Ursprungligen publicerad i Miljömagasinet 8, 22 februari 2008

Även växter "oroas" av mobilstrålning

En ny fransk studie har orsakat en del uppståndelse i den franska mediavärlden den senaste tiden. Orsaken är att studien visar att även växter stressas av strålning från mobiltelefoni.

Tidigare har stresspåverkan visats på både människor och djur, senast sensationellt nog i en mobilindustrifinansierad studie (Arnetz et al. 2007). Olika symtom som redovisats hos människor brukar av myndigheter avfärdas med den utbredda oron för mobilstrålningens effekter, vilket lett till enorma satsningar på så kallad riskkommunikation för att råda bot på "oron". Senast i maj 2007 åkte flera representanter från SSI och ordförande för dess vetenskapliga råd Anders Ahlbom till en konferens i Italien för att tillsammans med mobilindustrin och EU diskutera åtgärder för att komma tillrätta med de stora problemen med den massiva opinionen mot mobilantenner.1 Men nu visas alltså tydligt att även tomater påverkas.

Under säkerhetsgränsen

Växtstudien är genomförd vid Blaise Pascal Universitetet i Clermont-Ferrand och publicerad i den vetenskapliga tidskriften Planta.2 Forskarna utsatte tomatplantor för GSM-strålning under 10 minuter vid 5 V/m (66 mW/m2) vilket ligger långt under SSIs gränsvärde som de hävdar är satt med så stor försiktighetsmarginal att försiktighetsprincipen redan är tillämpad. Inom några minuter efter exponeringen ökade nivåerna av stress-relaterade ämnen på ett sätt som är typiskt för en miljörelaterad stressrespons:

- Strålningen leder till att det i plantorna skapas molekyler som även uppkommer när de är skadade och det kan inte vara bra. De reagerar som när de utsatts för frost eller sårskada, det vill säga de reagerar på strålningen liksom på andra yttre hot, säger professor Gérard Ledoigt till den franska tidningen Le Parisien.

Dessutom observerades att strålningen påverkade nivåerna av cellernas energimolekyl ATP. ATP-koncentrationen föll med 30% efter exponeringen. Även AEC (Adenylate energy charge), en markör för cellens energi-status, minskade med 27%.3

Även i andra studier

Redan i andra studier har stresseffekter på växter av mobilstrålning visats.4 Forskare från Zagrebs Universitet i Kroatien publicerade år 2007 forskning som också tyder på det. Andmat som exponerades för både 900 MHz (GSM) samt 400 MHz vid nivåer under gällande gränsvärden (från 10 V/m). Strålningen orsakade oxidativ stress såväl som andra stress-relaterade effekter, vilka observerades genom förändrad aktivitet i antioxidativa enzymer. Effekterna varierade med frekvens såväl som med strålningens styrka och modulation samt exponeringstidens längd.

Bland annat i Tyskland redovisas fotografier som visar att träd i antennriktningen för mobilmaster inte mår bra: träden tappar löven i kronan tidigt, barrträd får bruna barr och blir slutligen kala. Exempel finns på www.puls-schlag.org/baumschaeden.htm

1) http://web.jrc.ec.europa.eu/?eis-emf/stresa2007.cfm

2) Roux et al.: High frequency (900 MHz) low amplitude (5 V m(-1)) electromagnetic field: a genuine environmental stimulus that affects transcription, translation, calcium and energy charge in tomato. Planta 2008 Mar, 227 (4): 833-91

3) Roux et al.: A possible role for extra-cellular ATP in plant responses to high frequency, low amplitude electromagnetic field, 2008

4) Tkalec et al: Exposure to radiofrequency radiation induces oxidative stress in duckweed Lemna minor L.; Environ 2007 Sep 6 Sci Total Environ