Ursprungligen publicerad i Miljömagasinet 17, 27 april 2012

Inför FN-konferensen Rio+20:

Miljöaktivism över generationer

För fyrtio år sedan, 1972 genomfördes den första stora internationella miljökonferensen i Stockholm. För att uppmärksamma detta bjöd Sverige i veckan in till Sthlm+40. Miljörörelsen höll i helgen en alternativ konferens och var sedan på plats för att ställa politikerna till svars.


På alternativkonferensen underhöll bland annat Ekokören.

Liksom 1972 så skedde en alternativkonferens, en motdemonstration, happenings, gräsrotsmobilisering och flygbladsutdelning i samband med den officiella regeringsstödda konferensen Sthlm+40. Det har pratats en hel del om att Miljödepartementet bjöd in en mängd NGO?s till "dialog" och som alibin men sedan bjöds blott de välkända föreningarna/organisationerna in , som Naturskyddsföreningen och Forum syd, till själva konferensen.

Den 21 april ägde alternativkonferensen, eller Folkrörelseforum, rum vid Röda korsets folkhögskola i Skärholmen. På plats fanns ärrade rävar som var med redan 1972, sida-vid-sida med den yngre generationen, folkhögskoleeleverna och utländska gäster och aktivister.

Per Janse, Ingrid Eriksson och Peter Harper - som alla jobbar med miljö och klimat än i dag på ett eller annat sätt - inledde med att berätta om inte bara aktionerna utan även om de beräkningar som gjordes då. Likt biologen Rachel Carsons dystopiskt klassiska Tyst vår från år 1962 visade sig dessa stämma med kuslig ackuratess.

Peter Harper menade att de haft fel på endast ett plan, "peak mineral", men helt rätt beträffande temperaturökning, havsnivåhöjning och utarmning/exploatering av fossila bränslen.

Gemensam deklaration

Under dagen - som innehöll seminarier, diskussioner och workshops med såväl lokala som långväga gäster - mejslades ett uttalande, en sorts deklaration, fram med sex krav att överlämna direkt till miljöminister Lena Ek i anslutning till regeringenskonferensens öppnande.

  • Investera i kollektivtrafik istället för motorvägar..
  • Beskatta internationella transporter.
  • Rika länder måste ta sitt särskilda ansvar för hållbara lösningar.
  • Gör inte naturen till en handelsvara.
  • Ställ om industrijordbruket och minska köttkonsumtionen.
  • Folkrörelserna kräver delaktighet före storföretagen.

Soppkök och banderoller

Lena Ek ankom exakt klockan 08:20 på måndagsmorgonen och en delegation bestående av Tord Björk, Jordens vänner, Kim Moberger, Latinamerikagrupperna, och Mari Raudsepp, Röda korsets folkhögskola fick en fem minuters pratstund med henne.

- Ja hon lyssnade tillmötesgående på vår skarpa kritik mot regeringens politik och om hur systemkritiska röster, som ungdomarna i Global Rättvisa Nu, stängts ute. Hon log glatt när vi bjöd in henne till den folkliga Stockholm+40/Rio+20-konferensen i Göteborg som Centerpartiet är medarrangör för, sa Tord Björk.

Utanför Münchenbryggeriet hade ett fyrtiotal demonstranter samlats, alltifrån kärnkrafts- och Förbifartsmotståndare till Färnebo folkhögskolas soppkök och Ekokören. Runtomkring hängde banderoller med budskap som: "Det finns ingen planet B", "Klimataktion NU", "Klimaträttvisa", "People Green Democracy / Profit Green Washing".

Kinesiska delegater

Signifikativt var det många kinesiska delegater på plats, anmärkningsvärt nog knappt en nordamerikan, som dominerade så starkt för 40 år sedan likt kineserna idag. Det rådde skilda meningar om varför.

Huang Ming, en kinesisk delegat, menade att de var där för att söka sprida "den nya kinesiska revolutionen" i och med utökad, förenklad och framför allt billigare solkraft. Han visade arkitektoniska exempel där hela byggnader och större komplex som sportarenor mer eller mindre täcks av solpaneler.

Medan andra hävdade att det beror på att kineserna och svenskarna söker ett samarbete för att utvinna olja i Arktis. Att det kinesiska premiärministerbesöket sammanfaller med Sthlm+40-konferensen är en klar indikation på det. Regeringens officiella presskonferens handlade mest om detta, enligt Göran Folin, Alternativ stad.

- De flesta frågor därinne handlade om den eventuella utvinningen av olja i Arktis. Regeringen fick ingen chans att skryta om "Världens mest ambitiösa klimatpolitik", "Världens grönaste huvudstad" och andra klyschor, sa han.

Näringslivet styr

Därefter var det dags för Folkrörelsernas presskonferens inne på Restaurang Mynchen (sic). På plats var delegater från Mocambique, Argentina, Togo och England jämte svenska klimaträttviseaktivister.

De var alla överens om att näringslivet styr den politiska dagordningen och inte tvärtom och att begreppet grön ekonomi endast är en förtäckt, ny form av gammal kapitalism.

- De trans- och multinationella bolagen har större makt än regeringar och därmed skapas ett stort demokratiunderskott. Den gröna ekonomin är ytterligare ett verktyg för företagen att privatisera den allmänna naturen, sa Diego Montón från Vía Campesina i Argentina.

Dagen avslutades med att ett större tv-bolag filmade den tappra skara som höll ut medan de intervjuade två ur 72-generationen.

I bakgrunden kokades soppa på en spik, sjöngs en omskriven klimatsmart version av Pink Floyds We Don?t Need No Education och hölls ett flertal färggranna och slagkraftiga banderoller.

Share