Här hittar du samtliga krönikor, ledare, recensioner och debattartiklar som publicerats på hemsidan under 2012.Änglar, finns de?

"Innan Sima Samar från Afghanistan, en av årets pristagare för Right Livelihood Award, hade ens öppnat munnen brast min platsgranne ut; 'hon är ju en ängel'. Det var på ett seminarium, innan själva prisceremonin skulle äga rum. 'En ängel? Vad menar du med det?', glömde jag fråga min känsliga granne."
Läs ledaren

Tänd ett ljus och låt det brinna

"Den 3 november skulle Folkkampanjen mot kärnkraft och kärnvapen och Kvinnor för fred högtidlighålla minnet av de människor som förlorat sina liv på grund av kärnkraft och kärnvapen."
Läs ledaren

Fredsrörelsen kallar till protest

"Sverige fick den 27-29 november för första gången en egen vapenmässa, i Älvsjö söder om Stockholm. Syftet är att underlätta tillverkning och försäljning av vapen och annat militärt material. Givetvis är det också ett ställe där civila företag och andra med militär inriktning på vapentillverkning träffas och diskuterar på seminarier; hur sälja vapen så effektivt som möjligt? Och i mässhallen visa det senaste kring hur man effektivt kan döda en människa eller utradera en skola, sjukhus eller vad köparen är intresserad av."
Läs krönikan

Atomvapenmakt EU

"Varför detta krampaktiga fasthållande vid en föråldrad energiteknik? Detta är en fråga som jag ofta ställt mig. Stater villiga att subventionera miljarder och åter miljarder för att bygga ut, bygga nytt, trots att alla vet hur farlig kärnkraften är. Finns det något mer svar än kärnvapen?"
Läs ledaren

Utsläppshandeln - nytt fiasko?

"Det är knappast någon hemlighet att Maria Wetterstrand under sin tid som grönt språkrör veckopendlade med flyg till Finland av familjeskäl. När hon för ett par veckor sedan intervjuades i TV4 förklarade Maria att hon hela tiden hade 'kompenserat' för det ekologiska fotavtryck detta lämnat."
Läs krönikan

Plastkassar - inget nödvändigt ont

"På apoteken i Frankrike får man bara papperspåsar, stora som små, förstod jag. Min apotekare respekterar miljön står på dem."
Läs ledaren

Samtal inför COP18 i Doha, Qatar:

Klimatmöte i medieskugga

"Kan inte säga om det var en tanke som såg ut som en handling, men samtalet om och inför COP18 skedde i Beskowsalen på ABF i Stockholm. Elsa Beskow som år 1918 skrev Tant Grön, Tant Brun och Tant Gredelin."
Läs krönikan

En råvarukoloni för riskkapitalister

"Sveriges politiker har de senaste åren öppnat portarna på vid gavel för riskkapitalister att exploatera Sveriges naturtillgångar. Den större delen av prospekterade, nyligen öppnade och kommande nya gruvor ägs till huvuddelen av utländskt riskkapital. Staten äger ett färre antal."
Läs ledaren

Överhängande risk för nygamla misstag

"Efter att ha plockat på mig namnskylt, hällt upp en kopp te, slängt ett getöga i programmet/deltagarlistan och det andra på folket omkring mig tvingas jag konstatera att det här inte är ett event - som det mesta heter i dessa dagar - för vemsomhelst, utan mera verkar vara en intern historia för kommun- och branschfolk inom den nya nischen: urbanismen. Delegationen för hållbara städer har bjudit in och vi är på en heldagskonferens tillsammans."
Läs krönikan

Sveriges åkermark är rättslös

"Den ideella föreningen Den Goda Jorden med säte i halländska Slöinge bildades för att bevara åkrar som odlingsmark som ett nationellt mål, men mot bakgrund av ett globalt perspektiv: Årligen försvinner fem till tio miljoner hektar åkermark på jorden. Anledningen är ökenutbredning, försaltning, jorderosion samt exploatering för bebyggelse och vägar (Sveriges totala åkerareal är ungefär 2,6 miljoner hektar). Vad gäller exploateringen så drabbar det oftast den bördiga jorden runt expanderande städer."
Läs ledaren

Visskatter och mörka minnen

Rikard Rehnbergh har besökt Nordic Romani Festival i Stockholm.
Läs artikeln

Sjukdomsskapande myndigheter

"Skolborgarrådet i Stockholm fick backa för ett smöruppror när kommunen, liksom många andra kommuner, antog ett nytt kostdirektiv efter Livsmedelsverkets rekommendation. Barnen skulle dricka lättmjölk och Bregott skulle ersättas av lättmargarin."
Läs ledaren

Snart lämnar Kina USA att sjunka

"Kinas varuexport till USA har gett stora överskott som investerats i USA och i dollar. Det stödet har hållit USA under armarna i många år, där man importerat för 50 procent mer än man exporterat och resten finansierats av lån och nya dollar. Det har möjliggjorts av att dollarn varit världsvalutan. Resten av världen har betalat landets underskott och krig. "
Läs ledaren

En ansvarsfull budget är stöld

"I debatten om budgeten har rollerna bytts. Nu är det Anders Borg som talar om keynesianism och att man för att stimulera ekonomin inför hotande lågkonjunktur måste minska budgetöverskottet. Socialdemokraternas ekonomiska talesperson Magdalena Andersson anklagar Borg för att vara ansvarslös, som inte håller fast vid det av riksdagen beslutade överskottsmålet i statsbudgeten på en procent av BNP varje år, medan finansministern säger att målet om en procent överskott ska räknas över hela konjunkturperioden."
Läs ledaren

Del 2 av 3 om en resa genom östra Europa

"Ich bin ein Berliner"

"Cyklingen i Berlin är som staden själv: anarkistisk! Typ Köpenhamn fast frihetligare, åtminstone sen 1989, och ruffigare. Cykelbanorna är alls inte särskilt släta utan ofta rot- och tjälskadade. Folk cyklar på trottoarer, kors och tvärs, mot rött och enkelriktat, men aldrig att det hörs ett ont ord; de fyra miljoner som officiellt bor i stan löser det på bästa tänkbara sätt - ändå."
Läs krönikan

Kärleksfull diskbänksrealism

Rikard Rehnbergh har läst Smålands mörker av Henrik Bromander.
Läs recensionen

Det går utför för kärnkraften

"Kärnkraften kommer att öka till det dubbla fram till år 2030. Detta tror IAEA (det internationella atomenergiorganet) och påstår att 29 nya länder vill satsa på atomenergi. "
Läs ledaren

Nato och Ofog i Lappmarken

"Militäralliansen Nato skapades för att skydda Europa under kalla kriget mot Sovjet. Efter det kalla krigets slut skulle Nato avvecklas. USA har i stället stegvis flyttat Nato österut in i före detta Warszawapakten och fått med sig så kallat neutrala länder som Sverige. Nato är nu en internationell styrka som strider när och var det passar USA, ett vittgrenat militärt system styrt av Washington."
Läs krönikan

Ersättningsdroger i stället för behandling

"Som ledamot i Socialnämnden stöter jag emellanåt på fall som gör mig som gammal narkomanvårdare både uppgiven och förbannad. Ett exempel är en ung man, som vi kan kalla P, som trots sin ungdom har en fruktansvärd missbrukskarriär bakom sig. Till sist har det gått så långt att Socialtjänsten föreslår att familjeomsorgsutskottet beslutar om att ansöka om tvångsvård hos Förvaltningsrätten."
Läs ledaren

Mobiltelefoni

Indien får bättre strålskydd än Sverige

"En solig första septemberdag öppnade för andra året i rad Sjöbergens djur- och odlingsföreningar upp dörrarna. Dagen blev en kombinerad skördefest och stöd till dem som vill bevara naturområdet som ligger omringat av motorleder vid Älvsborgsbrons fäste."
Läs krönikan

Jan Carlson In Memoriam, del 1 av 3 om en resa genom östra Europa

100 mil på två hjul

"Hur arbetar Herodotos? Han är den borne reportern: han reser, tittar, samtalar, lyssnar, för att sedan skriva ner det han sett och fått veta, eller helt enkelt för att lägga det på minnet. Hur färdas han? Till lands rider han på häst eller mulåsna, men oftast går han till fots; till sjöss reser han med roddfarkost eller segelfartyg. (Ryszard Kapuscinski, På resa med Herodotos, övers. A. Bodegård, Pössneck, Tyskland 2007.)"
Läs reportaget

En rapport från Nordisk Folkriksdag i Jondal

Där morellerna mognar

"Tio mil inåt landet från Bergen mellan Hardangerfjordens branta, trädbevuxna bergskanter ligger Jondal. Vi kom dit med buss över Hardangervidda och slingrade oss ner mot fjordens vatten på smala, branta vägar ofta djärvt utskurna i berget. I dalgångarna odlades utsökt välsmakande moreller (bigarråer), ibland täckta med vit fiberduk som skydd mot fåglar."
Läs rapporten

Barnleukemi ett hett ämne

"Rapporterna om barnleukemi i närheten av kärnkraftverk blir fler och fler. Många oberoende forskare har ställt sig frågan: varför just barnleukemi?"
Läs ledaren

Storstilat tioårsjubilerande

Rikard Rehnbergh har besökt Östersjöfestivalen på Berwaldhallen i Stockholm.
Läs recensionen

Trafikplanering utan hänsyn till klimatet

"Höstens trafikpolitiska proposition kommer troligen i mycket att utgå från Trafikverkets kapacitetsutredning. De 38 miljarder extra som föreslås där fram till 2021 för att klara en del flaskhalsar och åratal av eftersatt underhåll är en miniminivå som bara räcker till att återställa standarden (det glestrafikerade nätet får inget) men inte till att minska trängseln på spåren."
Läs ledaren

Reflektioner kring en konstutställning

"Så presenteras då ännu en utställning där man smält ihop två konstnärskap för att undersöka någonting; 'se vad som händer'. Picasso/Duchamp. He was wrong på Moderna Museet i Stockholm innehåller verk från museets samlingar kompletterade med några inlån. Utställningens underrubrik refererar till ett påstått uttalande av Picasso, som när han fick beskedet att Duchamp hade gått bort ska ha yttrat 'han hade fel'."
Läs krönikan

Klimatsommar på Järvafältet

"Med omskrivelsen Where is the action? höll Klimatsommar i år till på Hästa gård på Järvafältet i Stockholm 16-19 augusti. Lägret anordnades av Jordens vänner, Klimataktion, Latinamerikagrupperna, Studiefrämjandet, Fältbiologerna och Färnebo folkhögskola och var startskottet för höstens aktiviteter på klimatområdet."
Läs krönikan

Är Arla en kooperativ förening?

"Medlemmarna har sedan länge tröttnat på att vara med och finansiera Arlas omfattande verksamhet som inte gett några som helst positiva resultat på mjölkpriset i Sverige. I stället har efter varje ny investering utomlands bonden fått allt sämre betalt för mjölken."
Läs ledaren

Regnskogen och människan

"Vi tar vid där vi slutade: I regnskogen. Den slingrar och sluter sig gradvis tätare. Varje flodkrök tar dig djupare, längre inåt land. Vegetationen blir i takt med milen högre och högre. Joseph Konrad skrev 1902 sitt mest välkända verk Mörkrets hjärta. En metafor som syftar på såväl Colonel Kurtz (den rovgiriga kolonialismen) som regnskogens hjärta (det stora okända). Marlowes liknelse av Kongofloden säger det mesta: 'Jag skulle till det gula. Rakt in i hjärtat. Och där var floden - tjusande - dödsbringande - som en orm.'"
Läs krönikan

Globalisering drabbar bönder och miljö

"Medlemmarna har sedan länge tröttnat på att vara med och finansiera Arlas omfattande verksamhet som inte gett några som helst positiva resultat på mjölkpriset i Sverige. I stället har efter varje ny investering utomlands bonden fått allt sämre betalt för mjölken."
Läs ledaren

Kriminalisering av keynesianismen

"I en promemoria från finansdepartementet (Ds 2012:30) föreslår regeringen Reinfeldt att Sverige ska ratificera den finanspakt som euroländerna beslutade om den 2 mars 2012. Formellt heter finanspakten 'Fördrag om stabilitet, samordning och styrning inom Ekonomiska och monetära unionen'."
Läs ledaren

Underfundigt om billigt leverne

Benita Eklund har läst Konsten att leva billigt och må bra av Göran NK Torin.
Läs recensionen

Tankar om privatekonomi

"Intresset för privatekonomi är i de flesta partier ganska svagt. Detta beror, enligt min uppfattning, på en alldeles speciell svensk tradition från förra seklet. Den kallas helt enkelt: 'Man skall göra rätt för sig'! Det innebär att alla skall bidraga lika mycket till den gemensamma kassan, de offentliga utgifterna."
Läs ledaren

Rapport från hjärtat av Skandinavien

"Efter en omröstning kallas området som består av Lierne och Røyrviks kommuner i Norge samt kommundelarna Frostviken i Strömsund och Hotagen i Krokom för Vaajma. Det är sydsamiska och betyder hjärta. I turistbroschyrerna talas om hjärtat av Skandinavien. Man får EU-medel i ett Interreg-projekt för ökat samarbete."
Läs ledaren

Vattenfall skämmer ut Sverige - igen

"Så är det dags för Sverige att stå i skamvrån ännu en gång. Det är Vattenfall som bär sig illa åt, igen. Förra gången gällde det en gammal sorbisk by som jämnades med marken för att Vattenfall skulle få brunkol till sina kolkraftverk (ja ni läser rätt, Sverige driver kolkraftverk, och det inte bara i Tyskland utan också i Polen och Danmark)."
Läs ledaren

Ett enklare skattesystem för företagande

"I Almedalen talade partierna mycket om skattereformer och åtgärder mot arbetslösheten. Men det man föreslog var mer av det som inte visat sig fungera. Förslagen ger ännu fler i utanförskap och ett än mer komplicerat skattesystem med fler möjligheter till fusk."
Läs ledaren

Hela Sverige ska leva

"Det ekonomiska system vi lever med i dag (den så kallade marknaden), inklusive skattesystemet, är skapat för att tjäna storskalighet och koncentration. Många tycks tro att det systemet är en naturlag, trots att det är skapat av politiker som sitter fast i sin tids föreställningar och inlärda vanor. I nuläget är det svårt att se att det finns någon som har djärvheten att försöka rubba på dessa cirklar. Och därmed är landsbygden körd - åtminstone för vanligt folk."
Läs ledaren

Världens största hyckelkonferens

"Rio+20 avslutades i fredags. Med 50000 deltagare blev det många flygresor. Mötet har kallats Rio-20 eftersom det var i en sådan avsaknad av ambitioner jämfört med sin föregångare, miljökonferensen i Rio de Janeiro 1992. Alla föreslagna åtaganden är frivilliga, och de hade urvattnats under förhandlingarna."
Läs ledaren

Fredsresolution används för krigsändamål

"Nyligen avslutades Natos toppmöte i Chicago med antagandet av en deklaration bestående av 65 punkter. På 16:e plats kom FN:s resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet. Mötet slår fast att Nato med sina partners har gjort stora framsteg när det gäller att införa resolutionen. Norges 'generösa erbjudande att förse Nato med en speciell representant för dessa viktiga frågor' välkomnades."
Läs ledaren

Ekonomi: Västerlandets "heliga ko"

"Det var något av ett väckelsemöte över den fyrtiofemårige, nordamerikanske författaren, debattören och talaren Charles Eisensteins 50-minutersseminarium om västerlandets 'heliga ko': Ekonomin! Arrangörerna, nätverket Lodyn, tvangs byta lokal på grund av stort publiktryck och lilla salen i Filadelfiakyrkan i Stockholm blev snabbt fullsatt. Så vad är det som lockar så med Eisenstein?"
Läs krönikan

Klimatet behöver biologer

"David Jonstad och Mark Lynas är bägge förtvivlade inför klimatets utveckling och bristen på beslut som kunde bromsa den människoskapade temperaturstegringen. Men de har helt olika syn på hur vi ska hantera situationen."
Läs ledaren

Låglönesatsningar

"Jag fick i morse en idé om att göra en liten röjning i en trave med pärmar som ligger och skräpar. I väntan på att daggen skulle dunsta så jag kunde gå torrskodd i den för dagen allt snabbare igenväxande 'trädgården'."
Läs ledaren

Efterlyses: Politisk vilja

"Vad har egentligen hänt med våra politiker? Förstår de inte att vi måste avveckla kärnkraften om mänskligheten ska ha en chans att överleva? Har de inte lärt sig något av Tjernobyl och Fukushima?"
Läs ledaren

En måttfull MP-kongress

"Miljöpartiets kongress i Umeå i helgen gick tämligen obemärkt förbi. I fjol väckte språkrörsvalet intresse och 2013 väntas återigen tuffa debatter när frågan om arbetstidsförkortning kommer upp och ett nytt partiprogram ska klubbas igenom. Detta mellanår stod partiets klimat- och skolpolitik i fokus."
Läs krönikan

Miljöpartiet har blivit ett urbant parti

"Sedan Centern övergett landsbygdens folk var det många som satte sitt hopp till Miljöpartiet. I samband med partiets bildande och under de första åren fick också småbruk och landsbygd en framträdande roll i både partiprogram och i den praktiska politiken. Bland annat hade partiet krav på ett grundavdrag som skulle hjälpa låginkomsttagarna på landsbygden att överleva. Något som också Centern varit inne på. "
Läs ledaren

Ett samtal om kvinnokamp

"Den egyptiska författaren, kvinnoaktivisten och läkaren Nawal El Saadawi inte bara fyller Södra Teatern i Stockholm, hon lyfter oss alla som lyssnar på hennes revolutionärt glödande ord. Margareta Winberg, ordförande i UN Women Sverige, samordnar mötet och ställer försiktiga frågor till Saadawi. Men det är Saadawi som håller i tillställningen under dånande applåder från publiken, som är ivrigt ungdomlig med inslag av folk från Mellanöstern."
Läs reportaget

Matsuveränitet

"Enligt en skröna så sa Henry Kissinger en gång: 'Folket behärskar man med maten, nationer med vapen, kontinenter med energin och världen med pengar'. Att det stämmer kan nog de flesta hålla med om. Fast just maten, livsmedelspolitiken, tycks åtminstone i Sverige vara ett tvisteämne. Förutom att Sveriges livsmedelspolitik helt styrs från Bryssel via CAP (Common Agriculture Policy) så har vi en diskussion hur livsmedelspolitiken ska fungera nationellt."
Läs ledaren

Skrota Sveriges kärnavfallsplaner

"Jag blev inbjuden att tala vid Global Conference for a Nuclear Power Free World i Yokohama i januari, med 11500 deltagare och över 100000 som följde konferensen på nätet.
    I anslutning till konferensen bjöd japanska miljöorganisationer oss cirka 30 internationella gästföreläsare på en rundresa i Fukushima-prefekturen. Vi fick ta del av ett tiotal olika presentationer samt många omskakande upplevelser och människoöden. Kostnaderna för katastrofen kommer att bli flera tusen miljarder och stora områden har evakuerats för lång tid framöver."
Läs ledaren

Nordkoreas faraonism

"Enligt olika beräkningar kan det finnas uppemot 200000 politiska fångar i Nordkorea. En av dem heter Kang Gun. Jag tillhör en grupp som arbetar för hans frigivning. Vi har i flera år försökt ta reda på så mycket som möjligt om förhållandena i landet. Mycket är dokumenterat genom flyktingars berättelser. Sakkunniga med viss insyn i landet har publicerat böcker i ämnet. Man kan själv granska städer, fabriker, gruvor och fångläger genom satellitbilder. Det finns dessutom en mängd filmer på olika webbsidor. De flesta är producerade i Nordkorea och handlar främst om huvudstaden Pyongyang, det stora skyltfönstret mot omvärlden."
Läs krönikan

Ändrad skattepolitik för energibesparing

"Vi kommer snart att få bränsle- och drivmedelsbrist. Om två år kan inte Danmark exportera olja till oss, om fyra inte Norge. Ryssland som exporterar mest till oss därefter har sina nya fyndigheter mot Kina, som är lönsammare att exportera till. Ändå gör vi inte några omställningar."
Läs ledaren

Spöksonatentolkningar

Rikard Rehnbergh har sett fyra olika tolkningar av August Strindbergs Spöksonaten.
Läs recensionen

Kulturen behövs - för alla

"Den senaste tiden har regeringens passivitet på det kulturella fältet starkt kritiserats i olika media, och kulturminister Lena Adelsohn Liljeroths (M) diskreta närvaro i kulturdebatten har uppmärksammats även av borgerliga debattörer."
Läs ledaren

Kokvinnan är död

"Britt Georgsson - Kokvinnan i Peter Gerdehags SVT-dokumentär - och hennes älskade kossor har i flera år varit utsatta för länsstyrelsens närgångna övervakning."
Läs ledaren

Fromma önskningar för bönder

"LRF:s ordförande och regionordföranden i Skåne framför i debatt sina drömmar om bönderna som mättar och värmer Sverige år 2050. Det talas om Sifo-undersökningar som säger att fler än nio av tio anser det viktigt med en levande landsbygd och sju av tio vill ha mat som är producerad lokalt - i landet."
Läs ledaren

Hemliga plutoniumtransporter

"Förra veckan kungjorde utrikesminister Carl Bildt att Sverige hade skeppat över tre kilogram plutonium till USA. Transporten hade gått från Studsvik till Göteborg och därifrån med båt över Atlanten i slutet av februari."
Läs ledaren

Miljöpartiet bör värna sin bas

Benita Eklund har läst Det gröna genombrottet - Mina trettio år med Miljöpartiet av Per Gahrton.
Läs recensionen

Integration - på riktigt

"Under åren 1982-2001 tog Sverige emot fler asylsökande än något annat land. Undersökningen gjordes bland 20 länder i Europa och Nordamerika (Hatton & Williamson 2004). År 2008 var 17,9 procent av Sveriges befolkning född utomlands, eller så var bägge föräldrarna födda i andra länder (Statiska Centralbyrån, 2009)."
Läs ledaren

Skräck och experiment

Rikard Rehnbergh har sett Frankenstein på Turteatern i Stockholm.
Läs recensionen

Kapacitetsutredningen miljövidrig

"Nära fördubbling av flygtrafiken och en ökning av biltrafiken med över två tredjedelar till 2050, det är vad Trafikverket förutser och planerar efter i den kapacitetsutredning som är på remiss nu. Ingen tanke på klimathot, eller att oljan kan sina."
Läs ledaren

Krigsturism - en bra affärsidé?

"Sedan några år tillbaka erbjuder Försvarsmakten internationella organisationer, det vill säga Nato och enskilda länder att komma till Sverige för att träna militära förband. I Norrbotten har Nato haft flera stora krigsövningar. USA har övat bombfällning i Västerbotten."
Läs ledaren

Extraordinär operaupplevelse

Rikard Rehnbergh har sett Tosca - eller Fascist Javisst! på Reaktorhallen, KTH Stockholm.
Läs recensionen

Mat utan bönder

"I lantbrukspressen förs en intressant debatt om EU: s nya femårsplan inom den gemensamma jordbrukspolitiken, CAP. Höjdarna inom lantbrukskooperationen är närmast panikslagna."
Läs ledaren

Vegoforum i Stockholm:

"Fem procent kan rädda jorden"

För första gången anordnades ett Vegoforum i Stockholm. "Förhoppningsvis den första i en lång rad", som arrangörerna uttryckte det. Med all rätt: Alltfler rapporter tyder på att animalienäringen och djurförtäringen står för fler utsläppta koldioxidenheter och har större klimatpåverkan än till och med transportsektorn, inklusive flyg och fartyg.
Läs krönikan

Trafikverkets prognoser stoppar tåg

"Trafikverket sände för två veckor sedan ut remissversionen av Kapacitetsutredningens andra del. Den är skrämmande. Den första handlade bara om järnväg. Nu har uppdraget utvidgats till att gälla alla trafikslag."
Läs ledaren

Det går att stoppa privatiseringarna

"På en presskonferens slog socialdemokraternas partisekreterare Carin Jämtin fast: 'Vi vill inte förbjuda vinster i välfärden. Det är omöjligt att göra det.'"
Läs ledaren

Jakten på en hållbar framtid

Lasse Karlsson har läst Omställningens tid av Björn Forsberg.
Läs recensionen

De lurar oss inte en gång till

"Det går inte så bra för kärnkraften, vare sig i Sverige eller annorstädes. Här i landet har tre reaktorer stått stilla och två har gått med reducerad effekt under lång tid. När jag skriver detta står fortfarande två reaktorer stilla. I Tyskland har man exporterat massor av el till Frankrike, trots att tyskarna stängt nio av de äldsta reaktorerna under 2011. I Japan finns just nu bara tre reaktorer i drift och dessa ska stängas för underhåll under mars-april. De japanska kärnkraftsmotståndarna hoppas att de aldrig återstartas."
Läs ledaren

Vargen som leder fåren

"Man hör allt oftare från miljöpolitiker inom oppositionen att Stefan Löfven nog inte kommer att driva sin hjärtefråga, byggandet av nya kärnkraftverk. 'För han måste ju följa S-kongressens beslut om avveckling av kärnkraften'."
Läs ledaren

Liberalism kan vara lite vad som helst

"En av liberalismens stora var Herbert Spencer. Honom borde nog liberaler bli lite generade över när de med full fröjd, och med rätta, angriper gamla kommunister. Spencer var den som glatt utropade: 'Den odugliges elände, de olyckor som drabbar de oförutseende, de latas hunger och de svagas undanträngande av de starka, som överlämnar så många åt fattigdom och elände, är utslag av en stor vittseende godhet'."
Läs ledarsticket

Beredskap för ett liv efter kollapsen

Göran Hådén har läst Kollaps - livet vid civilisationens slut av David Jonstad.
Läs recensionen

Vi måste prata om kapitalismen

"En januarikväll på ABF Stockholm. På scenen: Tony Johansson ekonomhistoriker, Marika Lindgren Åsbrink ekonomisk rådgivare (S), Carl Tham tidigare statsråd (S) och chefredaktör Daniel Suhonen (Tiden) som leder samtalet. Tidskriftens omslag visas på scenens stora duk: 'Kapitalismen är en jävla skit. Nu har vi baxat den ända hit.' Publiken, ett par hundra, deltog med applåder."
Läs ledaren