80 år när hon med sina gripande självporträtt målade sig in i konsthistorien. I dag framstår den finlandssvenska konstnären Helene Schjerfbeck (1862-1946) som en förgrundsgestalt inom den internationella modernismen och en av Nordens mest betydande konstnärer. 110 av hennes verk visas nu i en retrospektiv utställning på Prins Eugens Waldemarsudde i Stockholm.
Läs artikeln

Svenska fiskare dumpar tonvis med räkor

Över 500 ton räkor kastas varje år i havet av svenska yrkesfiskare som vill öka sin vinst, skriver Greenpeace i en ny rapport.
Läs artikeln

Ekonomi och rättvisa

Naturskyddsföreningens årliga konferens hade i år temat "Hur gör vi då? Ekonomin, klimatet och framtiden" och hölls i Folkets hus i Stockholm.
Läs artikeln

Skogsindustrin vilseleder med ny kampanj

Skogsindustrierna får kritik från både miljörörelsen, forskare och Naturvårdsverket när de uppger att en fjärdedel av skogen i Sverige är skyddad. Den biologiska mångfalden i skogsmarken är hotad men skogsindustrin undviker på det här sättet en seriös diskussion, påpekar professor Bengt-Gunnar Jonsson.
Läs artikeln

Byggstenar för hållbara städer

Stora statliga investeringsstöd har getts i bidrag till miljöprojekt sedan 2008. Målet är att intensifiera arbetet för hållbar stadsutveckling. Slutrapporten redovisades på en tre dagars konferens i Göteborg. Regeringens delegation för hållbara städer gav prov på vad satsningarna gett och vad som händer nu.
Läs artikeln

En ekobygd i storstan

Hållbara Hökarängen är projektnamnet på ett ekologiskt utvecklingsprogram inom Stockholmshem. Projektledaren Emma Henriksson började arbeta på omdaningen av de gamla arbetarkvarteren söder om Stockholm i mars 2011.
Läs artikeln

Kärngårdar i omställningens tid

På spridda håll, runtom i landet, pågår sedan decennier ett arbete för att ta tillvara på jorden men lämna lätta fotavtryck. På veckans mittuppslag inleds en serie besök på gårdar som utgår från kärngårdsprinciperna.
Läs artiklarna

Kemikaliefri vardag avlägsen

Årets Forum för Giftfri Miljö hölls i Stockholm den 15 oktober. Nytt förbud mot Bisfenol A - nu i termokvitto - visar på trögheten i kemikalielagstiftningen.
Läs artikeln

Nya marknader för kemiindustrin

Industrin för bekämpningsmedel ser att marknaden i Västeuropa är mättad. Tillväxten för branschen hämmas även av miljöhänsyn och nya tekniker för växtskydd. Men det finns många nya områden där man ser potential att sälja mer kemikalier i framtiden.
Läs artikeln

"Ge bistånd till sociala skyddsnät"

Sociala trygghetssystem som barnbidrag är inte passiviserande utan minskar arbetslösheten, enligt bland annat Svenska kyrkan och FAO. Det minskar också undernäring hos barn och ökar närvaron i skolan.
Läs artikeln

Från Caracas till Kiruna

Ursprungsfolk från norr till söder har nåt på gång. Det står klart efter lördagens Inspiration Världen som anordnades för fjärde året i rad på ABF i Stockholm: En heldag med seminarier och samtal om "Folk i rörelse för rättvisa och fred".
Läs artikeln

Biblioteket ska vara en resurs för folket

Barbro Bolonassos är chef för Fisksätra bibliotek, en plats med många språk och stort hjärta. Där finns ett äkta engagemang för samhället och medmänniskan i en tid när information och kultur för alla inte längre är självklart.
Läs artikeln

Stark kritik mot militära flygningar över Vättern

I 60 år har militären skjutit och bombat över Vättern i närheten av Karlsborg på västra sidan. Nu vill man fyrdubbla antalet flygdagar och även låta Nato använda området för övningar. Detta har fått befolkningen i området att resa sig.
Läs artikeln

Tysk studie om bekämpningsmedel:

EU:s regler skyddar inte miljön

Inom EU används matematiska modeller för att se hur mycket av jordbrukets kemikalier som läcker ut i naturen. Det sker dock inga kontroller om dessa beräkningar stämmer och tyska forskare har sett att modellerna ofta underskattar mängden bekämpningsmedel i vattendragen.
Läs artikeln

En kritiker ute i kylan

Sven Anér är en av landets mest erfarna journalister och efter ett långt yrkesliv är han fortfarande aktiv. Bo Alvberger har besökt honom för ett samtal om journalistik, hans karriär och de frågor som mest kommit att förknippas med hans namn.
Läs artikeln

Sjöbergen i Göteborg - en hotad idyll

En solig första septemberdag öppnade för andra året i rad Sjöbergens djur- och odlingsföreningar upp dörrarna. Dagen blev en kombinerad skördefest och stöd till dem som vill bevara naturområdet som ligger omringat av motorleder vid Älvsborgsbrons fäste.
Läs artikeln

Frankrike:

Nedväxt och omställning

"Nedväxtrörelsen" kallar sig omställningsrörelsen i Frankrike. På 1970-talet flyttade civilisationskritikerna ut på landet. Världsläget har ändrats sedan dess.
Läs artikeln

En politiker som ser människans sårbarhet

Eva Goës har varit en del av Miljöpartiet och den gröna rörelsen i 30 år - som språkrör, riksdags-, landstings- och kommunpolitiker och senast som ordförande i Green Forum. I somras gick hon i pension och blickar här tillbaka på karriären och funderar över var partiet befinner sig i dag.
Läs artikeln

Ekologiskt mode i Göteborg

Den ideella föreningen Eco Fashion - Göteborg vill på ett kraftfullt sätt medverka till att konsumenter lättare kan hitta hållbara textilier. Föreningens koncept handlar om återanvändning och ökad tillgänglighet.
Läs artikeln

Med kvinnlig dramatik i fokus

Den 15-20 augusti håller det internationella nätverket för kvinnliga dramatiker WPI sin nionde konferens i Stockholm. Det är första gången den arrangeras i norra Europa.
Läs artikeln

Birgitta Onsell till minne:

Kvinnans historiska rätt

Birgitta Onsell - en flödande kunskapskälla - har lämnat oss. Minnet av henne, alla böcker hon skrivit och en utställning om tider som varit finns kvar. Birgitta var en pionjär inom feminismen och använde både historia och sociologi för att ge bilder av att någonting annat funnits och att vi själva fyller framtiden.
Läs artikeln

Med naturens egna villkor som riktmärke

Skogsekonomen Lutz Fähser har gjort mycket för det ekologiska skogsbruket i Tyskland. Nu arbetar han också i Etiopien för att skapa en "biosfärareal", en slags naturpark. Nyligen var han i Sverige och Miljömagasinet träffade honom för att prata om skogens möjligheter.
Läs artikeln

Reportage från Angola del II

Invånarna i Angola håller på att bygga upp sitt land efter inbördeskriget. Gunilla Winberg har träffat konstnären Marcela Costa som driver ett eget galleri. Marcela vill utbilda och stärka människor i deras kulturella identitet.
Läs reportaget

Kraften i omställningsarbetet kommer underifrån

I Rio samlades världens länder i juni för att inom FN:s mandat och utifrån en princip att alla ska vara med, gemensamt anta program för agerande, ett "golv" att ta avstamp ifrån. Ewa Larsson var med och berättar här om konferensen Rio+20 och vad den kan föra med sig framöver.
Läs artikeln

Sjöfåglar minskar

Det är inte bara måsar och trutar som minskar i stora antal i Östersjön, även musselätande änder är drabbade. Forskarna söker efter en orsak men problemet verkar vara mångsidigt. Det finns dock åtgärder som kan sättas in redan nu.
Läs artikeln

Reportage från Angola del I

I Angolas huvudstad Luanda startade Dona Boneca ett hem för gatubarn under kriget. 20 år senare är det en skola för alla barn som inte fått börja i den vanliga skolan. Gunilla Winberg har träffat Sebastiana Martins som var med från början och i dag är engagerad rektor och lärare.
Läs reportaget

Aska för minskad övergödning

Ett projekt för att avlägsna näringsämnet fosfor ur vattendrag, för att sedan återföra det till åkrarna, ska testas i Skåne. Havs- och vattenmyndigheten, som finansierar största delen, tycker att helhetsperspektivet är viktigt.
Läs artikeln

Fisket snart största sektorn

Hållbart fiske och vattenbruk spelar en central roll för livsmedelsförsörjningen och försörjningsmöjligheterna för miljontals människor, skriver FAO, FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, i samband med att de släpper sin senaste rapport om situationen för världens fiske.
Läs artikeln

"Av två problem gör vi en möjlighet"

I Almedalen finns mycket för den som vill förkovra sig eller bara se åt vilket håll vindarna blåser. I år blev det bland annat tydligt att ekotekniken omfamnas av allt fler - i synnerhet som ett sätt att skapa jobb och tillväxt.
Läs artikeln

Marockanska tomater från ockuperad mark

Ett seminarium tog upp en ny rapport som visar att Marocko bedriver storskalig tomatproduktion i det ockuperade Västsaharaområdet. Trots det slöt EU nyligen ett jordbruksavtal med Marocko.
  - Undvik marockanska varor, gör det ställningstagandet, uppmanar Jonas Sjöstedt (V).
Läs artikeln

Effekt av förindustriella utsläpp

Omvandlingen av skog till jordbruksmark innan 1850 bidrog till utsläpp av koldioxid som fortfarande till viss del påverkar vårt klimat, visar forskare i en ny studie. De vill bidra till diskussionen om både historiskt och framtida ansvar.
Läs artikeln

Ekolivet på Änggärdet växer fram

Stephen Hinton, initiativtagare till Omställning Sverige och ekoenheten Änggärdet visar gården: "Detta är en resa. Idén med besök är att visa vad vi har och processen vi har gått igenom. Här kan ni få känna på att vara en del av ekobyn. Våra tankar, våndor och glädjeämnen."
Läs artikeln

Rio:

Grön ekonomi får kritik från flera håll

Temat för FN:s miljökonferens i Rio de Janeiro var grön ekonomi, men många miljöorganisationer menar att begreppet är ihåligt. Även regeringen får kritik för att deras nya utsläppsmål egentligen innebär en sänkning av ambitionerna.
Läs artikeln

Fredsarbete utan protester

Per Herngren utför civil olydnad enligt icke-våldsprincipen och har suttit månader i fängelse för att ha avrustat vapen. Han arbetar utifrån teorin att ett fredligt samhälle bör skapas genom trygghet och samarbete mellan människor.
Läs artikeln

Hemslöjd i fokus i sommar

Hemslöjd är sommarens tema på bland annat Liljevalchs konsthall och Prins Eugens Waldemarsudde i Stockholm. Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund fyller 100 år vilket uppmärksammas runt om i Sverige.
Läs artikeln

Naturskyddsföreningen dömer ut avloppsslam

För två år sen beslöt Naturskyddsföreningens kongress att verka för förbud mot spridning av avloppsslam. Nu har Naturskyddsföreningen tagit fram en rapport om saken.
Läs artikeln

Rörelse med oförtjänt dåligt rykte

Dark Mountain (DM) är en företrädesvis brittisk rörelse som fått oförtjänt dåligt rykte. Företrädarna har kallats alltifrån dystopiker och domedagsprofeter till apokalyptiker och alarmister.
Läs artikeln

När oljan inte får hjulen att rulla

Teorin om oljeproduktionstoppen, Peak Oil, används ofta utan att egentligen definieras, men under våren har den analyserats i två rapporter. På ett seminarium debatterades nyligen en av rapporterna och där gick uppfattningarna om betydelsen av "Peak Oil" isär.
Läs artikeln

Ett värdigt färdmedel för framtiden

Rikard Rehnbergh reste söderut och cyklade för världens framtid. Det ledde till funderingar om varför Stockholm inte gör mer för sina cyklister och varför cykelkök finns i både Göteborg och Malmö men inte i huvudstaden.
Läs artikeln

Samarbete för globala utmaningar

Världen står inför komplexa problem och det kräver ofta en samverkan mellan politik och vetenskap. Även samarbete över gränserna mellan natur- och samhällsvetenskap är nödvändigt. Detta diskuterades i Europahuset 31 maj.
Läs artikeln

Ökat stöd åt äldre

Drygt 20 procent av den svenska befolkningen är över 65 år. Hur omsorgen blir för allt fler och äldre patienter diskuterades på ett seminarium, lett av Agneta Luttropp, riksdagsledamot i socialutskottet (MP).
Läs artikeln

Bio Roy rullar rättvist

En Rättvisefestival pågick i dagarna fem på den anrika Biografen Roy vid Götaplatsen i Göteborg. Samtidigt fick biografen diplom av Fair Trade City för sitt rika utbud av rättvisa produkter i sitt café.
Läs artikeln

Nya visioner för det gröna folkhemmet

År 2001 utnämndes hon till professor i ekonomisk historia i Uppsala, 2002 blev hon miljöminister (S) och 2006, efter valförlusten, VD för Svensk Fjärrvärme. Nu kombinerar hon sina erfarenheter inom ekonomi och energi med sin grund i feministisk forskning, i en ny roll som S-kvinnors ordförande.
Läs artikeln

Miljömärkta kalhyggen

Miljöföreningen Jordens Vänner är den senaste i raden att hoppa av samarbetet med Svenska FSC, miljöcertifieringen av skog. Märkningen har enligt kritiken blivit urholkad.
Läs artikeln

Cykelköket har medvind

Intresset för cykling ökar och som en del av denna fartfyllda våg har föreningen Cykelköket nyligen startat en verksamhet i Göteborg. Förebilderna finns i bland annat Malmö och USA och bygger på återvinning och folkbildning.
Läs artikeln

Trygga väktarfigurer varstans

I en aktuell utställning på Södertälje Konsthall redovisar den svenske skulptören Lenny Clarhäll sina 44 år som konstnär. Utställningen innehåller ett urval av inlånade offentliga verk, alster ur egna gömmor och nyproducerade verk.
Läs artikeln

Med passion för hållbar mat

Carl Houbaer och Kina Svantesson har länge haft ett engagemang för hållbar utveckling och hälsa. Förra året såg de till att göra allvar av sin idé att sprida sin passion för mat och startade Gröna Kassen. Det är en helt vegetarisk och till stor del ekologisk matkasse med recept.
Läs artikeln

Jurist och djurrättsaktivist

Anette Cedergren vill uppmärksamma djuren som brottsoffer i samhället. Ett problem är att det saknas kompetens hos många djurskyddsinspektörer. För att beröra och väcka debatt använder hon sig av teatern som verktyg.
Läs artikeln

Kläder som avfall eller resurs

Människor i väst köper mer och mer kläder för varje år. Som en följd av det ökar också miljöbelastningen och andelen kläder och textiler som slängs i soporna. Mer än hälften av den mängd textil som köps i Sverige slängs för att brännas som avfall. Forskaren Karin M Ekström vill se mer återvinning och en hållbar konsumtion.
Läs artikeln

Miljöaktivism över generationer

För fyrtio år sedan, 1972 genomfördes den första stora internationella miljökonferensen i Stockholm. För att uppmärksamma detta bjöd Sverige i veckan in till Sthlm+40. Miljörörelsen höll i helgen en alternativ konferens och var sedan på plats för att ställa politikerna till svars.
Läs artikeln

Inför FN-konferensen Rio+20

Den kombination av kriser som västvärlden står inför har på allvar väckt intresset för ett förändrat företagande. FN-konferensen Rio+20:?s huvudspår är grön ekonomi och under förberedelseprocessen är det många som vill vara med och fylla begreppet med innehåll.
Läs artikeln

Biets biovapen finns i honungen

Att honung är effektivt mot förkylningar och små sår har varit känt för människan i tusentals år. Men först för några år sedan kunde forskare visa varför: Biet har i sin honungsmage miljontals nyttiga mjölksyrabakterier som de använder för att försvara sig mot skadliga mikroorganismer.
Läs artikeln

Inte bara flum i poesitidskrift

Det började med att jag tog ett kort på flum. Tidskriften flum nr 21, årgång 11, visades bland ett hundratal övriga tidningar i Kulturtidskrifternas monter på Bokmässan i Göteborg. Det var 2009 när föreningen Poesi i Halland/Halmstad, som ger ut flum, firade sitt tioårsjubileum.
Läs artikeln

Reclaim the Seeds:

Civil olydnad i Amsterdam

Helgen den 10-11 mars skedde en civil olydnadsaktion i Amsterdam. Hundratals människor kom till en så kallad fröbörs för att utbyta, sälja och köpa frön. Folk deltog även i workshops och debatter, och en grannskapsträdgård anlades. Många av deltagarna var småbönder, ekologiska bönder, eller fritidsodlare. Alla har ett gemensamt intresse: matsuveränitet.
Läs artikeln

Peter de Ru målar med kameran

Peter de Rus fotografier öppnar dörren till det många gånger förbisedda och blottlägger dolda och undanskymda miljöer. Innerlighet och sammanhållen komposition är bärande element, samtidigt som han gärna lyfter fram det åsidosatta. Kameran förvandlas till hans pensel när han återger narrativa ögonblick av stillhet, ofta med en inkapslad dramatik.
Läs artikeln

Terrorlagar undergräver demokratin

Om demokratin, och hur terrorlagarna samt datalagringsdirektivet hotar den, höll Jan Guillou föredrag. Att det saknas opinion mot, och debatt om, lagar som kan strida mot demokratin är olyckligt, säger han.
Läs artikeln

Folkpop med klimattema

Låtskrivaren och musikern Emanuel Blume har gått från en aktivistisk punkrockattityd till en mer lyrisk och traditionell folkpop. Men den nya skivan behåller hans engagemang för klimatfrågorna som han ger uttryck för i texterna.
Läs artikeln

Mer närvaro kan motverka stressen

Utmattningssyndrom drabbar allt fler människor och det är ofta kvinnor med familj och karriär som blir sjuka. På Stressrehab, Danderyds sjukhus, lär sig patienten att använda Mindfulness eller Basal Kroppskännedom för att få balans.
Läs artikeln

Hampafynd kan ge dyrbar kunskap

Miljömagasinets skribent Git Skoglund är textilhistoriker och har forskat på en naturvetenskaplig metod att särskilja textilier av hampa och lin. Hampan är en viktig gröda, som ger energi och kläder, och här sätter hon den i ett historiskt perspektiv.
Läs artikeln

Svenska dokumentärer publiksuccé

Tempo har växtvärk. På det 13:de året blir många filmer - främst de svenska, glädjande nog - snabbt utsålda. Och dokumentärfestivalen har definitivt vuxit ur den trånga Victoriadressen. Till nästa år torde man abonnera hela biografen för att mäkta med publiktrycket.
Läs artikeln

En del av det svenska kulturarvet

Måndag 12 mars höll Kulturrådet en nationell romsk jubileumskonferens i Stockholm med anledning av att det är 500 år sedan romerna för första gången nämns i ett dokument i Sverige. Det har varit en historia fylld av kultur och fruktbart utbyte mellan människor men också fördomar och förföljelse från det svenska samhället.
Läs artikeln

Grön ekonomi fokus för FN-konferens

Vi kan inte bara mäta utveckling i ekonomiska termer menar miljöambassadör Annika Markovic som är Sveriges chefsförhandlare inför årets stora FN-konferens Rio+20. Hon talar om tillväxt med sociala och gröna dimensioner och att Rio+20, där grön ekonomi är en huvudfråga, kommer att innebära steg framåt.
Läs artikeln

Kraften i att jobba med utsatta barn

På 1970-talet bildades Cotra som ett initiativ mot Chiles diktatur, i dag är det en verksamhet som hjälper utsatta barn. Svenskchilenska Lisette Gutierrez Ruiloba är barnpsykolog i Viña del Mar.
Läs artikeln

Forskare ljög i hjärntumörstudie

Det största forskningsprojektet hittills om hjärntumörrisker av mobilanvändning är 13-ländersstudien Interphone, som startade år 2000. Datainsamlingen var färdig redan 2004. Trots det redovisades de sammanlagda resultaten först 2010 respektive 2011, och fortfarande är många resultat oredovisade.
Läs artikeln

Hemslöjden 100 år:

Hantverk för samtiden

Stickning, vävning, täljning och pyssel. Hemslöjden i organiserad form firar hundra år i Sverige men har funnits lika länge som människan. Nu vill de hemslöjdsfrälsta få med hantverket in i framtiden och hoppas på en nytändning.
Läs artikeln

Billig, enkel spis får designpris

I Namibia, ett land med stor brist på träd, har den lilla spisen från Ergonomidesign fått stor uppskattning. Den minskar behovet av ved och gör matlagningen snabbare och säkrare.
Läs artikeln

Kärngårdarnas gård

Bränneslätt på Hallandsåsen är en av de 80-talet gårdarna i nätverket Kärngårdar. Det måste bli många fler. Kärngårdar ligger i tiden säger John-Erik Linde.
Läs artikeln

Världsarv i fokus

Drottningholm utanför Stockholm finns med på Unescos världsarvslista och villkor för listning var att omgivningarna skulle räknas in. Unesco pekar i sin senaste rapport ut både Förbifart Stockholm och en breddning av Ekerövägen som hot mot världsarvet. Här är fyra olika perspektiv på situationen.
Läs artikeln

Förnybar energi på lokala villkor

FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon har utropat 2012 till året för hållbar energi till alla. Förnybart växer stort i u-länderna men många energiprojekt misslyckas på sikt visar en ny rapport från FN:s utvecklingsprogram UNDP.
Läs artikeln

Hållbarhet och jämlikhet

Miljöminister Lena Ek lyfter Sverige som ett föregångsland inom hållbar utveckling och Delegationen för hållbara städer är en del av regeringens satsning på miljö. Förra veckan presenterades drygt 30 av de projekt som fått bidrag.
Läs artikeln

Högt pris för mänsklighet

Den kinesiske konstnären Ai Weiweis kamp för yttrandefrihet, demokrati och mänskliga rättigheter bemöts med brutal arrogans av företrädare för myndigheter i Kina, som uppfattar empati och mänskliga rättigheter som hot. I en utställning på Magasin 3 i Stockholm, som pågår hela våren, presenteras konstnären och hans verk.
Läs artikeln

Majorna i Göteborg:

Eko från engagerad stadsdel

Projektet Ekologisk stadsdel i Majorna har pågått i tre år och slutresultatet visades på en konferens med tillhörande fest på Pannhuset i Göteborg. Ekologiska förbättringar är svåra att mäta, men projektet har medfört både sociala och nya miljöinitiativ bland majborna.
Läs artikeln

McKinney varnar för lögner om Libyen

Cynthia McKinney, före detta amerikansk kongressledamot och presidentkandidat för "The Green Party" 2008, var på blixtvisit i Rinkeby.
    - Jag är fortfarande lika upprörd över den etniska rensning, tortyr och de bombningar som skedde i Libyen. På en dag fälldes 89 bomber.
Läs artikeln