Ursprungligen publicerad i Miljömagasinet 18, 7 maj 2010

Landgrabbing inom EU

F

ör en tid sedan fick jag i min brevlåda, från ett företag i Stockholm, ett erbjudande om att teckna aktier för bolagets fortsatta uppköp av Rumäniens svarta jord. Rumäniens svarta jord, som är en utlöpare av Rysslands och Ukrainas svarta jordar, tillhör de bördigaste jordarna inom EU. Genom medlemskapet i EU har Rumänien tvingats godta alla de lagar och direktiv som tidigare medlemmar beslutat om (Acte Clair). Bland dessa direktiv finns det så kallade kapitalliberaliseringsdirektivet, vilket föreskriver fri rörlighet för kapitalet, "Inom ramen för bestämmelserna i detta kapitel skall alla restriktioner för kapitalrörelser mellan medlemsstater... vara förbjudna...inbegripet investeringar i fast egendom..."

Ett land, som Rumänien, som ännu ej hämtat sig efter decennier av diktatur, verkar på en helt annan ekonomisk nivå än gamla EU-länder, med väletablerade kapitalistiska ekonomier. Åkerjorden i Rumänien kostar därför i dag bara en tiondel av vad den till exempel gör i Sverige, men på sikt kommer naturligtvis en utjämning av priserna mellan EU:s?medlemsländer att ske. Den som därför har tillgängligt spekulationskapital har stora vinster att hämta ur den svarta jorden. Rumänerna ges, på grund av kapitalliberaliseringsdirektivet inte likvärdiga villkor att förvärva sitt lands jordar, utan får se sina bästa jordar köpas upp av främmande kapital. Själva får de nöja sig med att bli "traktorförare" på sin egen jord, på så sätt införs ett modernt feodalväsende i de tidigare öststaterna inom EU.

Samma typ av "landgrabbing" inom EU pågår i Baltikum, kanske framförallt vad gäller investeringar i naturresursen skog. En del medlemsländer, där man förstår värdet av lokal förvaltning av sina naturresurser, har begärt undantag vad gäller "investeringar i fast egendom", men sådana undantag har bara tillåtits vara tidsbegränsade. Sverige, ett av EU:s mentalt sett mest urbaniserade länder, begärde också undantag från detta direktiv (fem år). Men inte för att skydda våra naturresurser från uppköp utan för att hindra andra EU-medborgare från att fritt köpa sommarstugor i Sverige. Så långt har vi kommit i utvecklingen - så långt från kunskapen om basen för vår överlevnad.

Share