Här hittar du samtliga krönikor, ledare, recensioner och debattartiklar som publicerats på hemsidan under 2010.Hängbron över Kali Gandaki

"Väggkalenderns decemberblad visar fotot på hängbron över Kali Gandaki-floden i Himalaya, kalendern som ges ut av Novib (holländska Sida) tillsammans med Oxfam, den äldsta organisationen för rättvis handel. Kalenderns 12 bilder på människor och miljöer, mästerligt fotograferade, präglar sig in under året. För december 2010 visas den smala hängbron inför snötäckta bergmassiv."
Läs ledaren

Oskyldig lag avslöjade industrins fula metoder

"I San Fransisco i Kalifornien antogs i juni i år en lag som rör mobiltelefonerna: Från och med februari nästa år ska det anges vid försäljningsstället hur mycket varje mobiltelefonmodell strålar, mätt i SAR. Det är uppgifter som mobiltillverkarna sedan länge redovisat till den amerikanska myndigheten Food and Drug Administration FDA. De finns redan tillgängliga för allmänheten, men dolda någonstans långt bak i något tjockt dokument på myndighetens webbplats. Politikerna i San Fransisco ansåg att det skulle tydliggöras bättre. En enkel varudeklaration alltså."
Läs krönikan

"Atomkraft ja" - men vart ska avfallet?

"'Jag är verkligen stolt över protesterna mot atomavfallstransporterna i Gorleben', skriver en tysk vän, 'nu när stämningen började sprida sig att atomkraften egentligen är helt ok.' Den 6-8 november satt 5000 människor i 20 timmar på marken vid minusgrader samtidigt som traktens bönder blockerade vägarna med sina traktorer för att hindra transporten att komma fram på de sista kilometrarna till mellanlagret i Gorleben, på väg från upparbetningsanläggningen i franska La Hague. 20000 poliser var lika länge på benen tills de till sist fick order att upplösa aktionen utan våld. "
Läs krönikan

Tysk seger på EU-toppmöte

Det blev tysk seger vid EU-toppmötet i Bryssel förra veckan, med beslutet att ändra fördragen för att skapa en permanent räddningsfond för krisländer.
Läs artikeln

Majoritet i Tyskland för förnybar energi

Diskussioner om förlängd drift av kärnkraften och transport av atomsopor skapar stora protester i Tyskland.
Läs artikeln

Obegränsad tillväxt kan ifrågasättas

"Påsköbornas antal minskades efter det att de förött skogen och med det bördigheten och möjligheten att fiska. Nu är vi i färd med att göra på samma sätt med jorden. Det hotar sluta med krasch, antingen det är klimat, ekonomi eller brist på mat och energi som utlöser den eller alltihop samtidigt."
Läs ledaren

Broderi, vatten och överlevnad

"Textilkonstnären Elsa Agélii är för en bredare krets känd som grundare av Täcklebo Broderi-akademi, efter Elsa Agéliis hem-ort i Bohuslän. Målinriktat och lekfullt har hon lockat allt fler brodöser till att brodera fritt. Att inspirera och organisera förmår hon som få andra."
Läs recensionen

Ett steg i fel och ett steg i rätt riktning

"Med röstsiffrorna 308 för och 20 mot (Sverigedemokraterna) röstade riksdagen för grundlagsändringarna. (21 riksdagsledamöter var frånvarande.) Från den 1 januari kommer det att stå i regeringsformen att Sverige är medlem i EU. Den enda egentliga konsekvensen blir att ett utträde försvåras, eftersom det i framtiden kräver en grundlagsändring. Men det går ju att lösa genom att låta en folkomröstning om utträde ur EU handla om att ändra i grundlagen och genomföras på valdagen. Folkomröstningsresultatet skulle därmed bli bindande för riksdag och regering."
Läs ledaren

Hermann Scheer är död, men hans idéer lever kvar

"Hermann Scheer var grundare och president för EUROSOLAR, den europeiska ideella föreningen för förnyelsebar energi, tillika ordförande i världsrådet för förnyelsebar energi (WCRF). 1999 mottog han Right Livelihood Award, även känt som det Alternativa nobelpriset. Scheer var socialdemokratisk ledamot i tyska federala parlamentet (Bundestag) sedan 1985. Överraskande dog han i Berlin den 14 oktober i en ålder av 66 år."
Läs dödsrunan

Dagens penningekonomi ohållbar

"Peter Wolfhagen har varit bankman och ekonomisk konsult. Han blev alltmer tveksam till vad han höll på med. När han läste Margrit Kennedys bok Pengar utan ränta eller inflation blev detta en aha-upplevelse för honom. Nu har han själv gett ut en bok om det ekonomiska systemet."
Läs recensionen

Vem slåss för fattigpensionärerna?

"Kommer man att kunna leva på en pension motsvarande 48,2 procent av sin lön? Ekots fråga ställdes till PRO:s ordförande Curt Persson med anledning av en EU-rapport som har beräknat att de som går i pension i Sverige om 40 år endast kommer att få ut 48,2 procent av lönen i pension efter 40 års arbete. År 2008 fick den som gick i pension efter 40 års arbete ut 65 procent av sin lön, bortsett från dem som haft så låg lön att de får del av garantipensionen."
Läs ledaren

Protester mot nedskärningar i EU

"Över hela EU protesterar arbetare och tjänstemän mot pågående och planerade nedskärningar i offentlig sektor och försämringar av arbetsvillkoren."
Läs krönikan

En världsmedborgare för fred

"Johan utan land är titeln på en i år utkommen bok på 395 sidor som presenterats som Johan Galtungs självbiografi, men är något mycket mer. Den skrevs av den då 70-årige Johan Galtung år 2000 och kom ut på norska och har sedan översatts till finska, tyska och spanska med en epilog skriven år 2006. Nu år 2010 har den översatts till svenska av Gunilla Winberg som gett ut den på eget förlag: Panta Rei."
Läs recensionen

Ni är inte demokrater

"Den 2 juni i år togs första beslutet om ändring av Sveriges grundlag vad gäller regeringsformen. Vid grundlagsändring ska två beslut fattas med val emellan de båda besluten. Nästa och slutligt beslut ska tas i riksdagen den 24 november. En av ändringarna innebär bland annat att det i regeringsformen skrivs in att vi är medlemmar i den Europeiska Unionen (EU)."
Läs ledaren

Pojksoldaten i kungens tjänst

"En sjuk man vacklar knappt medveten genom Kairos gator. Han presenteras snart som en brittisk major och vi är förflyttade till andra världskriget. Majoren försöker en stund senare, i sin feberyra, begå självmord genom att skära halsen av sig. Inledningen till Biyi Bandeles bok är minst sagt dramatisk."
Läs recensionen

Tömmande politik

"Sverige utanför tullarna förändras snabbt, så som beskrivs i boken Landet utanför. Det som skett i norra Sverige för 100 år sedan sker just idag några kilometer utanför Göteborg, det ser jag själv. Liknar inte våra förhållanden dem som råder i Brasilien hos de Jordlösa lantarbetarna, MST (Movimento dos Trabalhedores Rurais Sem Terra)?"
Läs ledaren

Först demokratin, nu yttrandefriheten

"Sedan EU-inträdet har demokratin kraftigt beskurits. Har nu turen också kommit till yttrande- och tryckfriheten?"
Läs ledarsticket

Formas formar förutfattad forskning

"Skall samhället verkligen betala för den forskning som sker vid Lantbruks-universitetet, SLU? Den bedrivs inte förutsättningslöst utan har en politisk agenda, att bevisa det konventionella jordbrukets överlägsenhet. Vad har vi för nytta av forskning som redan vet svaren och där de som ifrågasätter etablerade sanningar drivs ut?"
Läs ledarsticket

Jordbruk som inte håller

"Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, Formas, gav lagom till bokmässan ut: Jordbruk som håller i längden. Den skulle vara en syntes av den heta debatten om ekologiskt gentemot konventionellt jordbruk och inte en partsinlaga."
Läs ledarsticket

Den blå planeten

"Vi har alla sett dem - bilderna på Jorden tagna från rymden. En blåskimrande planet som i det kosmiska sammanhanget ser liten och obetydlig ut, men väldigt vacker."
Läs ledaren

Kuba: Halv miljon får nya jobb på ett halvår

"Eva Björklund, tidigare ordförande i Svensk-Kubanska Föreningen, skriver om hur Kuba möter den globala ekonomiska krisen: Planerna för genomgripande förändringar i det ekonomiska systemet började dras upp 2006. I november 2005 hade Fidel Castro hållit ett stort tal om faran att revolutionen skulle korrumperas inifrån. 'Revolution är att förändra allt som behöver förändras', uppmanade han."
Läs krönikan

Solel allt billigare

"Priset på solel har rasat i pris de senaste åren, beroende på både teknikutveckling och en kraftigt ökande marknad. Professor Emanuel Sachs vid MIT, Massachusetts Institute of Technology, har nyligen i en artikel, 'Welcome to the revolution', publicerat bifogade (logaritmiska !)diagram. Av detta framgår att kostnaderna för solel sjunkit kraftigt under detta århundrade och förväntas fortsätta sjunka lika kraftigt under det närmaste decenniet. Det betyder att redan 2018, långt innan något nytt kärnkraftverk hinner byggas i Sverige, kommer solel att vara det billigaste elproduktionsalternativet, cirka 30 öre/kWh. Det är bara energieffektiviseringar som är billigare, cirka 25 öre/kWh, enligt flera uppskattningar."
Läs ledaren

EU-anhängarnas "konstitutionella mörkläggning"

"I en rapport som utvärderar 15 års medlemskap i EU konstaterar Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS Demokratiråd) att den svenska grundlagen, regeringsformen, är missvisande när det gäller relationen till EU. "
Läs krönikan

Valbedrägeri om järnvägen

"I svaren på Järnvägsfrämjandets enkät till partierna före valet svarade alliansen att fördelningen av infrastrukturinvesteringar under den nationella planen för transportsystemet 2010-2021 skulle bli 56 procent till järnväg och 42 procent till väg. Räknat på bara väg och järnväg blir det 57 procent på järnväg och 43 procent på väg. Nu i regeringens budgetförslag blir fördelningen den motsatta."
Läs ledaren

Hälsohoten med industrimaten

"Mats-Eric Nilsson har tidigare skrivit Den hemlige kocken och Äkta vara. Nu har han skrivit Döden i grytan tillsammans med Henrik Ennart. Bägge är journalister på Svenska Dagbladet. Den som inte brytt sig om ekologisk mat tidigare kommer att lägga om kosten efter att ha läst den här boken."
Läs recensionen

Utbildningsväsendets värsta fiende

"I den svenska skolan lever ett gammaldags ideal kvar där läraren ses som en neutral kunskapsförmedlare som ska mata elever med färdigpaketerad kunskap. Kunskapspaketen måste vara så objektiva och neutrala som möjligt så eleverna inte sväljer felaktig kunskap som kan komma att skada dem framöver."
Läs ledaren

Klasskamp i Sydeuropa mot EU

"På EU-toppmötet i mars kom EU:s stats- och regeringschefer överens om en så kallad stabilitetsfond för att bistå den grekiska regeringen, eller som det också heter en 'mekanism' som också ska kunna användas av andra EU-länder i finansiell och ekonomisk kris. I stabilitetsfonden kommer det att finnas 750 miljarder euro och för att få ta del av dessa pengar kommer det att krävas tuffa nedskärningar av de offentliga utgifterna och marknadsliberala reformer av välfärdssystem och arbetsmarknad."
Läs krönikan

Felvända myndigheter

"Vtror att myndigheterna ska skydda oss. I stället är de ofta vända från oss och mot de stora företagen. De orsakar sjukdom och död hos medborgarna, men skyddar kapitalets vinster. Vi kan inte lita till deras råd utan måste vara skeptiska och själva bilda oss en uppfattning genom oberoende forskning som inte stöder myndigheternas påståenden."
Läs ledaren

En kurs i kretsloppsanpassat byggande

Under veckoslutet 20 - 22 augusti anordnade Växhuset en kurs i kretsloppsanpassat byggande. Här berättar en av kursdeltagarna om helgens kurs.
Läs krönikanPlånboksfrågor i stället för ideologi

"Valanalyserna har ännu inte kommit med sin dom. Men jag har min analys klar. Samtliga riksdagspartier ägnade sig åt traditionella plånboksfrågor. Dit skola, vård och övrig välfärd ingår. De enda partier som ägnade sig åt ideologin var SD och Piratpartiet."
Läs ledaren

Det Piperska upproret

"Sverige har en lång tradition av kolonialistisk politik. De svenska kolonierna har varit, efter förlusterna av Norge och Finland, främst Norrland. Makten över denna koloni har befunnit sig i Stockholm. Ibland har medborgarna ifrågasatt rådande ordning. Till exempel i boken 'Vår irländska fråga' där förhållandet jämförs med engelsmännens behandling av Irland vid samma tid. "
Läs krönikan

Som man bäddar får man ligga

"Inte speciellt överraskande att de rödgröna partierna tappade röster och att Alliansen blev störst. Jag har sagt det ända sedan de strategiskt inkompetenta rödgröna hjärntrusterna beslutade bilda ett block: 1+1+1+1 blir mer än 4 för Alliansen, medan 1+1+1 blir mindre än 3 för de rödgröna."
Läs ledaren

Brinnande skogar fortfarande ett hot

"Så blev det plötsligt ganska tyst om bränderna i Ryssland. Fast de pågår fortfarande: Över 400 skogsbränder som täcker en yta på mer 20000 kvadratkilometer. De flesta bränderna pågår i Tjeljabinskområdet i Ural och i de radioaktivt nedsmittade områdena sydost om Moskva."
Läs krönikan

Gröna recept för trygghet

Angela Aylward och Christina Aylward Alvelin har gemensamt skrivit en bok om hur man kan säkerställa försörjning för dem som annars riskerar att hamna utanför. Angela Aylward, aktiv i den gröna tankesmedjan Cogito, är huvudförfattare och torde ha skrivit de mer ideologiska delarna medan Christina Aylward Alvelin, som är socionom, står för det mer praktiskt konkreta.
Läs recensionen

Antibiotikan har förlorat sin kraft

"Under senare år har media orsakat oro hos människor då man informerat om bakteriernas återkommande farlighet. Antibiotikan har förlorat sin kraft. Bakterierna är resistenta mot nästan all antibiotika."
Läs ledaren

Masugnen som fick nytt liv

På en perrong vid den gamla smalspårvägen i Norberg trängs en brokig skara festivalbesökare. Intill reser sig en monumental betongkonstruktion som när den invigdes på 60-talet var Europas modernaste masugn, en plats där järnmalm blev till råjärn. Ett decennium senare var hela gruvindustrin i Norberg nedlagd och Mimerlaven som den kallas blev stående som en gravsten. Sedan 11 år är den spelplats för Norbergfestivalen, Nordens största festival för elektronisk musik och berättelsen om festivalens födelse visar hur kultur kan ge nytt liv åt en avfolkningsbygd och dess kulturarv.
Läs reportaget

Hur ser den politiska planen B ut?

"I valrörelsen är det anmärkningsvärt tyst om miljön. Visionen tycks vara oändlig tillväxt. Vilket sammanfattas väl på C:s valaffischer med: Utsläppen bort - Bilarna kvar. Ännu har ingen uppfunnit någon perpetuum-mobil(e), varför en växande bilpark förtar effekten av effektivare 'miljöbilar'."
Läs ledaren

Biomassa och biologisk mångfald

"FN har utlyst 2010 till internationella året för biologisk mångfald. Återigen har FN gjort sig till världssamfundets väckarklocka, även om den ökade förlusten av arter är ett känt faktum. Biologisk mångfald, det är variationsrikedomen bland levande organismer i alla miljöer, lyder FN-konventionens definition."
Läs ledaren

Fri forskning som blivit företagsstyrd

"Det fanns en tid när forskningen var fri och betald av samhället. Då var den fritt tillgänglig för alla. Nu har den blivit till salu, enligt Johan Thyberg, professor i cell- och molekylärbiologi. Han är väl förtrogen med miljön, men han är tydligen obekväm och är tjänstledig med viss lön."
Läs recensionen

På upploppet

"Valrörelsen går nu in på sitt upplopp, och även om mycket kan hända på de veckor som återstår till valdagen, så börjar ett nytt politiskt landskap att skönjas i stridsröken mellan de politiska partierna. Just nu kan tre partier åka ut ur riksdagen (C, KD och V) och ett in (SD). Flera opinionsmätningar pekar på att åtminstone ett borgerligt parti (C) är rejält i farozonen."
Läs ledaren

Solidaritet i stället för kapitalism

"Om tillväxten blir densamma som hittills kommer vår BNP att bli åttio gånger större till nästa sekelskifte. Är det någon som tror att det är möjligt, när vi redan lever över jordens tillgångar? Är det någon som tror att det i längden är möjligt med kapitalismen, som har tillväxten som förutsättning, om det inte skall bli ekonomisk kris? I valet är det dock inget parti som sätter i fråga om inte solidarisk fördelning borde ersätta tillväxt utanför naturens ramar."
Läs krönikan

Sverige lägger sig platt i EU:s ministerråd

"Svenska nej-röster i EU:s lagstiftande ministerråd hör till ovanligheten. De senaste fem åren har Sverige motsatt sig beslut - röstat emot eller avstått från att rösta - i ministerrådet 18 gånger. Två tredjedelar av nej-rösterna har gällt frågor om jordbruk och livsmedel och den trenden höll i sig förra året, enligt regeringens redovisning."
Läs ledaren

De luggslitnas advokat är tillbaka

"Charlie Christensen har knåpat ihop del 8 i serien om den sura och halvalkoholiserade Stockholmsankan. Verket har han valt att döpa till 'Rapport från kriget'. Vilket krig? Kanske läsaren undrar. Efter att ha läst boken blir svaret: Kulturkriget, för serierna utspelar sig aldrig i några reella eller fiktiva krigszoner utan endast i det svenska kulturklimatet."
Läs recensionen

Studie om cancerrisk för barn en bluff

"Den 23 juni berättade media över hela landet att den största studien hittills visar att 'små barn som lever nära mobilbasstationer inte löper någon ökad risk att drabbas av cancer'. Studien är ännu ett exempel i raden av många det senaste året som gett allmänheten en felaktig bild av forskningsläget och riskerna."
Läs krönikan

Inför EU:s fattigdomsgräns

"Nu har vi återigen ett av dessa riksdagsval som känns så meningslösa. Riksdagen sysslar alltmer med frågor som förr låg på kommunernas och landstingens bord. Man har till och med gjort politik av medborgarnas individuella relationsproblem. De väsentliga frågorna hanteras i Bryssel."
Läs ledaren

Dagen då Riksdagen sålde sin själ och Sveriges heder

"Den 17 juni, den fruktade dagen, kom med en skön värmande sol. I slutändan av Riksgatan var vi demonstranter samlade. Greenpeace var där ett tag, Fältbiologerna hade slagit läger, och från Folkkampanjen kom vi med våra solar, märken och flygblad. Stämningen var något tryckt och skämten ibland sarkastiska, beroende på det trista skådespel som uppfördes innanför riksdagshusets väggar."
Läs krönikan

Skatt som svettar ut landsbygden

"Det är orätt att ta skatt av människor som tjänar långt under existensminimum. I Sverige var 2009 existensminimum per månad för en ensamstående 3680 kronor plus 3000 kronor i hyra plus hemförsäkring och A-kasseavgift, cirka 325 respektive 250 kronor. Alltså minst 8200 kronor i månaden. Tjänar man under det har man rätt till socialbidrag."
Läs ledaren

Italien - dit hjärtat leder dig

"Maten, dryckerna, miljöerna - ett härligt land med lysande kulturarv och spännande historia. Men Italien har också sina nattsvarta sidor: namnen Berlusconi och maffia ger tillräckliga associationer för att frammana en bild som präglas av drag av galenskap, absurditet och kriminalitet."
Läs recensionen

Ingen handlingskraft mot tågkaos

"Stora organisationer som SJ och Trafikverket tenderar att lära långsamt och oftast genom akuta och dramatiska händelser. Kaoset i vintras bortförklarades med vädret. Men problemen har inte upphört. Ständiga förseningar. Flera X2000 som inte får köra över 160 kilometer i timmen. Fallerande bana och signaler. Havererade tåg. Som ett crescendo kom förra veckans dramatiska tågstopp tio minuter innan Södertälje."
Läs ledaren

Cancer och diabetes av mjölk?

"Fråga vem du vill - alla anser sig veta: Mjölk behöver vi för att få kalk till benstommen. Inget livsmedel har ett så gott anseende som mjölken. Vi uppfattar den som ren, ursprunglig, naturlig och därför nyttig! Att 'mjölk är hälsa' skulle nog de flesta skriva under på."
Läs krönikan

"Världens äldsta yrke"

"Moderaternas sätt att hantera Sven Otto Littorins avhopp kan ha skadat regeringen. Är det de påstådda personliga problemen med vårdnadstvisten, eller det förmodade sexköpet som ligger bakom? Sanningssökarna har någonting att bita i."
Läs ledaren

En film om "kemisamhället"

"Underkastelsen är en film om det kemisamhälle som vuxit fram sedan Andra världskriget. Stefan Jarl lägger grunden för sin dokumentärfilm med dramatiska naturbilder och intervjuer med ett 20-tal forskare om hur dagens 100000-tals kemikalier kan påverka oss."
Läs recensionen

Mer än 50 års kärnkraftsmotstånd

"Den 21 maj 2010, samma år som den svenska kärnkraften skulle varit avvecklad, gick Ingrid Segerstedt Wiberg, en av de trognaste och längst verksamma kärnkraftsmotståndarna ur tiden. Hon sviktade aldrig i sin övertygelse om att kärnkraften är livsfarlig och leder till kärnvapen. Hennes bortgång efter ett långt ansvarsfullt dagsverke fick mig att i tankarna återvända till 1980."
Läs krönikan

Hela Sverige ska leva

"Större delen av Sverige är på väg att tömmas. Två tredjedelar av kommunerna har vikande invånarantal. Och det gäller inte bara inre Norrland utan det går ett avfolkningsband ända ner till sydöstra Sverige. Sedan återupprepas förhållandet på landsnivån nere på kommunnivå, så att kommunhuvudorten kanske behåller sin befolkning, men omkringliggande landsbygd minskar desto mer."
Läs ledaren

Samtidsskildring med autenticitet

"Det talas numera sällan om kriget i Jugoslavien på 1990-talet. Ändå finns det goda skäl att belysa och analysera denna period av brutal fascism i Europa som så nyligen utspelade sig och som vi blev så desinformerade om. Kvar finns uttrycket 'etnisk rensning' som i efterhand myntades på det som försiggick."
Läs recensionen

Koldioxidkvoter för framtiden

"Det var en mycket intressant eftermiddag vid Miljöpartiet och Effektmagasinets seminarium om personliga utsläppsrätter. Huvudidén som presenterades var engelsmannen David Flemings Tradeable Energy Quotas (TEQs)."
Läs krönikan

Avveckla kärnkraften för miljöns skull

"Den 17 juni begicks det slutliga sveket mot folkomröstningen om kärnkraften 1980. Då beslöt riksdagen att strunta i att en överväldigande majoritet av svenska folket röstade för en avveckling av kärnkraften allra senast i år, 2010. Argumenten för detta svek mot demokratin är undermåliga."
Läs ledaren

Ökad EU-integration på franska villkor

"EU-integrationen har en egen inre dynamik, där ett steg med automatik leder fram till nästa steg. En självförstärkande process mot fortsatt, successivt utbyggd och fördjupad integration, vare sig medlemsländerna vill det eller inte. EMU är ett typiskt exempel. De ekonomiska nackdelarna med valutaunionen [gemensam valuta och penningpolitik] kommer att tvinga fram en överstatlig finanspolitik inom EU. "
Läs krönikan

Järnvägssatsningen behövs

"Region Skåne tror, att när Fehmarn Bält-bron blir färdig 2018 kan det innebära nära fördubblad lastbilstrafik i Öresundsregionen. Kommande oljebrist kommer troligen att sätta stopp för det. Någon verklig satsning på alternativa bränslen har inte gjorts, och även om den görs kommer de bara att kunna ersätta en del."
Läs ledaren

Möjliga lösningar på klimatkrisen

"För ett par år sedan recenserade jag Lester R. Browns bok Plan B 3.0. Plan A är att fortsätta som förut. Plan B är vad vi måste göra. Nu har han kommit med Plan B 4.0. Underrubriken är: Uppdrag rädda civilisationen. Doris och Lars Almström har förtjänstfullt översatt den här boken, liksom de tidigare. Man kan ladda ner den gratis, men det är bättre att köpa den, eftersom det finns så mycket fakta samlat som kan vara bra att återvända till. Ännu gladare blir makarna om man köper fem exemplar av boken och sprider den."
Läs recensionen

Det fattiga Sverige

"En gång var Sverige med social välfärd och under två procents arbetslöshet en förebild för andra länder.Men det var då. I april i år var arbetslösheten i Sverige 9,8 procent, 483000 personer, 1,5 procentenheter högre än förra året. Norge har 2,7 procents arbetslöshet, och svenskar åker till Norge för att som deras polacker, uppskattade för sin arbetsamhet och låga krav, ta arbeten som norrmännen inte vill ha. Vår ungdomsarbetslöshet är 26,7 procent, fem och en halv procentenheter över EU-nivå. Det är vad 1990-talets nyliberala genombrott och moderaternas arbetslinje i dag resulterat i."
Läs ledaren

Angelägen uppmaning till uppbrott

"Den dubbla krisen - klimatkrisen och finanskrisen - fick Göran Greider att sätta sig och skriva en bok. Han utger sig inte för att ha några snabba lösningar, men i stället ger han ett perspektiv som känns unikt. Ett sant rödgrönt perspektiv."
Läs recensionen

Full fart mot undergången

"EU, i synnerhet euroländernas ledare, Europeiska centralbanken och Internationella valutafonden, har enats om ett gigantiskt lånepaket till Grekland på totalt 110 miljarder euro under tre år."
Läs krönikan

Hur man blir av med metallavfall på åkermark

"De svenska reningsverken har hittat på ett eget 'certifieringssystem' - Revaq - som vill ge sken av att slammet är rent, kan ingå i ett kretslopp samt är ofarligt. Det har nu visat sig att de gränsvärden som Revaq tillämpar har satts så höga att industrisektorn i Sverige och Norge kan bli av med besvärligt metallavfall."
Läs ledaren

Obalans mellan stad och landsbygd

"Sveriges konsumenter i samverkan (SKiS) med Bengt Ingerstam efterlyser i LRF-medias ATL en motpart som kan matcha dagens livsmedelspolitiska utveckling med den kraftiga obalans som råder mellan stad och landsbygd idag. Organisationsalternativet för bönderna, La Via Campesina Europa (tidigare CPE, en av grundarna - 1993 - av La Via Campesina) i EU, småjordbrukets samarbete, har gått kräftgång allt sedan början av 2000-talet."
Läs ledaren

Unik handbok för egenvård

"Örtapoteket är en handfast bok om örter för egenvård där det praktiska på ett unikt sätt ramas in i en förståelse av hur sjukdom och hälsa genereras. Här finns råd för symptomlindring men långsiktig friskvård står i fokus. Det är tydligt att författaren har långtgående personliga erfarenheter av ämnet och därtill erfarenhet av att lära ut."
Läs recensionen

Mjölklandet Sverige på upphällningen

"I en debatt vid Svensk Mjölks stämma förra veckan, mellan förre statsministern, numera lantjunkern och LRF-medlemmen Göran Persson och jordbruksminister Eskil Erlandsson konstaterade Göran Persson att: Sverige är ett mjölkland. Vi ska producera mjölk och vi har många naturliga förutsättningar att göra det."
Läs ledaren

EU ska bygga ett nytt super-UD

"En av de största förändringarna med Lissabonfördraget, som trädde i kraft 1 december, är inrättandet av unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, som i praktiken kommer att fungera som EU:s utrikesminister."
Läs krönikan

Modernisera Sverige

"Modernisera Sverige var den frontparoll som Miljöpartikongressen i Uppsala antog inför slutspurten i årets valrörelse. Men det är inte en för miljöpartiet oproblematisk slogan. Begreppet modernism går ju idéhistoriskt på tvärs mot allt det som hittills varit MP:s själ och hjärta."
Läs ledaren

Bidrag eller avdrag

"När de rödgrönas budgetförslag kom anklagade de borgerliga dem för att undergräva statsfinanserna genom bidragstänkande. Alliansens metod att stödja med avdrag har dock undandragit statsbudgeten 100 miljarder om året. De är knappast rättvisa utan ger de bättre bemedlade mest."
Läs ledaren

Landgrabbing inom EU

"För en tid sedan fick jag i min brevlåda, från ett företag i Stockholm, ett erbjudande om att teckna aktier för bolagets fortsatta uppköp av Rumäniens svarta jord. Rumäniens svarta jord, som är en utlöpare av Rysslands och Ukrainas svarta jordar, tillhör de bördigaste jordarna inom EU."
Läs ledaren

Spelet om vår tids största hälsoskandal

"Sedan många år rapporterar forskare och drabbade om symtom och sjukdomar relaterade till exponering för elektromagnetiska fält, bland annat radiofrekvent strålning (mikrovågor) som används i mobil telekommunikation. Redan på 50- och 60-talen konstaterades att strålningen ökar risken för grå starr och den sjukdomsbild som kom att kallas mikrovågssyndromet eller radiofrekvenssjukan."
Läs krönikan

Vad gör vi efter konsumtionssamhället?

"En politik utan visioner är död politik. Ett samhälle utan drömmar är ett dött och stillastående samhälle. Men sällan har väl politiken varit så visionslös som idag. Inte ens De gröna tycks våga tala om den nödvändiga, fredliga, kulturrevolution som klimat- och miljöproblematiken ropar efter."
Läs ledaren

En demokrati som gäller i teorin

"När man ser på många händelser i USA slås man av hur otidsenlig den amerikanska konstitutionen är. Det är också häpnadsväckande hur stora delar av det politiska och ekonomiska etablissemanget vill sätta den ur spel för att tjäna särintressen av olika slag. Hur är det med världens just nu andra verkliga supermakt, Kina?"
Läs krönikan

Koppartråd för motståndskraft

"I massmedia under det senaste året framgår det av den ena notisen efter den andra att Telia arbetar målmedvetet för att riva kopparnätet. Telias konspiration mot kopparnätet måste avslöjas och motarbetas!"
Läs ledaren

Grumligt vatten underskattat i klimatdebatten

"Att Östersjön till följd av mänskliga aktiviteter blir allt grumligare är numera inget kontroversiellt påstående. Sedan mätningar inleddes 1903 har en halvering av vattnets siktdjup kunnat konstateras. Orsaken till detta är en ökande andel partiklar i vattnet. Partiklarna utgörs av partiklar i atmosfären vilka hamnar i vatten, från älvar och floder men också av oljeprodukter, sot, plast och andra sopor. Många av dessa partiklar har samma densitet som vattnets, vilket gör att de kan flyta mycket länge."
Läs debattartikeln

Kärnkraft sprider kärnvapen

"Det är intressant att läsa med vilken entusiasm våra två ministrar Reinfeldt och Bildt beskriver visionen om en kärnvapenfri värld och Sveriges roll (SvD Brännpunkt 8/4 2010). Dock glömde de att nämna att för att motverka kärnvapenspridning i världen så måste det plutonium som nu finns på våra och världens alla reaktorplatser - och som utgör ett potentiellt kärnvapenmaterial - för all framtid skyddas och hindras från att hamna i orätta händer."
Läs ledaren

Översikt över nordisk arbetarkonst

"Fram träder arbetaren är en sammanställning av ett seminarium med temat Arbetarkonst i Norden. Seminariet hölls i Smedjebacken för två år sedan och kom fram till att det saknas kunskap, forskning och litteratur i ämnet. Boken ger en överblick över den nordiska arbetarkonsten och kommer under året och nästa år att behandlas på seminarier i de nordiska länderna."
Läs recensionen

Rivning av kopparnätet hotar hälsa och miljö

"Telia/Scanova har för avsikt att riva kopparledningen för fast telefoni för 50000 hushåll i landet. Redan nu står ett okänt antal människor helt utan telekommunikation efter att Telia/Scanova rivit kopparledningen. Därför ställde jag ett antal frågor till partierna."
Läs ledaren

Fröken Landmina väcker frågor

"Undertiteln 'alla har rätt att vara vackra' väcker frågan om vad som egentligen är vackert. Om man har trampat på en mina och överlevt - får man klä upp sig och delta i en skönhetstävling fast man är enbent?"
Läs recensionen

Krävs en härdsmälta i Europa?

"En dag i början av 1970-talet besökte jag vännen Hans Palmstierna. Hans hade av regeringen nyligen utsetts till sekreterare i Miljövårdsberedningen, föregångare till miljödepartementet. Om det var för att ta hans tjänster i anspråk eller för att få tyst på en etablerad kritiker minns jag att vi funderade över."
Läs ledaren

En ny ekonomi ägnad att tjäna liv

"Den 28/1 2010 lyssnade jag till en föreläsning av David Korten i Stockholm. Hans nya bok handlar om att bli av med Wall Streets makt genom att decentralisera bankerna etcetera. Hans föreläsning var dock mycket bredare, den behandlade hur man ska förändra samhället så att vi kan leva inom ramen för de ekologiska sanktionerna vi står inför. Han talade väldigt mycket om att stärka känslan av gemenskap och att göra saker lokalt, för att på så vis skapa en ny, bättre form av demokrati med större ansvarstagande."
Läs recensionen

Kärnkraften rysk roulette

"I tisdags var det 30 år sedan folkomröstningen om kärnkraften. Den föranleddes av olyckan i Harrisburg 1979. Efter omröstningen tog riksdagen beslut om att kärnkraften skulle vara avvecklad till i år. Ett riksdagsbeslut i juni kan nu ge dubblad mängd atomkraftsel. Det får inte byggas fler kärnkraftverk än dagens tio, men det finns ingen storleksbegränsning när man ersätter ett gammalt verk med ett nytt."
Läs ledaren

Bokslut Blair

"Synandet av Storbritanniens förre premiärminister Tony Blair har mest handlat om hans godtrogenhet men mindre om hans kompetens. Det visar processen som nu pågår angående landets närvaro i Irak."
Läs krönikan

Valet är vårt om vi vill leva

"Al Gores senaste bok har en stor brist. Den är alldeles för stor och tung för att läsas i sängen. En del av det rika bildmaterialet borde slopats för att möjliggöra pocketboksformat. Politikerna skulle behöva ha den på nattduksbordet och för att snabbt få en allsidig, faktarik och väldokumenterad kunskapsgenomgång."
Läs recensionen

Tillbaka till landet

"Framtida oljebrist kommer att tvinga oss tillbaka till landet. Åtminstone borde 20 procent av invånarna arbeta inom jordbruket för att få en säker matförsörjning skriver Colin Tudge i Feeding People is Easy. Sverige hade den andelen av de sysselsatta som var bönder i mitten av femtiotalet. Det var innan vi börjat storförbruka olja. För att inte krisen skall bli för stor när oljan sinar måste vi förbereda en omställning redan nu."
Läs ledaren

Bedrägeri under vetenskaplig täckmantel

"Okritiskt rapporterade ledande media i Sverige att mobilstrålning inte var farligt för hälsan. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, hävdade att en -oberoende grupp av ledande experter från Sverige, Finland, USA, Storbritannien och Frankrike- hade gått igenom hundratals studier och inte hittat en enda risk. Men gruppen är långt ifrån oberoende."
Läs krönikan

Hundarna är tillbaka

"Min relation med bob hund är komplicerad. Hela vägen sedan jag hörde dem för första gången under hyggligt tidigt 1990-tal innebar konsumtion av hundplattor ett mått av arbete och tålamod. Jag föll handlöst för arrangemang av ljud och instrument, men hade extremt svårt för skånskan i sången."
Läs recensionen

Konsumera mera?

"Jag har tillräckligt med saker. Visst, jag behöver ju köpa mat och sånt varje dag. Men - saker? Jag behöver egentligen inte mer. Jag fryser inte, jag har tak över huvudet och kan fylla alla mina grundläggande behov. Men varför fortsätter jag då konsumera? Jo därför att det finns någon annan som har mer. Hela vårt samhälle, hela vårt ekonomiska system bygger på detta. Moroten för att jag ska jobba hårdare, är för att kunna köpa det som min rikare granne har råd med."
Läs ledaren

Fler kvinnor behövs i alla fredsbevarande insatser

"I år är FN:s resolution 1325 'Kvinnor, fred och säkerhet' tio år gammal. Fler kvinnor behövs i alla fredsbevarande insatser - innan beväpnade konflikter utbryter och lika mycket vid fredsförhandlingar och ute på fältet bland fredsbevarande styrkor."
Läs ledaren

Grekland satt under nyliberalt tvångstyre från Bryssel

"'Läget i Grekland är mycket allvarligt. Det krävs modiga beslut snabbt.' Så formulerade sig chefen för Europeiska centralbanken, Jean-Claude Trichet, när han den 7 december kommenterade det ekonomiska läget i Grekland."
Läs krönikan

Ska Sverige bli som Danmark?

"För ett par årtionden sen, när dansken Lars von Trier lät Ernst Hugo Järegård vråla DANSKDJÄVLAR! i sin film Riged - då stod Danmark högt i kurs hos oss. Danskarna stod för tolerans, humor, bohemeri: Christiania, Kim Larsen, Truxa ... Vi skrattade lite generat när danskarna kallade oss Vestsibirier. Och författaren Lars Gustafsson utnämnde utan ett uns av ironi Danmark till Europas mest civiliserade land."
Läs recensionen

Monsanto och skogen

"Okritiska GMO-forskare har hittills bara berömts av skogsmän och okunniga politiker. 2007 fördjupade Umeå universitet genom SweTree Technologies sitt samarbete med Mendel Biotechnology, vars viktigaste kund är Monsanto. Tillsammans med Mendel Biotechnologies började SweTree Technologies utvärdera 100 trädgener och deras användning inom skogsbruket."
Läs ledaren

Koivisto, Finland och Sverige

"Mauno Koivisto blev Finlands första socialdemokratiska president. Av hans åtta föregångare hade sju verkat som ledande företrädare för något borgerligt parti, medan den partilöse marskalk Mannerheim utsågs till president av riksdagen 1944 för att republiken skulle kunna ta sig ur vapenbrödraskapet med Tyskland och komma loss från kriget."
Läs recensionen

Svenskt militärsamarbete spolar fredsroll

"NATO kan komma att revidera sina planer för de baltiska staterna. Det är en skarp kursändring. För första gången sedan Kalla Krigets slut utpekar man Ryssland som ett hot."
Läs ledaren

Från Blackwater till Xe

"Erik Prince, grundare och ägare till den stora och lukrativa men nu ökända privatarmé som gått under namnet Blackwater, beordrade för en tid sedan en märklig förändring av namnet."
Läs krönikan

Kärnkraft onödig, opålitlig och livsfarlig

"Sveriges elförbrukning har sjunkit från cirka 150 TWh 2001 till cirka 137 TWh 2009. Inget tyder på att elförbrukningen år 2020 kommer upp till 2001 års nivå, tvärtom. Ny teknik är i regel energisnålare än den nuvarande. När vi byter ut dagens vitvaror, belysning, datorer, fläktar, motorer med mera, så sjunker därför elförbrukningen."
Läs ledaren

Sveriges EU-medlemskap bygger på lögn

"Vårt system är annorlunda än i många andra EU-länder. Därför såg Sverige till att få garantier från EU-kommissionen i samband med att vi gick med i EU 1995 om att vi skulle kunna behålla vårt system och Sverige klargjorde skriftligt att det var en absolut förutsättning för vårt medlemskap', påstod Dan Holke, chef för LO-TCO Rättsskydd och Elektrikerförbundets juridiska ombud i EU-domstolen, på LO-tidningens debattsida mitt under pågående konflikt i Vaxholm.årt system är annorlunda än i många andra EU-länder."
Läs krönikan

Med Köpenhamn i backspegelen

"Resursstarka särintressen har en ödesdiger tendens att upprätthålla rådande ordning, även när denna är ohållbar. Utvecklingen går därför sällan mot social och ekologisk uthållighet när sådana krafter lobbar in sig i demokratins beslutsmekanismer och när svängdörrarna mellan toppolitik och näringslivets kommandobryggor snurrar allt snabbare."
Läs ledaren

Läsning och genus

"Under lediga dagar är det många som njuter läsning, så ock jag. Nedsjunken i den fårskinnsklädda fåtöljen framför den sprakande brasan; Kap 2.6 Inleds med: -Livet inrättar sig i uthärdlig ensamhet ...' Boken heter Kärlekens Musik och författaren är Vikram Seth."
Läs artikeln

Spel med vapenexport

"Ska Sverige tillåta vapenexport till länder i krig? En förkrossande majoritet vill inte det. 81 procent svarade nej i en opinionsundersökning som Demoskop genomförde i november på uppdrag av Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen, Amnesty, Diakonia och Kristna Freds. "
Läs ledaren

Olja och storpolitik

"Bristen på beslut under Köpenhamnsmötet var en framgång för USA:s handelskammare, som under 2009 satsat 1,5 miljarder dollar på desinformation angående situationens allvar, och inte ens dragit sig för att vilja släpa enskilda debattörer i USA inför rätta för att ha avslöjat propagandans metoder och mål."
Läs krönikan

Skogens väktare

"Ett indianfolk i Amazonas regnskog kan på sitt språk uttrycka 16 olika sätt att säga grönt. Bara i den allra djupaste av dessa skogar kan man uppfatta så många nyanser och betydelser. Om de människor som kan urskilja 16 olika gröna färger utrotas, då utrotas också varje möjlighet till möte med dessa människor; då kommer för all framtid enbart existera människor för vilka grönt inte är annat än grönt. Mänskligheten kommer att ha tjänat in rörelsens hastighet, men vem kan säga om rörelsen är värdefullare än denna färg?"
Läs krönikan