Ursprungligen publicerad i Miljömagasinet 5, 1 februari 2008

Mobilindustri-studie:

Mobilen orsakar huvudvärk och stress

För första gången visar en studie som är finansierad av mobilindustrin på effekter av mobiltelefoner. Försökspersoner upplevde svårigheter att somna och huvudvärk.

En studie som visade att försökspersoner som utsattes för strålning från en mobiltelefon fick effekter på sömnen och orsakade huvudvärk har väckt mycket stor uppmärksamhet i internationella media den senaste tiden. Men det sensationella med studien är inte vad den visade, det har visats upprepade gånger tidigare. Det anmärkningsvärda är det rapporterade resultatet - trots industri-finansieringen.

Mobile Manufacturers Forum, MMF, bidrog med 8,3 miljoner kronor till studien som inleddes 2004. MMF är en samarbets- och lobbyorganisation för de största mobiltelefontillverkarna: Alcatel-Lucent, Ericsson, Mitsubishi Electric, Motorola, Nokia, Panasonic, Philips, Sagem, Samsung, Nokia-Siemens Networks, Sony Ericsson, TCL & Alcatel Mobile Phones.

Organisationen bildades 1998 för att mobilindustrin hade ett stort intresse av att samarbeta kring frågor om hälsorisker med mobiltelefoni. MMF bedriver lobbying och PR-arbete kring frågor som rör gränsvärden och lagstiftning samt finansierar forskning.

Syftet är att tillbakavisa risker med mobiltelefonin och försvara industrins intresse av att inte drabbas av sänkta gränsvärden och skärpt lagstiftning. Dess svenska gren är MTB och dess Vd Mats Holme lobbade exempelvis framgångsrikt mot ett hyreshus för elöverkänsliga i Degerfors 2007.

"Grönt ljus"

Trots att industrin oftast hävdar att syftet med att finansiera forskning är prevention, indikerar studierna av miljö- och hälsorisker som är direkt eller indirekt finansierade av dem något annat: att ge verksamheten grönt ljus. Exempelvis visade en analys att 60 procent av oljeindustri-oberoende studier att de kemikalier som används vid oljeraffinaderier var hälsofarliga medan motsvarande siffra för de oljeindustrifinansierade studierna var 14 procent. Liknande resultat har erhållits vid en analys av mobilindustrifinansierade studier kontra oberoende: endast 11 procent av mobilindustrifinansierade studier visade effekter medan det omvända gäller för studier oberoende av mobilindustrin.

Mer huvudvärk och stress

Den aktuella mobilstudien genomfördes av huvudsakligen svenska forskare under ledning av Bengt Arnetz, professor vid Uppsala Universitet. Bland forskarna återfinns Lena Hillert samt sömnexperten Torbjörn Åkerstedt. De utsatte totalt 71 personer för tre timmars mobilstrålning vid en effekt av 1,4 W/kg - en mycket hög effekt, som dock är under gällande gränsvärde på 2 W/kg. Som jämförelse kan nämnas att EU-forskningsprojektet REFLEX redovisade att mobilstrålning vid 1,3 W/kg orsakar DNA-skada.

Den nya studien visar att den delen av sömnen som är viktig för återhämtning påverkades och det tog längre tid för försökspersonerna att somna in. De fick dessutom märkbart ökad förekomst av huvudvärk efter exponeringen. Studien visar också att strålningen aktiverar hjärnans stress-system, vilket gör att människor får svårare att varva ner.

- Studien visar att mobilstrålning har mätbara effekter på hjärnan säger Bengt Arnetz till The Independent, en i raden av internationella tidningar som intervjuat honom om studien. Men Arnetz tydlighet gillas inte av finansiären MMF som i stället vill dölja och tona ner resultatet.

2004 skrev MMF på projektets hemsida att syftet med studien var att få en bättre kunskap om eventuell påverkan av mobilen på hälsa och välbefinnande. "En observerad effekt kan hjälpa oss att utveckla preventiva åtgärder vid produktion av nya produkter."

Forskare med integritet

I en kommentar utlagd på MMF:s hemsida blir det tydligt att syftet med studien inte var prevention. MMF hänvisar nu i stället till tidigare uttalanden av WHO, vars verksamhet om mobilstrålning sponsrats med hundratusentals dollar från MMF. MMF konstaterar surt att det som nu skrivs i media om den egna studien är resultatet av en PR-kampanj från ett företag som säljer produkter som påstås ge skydd för strålningen, Exradia. Företaget säljer batterier till telefonerna som sänder ut en lågfrekvent brussignal.

Men Professor Bengt Arnetz låter sig inte påverkas av MMF. Resultaten är publicerade i en vetenskaplig tidskrift och sammanfattningen kommer från en granskad, så kallad "peer reviewed" konferens PIERS, som är en mycket välrenommerad organisation:

- Som forskare är det viktigt att tillhandahålla den information vi har. Vi var finansierade av mobiltelefontillverkarna, MMF, men det är vi forskare som står för de vetenskapliga slutsatser som finns. Faktum kvarstår att vi hittade resultat inom huvudvärk, tid att somna samt tid i djupsömnen. Frågan är om det kan bero på annat än RF-exponeringen under försöket. Vi kunde inte hitta andra förklaringar.

"Ingen nyhet"

Den brittiska organisationen Powerwatch framhåller att det som är förvånande är inte studiens resultat utan att den haussats upp i media som om det vore den enda som sett dessa effekter, när det är väldigt klart att så inte är fallet. I mars 2003 presenterade den franske forskaren Roger Santini en rapport där ett stort antal studier som redan då visade effekter på hjärnan och sömnstörningar. Effekter på hjärnan, som sömnstörningar, trötthet och huvudvärk konstaterades vid nivåer från 1 mW/m2 (en tiotusendel av det svenska gränsvärdet för 3G). Santini hävdade också, att eftersom påverkan på EEG och sömnen var bevisade, innebar det att de ansvariga myndigheterna medvetet har valt att acceptera dessa negativa konsekvenser för människorna.

Sedan dess har beläggen för att strålningen leder till sömnproblem ökat, liksom vittnesmålen från människor som får sömnproblem och huvudvärk av mobilstrålning. Samtliga studier som studerat sömnstörningar i närhet av mobilmaster redovisar en ökning av sömnstörningar i förhållande till uppmätt mobilstrålning eller avstånd till masten.