Här hittar du samtliga krönikor, ledare och recensioner som publicerats på hemsidan under 2013.Mjölkproduktion - ur askan i elden

"Sveriges ensidiga avregleringsbeslut 1990 som första land i väst - bortsett från Nya Zeeland (1984), med helt andra naturgivna förutsättningar - slog ut en stor del av mjölkproduktionen. Den fria konkurrensen på världsmarknaden hade nämligen sitt pris. Särskilt den småskaliga, som baserades på betesdrift drabbades."
Läs ledaren

Sverige mot rasism

"Vad är rasism, vad beror den på och vad kan vi göra åt den? Vad är skillnaden mellan främlingsfientlighet och rasism? Det var några frågor jag hoppades få svar på under konferensen Sverige mot rasism som organisationen Centrum mot rasism anordnade 7 december. Ett 50-tal svenska organisationer deltog, bland dem företrädare för ett antal etniska grupper i Sverige. Centrum mot rasism, CMR, är en ideell paraplyorganisation. Den är fristående, partipolitiskt och religiöst obunden."
Läs krönikan

Kampen mot kärnkraften går vidare

"Mycket har hänt på energifronten de senaste månaderna. Bland annat detta. En vindkraftspark i Bottenviken har stoppats för fåglarnas skull. Men projektet att bygga ett nytt kärnkraftverk i samma område har ännu inte stoppats. Motståndet växer. Inte enbart för fåglarnas skull, utan för allt levande på jorden."
Läs ledaren

Industrijordbruket är förlorare

"I förra veckan kunde man i morgonnyheterna i P1 höra att Livsmedelsverket gått ut med en uppmaning till svenska folket att minska sin köttkonsumtion med 25 procent. Absolut inget fel i det budskapet. Men när det särskilt betonades att det var mest angeläget att minska konsumtionen av nötkött spetsade jag öronen. Och än mer när det påstods att en minskad nötköttskonsumtion skulle friställa 20 procent av åkermarken för annan odling."
Läs ledaren

Stödgala för klimatkämpar

Rikard Rehnbergh har besökt stödgalan Arctic Love Bomb på Kägelbanan i Stockholm.
Läs recensionen

Miljökrig i Rumänien och Sverige

"Uppror mot gruvbolagen pågår hos bönderna i Transsylvanien i centrala Rumänien och sedan flera år tillbaka hos samebyar i Norrland. Två radioprogram i Sveriges Radio P 1 (21:a respektive 23:e november) gjorde tydligt hur starka de exploaterande gruvbolagen är när de kan räkna med politikernas stöd. Den drabbade befolkningen är rättslös."
Läs ledaren

Historien om en obarmhärtig verklighet

Peeter Umblia har läst Bilal - på slavrutten till Europa av Fabrizio Gatti.
Läs recensionen

Åkermarken ska vara ren

"Ren Åker Ren Mat är en initiativgrupp som bildades 2009 och som vill skydda svenska livsmedel och svensk odlingsmark från gifter och föroreningar. Vi anser att restprodukter som tillförs åkermarken ska vara rena och ofarliga. Vi har arbetat den senaste tiden intensivt med ämnet slamspridning."
Läs ledaren

Ett annat sätt att leva

Vi anländer till Petter och Camilla Bergströms gård i Gudhem strax utanför Falköping, en varm och vacker sensommardag i början av september. Petter har råkat ut för en allvarlig olycka, dess bättre med änglavakt, men han är ändå konvalescent och kan bara göra vissa sysslor.
Läs reportaget

Nu har militären gått till angrepp

"Hundratals människor har gått där. Till och med jag har gått där. Vid Vätterns strand. Dels för att det är vackert, dels för att beskåda det område som det svenska försvaret inte vill försvara alls. Två som har gått där heter Enar Andersson och Alexandra Svedberg. Häromdagen inleddes rättegången mot dem vid Skaraborgs tingsrätt. Försvarsmakten har gjort polisanmälan."
Läs ledaren

Föredömligt om olikheter

Synneve Hagström har läst Lilla spindel på flygande äventyr av Inger Byström och Kristina Lundholm.
Läs recensionen

Säregen musik

Martin Jernberg har lyssnat på Bränn trummorna av Moivi.
Läs recensionen

Katastrofer utan ände

"Vi nås inte ofta av rapporter i våra media om vad som händer i Fukushima Daiichi. Eller vad som händer runt om i världen som en följd av katastrofen den elfte mars 2011. De människor jag pratar med och som inte är insatta i hur kärnkraften fungerar, tror att det hände just då och att det är över nu. Dessutom lever de i villfarelsen att Tjernobyl-katastrofen var värre. "
Läs ledaren

Demokrati genom Bibliotek utan gränser

"Biblioteken är platser där världen öppnar sig och som ger tillgång till information, biblioteken bidrar till att forma individens kritiska omdöme, där får den de nödvändiga verktygen för att kunna göra helt självständiga val."
Läs ledaren

För en ny skogspolitik

"I dagarna lämnades de sista remissyttrandena in angående Miljömålsberedningens delbetänkande (MBB) om hur Sverige ska kunna nå sina miljömål. Naturvårdsverket, SNF och Världsnaturfonden har givit förslaget tung kritik."
Läs ledaren

Tåg i rätt tid

"Varför är inte svenska tåg lika punktliga (87 procent i tid) som de i Schweiz (97 procent i tid) eller Japan (99 procent i tid)? Jo det beror på att i de länderna satsar man så mycket på underhåll av järnvägen att det inte uppstår fel på signaler, strömavtagare eller växlar."
Läs ledaren

Artisternas kamp för Gállok

"Motståndet mot mineralutvinning och gruv- näring är inte bara en politisk strid som äger rum på gator, torg och i skog; det är även en kulturell kamp som kan ta sig olika konstnärliga uttryck. Gruvbrytningsaktuella Kallak (Gállok på samiska) utanför Jokkmokk, ligger precis vid ett renbete. Vad säger regeringen? Vad går först: folkrätten eller profiten? Alliansen har bekänt färg förr i dessa frågor. Sametinget har varit märkligt tyst i sammanhanget men ska enligt utsago snart ta bladet från munnen."
Läs krönikan

Trafikverket i otakt med tid och fakta

"Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet har fått mycket negativ respons. Trafikverket tar inte klimatmålet på allvar, menar branschföreningen Tågoperatörerna. Man tar inte hänsyn till sitt eget planeringsunderlag som säger att personbilstrafiken behöver minskas 20 procent och lastbilstrafiken frysas till 2010 års nivå."
Läs ledaren

Slamgifter sprids med luften

"Nyligen klargjorde Världshälsoorganisationen (WHO) att hormonstörande ämnen och miljögifter ger betydande hälsorisker: bröstcancer, låg spermiekvalitet, missbildade könsorgan, för tidig födsel, låg födelsevikt, prostatacancer, testikelcancer, fetma, diabetes och tidigarelagd pubertet, beteendestörning, astma, ökad infektionskänslighet, hjärtsjukdom, Alzheimer, Parkinson, tidig menopaus, åderförkalkning med mera."
Läs ledaren

Den bortglömda krigföringen

"Konferensen ordnades för mer än elva år sedan på Bosön, Lidingö, den 26-28 juli 2002, med syfte att belysa konsekvenserna av de giftiga kemikalier som spreds under USA:s krig i Vietnam i början av 1970-talet. Det var ett initiativ av Föreningen Levande Framtid, en svensk ideell organisation som hade sammankallat vetenskapsmän och andra experter inom kemisk krigföring."
Läs krönikan

Inga trådlösa datorer till barn

"Mitt namn är Roger Carlström. Jag har arbetat som polis i 26 år. Jag skriver denna uppmaning till alla er som arbetar med barn i skolor och på förskolor, alla beslutsfattare inom skol- och förskoleverksamheten i kommunerna och alla föräldrar: Skydda barnen från den trådlösa teknikens strålning!"
Läs ledaren

Genial debutserie om transpersoner

Martin Jernberg har läst Åror av Elias Ericson.
Läs recensionen

Snedvriden rapportering

"Den senaste veckan har regeringens medlemmar frikostigt delat ut pengar till olika ändamål. Utbildningsministern har gett pengar, finansministern skjuter till miljoner, statsministern lovar mer pengar, biståndsministern har gett bidrag och inte minst har regeringen betalat. Detta har jag hört i radion."
Läs ledaren

Kärnkraften är för dyr

"Det ryska statliga kärnkraftsbolaget Rosatom driver just nu en charmoffensiv i flera västeuropeiska länder. Allteftersom riskkapital, banker och finansinstitut har insett att kärnkraften är en olönsam affär så poppar Rosatom upp som gubben ur lådan och erbjuder färdiga paket. Så bland annat i vårt östra grannland Finland, där nämnda företag i förra veckan slöt ett avtal om att bygga ett nytt kärnkraftverk. "
Läs ledaren

Därför är kyrkovalet viktigt

"Kyrkan är rik. Prästlönetillgångarna har ett marknadsvärde på 35 miljarder kronor, varav skog och jord står för 31 och värdepapper för 2,6 miljarder kronor. Markinnehavet omfattar 530 000 hektar. 465 000 hektar är skog och en tiondel så mycket jordbruksmark. De skapades under medeltiden för att avlöna prästerna med avkastningen och förvaltas av stiften. De är juridiskt fristående och får inte förminskas eller öka."
Läs ledarsticket

Trafikinvestera för klimatet

"Användningen av trådlös teknik har ökat lavinartat det senaste decenniet, och det kommer hela tiden nya produkter och tekniska lösningar. Däremot hör man nästan ingenting om hälsoriskerna, trots att trådlösa system sänder ut mikrovågsstrålning. Få vet att strålningen är klassad som möjligen cancerframkallande, att den kan orsaka hjärntumörer och andra cancerformer."
Läs ledaren

Barack Obama belönad

"Barack Obama fick Nobels fredspris. Nu har han blivit ytterligare applåderad, som belöning för att han näpste Putin genom att ställa in besöket i Ryssland och komma till Sverige i stället."
Läs ledarsticket

Kossan Rosa berättar

Alf E Sjöberg har läst Rosa - Lyckans ko av Ingrid Fredriksson.
Läs recensionen

Inte vilken plats som helst

"Undertecknad har nu sedan flera år tillbaka förundrats över hur stadens politiska ledning för en av världens vackraste huvudstäder - något som samma ledning brukar hävda - medvetet nu är i färd med att rasera ett av denna stads mest unika och historiskt intressanta byggnadsverk."
Läs inlagan

Ta strålningsriskerna på allvar

"Användningen av trådlös teknik har ökat lavinartat det senaste decenniet, och det kommer hela tiden nya produkter och tekniska lösningar. Däremot hör man nästan ingenting om hälsoriskerna, trots att trådlösa system sänder ut mikrovågsstrålning. Få vet att strålningen är klassad som möjligen cancerframkallande, att den kan orsaka hjärntumörer och andra cancerformer."
Läs ledaren

Från folklig koral till vemod

Martin Jernberg har lyssnat på And So It Goes av Mareld.
Läs recensionen

Samlad attack mot tillväxten

Hans Sternlycke har läst antologin Att svära i kyrkan, tjugofyra röster om en evig tillväxt på en ändlig planet, sammanställd av Stellan Tengroth.
Läs recensionen

Minskat bilbruk men ökad bilyta

"Samtidigt som bilanvändningen per invånare minskat i Europa sedan ett par årtionden tillbaka och i USA efter sekelskiftet, bygger i Sverige den nationella transportplanen på ökad biltrafik. Detta trots alla miljömål och oförändrat oljepris. Nya stadsmotorleder byggs, och kravet på kommunala parkeringsnormer består."
Läs ledaren

Ambitiöst och genomtänkt

Rikard Rehnbergh och Thomas Daligk har besökt Way Out West i Göteborg.
Läs artiklarna

Handelsavtal banar väg för GMO

"En radikal omläggning av handelssystem mellan EU och USA, som det nu diskuterade TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership), kan bli en social katastrof om man driver frågan enbart ur den urbana västeuropeiska befolkningens intressen."
Läs ledaren

Öppet brev till statsminister Fredrik Reinfeldt och Sveriges regering samt Riksdagens partier:

Gruvexploatering i Sápmi

"Den ohämmade gruvexploateringen som nu sker i Sápmi där nuvarande minerallagstiftning tillåter skövling och förstörelse av samernas land och vatten är ett stort hot mot samernas kultur och livsmiljö."
Läs det öppna brevet

Falska löften inför folkomröstningen

"Ien ny rapport från LO ges en bild av hur omfattande utstationering av utländsk arbetskraft från EU är inom LO-förbundens branscher. Rapporten Gäst i verkligheten - om utstationerad arbetskraft i praktiken visar bland annat att andelen utstationerade arbetstagare inom byggsektorn utgör närmare 19 procent av den totala arbetskraften. Inom skogsbruket är siffran elva procent. Till detta ska också läggas cirka 3700 utländska arbetare med F-skattsedel."
Läs ledaren

Ingen förändring för EU:s jordbruk

"I slutet av juni nådde Ministerrådet, EU-kommissionen och EU-parlamentet en preliminär överenskommelse om att, som det heter, reformera den gemensamma jordbrukspolitiken (CAP) efter 2013. EU-kommissionären för jordbruk och landsbygdsutveckling Dacian Ciolos sade att jordbrukspolitiken nu skall få en ny inriktning så att den är bättre anpassad till samhällets förväntningar."
Läs krönikan

EU öppnar för kärnkraftssubvention

"EU-kommissionen öppnar för kärnkraftens återtåg, skriver Süddeutsche Zeitung. Nu ska kärnkraften subventioneras på samma sätt som de som producerar miljövänlig energi. Detta föreslås i ett utkast till plan som ska ut på remiss till alla EU-länder. Argumentet för dessa subventioner är att både den miljövänliga elen och kärnkraftselen har låga koldioxidutsläpp! "
Läs ledaren

Biodlarna bidrar till bidöden

"Biodlarna vädjar återigen om hjälp. Problemet är att lösningen är kortsiktig. Man vill främst ha ersättning för en förlorad inkomst på cirka 225 miljoner, vilket inte löser problemet. Det årliga värdet av binas pollinering beräknas till 70-80 miljarder i Sverige."
Läs ledaren

Barnbarnens århundrade

"Strömstad akademi avhöll dagarna efter midsommar sin femte akademiska högtid, denna gången i närvaro av ett 40-tal ledamöter och gäster. Bland programpunkterna ingick en längre session när vi diskuterade akademins strategi för verksamheten under de närmaste åren samt ett efterföljande årsmöte. Barnbarnens århundrade valdes som motto och tema för akademin och blir temat för ett stort tvärvetenskapligt projekt."
Läs krönikan

Det ser mörkt ut för svensk natur

"Svensk friluftspolitik höjs till skyarna från moderat håll, samtidigt som den borgerliga majoriteten i Miljömålsberedningen lämnar ett synnerligen urvattnat förslag om skog och miljö. Därtill har Centerpartiet med kraftfullt stöd från LRF länge drivit på för att urholka den svenska allemansrätten."
Läs ledaren

Mjölkkon i människans tjänst

Sanni Gerstenberg har läst Känsla för kor av Martin Ott.
Läs recensionen

Ideologimotstånd mot Norrbotniabanan

"Norrbotniabanan finns inte ens nämnd i Trafikverkets förslag till långtidsplan för infrastruktur 2014-2025, som nu är på remiss. Men man har dock gått ut och sagt att den är olönsam, tvärtemot vad banutredningen säger. Det sammanfaller väl med den moderatledda regeringens närmast ideologiska motstånd mot en norrländsk kustjärnväg.
Läs ledaren

Det är vi som står för kalaset

"Alla pratar numera om ekonomi, det vill säga pengar. Vi har inte råd att satsa tillräckligt på vård, omsorg och skola nu i lågkonjunkturen, sägs det."
Läs ledaren

Spektakulär sammanställning

Charlotte Wester har besökt The fashion world of Jean Paul Gaultier - from the sidewalk to the catwalk på Arkitektur- och designcentrum i Stockholm.
Läs artikeln

Vi behöver en ny grön revolution

"På 1960-talet påbörjades den så kallade gröna revolutionen. Med hjälp av växtförädling, ny teknik, stora traktorer, bekämpningsmedel och framtidsoptimism skulle världens munnar mättas. I början såg det bra ut. Skördarna ökade och människor fick det bättre. Svälten minskade. Men så här ett halvt decennium senare så ser den gröna revolutionen inte lika grön ut längre. Onekligen har produktionen av mat ökat under många år men fattigdomen och svälten finns kvar."
Läs ledaren

Djurskyddet firar nya vanvettstriumfer

"Inför årets betessläppning och under pågående kalvningar omhändertogs 180 nötkreatur från en bonde i Värmland och flyttades till en annan gård ett tiotal mil därifrån. Av dessa djur visade sig 72 stycken vara utan öronmärkning."
Läs ledaren

"Vad vi äter spelar roll"

"Kunskap är ma(k)t, menade arrangörerna till den andra årgången av Vegoforum på Arbetarnas Bildningsförbund i Stockholm. Initiativet till ett forum togs förra året av just ABF Stockholm, Köttfri måndag, Svensk mat- och miljöinformation, med flera. Bland årets utställare återfanns bland andra Djurens Rätt, Gröna kassen, Vegologi, Djurrättsalliansen, det Gröna apoteket, Effekt och Klimataktion."
Läs rapporten

Seger för GMO-motstånd i Europa

"Amerikanska Monsanto Company, en av världens största producenter av genmanipulerade frön, har beslutat att ge upp sitt lobbyarbete i Europa."
Läs ledaren

Grön klassiker i ny tappning

Sofia Härén har läst Vegetariska kokboken av Inga-Britta Sundqvist.
Läs recensionen

Grön revolt i MP

"Kongressen tog tillbaka sitt parti. Det blev en grön revolt mot partiledningen. Den säger sig ha varit ute i partiet och lyssnat, men uppenbarligen med avstängda hörapparater. Eller om bruset från nyliberala och socialdemokratiska sändare stört ..."
Läs ledaren

Fart- och uttrycksfull serieroman

Martin Jernberg har läst Fri kärlek av Julia Thorell.
Läs recensionen

Byggkonkurrensen fungerar inte

"Att vi samtidigt har bostadsbrist och skyhöga bostadspriser visar att konkurrensen inte fungerar, att byggmarknaden är ett oligopol med ett fåtal stora företag, som håller nere byggandet för att kunna hålla priserna höga."
Läs ledaren

Hade Sverige koncentrationsläger?

Sven Hjelmskog har läst Svenska koncentrationsläger i tredje rikets skugga av Tobias Berglund och Niclas Sennerteg.
Läs recensionen

Fattigsamhället åter

"Senaste partiledardebatten handlade om att skapa fler jobb genom tillväxt. Det är en logisk omöjlighet. Också med grön tillväxt. Vi förbrukar redan mer än jordens resurser. Men skattesystemet med tyngden mot låga inkomster som straffbeskattar arbete ifrågasätts inte. Den ekonomiska teori samhället arbetar efter betvivlas inte. Det är kanske läge att ändra spelreglerna?"
Läs ledaren

Kärnavfall som handelsvara

"Det säger sig självt att ingen kan garantera vad som händer under 100000 år. Men SKB (Svensk Kärnbränslehantering AB) kan. De kan med sin metod, som de kallar KBS3, garantera att det utbrända kärnbränslet kan förvaras säkert under just så lång tid. Vi är många som inte tror dem."
Läs ledaren

Det finns inga gröna gruvor

"Föreställ dig att någon går loss med motorsågar och terrängfordon i Hagaparken eller på Långholmen i Stockholm. Tänk dig vidare att någon försöker prospektera uran i Vita bergsparken och på Gärdet. Vilka reaktioner skulle det inte väcka? Blåljusen skulle knappast dröja länge. Massprotester skulle rasa (vi minns ju kampen för radioeken), löpsedlarna skulle fyllas och de rättsliga påföljderna bli dyra."
Läs krönikan

Lån till förnybar energi

"Inrätta en energilånefond med medel från kärnavfallsfonden för att finansiera framtidens energisystem. Fonden kan låna ut pengar till kommuner, energiföretag men även privatpersoner som vill bygga nya värme- och elanläggningar för förnybar energi. Förebilden för energilånefonden kan hämtas från den numera nedlagda Vattenkraftlånefonden."
Läs ledaren

Försämrad A-kassa ger socialbidragsbomb

"I den nuvarande ekonomiska lågkonjunkturen, med över 760 000 arbetslösa och undersysselsatta (betydligt fler än vad Arbetsförmedlingen anger), och 17203 som varslats om uppsägning fram till april i år, är det oacceptabelt att de som drabbats inte har en ekonomisk grundtrygghet."
Läs ledaren

En frihetslängtande pannkaka

Synneve Hagström har sett Sagan om den tjocka pannkakan på KonstEpidemien i Göteborg.
Läs recensionen

27 år av tjernobylkatastrof

"I dagarna är det 27 år sedan kärnkraftskatastrofen i Tjernobyl började och ingen vet när och hur den kommer att sluta. Fortfarande vet man inte hur långt ner i marken som kärnsmältan har nått. Vad man vet är att ingen har kontroll över vad cirka 40 procent av det radioaktiva materialet har för sammansättning och hur det rör sig där nere under ruinen. Har det nått grundvattnet? Om det gör det så riskeras hela floden Pripjat och med den stora sötvattenreservoiren som försörjer Ukrainas huvudstad Kiev med färskvatten, att förgiftas."
Läs krönikan

Orationell politik missgynnar tåg

"Det transportpolitiska målet 1998, att varje transportslag ska bära sina kostnader ersattes 2009 av: Det övergripande målet för svensk transportpolitik är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgare och näringsliv i hela landet. Ingetdera har uppfyllts."
Läs ledaren

Nytt snurr på propellern

Rikard Rehnbergh har sett Karlsson på taket på Kungliga Operan i Stockholm.
Läs recensionen

GMO-fri mat är hotad

"GMO-fria produkter i Sverige är ett minne blott om LRF-ungdomarna får som de vill. Jag blev uppmärksammad på deras årsmöte/stämma genom en notis om att man valt in en ny ledamot i styrelsen. Och det är ju inte konstigt. "
Läs ledaren

En folkrörelse för landsbygden

"En folkrörelse för landsbygden för att återta makten till de bygder som skapar Sveriges välstånd genom att förvalta naturen på ett hållbart sätt är det som ger hopp inför framtiden. En sådan rörelse har alltid funnits, men har de senaste decennierna varit starkt tillbakaträngd. 1800-talets baggböleri har återuppstått. Folk i glesbygden förväntas stå med mössan i hand medan storföretagen roffar åt sig av naturtillgångar och numera också skaffar sig vinster i offentligt finansierad välfärd som de ofta för ut ur landet."
Läs ledaren

Plundringen av Irak

"För tio år sedan demonstrerade folk över hela världen mot USA:s planer på att invadera Irak. I Stockholm i mars 2003 stod jag tillsammans med 100000 andra på Norra Bantorget i väntan på avmarsch mot amerikanska ambassaden. Råkallt, talkörer höll värmen uppe. Långsamt rörde vi oss framåt, trängseln var stor."
Läs krönikan

Hur bromsa klimatförändringen?

"Nästan varje dag gör media oss påminda om klimatet och klimatförändringarna. Vad kan vi göra? I lördags den 23 mars var det Earth Hour igen med en timmes ljussläckning, Världsnaturfondens årliga klimataktion. Över 900 företag och närmare 215 svenska kommuner har anslutit sig till uppropet att släcka belysningen."
Läs ledaren

Gruva på gångavstånd

I november 2011 beviljades företaget Wiking Mineral AB undersökningstillstånd för ädelmetaller i ett område mellan Forsbacka och Bovik i västra delen av Gävle kommun. Enligt Bergsstaten hade företaget "inte visat sig olämpligt" för att bedriva verksamheten och ansökan beviljades även utan invändningar från länsstyrelsen och kommunen.
Läs krönikan

Miljögiftiga tungmetaller i barnmat

"Testfakta har påvisat betydande halter av tungmetallerna arsenik, kadmium och bly i barnmat. Det finns två mått. Det tolererbara intaget är vad man inte bör överskrida, medan gränsvärdet är anpassat till de verkliga halterna, bestämt av ekonomi med mera (kallas politiska faktorer)."
Läs ledaren

Att förneka planetens gränser

Hans Sternlycke har läst Bankrupting Nature av Anders Wijkman och Johan Rockström.
Läs recensionen

Återgrönska öknarna

"Allan Savory var viltvårdaren från Rhodesia som avskydde betande kreatur, därför att de gav ökenspridning. Nu står han i spetsen för Savory Institute, som tvärtom driver att betesdjur kan återgrönska öknarna. Med dem kan koldioxiden bindas, så att luftens koldioxidhalt återgår till vad den var innan industrialismen. Utan boskap kommer koldioxidhalten att öka, även sedan vi slutat med fossilbränslen. Klimateffekten beror på hur djuren betar."
Läs ledaren

Angeläget och välkomponerat

Martin Jernberg har läst Brf Ensamheten av Linda Spåman.
Läs recensionen

Kvinnor har rätt till lön hela dagen

"Kvinnor jobbar gratis efter klockan 15:52. Varje dag. Jämfört med förra året får kvinnor betalt en minut mer per dag. I den takten kommer det att ta 68 år innan kvinnor och män har lika lön, och till att kvinnor får lön hela dagen. En förändring i raskare takt kräver åtgärder."
Läs ledaren

Naturlig väg till hälsa

Sofia Härén har läst Ayurveda av Janne Hallqvist.
Läs recensionen

Hur Vattenfall blev Vattengate

"Politik är att vilja. Vilja vad? Ta ansvar? Men det vill ingen i vare sig den nuvarande eller den gamla regeringen. Jag syftar till Vattenfall-Nuon-affären, eller Vattengate som Svenska Dagbladet kallar den. Men Nuon-affären börjar inte i februari 2009, den började långt innan dess. Den började på 1980-talet när den socialdemokratiska regeringen gav Vattenfall nya ägardirektiv."
Läs ledaren

Anna-Karin Hatt förvaltar lögnen

"Den politiska lögnen har många ansikten. Ibland framträder den som God dag Yxskaft och som en ordrik vägran att svara på den fråga som ställs. Så var det i Ekots lördagsintervju när Anna-Karin Hatt skulle förvalta den lögn hon ärvt av miljöminister Andreas Carlgren."
Läs krönikan

Sevärd film om tidens anda

Charlotte Wester har sett Godheten i regi av Stefan Jarl.
Läs recensionen

Hur finansiera en hållbar framtid?

"Vi lever i ett projektland. Föreningar, företag, högskolor med flera med utvecklingsidéer måste söka projektmedel. Vad innebär det? Ta en aktuell utlysning från Tillväxtverket som exempel. Sociala företag kan fylla en viktig funktion och skapa arbete för personer utanför ordinarie arbetsmarknad. Antalet sociala företag ökar. Enligt en sammanställning 2012 finns 271 sådana företag i Sverige."
Läs ledaren

Samhället har kantrat

"När det ropas på fler poliser är det ett mått på att samhället kantrat. Även om alla unga arbetslösa blir poliser hjälper det inte samhället att komma på fötter. En stat utan jämlikhet och solidaritet saknar grundförutsättningar för ett normalt gemensamt liv. Att inte kunna lita på sin nästa är värre än osandade trottoarer. När ambulanser blir svårare att hitta än polisbilar är samhället sjukt."
Läs krönikan

Tillbaka från exilen i Norge

Martin Berntsson har hört Under radarn av Stefan Sundström.
Läs recensionen

Grönt vs liberalt

"Christofer Sköld - en av cheferna den tankesmedja som kallar sig grön och liberal och går under namnet Fores - är lite upprörd (30:e januari) över att jag välkomnade EU:s beslut om införande av Tobinskatt, det vill säga skatt på finansiella transaktioner."
Läs ledaren

Maktens fula skrymslen

Kristina Lanestrand har läst Partiet av Eva Franchell.
Läs recensionen

Ett brott i skogen

Thomas Gunnarson har läst Ett brott i skogen? av Harald Holmberg.
Läs recensionen

Ett Ehrenbergsparti

"Kommer det ett nytt parti snart? rubricerar Johan Ehrenberg en krönika i ETC. Avslutningen signalerar att han själv kunde tänka sig att dra i gång ett sådant parti. Han har fått frågan förut men förkastade den då, eftersom han ansåg att det viktigaste var att få socialdemokraterna och vänstern att våga bli reformister igen."
Läs ledaren

Sverige är fantastiskt?

"Olof Palme skapade en uppfattning av Sverige som internationellt, vilket gjorde Sverige unikt för svenska folket. En självbild som svenskarna gör allt för att upprätthålla. Men är Sverige så fantastiskt som svenskarna gärna vill tro?"
Läs ledaren