Här hittar du samtliga krönikor, ledare, recensioner och debattartiklar som publicerats på hemsidan under 2009.Okunskap styr oss över klimatstupet

"Politiker pratar vackert om klimat och miljö, som om de förstått, men handlingarna talar tvärtom. I Köpenhamn ville alla att andra länder ska stå för koldioxidminskningarna. Regeringen har framställt sig som drivande där, men i Sverige fattar den beslut som ökar utsläppen. Uppdrag granskning klädde av politikernas okunskap om långtidsplanen för trafiken man tar beslut om i vår."
Läs ledaren

Solenergin på stark frammarsch

"Förnybar energi, tillsammans med energieffektiviseringar, kan snart ersätta både kärnkraft och fossilkraft, om politikerna så vill. Solceller har ökat globalt från 1428 MW installerad effekt år 2000 till 14730 MW 2008. Det kan jämföras med den svenska kärnkraftens effekt, drygt 9000 MW, om alla reaktorer går som de ska, vilket inte alls är fallet."
Läs ledaren

Aktörer och knäckfrågor inför toppmötet

"'Det är upp till oss alla att ge historien om vägen till Köpenhamn ett lyckligt slut', skriver Rikard Warlenius i inledningen till sin senaste bok. På framsidan syns en stiliserad kompass och Warlenius lotsar oss skickligt genom det snåriga träsk som klimatpolitiken har utvecklats till. Faktum är att världen inte ens är överens om var målet är någonstans, och än mindre hur vi ska ta oss dit."
Läs recensionen

Premiär för klimatmusikal

"Familjemusikalen Banankontakt, skriven av Lasse Åberg och Janne Schaffer, handlar om klimatkris, miljö och vänskap och är ett samarbete mellan Riksteatern och Naturskyddsföreningen."
Läs recensionen

Riv murarna i Palestina

"Äntligen dags att besöka Palestina efter att ha studerat landets utveckling sedan 1980-talets början, händelserna på Västbanken och i Gaza. Fördrivningen av palestinierna 1948 till flyktingläger har jag aldrig förlikat mig med. Hur kan ett folk som utsatts för folkmord ge sig på ett annat? Varför förgör man varandra?"
Läs krönikan

Den levande världsmusiken

"Jag har en vän, en äldre dam från Tyskland som i hela sitt liv spelat fiol. Vi satt och drack te i hennes kök en strålande vacker höstdag medan färgerna sprakade i hennes stora naturpark med grå bergknallar, smaragdgrönt gräs och vacker vild natur. När hon första gången visade mig parken beskrev hon strålande och med stora armgester att hon upplevde skapandet av parken som komponerandet och spelandet av musik."
Läs ledaren

Ett kontrollsamhälles yttersta konsekvenser

"Historien är förvisso simpel och dialogen förutsägbar. Men ett budskap som berör och känslomässigt pricksäker animation får ändå Tarik Salehs Metropia att vibrera."
Läs recensionen

Ny Vattenfalls-VD men ingen måldiskussion

"Mediastormen kring planerna från Vattenfalls VD, Lars G Josefsson, på försäljning av Vattenfalls elnät för att kunna investera i brittisk kärnkraft och pantsättningen av hela Vattenfall för att motsvara det tyska kravet på obegränsat ansvar för en kärnkraftsolycka har lett till byte av VD till sommaren, om än på delvis fel grunder. Men det har inte lett till en diskussion av vilka mål vi skall ha med Vattenfall eller med statliga företag överhuvud."
Läs ledaren

Mongoliska minnen

"Besökte under veckan Internationella Biblioteket, Stockholm. I skuggan av det stora Asplundska stadsbiblioteket på Sveavägen ligger ett hus fyllt av flera tusen internationella böcker och tidningar. Fullt av folk, svarta, röda, gula, vita rör sig med främmande tungomål, en språkförbistring som biblioteket sakta löser upp med sitt hav av böcker. Ibland blir där tillställningar. En sådan besökte jag."
Läs krönikan

Såsom i USA så ock i Sverige

"Samhället behöver mindre kritiskt tänkande" är budskapet från USA:s "tokhöger". Håkan Larsson skriver i en serie i tre delar om detta och det mäktiga Alliance for America som har inspirerat svenska Alliansen. Oppositionen måste skaffa sig tolkningsföreträde, skriver Håkan Larsson. (Del tre av tre.)
Läs krönikan

Proteströster ger ny borgerlig regeringsperiod

"I sista Sifo-mätningen fick Sverigedemokraterna 5,8 procent. De har matchats av medierna, men en stor orsak är att de andra partiernas politik för ensidigt gynnar medelklassväljare. Många av dem som drabbas av social nedrustning och en skattepolitik som slår mot dem med sämst ekonomi, och bland dem småföretagare, som alla partier säger sig värna om, kommer att rösta med sd i protest. Inte därför att de stöder deras politik, utan därför att de inte upplever att något parti i praktiken bryr sig om dem. När sd sen är i riksdagen kommer alliansen inte att tveka att använda sig av deras röster för att kunna fortsätta sin avrustning. Det som kunde hindra är om kd faller under fyra procent."
Läs ledaren

Såsom i USA så ock i Sverige

Den amerikanska "tokhögern" motarbetar alla regeringsåtgärder som inte gynnar det transnationella kapitalet. Om detta och det mäktiga Alliance for America skriver Håkan Larsson i en serie i tre delar. Han berättar också att idéerna spridit sig till Sverige. (Del två av tre)
Läs krönikan

Dags att se till hela samhällsbygget

"Nu gäller det att lyfta blicken och se till helheten - att se hela samhället och också världen utanför Sveriges gränser."
Läs ledaren

Såsom i USA så ock i Sverige

Den amerikanska "tokhögern" motarbetar alla regeringsåtgärder som inte gynnar det transnationella kapitel. Om detta och det mäktiga Alliance for America skriver Håkan Larsson, i en serie i tre delar. Han berättar också att idéerna spridit sig till Sverige.
Läs krönikan

Lyckad kvinnokvotering till norska styrelser

"Det norska forskningsinstitutet Center for corporate diversity rapporterar om fullständig framgång i sin utvärdering av hur lagen om kvotering till minst fyrtio procent kvinnor i de norska börsbolagens styrelser utfallit. Den kom 2006. "
Läs ledaren

Skog och klimat

"Urskogar med sina ekosystem som reglerar sig själva spelar en elementär roll för livet på jorden. Även om deras vegetation och djurliv ser mycket olika ut i Alaska, Kanada eller som tropiska urskogar är deras funktion densamma."
Läs ledaren

Naturen genom århundradena

Konstutställningen "Nature strikes back" har arrangerats med anledning av Förenta nationernas klimatkonferens i Köpenhamn den 7-18 december i år. På utställningen visas 110 verk - målningar, skulpturer, teckningar och grafiska alster - av framstående konstnärer. Spännvidden är över 2000 år.
Läs recensionen

Ekonomipris med annan utblick

"Att en av de båda som i år vann Riksbankens pris till Nobels minne heter Elinor Ostrom, namnet antyder de svenskamerikanska rötterna, är ett verkligt brott mot traditionerna."
Läs ledaren

Oväntade möten på bokmässan

"Bokmässan - det är långa vandringar förbi utställda böcker, det är seminarier, avskilda från mässans ständiga marknadsbrus och man deltar i utförliga presentationer av böcker och deras författare i större montrar. Ja, och så råkar man ut för helt oplanerade möten runt ett kaffebord, när man precis vill koppla av, samtalet blir intensivt och öppenhjärtigt som det annars kan förekomma på tågresor - vem är du, vad gör du, vad tycker du. Sedan är man tillbaka till monterraderna, kommer inte att träffas igen."
Läs krönikan

Svensk arbetsrätt ska EU-anpassas

"Inför folkomröstningen om svenskt EU-medlemskap 1994 var frågan om den svenska kollektivavtalsmodellen hett omdiskuterad. Ledande fackliga företrädare gjorde tydligt att ett villkor för att ställa sig bakom ett svenskt medlemskap var att fackets rätt att vidta stridsåtgärder för att kräva kollektivavtal också med utländska företag kunde garanteras. Enligt den av ledningen för fackföreningsrörelsen tillskapade och uppbackade kampanjorganisationen 'Löntagare för Europa', där bland annat Erland Olausson, då chef för LO-Rättsskydd, ingick, innebar det svenska medlemskapsavtalet att 'vi får respekt för att avtal skall gälla från första dagen, även för utländska entreprenörer med tillfällig arbetskraft i Sverige'."
Läs ledaren

Ställ krav på förbud av uranvapen

"På fredsmonumentet i Hiroshima står det: "Låt alla själar här vila i frid för vi ska inte låta det onda ske igen!" Löftet har brutits. Visserligen har inga fler kärnvapen fällts sedan 1945, men ett radioaktivt krig pågår i dag och har pågått länge: Sedan 1991 bedriver USA nämligen krig mot Irak med pansar-brytande vapen med uranavfall efter produktionen av kärnkraft och kärnvapen. I gulfkriget 1991 visade sig dessa vapen så effektiva mot stridsvagnar och bunkers att USA satte in dem på Balkan under 90-talet och sannolikt också i Afghanistan 2001."
Läs ledaren

Fågeldöden - inget nytt problem

"Börje Wigström har gjort en tillbakablick på miljöproblemen i Östersjön och den oförklarliga fågeldöden och kommer fram till att ledtrådarna fanns redan på 70-talet och att problemet troligen inte bara är begränsat till fåglar."
Läs krönikan

Sveriges trafikpolitik inte trovärdig

"I juli diskuterade EU:s miljöministrar klimatpolitik i Åre. Sveriges miljöminister Andreas Carlgren argumenterade för koldioxidminskningar mellan 20 och 30 procent till 2020. Men den 30 augusti i år lade Banverket och Vägverket gemensamt fram en investeringsplan, 'Nationell plan för transportsystemet 2010-2021'. 184 miljarder kronor ska investeras under perioden. Den planen leder inte till någon märkbar koldioxidminskning alls från svenska transporter, enligt planens egna beräkningar. "
Läs ledaren

Det förflutna blir levande

"Jag har haft tur. Två av mina favoritprogram i Sveriges - Radio har inte strukit med i tider av Sveriges Radios ständiga förnyelser, ommöbleringar och besparingar. Jag menar Obs i P1 och Alltid på en söndag, musikprogrammet med Vassilis Bolonassos i P2, kl 9.04 till 11.00."
Läs krönikan

Kapitalet behöver bli lokalt igen

"För den som vill starta ett företag i glesbygd finns många hinder. Stöd från service och nätverk av företag tunnas ut. Ett annat problem är att få kapital att starta för. Beslut över pengar har centraliserats mycket fortare än det mesta annat. Även om det finns pengar i trakten som kunde lånats ut, finns besluten över dem inte längre i bygden."
Läs ledaren

Religion är också politik

"På söndag är det kyrkoval. Det är många som säger att kyrkan inte ska politiseras i partier. Som om det inte skulle gömma sig politik i religionen. Kyrkovalet är den demokratiska styresformen för medlemmarna. Kyrkan har mycket hus, värdepapper och mark. Det finns stor anledning att rösta."
Läs ledaren

Skogsvårdslagen måste modifieras

"Debatten om hur skogen ska skötas har blivit ett hett ämne. Skogsstyrelsen säger man ska kalhugga samtidigt som den säger att man ska forska på hyggesfritt. Förr hette det blädning och gallring. När jag själv blev skogsägare i början av 1980-talet fanns inte mycket att välja på. Det skulle kalhuggas, markberedas och planteras."
Läs ledaren

Lettlands sak är vår

"I våras var jag över till Riga med sina vackra Jugend-hus och gamla kyrkor. Trots slitna krogar var köttpirogerna goda med det lokala ölet Aldaris och det syrliga svartbrödet."
Läs krönikan

Sverige erkänner inte rätt till mat

"Över en miljard människor är kroniskt undernärda - Sverige kommer inte att skriva under tilläggsprotokollet för de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna. På midsommarafton kom de senaste siffrorna på antalet svältande människor i världen. Den har aldrig varit så hög, 1.02 miljarder. De flesta är kvinnor och barn och tempot i svältdöden ökar och är nu snabbare än en människa varannan sekund. "
Läs ledaren

Utslagning av jordbruk ett demokratihot

"När jag insåg i mitten av 1980-talet att den svenska politikerkåren skulle överge svenskt jordbruk till förmån för en importbaserad konkurrens sökte jag under många år efter en förklaring på vad som skulle ske. Efter tio år, i mitten av 1990-talet, då jag blev medlem i föreningen NOrdBruk som är en svensk del av den internationella bonderörelsen Via Campesina, blev min uppfattning om framtiden för det svenska lantbruket litet klarare. Genom NOrdBruks internationella kontaktnät blev jag varse hur lantbruket hanteras i andra länder och kontinenter. Jag fick även klart för mig att auktoriteter som Vandana Shiva från Indien eller den franske ekonomen Jacques Berthelot hade betydligt bättre insikt om sakernas tillstånd än de svenska politikerna."
Läs ledaren

Skog, skog och åter skog

"Att möta Lutz Fähser, förvaltningschef för Lübecks skogar, är att möta Skogen. Det var genom hans enträgna arbete hansastaden Lübeck antog naturnära skogsbruk som sitt koncept, vilket blev lag i tyska delstaten Schleswig-Holstein några år senare. Många kommunala, men även privata skogsförvaltningar i Tyskland har anammat detta koncept. Inga kalhyggen, inga pesticider, inga planteringar, ingen gödsel. Bara att följa skogen i dess egen takt. Det är så skogen blir ekonomisk och uthållig."
Läs krönikan

Sluta subventionera dem som redan har det bra

"Moderaternas ekonomiska politik innebär ökade konjunjunktursvängningar. När det är lågkonjunktur, och människor blir arbetslösa, sparar man och ökar därmed arbetslösheten, och statsskulden växer genom att skatteintäkterna minskar. När ekonomin går bra sänker man skatterna och ökar subventionerna för dem som redan har det bra. Nu börjar ekonomin vända. Då vill moderaterna göra ett fjärde jobbskatteavdrag i januari."
Läs ledaren

Folkopinion för Afghanistan

"Anders Fogh Rasmussen, Natos nye generalsekreterare, vill fortsätta bekämpa talibanerna i Afghanistan. 'Vi kommer att stödja afghanerna så länge det behövs', sa han den 3 augusti i den amerikanska nyhetskanalen CNN."
Läs ledaren

Minns Hiroshima och Nagasaki

"Den 6 augusti och den 9 augusti i år har det gått 64 år sedan de första atombomberna förstörde Hiroshima och Nagasaki. När andra världskriget utbröt 1939, pågick i själva verket forskning om klyvning av atomkärnor i sex länder: Frankrike, Tyskland, Storbritannien, USA, Sovjetunionen och Japan. Denna forskning ledde ju så småningom fram till kärnvapen. USA hann som bekant först med framställningen av atombomber."
Läs ledaren

Mötesplatsen som borde söka sina rötter

"Det är få gotlänningar i Visby under Almedalsveckan. Den charmiga medeltidsstaden förvandlas i stället till en tummelplats för makteliten från fastlandet. Lobbyister och pr-byråer är med och sätter agendan. Ett jippo utan verkligt innehåll? Kanske till och med något så otillbörligt som festivalfirande på betald arbetstid, för näringsliv men också kommunalt och statligt avlönad personal?"
Läs krönikan

Det stora EU-spektaklet

"Så har det då dragit i gång. Det spektakel som ska pågå i ett halvår och påstås vara så stort att medierna gör en jätte av Fredrik Reinfeldt."
Läs ledaren

Det stora EU-spektaklet

"Så har det då dragit i gång. Det spektakel som ska pågå i ett halvår och påstås vara så stort att medierna gör en jätte av Fredrik Reinfeldt."
Läs ledaren

Glädjefnatt mitt i allvaret

"Egentligen borde jag kanske deppa över ekonomiska kriser, miljöhot och fabriksnedläggningar, trots fågelkvittret utanför mitt fönster. Men tvärtom är jag fylld av förväntningar, det är så här förändringen måste börja. Vi behöver skakas om rätt så ordentligt för att börja tänka nytt och våga välja väg! I Indien säger man att du inte kan utvecklas utan lidande, men också att du bara behöver stanna kvar i det tills du fattat meningen med situationen. Jag tror de har rätt. "
Läs krönikan

Läkemedelsindustrins lobbyister

"När inte folk blir tillräckligt sjuka hittar de smarta läkemedelsbolagen på den oslagbara metoden, att tjäna stora pengar på att skrämma upp politiker och myndigheter så att de på lösa antaganden kan få igenom massvaccinering i förebyggande syfte. Västra Götaland ska fungera som försöksregion för höstens förväntade influensa."
Läs ledaren

Den som har stort begär, saknar mycket

"Besökte Bilprovningen Sysslebäck häromdagen med min något begagnade Nissan Micra från 89. Köpte den för ett par år sedan på nätet för tusen kronor, rullar fortfarande trots skröpligheter. I konkurrens med Malungs Bilprovning har även Sysslebäck börjat med gratis kaffe plus samhällstillvänt glatt bemötande. Dessutom delas en folder ut som visar Paluglaciären i Schweiz från 1905 och motsvarande foto från 2005. Isen är så gott som borta."
Läs krönikan

Klimatet kräver omtänk

"Almedalsveckan har utvecklats till stället där alla som vill påverka visar upp sig: politiker, företagsledare, vetenskapsmän. Mängden av föredrag påminner lite grand om mångfalden på internet. Det gäller att ha mycket sunt förnuft för att hitta guldkornen, och att inte lita för mycket på att de stora auktoriteterna sitter på sanningen. Deras helhetssyn och vilja till ärlighet kan brista."
Läs ledaren

Sverige går inte mot DU-vapen

"Belgiens parlament har förbjudit DU-vapen. Inom tre år skall den belgiska staten avveckla de befintliga lagren av ammunition och pansar som innehåller utarmat uran eller någon annan, industriellt framställd, uran. Lagen trädde i kraft den 21 juni och markerades med en fotoutställning mitt i parlamentets entréhall. De grönas talesperson Els de Groen, som varit drivande i frågan, invigningstalade liksom dr Jawad Al-Ali som kom direkt från Basra, där han är chef för onkologiska kliniken."
Läs ledaren

Fasta värden när allt flyter

"Alla, eller nästan alla, vill miljön väl. Hur ska man då bete sig när forskningen ständigt kommer med nya besked? Jag tror det är ett problem som borde diskuteras mer. Energi från vattenkraft har till exempel varit en favorit. Tills det rapporterades att dammarna kan avge nästan lika mycket växthusgaser per energienhet som kolkraft. Till det kommer naturligtvis andra ekologiska skador i vattendragen och intrånget. Dock ska sägas att de norrländska dammarna anses ganska oskyldiga, åtminstone till växthusgaser."
Läs krönikan

Kärnkraft värre hot än klimatet

"Svenska folket sa Nej till Kärnkraft i en dramatisk folkomröstning 1980. Vi sa nej till Kärnkraft som senare resulterade i en Lag den sk Avvecklingslagen eller Stopplagen! Inga fler kärnkraftverk skulle byggas utöver de tolv reaktorer som fanns, och de skulle avvecklas till 2010. Vi skulle satsa på alternativ; sol, vind, vatten och på effektivisering."
Läs ledaren

Samernas lagliga rättigheter

"'Begrav mitt hjärta vid Wounded Knee' skrevs av Dee Brown 1972. Erövringen av Vilda Västern ur indianernas perspektiv är en smärtsam berättelse om ursprungsbefolkningens undergång. Spillror av detta stolta folk har samlats i ofruktsamma reservat där de sysslar med spelkasinon och uppvisningar för turister."
Läs krönikan

Välkommen hit att krossa paradiset!

"Jag har nu fått brev från Bergstaten om att vår fastighet ingår i ett område av - Billingen där Continental Precious Minerals Ink fått undersökningstillstånd. Det internationella bolaget vill ta reda på hur mycket uran de kan gräva fram, men också leta vanadin och nickel i berget."
Läs ledaren

Kärlek i skuggan av ett riksdagsval

"En trend i den litterära utgivningen i Sverige sedan ett par år tillbaka är självbiografier och romaner med självbiografiskt innehåll. Per Gahrton är ju betydligt mera känd som författare av debattböcker och -artiklar i samhällsfrågor än som skönlitterär författare. Jag har läst ett par av hans tidigare romaner och inte varit särskilt imponerad av den sidan av hans författarskap, men detta är, enligt min mening, hans bästa roman hittills."
Läs recensionen

Klasskamp mot kvinnor

"Hittills är det mest män som blivit arbetslösa som ett resultat av den ekonomiska krisen. Nu är det kvinnornas tur. Kommuner och landsting måste skära ner därför att de får lägre skatteintäkter och högre sociala utgifter. Skola, vård och omsorg drabbas, det som politiker säger sig värna om. ."
Läs ledaren

Miljön i backspegeln

"Fram till år 1955 var Sverige till största delen fortfarande en miljömässig idyll. Industriutsläppen var visserligen redan då ganska stora, men ändå ganska lokala. Vi hade stålverk, massatillverkning, textil- och kemisk industri och en del annat som förorenade naturen, men allt skedde i begränsad omfattning. Det fanns inget miljövårdstänkande, eftersom ingen ännu var uppmärksam på konsekvenserna av utsläpp, eller kunde ana att de skulle expandera till en betydligt större skala under de närmaste två generationerna. "
Läs krönikan

EU-politiker för Nato och kärnvapen

"Nu är det bara två dagar kvar till parlamentsvalet i EU. Det har varit mer information och debatt i media än tidigare men inte om utrikespolitiska frågor. Man kan nästan tro att valet handlar om svenska inrikesfrågor, till exempel hur regeringen hanterar finanskrisen."
Läs ledaren

När kommer härdsmältan?

"Regeringen har öppnat en kärnkraftsakut. Ett nyvaknat intresse som bland annat beror på att olika regeringar under flera årtionden inte gjort någon rejäl satsning på alternativa lösningar. Makten över elproduktionen har lämnats över till de stora energiproducenterna som satsat på det som gynnat dem mest: kärnkraft, naturgas och kolkraft. Statliga Vattenfall har mycket stor frihet. Av Världsnaturfonden utpekad som en av Europas värsta miljöbovar. "
Läs krönikan

Läsvärd önskelista för ett annat EU

Miljöpartisten och före detta språkröret och EU-parlamentarikern Per Gahrton är en mästare på att zooma ut och ge nya perspektiv. I Befria EU målar han nu, med erfarenhet och högt tanketak, en mycket läsvärd bild av vad EU skulle kunna bli. Det är dock en bok på idéplanet, utan sannolikhetskalkyl.
Läs recensionen

Politik och mord

Kriminalromanen som genre ger utrymme åt både samhällskritik och existentiella dilemman, och det är roligt att kloka människor med skiftande bakgrund ständigt gör tappra försök. Nu romandebuterar före detta EU-parlamentarikern Jonas Sjöstedt med boken Sammanflöden.
Läs recensionen

Bojkotta EU, eller rösta på en EU-kritiker

"De stora politiska partierna försöker framställa valet till EU-parlamentet den 7 juni som ett val mellan ett rött eller blått EU. Det är falskt. Under 2008 avgjordes totalt 535 ärenden i EU-parlamentet. Bara i två procent av dessa omröstningar stod det konservativa blocket klart mot det socialdemokratiska. Inget av dessa tio hade någon större principiell betydelse. Nio av de tio var rena åsiktsyttranden, utan betydelse för lagstiftningen. I ytterligare åtta fall var läget lite oklart. "
Läs ledaren

Vem är terrorist?

"Timmarna räcker inte till. Pappa Obama försöker varje kväll ge Natasha och Malia en stund. Timmarna räcker inte till. Det bara är så. En del av jobbet, uppdraget. Mycket har blivit utlovat och varje löfte ska uppfyllas."
Läs krönikan

Utan skydd ingen lokal produktion

"Spinna, väva, odla hampa och göra isoleringsmaterial, sådana tekniker framstår för mig inte som något problem eller hinder för att kunna etablera och utveckla en lokalbaserad tekoindustri i Sverige, men utan de politiska verktyg som det fordrar så är det bara möjligt som ideell verksamhet - hobbyverksamhet. Utan politiskt stöd så går det inte att få lönsamhet i sådan verksamhet i Sverige."
Läs ledaren

Rätt till mat går före handelsrätt

"EU:s mjölkexport ska subventioneras kraftigt. Det kom de europeiska jordbruksministrarna överens om i januari i år."
Läs ledaren

Drogfri behandling sätts på undantag

"Kunskapsläget när det gäller området droger och missbruk är egentligen i grund och botten ganska gott både i Sverige och ute i världen. Intensiv forskning har förekommit på i stort sett alla ledande universitet i världen under de senaste 60 åren. Men det råder därför inte automatiskt samhällelig consensus om orsaker, drogpolitik eller behandlingsmetoder. Dessa orsakssammanhang är tämligen väl utredda både biologiskt och socialt (kulturellt)."
Läs ledaren

Vapen som drabbar civila

"Det genomförs nu undersökningar av specialister från oberoende grupper av vad som egentligen hände under Israels anfall mot Gaza. De första rapporterna bekräftar bland annat att man använt granater eller bomber med vit fosfor, och då också riktat mot vad som måste betecknas som civila mål."
Läs krönikan

Tack för kampen mot EMU

"Alla ni som arbetade intensivt i EMU-folkomröstningen för att vi skulle behålla kronan, det vill säga en oberoende svensk Riksbank, tack så mycket."
Läs ledaren

Inget mer Tjernobyl

"Jag sitter i bil ett par mil norr om Varberg - på väg hem till Lindome. Slår på radion. Någonstans har det hänt en kärnkraftsolycka. Jag sitter i bil en dryg mil norr om Ringhals. Jag kommer in mitt i inslaget och förstår inte var det hänt."
Läs ledaren

Frispråkig kritik av brister i EU

Ju mindre folk vet, desto lättare är det att klubba lagarna i Bryssel, säger Jens Holm i förordet till sin nya bok EU inifrån. Sedan 2006 har han representerat Vänsterpartiet i EU-parlamentet men till sommaren slutar han för att få mer tid med sina barn. Boken, som föddes ur ett behov att ventilera känslor av bland annat frustration, beskriver hur det egentligen är i EU.
Läs recensionen

Folkhälsoinstitutet förnekar hälsofara med 3G

"Statens folkhälsoinstitut har släppt rapporten Hälsokonsekvensbedömning av infrastruktur för mobiltelefonsystem, och skriver i ett pressmeddelande att vid utbyggnaden av mobilnätet för 3 G kan masterna upplevas som estetiskt störande, men att de ger positiva hälsoeffekter."
Läs ledaren

Rösta på oppositionens energipolitik

"Nu har både alliansregeringen och den rödgröna oppositionen presenterat sin energipolitik. Den avgörande skillnaden mellan regering och opposition är att regeringen vill öppna för nya kärnkraftverk genom att ta bort den lag som förbjuder byggandet av sådana. "
Läs ledaren

Kronfallet hjälper exportindustrin ur krisen

"Sedan finanskrisen bröt ut har den svenska kronan tappat i värde. De borgerliga EMU-kramarna vädrar morgonluft. På Svenska Dagbladets debattsida har den tidigare DN-medarbetaren Nils-Erik Ekstrand räknat ut att svenskar som reser utomlands får punga ut med 23 miljarder kronor till följd av den försämrade växelkursen - 'en enorm utgift som hade varit obehövlig om Sverige valt euron som valuta när det var aktuellt'."
Läs krönikan

Norska motståndskvinnor 1940-1945

"Om flyktingtransporter, insamling och distribution av information och mycket mer kan man läsa i Göran von Knorrings digra bok. Till alla kapitel finns förteckningar över otryckta och tryckta källor. Bland annat förtecknas böcker skrivna av norska kvinnor och män som var med och gjorde jobbet i Norge, Sverige och Tyskland, inklusive överlevande från koncentrationslägren."
Läs recensionen

Tågkonkurrens lägger glesbygd öde

"Tilltron till att genom konkurrens skapa större effektivitet är stor. Det är en grund för EU:s politik. Men oövertänkt genomfört kan det bli tvärtom. Den tågkonkurrens som nu är på väg att genomföras riskerar att ödelägga stora delar av Sverige och innebära att allt färre kommuner får tågtrafik."
Läs ledaren

Fatima i Gaza och smärtan i örat

"Det är 48 år sedan jag senast kände smärtan. Vaknade mitt i natten. Hade just fått eget rum. När smärtan kom gick jag in till mamma och pappa, lade mig mellan dem. Mamma vaknade, pappa sov som vanligt vidare."
Läs krönikan

Föröka sig som kaniner eller dö som flugor

"I alla samhällsbildningar, familjen, klanen, nationen har det från tidernas begynnelse funnits en oro för att resurserna inte skulle räcka till för allas överlevnad på grund av risk för överbefolkning. I sin bok, Plundring, svält, förgiftning, från 1968, citerar till exempel Hans Palmstierna den kinesiske filosofen Han Fei-Tzu, från omkring år 300 f.Kr., som angriper frågan med ett betraktelsesätt, som de flesta i dag, med dagens tillväxtfilosofi, ser som oerhört reaktionärt."
Läs ledaren

Hedersvåld kräver insikt och agerande

"Kärnan i hedersvåldet är total kontroll över kvinnans sexualitet. Hedersvåld kan drabba alla. Mest utsatta är dock kvinnor. 'Heder' är inget annat än kvinnans könsorgan. I det begreppet ingår rätten att exploatera kvinnan på grund av hennes fortplantningsförmåga. Denna syn på kvinnan är resultatet av ett urgammalt patriarkaliskt samhällssystem där männen tillförsäkras sin äganderätt över kvinnorna."
Läs ledaren

Rättvisemärkt läsk!

"Filmen Heligt Vatten skildrar indiska kvinnors kamp mot läskindustrins storföretag, som Coca-Cola och Pepsi. Kvinnorna går samman för att stoppa storbolagen som konsumerar vatten i mängder. Till en liter läsk går det åt 3-4 liter vatten vid tillverkningen."
Läs debattartikeln

Skyhöga direktörslöner ett misslyckande för facket

"LO:s rapportering av den svenska "maktelitens" löner är omstridd. Rapporten har i olika medier presenterats som att en direktör i näringslivet tjänar drygt 50 gånger mer än en industriarbetare. LO ifrågasätter skillnaderna och kräver statliga regleringar av löner och ersättningar inom näringslivet. Men är statlig reglering rätt verktyg?"
Läs ledaren

Den svenska korporativismen

Henrik Lindberg som är forskare vid Ratio, Näringslivets forskningsinstitut, har skrivit: Korporativa karteller, en studie av byggsektor och jordbruk i den svenska modellen. I den undersöker han hur parterna i dessa branscher öppet och genom bistånd av myndigheterna kunnat åstadkomma begränsningar och regleringar.
Läs recensionen

Mytologisk berättelse utan ord

Knut Larsson är illustratör och serietecknare. Han debuterade i Galago 1996 och har kommit ut med fem seriealbum. Krokodilstaden har tagit fem år att färdigställa.
Läs recensionen

Humanisera djurskyddslagen

"Den 15 december hade jordbruksministern kallat till en hearing i Rosenbad om den förestående översynen av djurskyddslagen (1988:534). Och en sådan översyn är verkligen av behovet påkallad, med tanke på hur rättsosäkert lagen i praktisk tillämpning utvecklats på sina håll under de tjugo år lagen varit gällande."
Läs ledaren

Rapport från Tulkarem

Johanna Wallin har rapporterat från palestinska Tulkarem två gånger tidigare i Miljömagasinet. Här kommer ett nytt livstecken från henne och en lägesrapport.
Läs krönikan