Ursprungligen publicerad i Miljömagasinet 36, 7 september 2012

Barnleukemi ett hett ämne

R

apporterna om barnleukemi i närheten av kärnkraftverk blir fler och fler. Många oberoende forskare har ställt sig frågan: varför just barnleukemi?

Ett av svaren kan vara att stora mängder radioaktiv strålning frigörs vid bränslebyten i reaktorerna. Siffror från kärnkraftverket Grundremmingen i Bayern, Tyskland, visar att normalutsläppen av så kallade ädla gaser från detta verk ligger på cirka tre kilobecquerel per kubikmeter, men vid bränslebyten så höjs de dramatiskt ända upp till 1400 kilobecquerel per kubikmeter. Forskarna Ian Fairlie och Alfred Körblein är mycket försiktiga när det gäller att dra slutsatser, men pekar på att gravida kvinnor kan andas in denna gas, och att den då sprids till fostret via blodomloppet och placentan.

Hur mycket kvinnorna och eventuellt de små barnen får i sig beror på vindriktning, närheten till kärnkraftverken och livsstil säger de. Men ett är helt säkert. Det är statistiskt säkerställt att barn mellan 0-5 år som lever i närheten av kärnkraftverk drabbas oftare av leukemi än barn utanför den femkilometersgräns som har undersökts.

Nu väntar jag på att det görs omfattande studier av detta. Det organ som bäst skulle lämpa sig för en sådan världsomspännande undersökning vore WHO (Världshälsoorganisationen), men den får inte. FN skulle kunna ge den ett sådant uppdrag, men enligt ett avtal med IAEA (Internationella atomenergiorganet) från 1959 så har IAEA tolkningsföreträde när det gäller allt som har med kärnkraft att göra. Effekten av detta avtal är att IAEA kan lägga in sitt veto mot att WHO vill undersöka strålningsrelaterade sjukdomar orsakade av kärnkraften.

Detta förhindrar WHO från att spela den roll som den egentligen bör spela: undersöka och varna för de hälsomässiga följderna av strålning. Ingenting får rubba IAEA:s roll som förespråkare för den "säkra och ofarliga" kärnkraften.

Hur ska vi då få reda på fakta? Som jag ser det måste varje land som har kärnkraft skapa en oberoende forskningsenhet med just uppdraget att kartlägga hälsoriskerna. I Sverige har vi bara tre av dessa plutoniumproducerande kolosser, med totalt tio reaktorer, så det vore skamligt om vi inte kunde få en sådan undersökningskommission här.

För vi vill veta, vi måste få veta vad de verkliga följderna av kärnkraftsdriften innebär för oss och det på alla områden. Finns det inget politiskt parti som kan driva denna fråga?

Share