Ursprungligen publicerad i Miljömagasinet 12, 23 mars 2012

Kapacitetsutredningen miljövidrig

N

ära fördubbling av flygtrafiken och en ökning av biltrafiken med över två tredjedelar till 2050, det är vad Trafikverket förutser och planerar efter i den kapacitetsutredning som är på remiss nu. Ingen tanke på klimathot, eller att oljan kan sina.

En gång var Sverige ett föredöme. Nu är det från EU miljöinitiativen kommer.

När EU:s mål är att klimatgaserna ska minska med 20 procent till 2030 och med 70 procent till 2050 ökar de med Kapacitetsutredningens förslag.

När EU:s ambition är att huvuddelen av persontransporterna över 30 mil ska ske med tåg, och man vill tredubbla höghastighetsnätet till 2030, skriver Kapacitetsutredningen att flyg ska ses som det primära transportsättet till Stockholm, och att större orter ska sammanknytas med flyg, så att man får högst tre timmars restid.

När EU vill att hälften av godstransporterna över 30 mil ska ske med tåg eller sjöfart, då talar Kapacitetsutredningen om monstertruckar, lastbilar som får väga 90 ton och bli 32,5 meter långa med två släp.

För ökat underhåll av järnväg föreslås inte mer än att situationen inte blir sämre.

Banavgifterna ska fyrdubblas. Redan fördubblingen innebär att tågåkeriernas vinst utraderas. De sänktes en gång som kompensation för att kilometerskatten för lastbilar slopades, och de fick bli 60 ton tunga och 24 meter långa (mot 40 ton och 18 meter i Europa). Det ökade långväga lastbilstransporter med 50 procent. Höjda banavgifter innebär att lastbilen blir lönsammast upp till 55 mil. Med 90 tons lastbilar blir det 80 mil. Medan alltfler länder inför kilometerskatter, är det inte på tal i Sverige. Detta trots att lastbilarna långtifrån betalar sina kostnader och de utländska inte alls, och att en lastbil är inblandad i var tredje olycka.

För att kunna ta hand om ökad lastbilstrafik talas det om särskilda godsfiler på väg och elektrifierade vägar. Men även då kräver tåget tredjedelen i energi mot lastbilen genom sitt lägre rullmotstånd och luftmotstånd. Ett tåg med 40 vagnar körs av en lokförare, medan 40 lastbilar kräver lika många chaufförer.

Av växande biltrafik och befolkningsomflyttning till storstäderna kommer den del av befolkningen som störs av buller att uppgå till en fjärdedel. De lågtrafikerade järnvägarna anser man bör övervägas. Inga extra bidrag föreslås till dem, trots att de kommer att få läggas ner av säkerhetsskäl om inget görs. Man tänker sig ersätta tåg med mera buss och bil.

Med dessa tankegångar blir Kapacitetsutredningens miljökonsekvensbeskrivning ett icke-dokument. Det blir definitioner och tal om EU:s miljömål, och att de kan nås med backcasting. Att man börjar med vad man ska uppnå, och sedan går tillbaka för att se vad man ska göra för att nå dit.

I stället utgår utredningen från en ohållbar tillväxt av ekonomi och transporter, att priset för ett fat olja kommer att vara 115 dollar 2030, och att bilkörning blir billigare med ökad bränslesnålhet. Detta när dagspriset för olja ligger på över 125 dollar, och en liter bensin kostar över 15,50, och det redan blivit brist på diesel. Detta när Internationella energikommission visserligen säger att oljan kommer att räcka till 2035 (i strid med oberoende forskare) med användande av oljesand och skifferolja med höga växthusgasutsläpp, men att jordens medeltemperatur kommer att stiga 3,5 grad, långt ifrån de två grader man kommit överens om för att rädda klimatet.

Kapacitetsutredningen är så orealistisk att den måste förkastas och göras om efter en backcasting från EU:s miljömål. Då bör enligt fransk modell alla nya investeringar på väg slopas och flyttas över till järnväg.

Share