Ursprungligen publicerad i Miljömagasinet 37, 14 september 2012

Mobiltelefoni

Indien får bättre strålskydd än Sverige

I

ndiens regering har nyligen infört ny lagstiftning för strålning från mobiltelefoni. Den nya lagen innebär ett totalt underkännande av de gränsvärden som gäller i EU och i Sverige och som rekommenderats av organisationen ICNIRP (International commission on non-ionizing radiation protection).

ICNIRP:s gränsvärden skyddar uttryckligen inte mot effekter av långtidsexponering utan enbart mot omedelbara uppvärmningseffekter av kort tids (6 minuter) exponering. ICNIRP:s medlemsexperter har finansiella kopplingar till mobilindustrin och har dominerat WHO:s, EU:s och svenska myndigheters expertutredningar om hälsorisker av mobiltelefoni, exempelvis den senaste från Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap, som MM nyligen skrev om.

Tidigare gränsvärden i Indien byggde också på ICNIRP:s rekommendationer som intensivt marknadsförts över hela världen i ett "harmoniseringsprojekt" sedan 1996 via WHO. Ansvarig för WHO-projektet och PR-kampanjen för att övertyga länder att anta ICNIRP:s skyhöga gränsvärden var Michael Repacholi, som samtidigt var ICNIRP:s förste ordförande. Repacholi tog emot stora belopp direkt från mobilindustrin för PR-projektet under WHO:s fana och han har tidigare i år medgivit att han får betalt av mobilindustrin för att signera artiklar publicerade i vetenskapliga tidskrifter som samtliga avfärdar hälsorisker med mobiltelefonin. ICNIRP:s gränsvärden är av mycket stor ekonomisk och strategisk betydelse för mobilindustrin. Mobilindustrin har därför kraftfullt protesterat mot den nya lagen i Indien.

Från och med den 1 september 2012 gäller emellertid följande i Indien:

1. Dels sänks gränsvärdet för tillåten strålning från mobilmaster 10 gånger i förhållande till ICNIRP:s rekommendationer. Indien har alltså nu tio gånger strängare gränsvärde för strålning än Sverige.

2. Dels sänks gränsvärdet för tillåten strålning från mobiltelefoner till det betydligt striktare som gäller i USA. Gränsvärdet sänks från SAR 2 W/kg till 1,6 W/kg. Det här innebär i praktiken minst tre gånger striktare gränsvärde, på grund av att ICNIRP:s värde gäller fördelat över större gramvikt (10 g) medan det amerikanska/indiska gäller en tiondel av detta (1g). Förutom USA och Indien har Kanada, Nya Zeeland, Bolivia, Taiwan och Sydkorea antagit dessa striktare gränsvärden.

3. Mobilens strålning (SAR-värde) ska anges på mobilen och vid försäljningsstället.

4. Slumpmässiga kontroller av mobilers strålning ska genomföras.

5. Manualen måste innehålla försiktighetsrekommendationer.

6 Indiens regering har också utfärdat ett antal försiktighetsrekommendationer för mobilanvändare, exempelvis:

  • Håll ut mobilen så långt som möjligt från kroppen
  • Håll inte mobilen mot huvudet
  • Begränsa samtalstiden
  • Prioritera SMS
  • Använd högtalarfunktionen
  • När du har mobilen påslagen, förvara den inte i bröstfickan eller byxfickan. När en mobiltelefon är påslagen sänder den automatiskt hög strålning var eller varannan minut för att kontakta nätverket.

Indiens information står i skarp kontrast till den oftast felaktiga information och rådgivning som återfinns på den svenska Strålsäkerhetsmyndighetens webbplats, som fortfarande den 10 september 2012 hävdar att:

"Exponeringen är låg när man inte pratar i mobiltelefonen. Om man till exempel har telefonen som väckarklocka nära sängen sänder den bara ut en kort signal ungefär en gång var fjärde timme för att hålla kontakt med basstationen".

Du som nu undrar om vi verkligen kan lita mer på den indiska regeringen eller vår egen svenska myndighet kan enkelt själv kontrollera hur det förhåller sig med en strålningsmätare. De nya mobiltelefonerna "sänder ständigt kraftiga signaler" även då telefonen inte aktivt används, utan att användaren märker det. Detta ständiga signalerande mot mobilmasterna har lett till periodvis överbelastning av mobilnäten. De täta och kraftfulla signalerna tickar även när telefonen ligger nära sängen - inte bara i byxfickan.

Ett pressmeddelande från indiska regeringen inleds i kritisk ton med att citera WHO som hävdar att "det inte finns övertygande vetenskapliga belägg" för att strålning från mobilmaster och trådlösa datanätverk orsakar negativa hälsoeffekter.

I stället konstateras att det omvänt inte finns tydliga belägg för att mobilmaster är säkra. I en expertrapport till regeringen inlämnad 2010 konstateras tvärtom att mikrovågor från mobilmaster verkar utgöra en potentiell orsak till minskningen av antalet av olika djurpopulationer (bland annat fåglar, bin och kräldjur) och till skador på växtligheten samt att de utgör ett hot mot hälsan för de människor som bor i närheten.

Den svenska jättekoncernen Ericsson är världens största leverantör av basstationer för mobiltelefoni. På sin informationssida skriver företaget att Ericsson stödjer den globala harmoniseringen av ICNIRP:s rekommenderade gränsvärden.

Rapporten om mobilmaster kan hittas på citizensforsafetechnology.org/uploads/scribd/final_mobile_towers_report.pdf

Share