Ursprungligen publicerad i Miljömagasinet 9, 5 mars 2010

En ny ekonomi ägnad att tjäna liv


Agenda för en ny ekonomi
David Korten
Humanistiska Förlaget

Den 28/1 2010 lyssnade jag till en föreläsning av David Korten i Stockholm. Hans nya bok handlar om att bli av med Wall Streets makt genom att decentralisera bankerna etcetera. Hans föreläsning var dock mycket bredare, den behandlade hur man ska förändra samhället så att vi kan leva inom ramen för de ekologiska sanktionerna vi står inför. Han talade väldigt mycket om att stärka känslan av gemenskap och att göra saker lokalt, för att på så vis skapa en ny, bättre form av demokrati med större ansvarstagande.

Det mest intressanta han berättade var att centraliserade federala regeringar, som i USA och Europa, gör det väldigt lätt för stora företag att få tillgång till och möjlighet att påverka tjänstemän genom lobbyverksamhet. I ett Europa utan EU skulle ett företag vara tvunget att kontakta politiker från 27 separata länder för att driva igenom eller inte driva igenom vissa regleringar av kemikalier, arbetsförhållanden, bil- och byggnadsnormer eller miljörisker. Därför blir det mycket lättare för företagen när allt är centraliserat till Bryssel.

Korten säger att om vi skulle vilja designa ett samhälle vars intention var att tjäna de rika, så kunde vi inte ha gjort det mycket bättre än att bygga det samhälle vi lever i idag. Det är ett radikalt sätt att tänka. Men Korten gör oss besvikna om vi letar efter en snabb lösning för vår situation. I stället ger han 3 riktlinjer för de områdena där vi kan bidra. Dessa är: 1) ändra historien, 2) skapa nya verkligheter och 3) ändra reglerna.

Att ändra vår historia innebär att skriva, uttrycka oss och undervisa våra barn med nya visioner för vad rikedom innebär, för vad meningen med vår ekonomi är (inte att göra de rika rikare), för vad pension innebär (inte att vara på semester och bli supportad till 100 procent av andra), och så vidare. Att skapa nya verkligheter innefattar alla de projekt i vilka människor på ett konkret sätt bygger upp nya, fungerande organisationer som bidrar med varorna, servicen eller regeringsstödet till att leva i en ekologiskt åtstramad och fullpackad värld (detta exemplifieras av samhällsarbete och kooperativ i USA och Transition Towns i Europa och på andra platser).

Att ändra reglerna innebär att arbeta politiskt för att få till stånd nya regler. Dagens regler är skrivna för och vidhåller det tillväxtsamhälle som har försatt oss i dagens ekologiskt ohållbara situation.

Som svar på en fråga om mänsklig girighet påminde han oss att det tidiga USA bebyggdes främst av kväkare och puritanska grupper, som undvek girighet och iögonfallande verksamhet. Deras värderingar och historia bröts ner under 1900-talet av de kommersiella intressena som regerar i dag. Så det är upp till oss att påbörja en ny historia som kan och kommer att omforma vår kultur till en kultur som vi vill ha.

På en annan fråga om människans natur återvände Korten igen till behovet av en ny historia: Människan är inte girig och tävlingsinriktad, utan snarare vänlig, omtänksam och programmerad för kommunikation och samhälle. Vi vet det här genom vår egen erfarenhet (hur bra vi mår när vi gjort något för en främling) och via en växande samling av forskning och experimenterande.

Jag gick därifrån uppmuntrad men också medveten om det ansvar som vilar på mig för att skapa och förändra.

översatt av Nils Bindslev

Share