Ursprungligen publicerad i Miljömagasinet 15, 16 april 2010

Kärnkraft sprider kärnvapen

D

et är intressant att läsa med vilken entusiasm våra två ministrar Reinfeldt och Bildt beskriver visionen om en kärnvapenfri värld och Sveriges roll (SvD Brännpunkt 8/4 2010). Dock glömde de att nämna att för att motverka kärnvapenspridning i världen så måste det plutonium som nu finns på våra och världens alla reaktorplatser - och som utgör ett potentiellt kärnvapenmaterial - för all framtid skyddas och hindras från att hamna i orätta händer.

Alla reaktorer som använder uran ger upphov till vapenmaterialet plutonium som sedan kommer att finnas i kärnavfallet och kan utvinnas med sedan länge känd kemi.

Intressenterna i kärnkraftindustrin, SKB, Vattenfall med flera har mycket framgångsrikt under de senaste decennierna lyckats dölja den starka kopplingen mellan kärnkraft och kärnvapen, de "siamesiska tvillingarna". Sambandet har varit känt sedan atombombens första dagar. Intressenterna påstår ibland att det plutonium som bildas i kärnreaktorerna inte är av "vapenkvalitet", vilket felaktigt kan ge sken av att det inte kan användas till bomber. Det är känt sedan länge att den minsta mängd plutonium som behövs för en atombomb bara ökar från cirka 4 till 6-7 kilo för reaktorplutonium. Det plutonium som nu finns i Sverige skulle kunna ge upphov till hundratals atombomber.

På 1970-talet var de kärnkraftsansvariga mer sanningsenliga. Exempel på detta fanns i Storbritannien, där såväl chefen för Atomforskningsinstitutet (AERE) Sir Walter Marshall som hans kollega Sir Brian Flowers - som ledde en parlamentsrapport om kärnkraften och miljön - båda varnade för att plutonium från kärnkraftreaktorerna skulle kunna hamna i händerna på en terroristgrupp. Flowers konstaterar att "Utrustningen som behövs skulle inte vara signifikant mer komplicerad än den som redan används av kriminella grupper vid heroinframställning". Al Gore sade 2006 att "Under mina åtta år i Vita huset var varje problem med kärnvapenspridning som vi fick ta tag i kopplat till ett civilt kärnreaktorprogram".

Alla de "nya" kärnvapenländerna: Israel, Pakistan, Indien, Kina och Nordkorea har plutoniumbomber som producerats av material från kärnreaktorer. Nya rapporter varnar för uppkomsten av ännu fler kärnvapenländer genom reaktorernas plutonium inom en inte alltför avlägsen framtid, men många bedömare - inklusive president Obama - ser idag hotet från terroristgrupper som ännu allvarligare.

Vid förhandlingarna om ett nytt icke-spridningsavtal, NPT, bör våra ministrar verka för att ett nytt avtal inte skall garantera alla länder rätten till att utveckla den kärnkraft som i praktiken möjliggör kärnvapenspridning.

Share