Ursprungligen publicerad i Miljömagasinet 29, 19 juli 2013

Det ser mörkt ut för svensk natur

S

vensk friluftspolitik höjs till skyarna från moderat håll, samtidigt som den borgerliga majoriteten i Miljömålsberedningen lämnar ett synnerligen urvattnat förslag om skog och miljö. Därtill har Centerpartiet med kraftfullt stöd från LRF länge drivit på för att urholka den svenska allemansrätten.

Ytterst få svenskar och inga utländska turister vill idka friluftsliv på kalhyggen. Däremot vill en stor andel av svenska folket värna om mera naturliga skogar, och just dessa skogar är en viktig anledning för utländska turister att resa till Sverige.

Men detta verkar inte majoriteten i Miljömålsberedningen vara medveten om. I stället för att först titta på hur mycket skog som forskarna anser behöver skyddas för att klara den biologiska mångfalden utgår förslaget från dagens anslagsramar i statsbudgeten.

Dessa ramar har dessutom krympts kraftigt under tiden med alliansen vid makten.

Detta innebär att Sverige fortfarande är mycket långt från att nå såväl de mål som vi själva satt upp genom beslut i regering och riksdag som de mål vi förbundit oss att nå genom internationella åtaganden (inte minst FN:s Nagoya-avtal).

Det är märkligt att alliansregeringen inte förstår den potential som finns i den svenska naturen när det gäller annat än virkesproduktion.

Det är desto märkligare när vi nu ser en skogsindustri som hamnar i kris på grund av kraftigt minskad efterfrågan på pappersmassa.

Svensk natur kan mycket väl bli en av landets framtidsbranscher, såväl vad gäller arbetstillfällen som intäkter till statskassan. Men då måste landets borgerliga politiker ta av sig sina naturvårdsfientliga skygglappar och se potentialen i en rik natur.

Share