Här hittar du samtliga faktaartiklar som publicerats på hemsidan under 2008.Metangas ökande klimathot

Sibiriens kust har börjat släppa ut metan, en kraftfull växthusgas. Upptäckten gjordes av svenska forskare med hjälp av de hittills bästa mätmetoderna, rapporterar Dagens Nyheter.
Läs artikeln

Ålands självstyrelsekrav hotar Lissabonfördraget

Åland orsakar huvudvärk för den finska regeringen genom att ställa krav visavi Helsingfors i utbyte för att ratificera EU:s Lissabonfördrag.
Läs artikeln

Europaparlamentet allt starkare

EU-parlamentets makt ökar kraftigt med Lissabonfördraget. Det direktvalda parlamentet blir i det närmaste en med ministerrådet jämställd part i unionens lagstiftningsprocedur.
Läs artikeln

Minnesdagen för Hiroshima:

"Det bestående hotet"

Medlemmar i Kvinnor för fred, FN-föreningen Laholm och Folkkampanjen mot kärnkraft-kärnvapen samlades på årsdagen för Hiroshimabomben vid Lagan i Laholm.
Läs artikeln

Prides diskrimineringsduo informerade om rättigheter

- Sverige har kommit långt när det gäller lagar, men måste jobba med attityder, säger Katri Linna, diskrimineringsombudsman (DO).
Läs artikeln

På besök i Gunnar Svenssons utmarker

- När du kommer till Ransby kliv bara in i boklådan, den är öppen dygnet runt. Du kan också sova över där när jag inte är hemma. Så har Gunnar Svensson alltid sagt när jag träffade honom på bokmässan i Göteborg. Där har han varit med på senare år, antingen i bokförlaget Heidruns eller Utmarkmuseets monter.
Läs artikeln

Till minne och heder för de döda

Det är 63 år sedan USA släppte atombomberna över Hiroshima och Nagasaki. Många människor arbetar för att det aldrig ska upprepas. Ebba Neander som länge varit aktiv i Svenska Läkare mot Kärnvapen är en av dem.
Läs artikeln

Omskakande rapporter från europeiska feminister

Ewa Larsson från Gröna kvinnor rapporterar här från ett feministiskt möte i Rom. Hennes intryck är bland annat att valet av Berlusconi slår mot alla kvinnor i Europa och att religionen i Frankrike tillåts allt mer plats i det offentliga rummet.
Läs artikeln

Dammprojekt med allvarliga brister

Bujagalidammen, som just nu håller på att konstrueras på Nilen i Uganda, har brutit mot minst 22 av Afrikanska utvecklingsbankens (AfDB) nyckelpolicys, enligt nya rapporter gjorda av bankens interna utredningspanel.
Läs artikeln

Ny ekolag ska leda till energisnåla produkter

En ny lag om ekodesign - standby och off-mode - ska tvinga företag att reglera energianvändningen för en rad hushållsprodukter.
Läs artikeln

Alla älskar inte våra vanliga frukter

Nu dignar det snart i våra fruktträdgårdar. Körsbär, plommon, äpplen och päron. Underbart tycker många av oss. För ett stort antal svenskar utgör emellertid dessa frukter problem, de är allergiska mot dem. Hur kommer det sig?
Läs artikeln

Lissabonfördraget stöter på motstånd i flera EU-länder

När den franske presidenten Nicolas Sarkozy nu tagit över EU:s ordförandeskap överskuggas den planerade agendan av frågetecknen kring Lissabonfördraget. Det är en mardrömsstart för Sarkozy som hellre vill fokusera på att skapa en europeisk invandringspolitik efter fransk modell och att upprusta EU:s militära kapacitet.
Läs artikeln

Mobilstrålning leder till fördubblad dödlighet

Dirk Adang, vid Universitetet i Louvain, (Université catholique de Louvain) har i sin forskning konstaterat att råttor som långtidsexponeras för mobilstrålning får fördubblad dödlighet. Resultaten av denna långtidsstudie visar ännu en gång att gränsvärdet är för högt.
Läs artikeln

Avskaffa sjuka hus borde vara högre prioriterat

Vad hände egentligen i riksdagen onsdagen den 4 juni? På pappret var Socialförsäkringsutskottets betänkande SfU12, om 'En reformerad sjukskrivningsprocess för ökad återgång i arbete' den stora händelsen.
Läs artikeln

Professor äter mytisk svamp

Näcken och trollet, tomtarna och älvorna - alla har de funnits med bland människorna, åtminstone sedan medeltiden.
Läs artikeln

"Det behövs en global matpolicy"

Världsmedborgarnas organisation välkomnar det särskilda sammanträdet med Rådet för mänskliga rättigheter som tagit sig an rätten till mat och den rådande matkrisen i världen.
Läs artikeln

Skilda svenska reaktioner på det irländska nejet

Regeringens hållning är att folkomröstningen på Irland inte förändrar den process som pågår i Sverige. Riksdagen ska fortfarande säga sitt om Lissabonfördraget i höst.
Läs artikeln

Fortsatta GMO-försök i Sverige

Jorbruksverket ger regelbundet tillstånd för nya försöksodlingar av genmodifierade grödor i Sverige. Men man tar inte ställning till vad en kommersiell odling av grödorna skulle få för långsiktiga effekter.
Läs artikeln

Irak från skilda håll

Inga terrorister, aggressiva utfall eller stökiga demonstrationer. Utrikesminister Carl Bildt log brett och de substanslösa konferenssmulor som föll bredde ut sig i medierna. En del kritiska röster tog sig dock igenom bruset och ett löfte gavs om att civilsamhället ska bjudas in nästa gång.
Läs artikeln

Klimataktion - en spirande folkrörelse

En ny folkrörelse är född. Det är i alla fall vad grundarna till föreningen Klimataktion hoppas på och de är redan på god väg. Klimataktion lanserades 18 maj i Stockholm med ett första årsmöte och arrangörerna fick bära in extra stolar i den fullsatta lokalen.
Läs artikeln

Pensionerna blir het valfråga

Politiskt har äldrefrågorna tidigare inte varit någon het potatis. Alla partier säger sig värna om de äldre. Men verkligheten är den att pensionärerna kommit rejält på efterkälken. Därför börjar pensionärernas villkor komma högre upp på dagordningen.
Läs artikeln

Goda vanor skydd mot sjukdom

Att förändra sin livsstil är en utmaning och särskilt svårt kan det vara om man drabbats av en allvarlig sjukdom. Men forskning visar att till och med cancer kan påverkas av mat, motion och medvetandeträning. Och även små förändringar kan ha stor betydelse.
Läs artikeln

FRA-lag med politiska frågetecken

Frågorna är många efter riksdagens godkännande av det nya förslaget om avlyssning. Kommer mediernas arbete att störas och kommer kontrollen av avlyssningen att fungera?
Läs artikeln

Uthålligt jordbruk i Etiopien

Jordbruket i världen blir allt mer storskaligt och baserat på fossila bränslen, men det har ett högt pris för ekosystemen och klimatet. I Etiopien har ett projekt för hållbar utveckling gett enastående resultat. Med hjälp av bland annat ekologisk odling har skördarna och den biologiska mångfalden ökat och med enkel teknik har grundvattennivåerna höjts.
Läs artikeln

Sälslakten upp i EU-parlamentet

EU är en av de största marknaderna för sälskinn. De används till hattar, handväskor och kappor och det är sälungarnas päls som är intressant.
Läs artikeln

Sanningen om det klorfria pappret

Plötsligt fanns det icke klorblekt papper överallt och alla frågade efter oblekta kaffefilter och toalettpapper. Marknaden har i efterhand gärna tagit åt sig äran för att på ett effektivt sätt ha reglerat bort en miljöfarlig produkt. Men det är egentligen en historia om långt och envist arbete av en liten grupp miljöentusiaster.
Läs artikeln

Överdriven städning ger mer allergi hos barn

Nu kommer nya resultat som ger en förklaring till sambandet mellan överdriven städning och uppkomst av allergi, den så kallade hygienhypotesen.
Läs artikeln

Avlyssningslag skapar vånda bland kritiker

På onsdag 18 juni ska riksdagen fatta beslut om det kontroversiella förslaget om hemlig avlyssning.
Läs artikeln

WWF:

Det är bråttom att hinna ikapp klimatet

Klimatförändringen i Arktis går snabbare och slår hårdare än vad forskarna tidigare trott. Det visar en klimatrapport från WWF som släpptes förra veckan. Världsnaturfonden WWF kräver nu att regeringen tar ett större ansvar och skjuter till mer resurser till klimatarbetet.
Läs artikeln

Chiles ursprungsbefolkning

Mapuchefolkets utsatthet

Mapucheledaren Maria Colimil var i april inbjuden av Europaparlamentet för att tala om mapuchekvinnornas syn på reproduktiv hälsa. Hon höll även ett föredrag på Café Marx i Stockholm, där hon informerade om mapuchefolkets situation i Chile i dag.
Läs artikeln

26 april - 22 år efter Tjernobylolyckan

Tjernobyl, en pågående katastrof

Drygt fyra tusen drabbade eller två miljoner offer efter Tjernobyl? Det beror på vem du frågar: Ukrainas egen myndighet eller FN:s organ för strålningssäkerhet. Den slumrande reaktorn är en viktig påminnelse och är fortfarande ett hot.
Läs artikeln

Kärnkraftens återkomst

Från en urangruva i Australien till Tjernobyl, med mellanlandning på Forsmark i Sverige. Vilka argument har kärnkraftsindustrin och vilka är motargumenten? Sofia Härén har sett en dokumentär om kärnkraftens återkomst.
Läs artikeln

Forskare varnar för genetisk utarmning

Fjorton svenska forskare varnar i en artikel på DN Debatt för att framgångssagan i det svenska skogsbruket har en baksida. Mångfalden hotas och skogen blir genom den ensidiga odlingen mer känslig för störningar
Läs artikeln

Ekologiskt vin

När Livsmedelsverket griper in

Det finns en väldig sprängkraft i den ekologiska rörelsen som de etablerade samhällsstrukturerna ännu inte riktigt fått kontroll över. Man ser detta även på en så speciell arena som Systembolaget utgör.
Läs artikeln

Brådskande miljömål för framtiden

Den nya rapporten från Miljömålsrådet har fått ett mycket positivt mottagande från alla håll. Men innehållet är inte lika positivt. Det är bråttom att genomföra de åtgärder som Miljömålsrådet föreslår. Annars kommer vi inte ha den kvalitet på vår miljö som riksdagen har slagit fast till 2020.
Läs artikeln

Höjda matpriser ingen katastrof

Vad vi har bevittnat på världsmarknaden för livsmedel de senaste två åren är en återhämtning efter decennier av sjunkande priser. Vinnarna är världens bönder trots att protester antytt det motsatta.
Läs artikeln

"Enskilda länder måste få gå före för att skydda miljön"

Klimathotet har högsta prioritet för Jens Holm, europaparlamentariker för vänsterpartiet. När Miljömagasinet träffar honom i Strasbourg är en ny rapport han bidragit till, med styrmedel för miljön, på väg mot omröstning. Han ser ljust på sina möjligheter att påverka men tycker inte om att EU låter marknaden väga tyngre än miljön.
Läs artikeln

Vem skriver vår historia?

Folkrörelserna har gjort ett stort avtryck i vår historia men inte i historieböckerna. Ett sätt att göra sin röst hörd är att skriva sin egen historia och det har folkrörelserna gjort i allt större utsträckning på senare år. En ny fond har startats av den anledningen med målet att samla in en miljon kronor för arkivering och dokumentation.
Läs artikeln

Sälslakten upp i EU-parlamentet

EU är en av de största marknaderna för sälskinn. De används till hattar, handväskor och kappor och det är sälungarnas päls som är intressant.
Läs artikeln

Utglesningens ödesdigra följder

Den andra och sista delen av serien om utglesning handlar om hur ursprungliga ekosystem förändras när städer växer. Infödda arter försvinner, rovdjur drivs bort, föroreningar dödar åtskilliga organismer och luft och vatten kontamineras. Nackdelarna med en okontrollerad utbredning av städer är många och långtgående.
Läs artikeln

"Vi måste våga prata mer om bajs"

Arbetet med sanitet och barnadödlighet måste gå snabbare. Det är främst kvinnor och barn som drabbas av bristen på rent vatten i världen.
Läs artikeln

Ekologiskt självförsvar i Hälsingland

Den lilla byn Nianfors, ett par mil sydväst om Hudiksvall i det natursköna Hälsingland, är hotad. Det är uran som lockar gruvbolagen och man tvekar inte att köra över en hel lokalbefolkning.
Läs artikeln

Kommunerna satsar på klimatarbetet

Kommunerna är drivande i klimatfrågan i dag, tycker Mikael Karlsson på Naturskyddsföreningen. Föreningen har tagit fram enkät som har skickats till alla Sveriges kommuner. Bäst i Sverige är Trollhättan.
Läs artikeln

Insekter, fåglar och grodor försvinner

Det har under de senaste åren bedrivits en del forskning om sambandet mellan mobilstrålning och insekts-och fågeldöd. En överblick visar att ofruktsamhet kan kopplas till mobilstrålning.
Läs artikeln

Fosforförbud i tvättmedel enkel åtgärd

Effekterna av ett förbud mot fosfor i tvättmedel är inte helt enkla att förutspå, enligt forskarna. En minskning i jordbruket skulle få större effekt - men det är ett bra steg på vägen.
Läs artikeln

Mobiltelefoner och graviditet

Foster påverkas av mobilstrålning

Ett egyptiskt forskarlag ställde sig frågan om foster påverkas av strålning från en mobiltelefon. Utgångspunkten var att flera forskningsresultat visar på en negativ påverkan av elektromagnetisk strålning både på hjärtsjukdomar och på kycklingembryons överlevnad.
Läs artikeln

Europafacket banar väg för fördraget

Den fria rörligheten väger tyngre än strejkrätten inom EU. Lissabonfördraget innebär inte heller något ytterligare skydd för strejkrätten. Trots det arbetar Europafacket för fördraget med den motiveringen.
Läs artikeln

Miljöambitioner inför 2009

Det viktiga klimatpaketet ska knytas ihop under Sveriges ordförandeskap i EU 2009. För att lyckas med uppdraget bör Sveriges miljöambitioner ligga i topp, det är alla eniga om. Men regeringen kritiseras för otillräckliga satsningar och för att inte ta klimatberedningens slutsatser på allvar.
Läs artikeln

Flyktingar i vackert fängelse

Gunilla Ladberg har skrivit boken "Ett vackert fängelse - på flykt från el och mikrovågor". Den baseras på intervjuer med så kallade elflyktingar. De som tvingas leva flyktingliv därför att de inte tål en miljö med alltför mycket mikrovågor. I boken beskrivs ett utanförskap som är så omskakande att många nog har svårt att föreställa sig att det är möjligt i ett civiliserat samhälle.
Läs artikeln

Nytt larm om störd fortplantning hos djur

Det senaste larmet gäller älgar på Öland. Varannan älgko bar på döda foster vid en undersökning. Andra oförklarade dödsfall har drabbat bland annat sjöfåglar och vildsvin.
Läs artikeln

Kärnfysiker och politiker

Det är sen måndag kväll. Tåget från Göteborg har just anlänt till Stockholms Central och på perrongen skyndar en liten, snabb och energisk kvinna emot mig. Det är Eva Selin Lindgren som är på väg till sitt jobb i Sveriges riksdag för centerpartiet. Vi har stämt träff för en intervju, så det gäller att hitta en någorlunda lugn vrå.
Läs artikeln

Även växter "oroas" av mobilstrålning

En ny fransk studie har orsakat en del uppståndelse i den franska mediavärlden den senaste tiden. Orsaken är att studien visar att även växter stressas av strålning från mobiltelefoni.
Läs artikeln

Hjälp till svårhjälpta med musik

Det började som ett försök med röstträning för operasångare men visade sig ha positiva bieffekter. Särskilt barn med neuropsykiatriska besvär kan få hjälp av Tomatismetoden som bygger på att man ska lära sig att lyssna mer med öronen.
Läs artikeln

Elbil bra för både klimat och hälsa

"Jag tror inte på elbilen!" sas det länge - men det börjar bli ett tag sedan det sist hördes. Tvärtom, nu stundar andra tider och motorpressen har blivit allvarligt intresserad.
Läs artikeln

Samhällskritik i serieform

Sparkar mot tvåsamheten

I sitt andra seriealbum under eget namn tar Liv Strömquist vid där hon slutade i sin debut "Hundra procent fett", som kom härom året och blev en sådan succé att den även gavs ut som pocket. Det blir ett slags extra allt: Alla hennes favorithatobjekt, som vetenskapsmän som aldrig hade blivit något utan starka kvinnor vid sina sidor, rasister, borgerliga politiker, religiösa och kärnfamiljsförespråkare, får sin beskärda del.
Läs artikeln

Trädkramarna efter 20 år

- Ordet "trädkramare" finns numera i nationalencyklopedin, men texten har ett sakfel, påpekar Anders Dejke. Där står att vi kedjade fast oss vid träden men vi tog ett beslut om att inte använda den strategin.
Läs artikeln

Rune Lanestrand 70 år den 13 februari

Ett liv av socialt engagemang

Rune Lanestrand har under sina första 70 år hunnit med att vara aktivist, miljökämpe, landstingsledamot, redaktör, småbrukare och mycket annat. Åke Karlsson, ordförande i Förbundet Sveriges Småbrukare, har skrivit om jubilaren.
Läs artikeln

Mobilindustri-studie:

Mobilen orsakar huvudvärk och stress

För första gången visar en studie som är finansierad av mobilindustrin på effekter av mobiltelefoner. Försökspersoner upplevde svårigheter att somna och huvudvärk.
Läs artikeln

Sökarna går i samiska kulturspår

Det är allas rätt att ha en egen historia. Därför har samebyarna i Jämtlands län arbetat aktivt med dokumentation av sina marker under de senaste åren. Arbetet har dels gjorts ideellt, dels bedrivits som EU-projekt. Nu fortsätter det i den nybildade föreningen Sökarna/Ohtsedäjjahs regi.
Läs artikeln

De oönskade kemikalierna i våra hem

I byggbranschen ökar intresset för energieffektiv teknik och energisparande lösningar. Passivhus, det vill säga extra isolerade hus, som förbrukar väldigt lite energi, byggs på alltfler ställen. När det gäller kemikalier i byggbranschen har man inte kommit lika långt. Men intresset börjar vakna även på detta område.
Läs artikeln

Right Livelihood Award:

Respekt för människor och miljö

En ensam människa kan verkligen göra skillnad, och hon kan göra ännu mer i samarbete med andra. Det är ett av de bestående intrycken från prisutdelningen av The Right Livelihood Award 7 december. Det är inga små projekt som årets pristagare har tagit sig an. Religiösa våldsamma konflikter, kärnvapen, multinationella GMO-företag och fattigdom tillsammans med klimatförändringarna.
Läs artikeln

Gräsrot på Bali för uthålligt jordbruk

Vid sidan om klimatkonferensen på Bali har det pågått möten för enskilda organisationer och gräsrotsrörelser som den internationella bonderörelsen, La Via Campesina. Hans Röös är på plats som representant för svenska föreningen Nordbruk.
Läs artikeln

Lissabonfördraget:

EU fortsätter exploatera Afrika

Lissabonfördraget som EU:s statschefer skrev på i veckan ger EU ökad makt över handelspolitiken. Samtidigt pågår förhandlingarna med Afrika om nya handelsavtal. Kritiker menar att avtalen hotar de afrikanska ländernas självständighet.
Läs artikeln

Oljekulmen och framtiden, del 3:

"Vi behöver en serie mirakler"

Det finns supersnåla motorer och det finns nya tekniker som fungerar bäst i sciencefictionböcker. Håkan Larsson guidar vidare bland tekniska uppfinningar och svarar på om inte ett smörgåsbord av alla tekniker kan få världen att gå runt.
Läs artikeln

"Minska utsläppen 40 procent till 2020"

Hur mycket och på vilket sätt Sverige ska minska sina utsläpp av växthusgaser utreds just nu av Klimatberedningen. Naturskyddsföreningen varnar för "mjukstart". Det framgår av det förslag som nyligen lämnades till utredarna.
Läs artikeln

Bra lokaltrafik ger bättre välfärd

Fler bussar och rakare, snabbare turer gör att fler väljer lokaltrafiken. Den investering som samhället gör i lokaltrafik ger mångfalt tillbaka, visar forskning. Men politikerna ser kortsiktigt på samhällsekonomin.
Läs artikeln

Att ersätta kaniner med cellmodeller

Anna Forsby har utvecklat en metod som kan ersätta plågsamma tester på kaniner. Hon är inte den enda forskaren som har upptäckt fördelarna med djurfria forskningsmetoder. Förutom den etiska aspekten är dessa metoder ofta dessutom snabbare, billigare och mer pålitliga.
Läs artikeln

USA och en ny dolkstötslegend

Kriget i Irak pågår fortfarande men det går redan att spåra det historiska mönstret i dagens USA. Dolkstötslegenden har tagit fart. Men så länge minsta segerhopp finns hos de styrande kommer mytspridningen att hållas i schack.
Läs artikeln

Oberoende analys av mobilforskning

Mobilen ökar risken för hjärntumör

Många studier som tittar på användningen av mobiltelefon och risk för hjärntumör har publicerats de två senaste åren. För de flesta har det säkerligen varit ytterst förvirrande att ena månaden läsa "Mobilen kan ge cancer" och nästa månad "mobilen ger inte cancer" eller "mobilen är ofarlig".
Läs artikeln (.jpg-format)

Mobilen och cancerrisker:

Vilseledande mediarapportering om ny forskning

En studie från Danmark påstods bevisa att "mobilen är ofarlig". Och i en TT-artikel som publicerades över hela landet sades det, "Mobilen ger inte cancer". Artikeln handlar om att ingen risk föreligger "oavsett hur kort eller lång tid personerna använt mobil". Men allmänheten har blivit vilseledd av en okritisk medievärld.
Läs artikeln (.jpg-format)

Kineserna mest miljömedvetna

Över hälften av världens konsumenter föredrar att köpa varor och tjänster från företag med tydlig miljövänlig profil. Kineserna är mest miljömedvetna, följda av Australien, Kanada och Sverige, visar en undersökning som genomförts av Ipsos MORI.
Läs artikeln

Naturlig mat på ett nytt sätt

På Herr Spiridons Allehanda AB vid St Eriksplan i Stockholm kan man handla eller beställa mat som den är i sitt ursprungstillstånd.
Läs artikeln

Oljekulmen och framtiden, del 2:

Alternativen som inte räddar oss

Håkan Larsson fortsätter sin analys av möjliga alternativ till olja och gör tummen ner för väteteknologi och kärnkraft. De utgör inga räddningsplankor inför oljebristen. Här får du veta varför.
Läs artikeln

Massövervakning som hotar demokratin

En ny utredning om lagring av telefonsamtal och e-post tar oss ett stort steg närmare ett övervakningssamhälle tycker vänsterpartiet och piratpartiet.
Läs artikeln

Oskyldigt dömd

17 år mellan hopp och förtvivlan

Juan Melendez väntade på sin avrättning i 17 år. Sen öppnades delstatsfängelset Raifords, Florida, portar för honom. "Sorry, vi har gjort ett misstag", hette det till avsked.
Läs artikeln