Ursprungligen publicerad i Miljömagasinet 5, 1 februari 2008

De oönskade kemikalierna i våra hem

I byggbranschen ökar intresset för energieffektiv teknik och energisparande lösningar. Passivhus, det vill säga extra isolerade hus, som förbrukar väldigt lite energi, byggs på alltfler ställen. När det gäller kemikalier i byggbranschen har man inte kommit lika långt. Men intresset börjar vakna även på detta område.

Erik Hedenstedt har startat ett eget företag i Trosa för ekologiskt byggande, Ekologiska byggvaruhuset, och nu håller de på att bygga ett eget trekantigt projekthus som också är ett så kallat passivhus. Principen för ett passivhus är att det är så välisolerat att det inte ska behövas någon värmekälla utan det räcker med den värme som kommer från de boendes kroppsvärme och från olika apparater som kylskåp och spis. På ventilationen används då värmeväxlare för att man inte ska förlora värdefull värme den vägen heller.

Erik Hedenstedts passivhus ska ha solceller, solfångare och pelletspanna för att ytterligare minska elberoendet och öka komforten. Dessutom ska det byggas till största delen av ekologiska och hälsosamma material.

Ventilationen kommer fungera genom självdrag genom en cirka 20 meter lång nedgrävd kanal. På vintern förvärms då luften och på sommaren kyls den av. Innerväggarna byggs upp av murtegel med lerputs som har både värmelagrande och fuktbuffrande egenskaper.

Elsystemet blir datastyrt och kommer vara elavstört för att minimera risken för elallergi.

Erik Hedenstedt började 1991 med byggföretaget Hedenstedt AB som renoverade gamla hus och med åren blev han alltmer intresserad av den ekologiska arkitekturen. Företaget säljer förstås också ekologiska byggvaror som isolering av lin, linoljefärger och svenskt handslaget tegelgolv.

"Det jag tycker är roligast med ekologiskt byggande är möjligheten att kunna kombinera urgamla byggmetoder och material med supermodern avancerad teknik. Att på ett fritt sätt kunna dra nytta av det bästa ur båda världar känns helt enkelt fantastiskt", skriver han.

- I övriga byggbranschen är tyvärr intresset ganska svalt för miljövänliga material och naturmaterial. Intresset från konsumenterna är också lite dåligt än så länge. De som är intresserade är de som är redan "frälsta", tycker han.

Miljömärkning

Även Andreas Prevodnik som är handläggare för kemikalier på Bra Miljöval bekräftar att väldigt få byggvaror är miljömärkta och att intresset från både producenter och konsumenter är lågt. Han tror emellertid att intresset kan vara på uppgång.

- Vi på Bra Miljöval är givetvis intresserade av att undersöka om det är möjligt att miljömärka byggvaror, men för vissa av produktgrupperna, till exempel färger, kan det säkert bli svårt att klara våra tuffa kemikaliekrav, påpekar han.

Det finns dock färger på marknaden som är märkta med EU-Blomman som är ett europeiskt miljömärkningssystem som EU-kommissionen införde 1995. Kraven för att få märka en färgprodukt med EU-blomman är att den har god täckförmåga. Innehållet av lösningsmedel ska vara starkt begränsat. Färgen får inte innehålla giftiga eller cancerframkallande ämnen. Bly eller andra tungmetaller är förbjudna liksom alkylfenol-etoxilater.

Störa könsfunktionerna

Enligt Stockholms miljöförvaltning är Alkylfenoletoxilater en grupp kemiska föreningar som bryts ned ganska lätt i miljön men de bildar då alkylfenoler i stället.

Alkylfenolerna är i sin tur svårnedbrytbara och ackumuleras i miljön. Många är giftiga för vattenlevande organismer och experiment har visat att de kan störa könsfunktionerna hos levande organismer.

Ny lagstiftning reglerar användningen av alkylfenoletoxilater och enligt EU:s ramdirektiv för vattenfrågor ska utsläppen av ämnena upphöra fram till 2020, men fortfarande förekommer det betydande utsläpp. Ämnena finns i bland annat rengöringsmedel, färg, lim och betong.

Kemikaliefrågan

Mia Torpe är miljöchef på HSB och sitter också med i Naturskyddsföreningens styrelse. Hon är inbjuden föreläsare på konsultfirman U&W:s klimatsalong om boende. Hon förespråkar förnybara energikällor och ökad energieffektivitet.

- Om alla skulle byta sina gamla vitvaror till energiklass A så skulle det göra stor skillnad, säger hon.

Hon tycker att det är viktigt att människor börjar tänka miljö när det gäller byggande också, särskilt som allmänheten nu håller på att fixa och bygga om så mycket hemma.

- Det är farligt att strunta i de andra miljöfrågorna nu när klimatfrågan har blivit så stor. Kemikaliefrågan kommer vara nästa stora fråga som exploderar i vårt ansikte. Och det är allvarligt eftersom det påverkar vår egen fortplantning, säger hon.

- Använd naturliga material som trä, tegel, sten, glas, lin och oljefärger och undvik oprövade material som plast. Metaller är också något som vi måste spara på. Dessutom blir det ofta fult med sådana material.

"Avgifta byggandet"

Mia Torpe var en av initiativtagarna bakom projektet "Avgifta byggandet" som 2001 riktade in sig på 10 miljö- och hälsofarliga ämnen som nio byggorganisationer tyckte att byggbranschen skulle fasa ut. Hon berättar att hon fick många arga samtal från kemikalieindustrin. Men debatten kom igång.

Det finns nu vissa miljönormer och egenkontroll inom byggbranschen men mycket är frivilligt. Ett av dem är BASTA som är ett system med en databas över produkter som är godkända enligt vissa kriterier. Byggföretag kan begära att deras leverantörer ska leva upp till dessa regler och det fungerar som en sorts garanti.

Exempelvis finns en gräns över hur mycket produkterna får innehålla av kemiska ämnen som är cancerframkallande och som skadar fortplantningen. För att få en vara registrerad måste också leverantören uppfylla vissa kriterier på kunskap och dokumentation. Systemet ägs av IVL Svenska Miljöinstitutet och Sveriges Byggindustrier.