Här hittar du samtliga texter som publicerats på hemsidan under 2007.

Du kan även välja att bläddra bland enbart artiklar eller krönikor/debattartiklar. Observera att texterna sorteras efter det datum de publicerats på hemsidan, inte datumet då de publicerats i tidningen.

Exklusivt för Miljömagasinet:
Nobels fredspristagare 2006 Muhammad Yunus tal i svensk översättning
Del ett - Del två


Ekoteknik stödjer lokalsamhället

"Småskalig produktion är inte självklart ekologisk. Tvärtom är den ofta ineffektiv och miljöförstörande. Men anpassad småskalig teknik, appropriate technology, kan bli mycket billig och resurssnål. Det är ofta mer en fråga om att förändra tanke och vanor. Storskalig produktion är inte nödvändigtvis oekologisk."
Läs ledaren

Oljekulmen och framtiden, del 1

"Vi kan inte uppfinna oss ur det här"

Det är inte lönlöst att investera i förnyelsebara energislag. Ur ett småskaligt perspektiv är de toppen men de kommer inte att kunna bära dagens infrastruktur och monetära system.
Läs artikeln

Hemlig grund till glädjerapport om strålning

Enligt Statens Strålskyddsinstitut SSI, som gjort mätningar av strålning sedan 2001, har allmänhetens exponering för radiofrekventa fält (från radio/TV, mobilmaster, trådlösa datornätverk, trådlöst bredband) inte ökat under 2000-talet. Men SSI hemlighåller underlaget.
Läs artikeln

HIV-virus möter motstånd

Det går ännu inte att bota HIV men med dagens mediciner är det en stor chans att leva ett långt liv. En ny studie visar att viruset kan neutraliseras. Utvecklingen går också mot att allt fler får tillgång till medicinerna.
Läs artikeln

Kritiken mot Al Gores film

"Al Gores film En obekväm sanning har kritiserats för att slira med fakta. I filmen påstås att världshaven kommer att stiga med sju meter inom en snar framtid. Tidningen Ny Teknik skriver exempelvis att detta kan ske först om ett par tusen år."
Läs debattartikeln

Biogas-vägen ur etanol- och biodieselfällan

"Vi behöver lösningar som håller i ett globalt helhetsperspektiv och som gör att vi kan lösa våra globala miljöproblem. Etanol- och biodieselsatsningarna är ödesdigra misstag som vi inte har råd med!"
Läs ledaren

Uranbrytningens konsekvenser

Urinvånarna får betala priset

"Ingen vill gifta sig med våra döttrar. Och när en kvinna blir gravid är det inte längre något vi gläds åt, utan vi känner rädsla och sorg. För ingen vet om barnet blir friskt." Så beskriver Ghanshyam Birulee från Adivasifolket situationen i sin hemregion Jharkhandi i östra Indien, där den indiska regeringen har låtit bryta uran i drygt 40 år.
Läs artikeln

Uthålligt fredsarbete ger resultat

Sverige spelade en helt unik roll under Vietnam-kriget, där vårt kritiska ställningstagande var internationellt känt. Det finns skäl att blicka tillbaka och lära av den tiden.
Läs artikeln

Delade meningar om Gores fredspris

Al Gore som fredsnobelpristagare bemöts med kritik från den tyska miljöorganisationen Rettet den Regenwald (rädda regnskogen).
Läs artikeln

DN & Läkemedelsverket presenterar årets fejknyhet

"Självmordstalen för unga kvinnor 15-24 var de högsta sedan 1989, och har ökat med 80 procent sedan år 2000. Samtidigt har utskrivningen av antidepressiva medel för unga kvinnor ökat kraftigt, i åldersgruppen 15-19 med 95 procent sedan år 2000; för kvinnor 20-24 gäller motsvarande ökning (i absoluta tal är utskrivningen mer än dubbelt så hög för den senare åldersgruppen)."
Läs debattartikeln

Transportbranschen en varningsklocka

"Transportbranschen har alltid legat minst ett decenium före det övriga samhället när det gäller sådant som globalisering och nya anställningsformer. Därför är den ganska intressant om man vill se in i framtiden."
Läs ledaren

"Overshoot Day" 6 oktober:

Tre månader över jordens tillgångar

6 oktober inträffade i år den tidpunkt då vi konsumerar mer än jorden kan producera. En dag som kommer tidigare för varje år.
Läs artikeln

8 oktober 1967 - 40 år efter hans död

Che Guevaras posthuma gåva

"Bolivianen Mario Terán lever idag mycket stillsamt. Han har bara sin minimala underofficerspension och var på väg att fullständigt mista synen på grund av grå starr, som han inte kunde betala behandling mot. Han har varit känd över hela världen även om hans namn sällan nämnts. Det var han som den 9 oktober 1969 sköt den tillfångatagne Ernesto 'Che' Guevara till döds i den lilla skolan i La Higuera, Bolivia."
Läs krönikan

Den omåttliga skogsnäringen

"Skogsnäringen har aldrig haft en hushållningsplan och har själv vållat den virkesbrist den nu lider av. En minskning av den för avverkning tillgängliga arealen med ett par procent skulle inte påverka råvaruförsörjningen - om man hade hushållat. Men man har överavverkat."
Läs debattartikeln

Naturlig mat på ett nytt sätt

På Herr Spiridons Allehanda AB vid St Eriksplan i Stockholm kan man handla eller beställa mat som den är i sitt ursprungstillstånd
Läs artikeln

Kineserna mest miljömedvetna

Över hälften av världens konsumenter föredrar att köpa varor och tjänster från företag med tydlig miljövänlig profil. Kineserna är mest miljömedvetna, följda av Australien, Kanada och Sverige, visar en undersökning som genomförts av Ipsos MORI.
Läs artikeln

Vindkraft kan minska fosforn i Östersjön

Även om vi stoppade alla utsläpp av fosfor i morgon skulle inte problemet med övergödning i Östersjön vara löst. Det krävs också att bottnarna syresätts och ett förslag från två forskare är att använda vindkraftverk med stora pumpar för att öka cirkulationen.
Läs artikeln

Biobränsle skapar svält

"EU och USA står bakom en ökad efterfrågan på biobränsle. Men parallellt med att vara en förnybar resurs hotar den ökade odlingen av energigrödor att förvärra världssvälten, skada genbankens mångfald genom utplånande av flora och fauna, och bidra till den globala uppvärmningen."
Läs ledaren

Reinfeldts bluff om EU-grundlagen

"Statsminister Fredrik Reinfeldt skrev på Svenska Dagbladets debattsida inför EU-toppmötet, med uppdrag att omarbeta det förkastade förslaget till EU-konstitution: 'Fördraget innehåller ett antal viktiga reformer, som kommer att stärka europasamarbetet. För första gången föredragsfästs att ministerrådets sammanträden skall vara offentliga när medlemsstaterna överlägger och röstar om utkast till lagstiftningsakter.'"
Läs debattartikeln

Ett artificiellt sötningsmedel och dess biverkningar

Nedslag i aspartamets historia

Myndigheter kan vara allt annat än ansvarskännande. Det visar den inblick i aspartamets historia som Pat Thomas ger i ett nummer av The Ecologist från 2005.
Läs artikeln

Kiskamavaara:

Avverkning av skyddsvärd skog avbryts

I Sverige finns 1600 arter som missgynnas eller hotas av skogsbruket, men skyddsvärda områden fortsätter att avverkas. Naturskyddsföreningen uppmärksammar ett fall där den biologiska mångfalden blev en resursfråga och ansvaret föll mellan stolarna.
Läs artikeln

Enpartistat Sverige

"Sveriges Riksdag ska genom lagstiftning förverkliga den politik som medborgarna i demokratiska val har röstat fram. Ända till 1994 var det en realitet. Sedan dess beslutas successivt allt fler av våra lagar i stället av EU."
Läs ledaren

Uranbrytning och Astrid Lindgren

"På tidningarnas debattsida försvarar Peter Mattsson VD för Sveriges Bryggerier vatten på flaska. Han negligerar bl a det faktum att en flaska buteljerat vatten ger mer än 1000 gånger så mycket koldioxidutsläpp som samma mängd kranvatten."
Läs debattartikeln

Resolution för ursprungsfolk

På torsdagen den 13 september möttes FN:s generalförsamling för att behandla ett deklarationsförslag om ursprungsfolks rättigheter.
Läs artikeln

Lysdioder utklassar energisparlampor

Ett thailändskt företag har tagit fram en lysdiod som kan drivas direkt av växelström. Dioden kan snart komma att utklassa energisparlampor både i pris, livslängd och energiåtgång.
Läs artikeln

En hållbar elförsörjning

"Sverige kan övergå till en långsiktigt hållbar elförsörjning senast 2020. Även om vi skulle stänga av kärnkraften skulle vi klara oss bra på den övriga el vi idag producerar förutom kärnkraften, cirka 80 TWh."
Läs ledaren

Uranbrytning och Astrid Lindgren

"Dessa skogar skall inte förgiftas, dessa åkrar skall inte ödeläggas av uranbrytning eller riskera att läggas platt fördärvade om en reaktor skulle spy ut sitt gift över dem."
Läs debattartikeln

Årets matmässa i ekologins tecken

Ekologisk mat får allt större uppmärksamhet och det märktes inte minst på årets matmässa i Göteborg. Det fanns en "Ekostad" med egen trädgård och kocklandslaget lagade ekologiskt av utbudet.
Läs artikeln

Förslag om höjda avgifter kan innebära

Dyrare ekologisk mat

Ekologiska odlare riktar stark kritik mot ett förslag om höjda avgifter på bekämpningsmedel. De menar att sådana avgifter skulle slå hårt mot den som använder biologiska bekämpningsmedel.
Läs artikeln

En procent av BNP till järnvägen

"Regeringen skall lämna en proposition till riksdagen nästa år på hur mycket som skall satsas på järnvägen 2010-2019. Därför har Banverket fått skriva en Inriktningsplan."
Läs ledaren

SVT:s Aktuellt i attack på elöverkänsliga

"'Alla som läser till journalist får lära sig att stå upp för den svage mot makten. Denna ädla idé är lika passé som att alla som sköter sig kommer till paradiset,' skriver Rolf van der Brink, chefredaktör för Dagens Media i Aftonbladet den 10 september. Ett praktexempel på detta var ett inslag i Sveriges Televisions Aktuellt den 22 augusti 2007. Här sparkades det friskt på den svage (i detta fall elöverkänsliga) i den rike och mäktiges intresse (mobiltelefonindustrin)."
Läs debattartikeln

Slutsats av omfattande forskningsredovisning:

Allvarliga risker med ökad elstrålning

Oberoende forskare från hela världen har gjort en omfattande analys av risker med elektromagnetiska fält. Strålningen ökar risken för olika cancerformer såväl som Alzheimers och ALS.
Läs artikeln

APEC-möte i Australien:

Protester mot falsk politik

Länderna runt Stilla havet träffas i ett eget möte för att diskutera fattigdom och klimatförändringar. Protesterna är emellertid stora eftersom Australien och USA inte förbinder sig till några utsläppsminskningar.
Läs artikeln

Klimatet och Vi

"När man läser artiklar om klimatförändringar så grips man av skräck med förträngningsreaktioner. Likaså vid olika klimatprogram i TV. Som vanlig medborgare söker man snabbt tröst i det förhållande att tillvaron faktiskt rullar vidare, precis som vanligt, trots dessa undergångsvisioner."
Läs ledaren

Urbanisering innebär ökad miljöbelastning

"Tre generaldirektörer och sex kommunalråd skriver på DN Debatt (14 augusti) att vi kan minska växthusgaserna genom att bygga tätare i storstäderna. Argumenten är dock tveksamma."
Läs debattartikeln

Resurserna, industrin och oljekulmen, del fyra:

"Hur mycket behöver vi, sade ni?"

"Vi har outnyttjade fyndigheter av 'okonventionell olja' i oljegrus. Tyvärr är den extremt oekonomisk att utvinna. Vi måste lägga ut mer än 20 gånger så mycket energi för att utvinna samma mängd olja ur oljegruset som för att uppnå motsvarande mängd ur konventionella källor. Finansieringsfrågan är akademisk, eftersom vi även med extrema tekniska landvinningar bara kan hämta futtiga 2,2 miljoner tunnor om dagen år 2015."
Läs analysen

Det finns alternativ till djurförsök

I Sverige används mer än en halv miljon djur i djurförsök varje år. Men det finns alternativ som i en del fall till och med är mer effektiva. Det behövs mer forskning på alternativ och större intresse från industrin som i dag använder djurtester.
Läs artikeln

Provsmakning på Sverige

Runt 250 mathantverkare dukade nyligen upp vid vattnet i södra Stockholm. Smaklustmässan visade med stolthet landets egna närproducenter av hand och hemgjord nyskapande mat.
Läs reportaget

EU-konceptet hotar klimat och miljö

"Enligt moderaten Anna Kinberg Batra, ordförande i riksdagens EU-nämnd, har klimatfrågan fått fler svenskar att gilla EU. Om detta kan man läsa i tidningen VI:s augustinummer. 85 procent vill att EU-länderna ska samarbeta mer om klimatet, eftersom luft och vatten inte känner några gränser."
Läs debattartikeln

Nya åtgärder mot tropisk avskogning

Debatten kring tropisk avskogning har pågått sedan 70-talet, men det är först i och med den accelererande klimatdebatten som fokus kommit att hamna på de växthusgasutsläpp som den tropiska avskogningen ger upphov till.
Läs artikeln

Flyktingar i sitt eget land

De sjuka tvingas även leva utan radio, TV och dator, ja även utan elektriskt ljus på flykt i folkhemmet från dect-telefoner (digitala bärbara) och 3G mobilmaster. Ständigt på flykt, jagad av dessa master. Det finns cirka 600 sjuka "elflyktingar" i Sverige.
Läs reportaget

Mat i morgon?

"Så skrivs det äntligen om att producentpriset på mjölk ska höjas eller har gått upp med 15 - 20 öre per liter. Men varför har det varit så tyst om att mjölkpriset har legat still det senaste decenniet medan under tiden mjölkproducentens insatsprodukter stigit med omkring 50 procent?"
Läs ledaren

Tyska regeringen varnar för trådlöst

"Förbundsregeringen i Tyskland gick den 1/8 ut och varnade för användning av WLAN, en teknik för trådlösa datornätverk och trådlöst bredband (internetuppkoppling). Den trådlösa teknik som kallas Wi-Fi är i praktiken samma sak som WLAN."
Läs debattartikeln

Resurserna, industrin och oljekulmen, del tre:

"Slutet på oljan är inte en domedagsbild"

"Priset på råolja har fördubblats sedan 2001. Ändå har oljeindustrin bara ökat sin prospekteringsbudget med en bråkdel. Våra raffinaderier går för högtryck, men inga nya anläggningar har byggts sedan 1976. Världens oljetankers är fullbokade, men föråldrade fartyg utrangeras snabbare än nya byggs. Vissa tror att raffinaderier inte byggs på grund av miljövännernas motstånd. Det är enbart blåögt med tanke på hur mycket pengar och politisk makt industrin har jämfört med miljövännerna."
Läs analysen

De nationella parlamentens försvagande

"De nationella parlamentens roll stärks. Dessa ges nu ökade möjligheter att kunna invända mot kommissionens förslag om de anser att ett förslag borde behandlas på nationell nivå istället för av EU", skriver Fredrik Reinfeldt på Svenska Dagbladets debattsida om det nya EU-fördrag som statsministern och hans kollegor i de andra 26 EU-länderna i princip enades om på junitoppmötet i Bryssel.
Läs artikeln

Läkemedelsmaffian

"Världens läkemedelsindustri är en profitmaskin som tjänar 3500 miljarder kronor om året. För det skyr den inga medel: mutor, korruption eller brottslighet. Peter Rost skrädde inte orden som sommarpratare i radion. Det larmet från en med djupa insideskunskaper borde samhället ta på lite större allvar än som skett."
Läs ledaren

Välviljans tyranni

"Det jobbas oerhört mycket med människor i hemlöshet. Det görs enormt mycket. All den kraft som glöder under värnande och tiggande paroller är gigantisk. Men i grunden händer ingenting som gör att antalet hemlösa faktiskt skulle minska."
Läs debattartikeln

Resurserna, industrin och oljekulmen, del två:

"Folk kommer att löpa amok"

"Som vi tidigare nämnt sade Dick Cheney mot slutet av 1999: 'Jordens oljebehov framöver kommer att öka med 2 procent årligen samtidigt som utvinningen kommer att minska med 3 procent årligen. Det betyder att vi år 2010 kommer att sakna omkring 50 miljoner fat om dagen.'"
Läs analysen

Vindens kraft ökar stadigt

Vindkraften har kommit för att stanna och antal projekt bara ökar. Hans Sternlycke har studerat Naturvårdsverkets klimatnyheter med avseende på nya vindkraftsprojekt i Sverige.
Läs artikeln

Mobilantenner tas bort efter flera cancerfall hos boende

De boende i en byggnad i Bristol har vunnit en delseger över mobiloperatörerna sedan en stor andel av de boende har drabbats av cancer och hälsoproblem.
Läs artikeln

Skördeskadeskydd och krokodiltårar

"Den 9 juni 1990 tog Sveriges riksdag beslut om att avreglera svenskt jordbruk för att anpassa de svenska böndernas avräkningspriser till världsmarknadspriserna. Det enda västland som tidigare gått den vägen var Nya Zeeland 1984. En av medlemmarna i den s-regering, på Nya Zeeland, som genomförde avregleringen blev senare generaldirektör (Mike Moore) i det WTO, som de 1990 pågående förhandlingarna i Uruguayrundan (GATT) ledde fram till 1995."
Läs ledaren

Resurserna, industrin och oljekulmen, del ett:

"Mänsklig civilisation snart bara ett minne blott"

"Vår civilisation kommer snart bara att vara ett minne. Det är inget påstående från någon domedagssekt, apokalyptisk bibelprofetia eller konspirationsteori. Det är den vetenskapliga slutsats som dragits av högt betalda och respekterade geologer, fysiker, bankmän och investerare. Det är tänkande, professionellt, konservativt folk som är livrädda för en enda sak: Global Oljekulmen."
Läs analysen

Hungerstrejk mot tvångsutvisning

Som en protest mot Migrationsverkets beslut att tvångsutvisa afghaner som nekats uppehållstillstånd hungerstrejkar drygt 15 afghanska flyktingar just nu på Sergels torg i Stockholm.
Läs artikeln

Lånecyklar till alla städer

"De väl säkrade cykelvägarna, mitt i huvudstaden, avskurna från de breda boulevarerna är påfallande i Paris. Men antalet cyklister har hittills varit försvinnande litet medan biltrafiken brusat tät och oavbruten dag och natt."
Läs ledaren

De verkliga hoten mot klimat och Östersjön

"De verkliga hoten mot Östersjön 'mörkas' av LRF och Jordbruksverket. Den svenska jordbrukspolitiken har valt fel väg. Stora högintensiva 'djurfabriker' för animalieproduktion som köper in foder och kreaturslösa växtproducerande företag som måste köpa in näringen för växterna till företaget."
Läs debattartikeln

Plastnät kan förstärka fjälleder

Förslitning av vandringsleder och leder för fyrhjulingar i fjällen är ett stort problem. Det ser trist ut när vägen över myren blir sönderkörd och söndertrampad, det blir svårframkomligt och det kan dränera myren.
Läs artikeln

Allmän plats men förbjudet område

Allemansrätten bör gälla även på stadens torg, enligt Alternativ stad. Under sommaren äger en kampanj rum för att uppmärksamma frågan.
Läs artikeln

I en värld av våld och vapen

Fredlig konflikthantering

Hur många krig pågår? Hur många människor har blivit dödade i folkmord? Hjälp- och biståndsarbetare i krigsområden blir allt oftare utsatta för våld, och många blir dödade.
Läs recensionen

Livet självt - kontra pengar

"Hur kan vi ha blivit så indoktrinerade att vi tillåter ekonomismen styra våra liv som vi gör idag? Massproduktion och likriktning med allt som därav följer."
Läs debattartikeln

Ett besök med många KRAV

Det är mycket som ska kontrolleras vid ett KRAV-certifierat lantbruk. Kunden ska kunna lita på att de varor som bär kravmärkning håller en viss kvalitet, därför är det viktigt för lantbrukarna att följa alla de utsatta reglerna som Krav varje år utfärdar. De som bryter mot reglerna kan i värsta fall riskera upp tll fem års avstängning. Matilda Dunell har följt med till Åloppe lantbruk för en så kallad KRAV-besiktning.
Läs reportaget

Vi kräver folkomröstning om EU-konstitutionen!

"Tysklands förbundskansler Angela Merkel hyllas nu av ledarskribenter och kommentatorer. Bilden som tecknas är att hon har räddat EU. Berömmet för hennes taktiska skicklighet inför och under EU:s toppmöte den 21-22 juni är gränslöst och kritiklöst."
Läs ledaren

Tankar, tystnad

Vid inlandets avfolkade badplatser har jag rastat
Jag har suttit på lastbryggorna
vid alla nedlagda järnvägsstationer
och sett de upprivna spåren löpa åstad
mot sovande samhällen.

Läs dikten

Kommunpolitiker med makt

"Den 17/7 sändes Studie 1 från Umeå med uranbrytning som tema. Jag lyssnade i förhoppningen att redan kända eller nya fakta skulle komma fram. Besviken blev jag. Ortsbefolkningen framställdes som oroliga och rädda lantisar som bara behöver lugnas med att det nog finns eller kommer att finnas 'en modern, säker teknik' i Sverige, världens 'modernaste och säkraste land' med miljölagar och miljökrav som garanterar vår och kommande generationers säkerhet."
Läs debattartikeln

Använd mindre bensin eller kriga mera!

Elbilen sägs vara ett alternativ till våra vanliga bilar. Ändå går det väldigt trögt med deras utveckling. Volker Bräutigam har undersökt varför det är så.
Läs artikeln

Vår framtid på en varmare jord

Mark Lynas är journalist och miljöaktivist. Han föddes 1973 på Fiji, växte upp i Peru, Spanien och Storbritannien och bor numera i Oxford. Han skrev boken "Oväder" år 2005, en lättläst men skrämmande reseskildring av vad uppvärmningen hittills har ställt till med på vår jord.
Läs artikeln

NDU - Nordisk Demokratisk Union

"I Norden har vi en särskild syn på samhällets roll, på jämställdhet, jämlikhet, demokrati och global och samhällelig solidaritet. Genom att överlåta beslutandemakten i centrala värdefrågor till EU, mister vi möjligheten att själva utforma vårt samhälle och att påverka världen i den riktning som vi menar är den riktiga."
Läs ledaren

När är barn skolmogna?

"Skolstart vid 6 års ålder för också med sig att barn som fyller sent på hösten börjar skolan redan som femåringar. Om man har kunskap om barns utveckling vet man att sexårsåldern är en känslig och oberäknelig ålder där önskan att känna sig stor och behovet att sitta i knä och vara liten omväxlar."
Läs debattartikeln

Museerna fortsätter tappa besökare

De statliga museer som tidigare hade generell fri entré har tappat 41 procent av sina besökare under första halvåret 2007 jämfört med samma tid 2006. Det visar Kulturrådets rapport till regeringen.
Läs artikeln

Odla ner koldioxid

"Vi är väl medvetna om hur jordens klimat hotas av användningen av fossila bränslen, men inte lika medvetna om hur luftens koldioxidnivå påverkas av hur skogarna och åkrarna används. Genom att skogar huggs ner och genom att mullen i åkrarna odlas bort ökas växthuseffekten på minst lika mycket som genom att bränna fossila bränslen."
Läs ledaren

Eskil Erlandsson vilseleder om GMO

"Jordbruksminister Eskil Erlandsson skriver i ett pressmeddelande att han vill stoppa spridningen av GM-grödor i Sverige. Tyvärr är hans hittills enda bemötande av GMO-kritikerna inte trovärdigt då de regler för kommersiell odling som han nyligen signerat medför att vi inom ett årtionde eller mindre har genskräpet så spritt att inte heller KRAV eller biodynamikerna kan garantera GMO-fria livsmedel till konsumenterna i butikerna."
Läs debattartikeln

Naturgas - ett nytt kallt krig?

När oljekällorna sinar blir nu naturgasen en allt mer eftertraktad energikälla. De politiska turerna runt den värdefulla resursen blir bara fler och större hela tiden, och inte minst Norden är inblandat och vill ha sin del av kakan.
Läs artikeln

Tio år med gratis lokaltrafik

"Nolltariff" för lokaltrafiken i flamländska Hasselt, Belgien, är sedan tio år tillbaka ett faktum. Det var stadens dåvarande borgmästare, Steve Stevaert (s), som startade det mycket uppmärksammade projektet 1997.
Läs artikeln

Ett annat Europa

"Förslaget att skapa en mittskandinavisk fjällkommun av de norska kommunerna Lierne och Röyrvik och kommundelarna Hotagen och Frostviken i norra Jämtland tvärs över nations- och EU-gräns ställer intressanta frågor över vilken roll nationer och EU skall ha i framtiden. Det skulle öka den lokala demokratin, men hur skall man sammanjämka olika skatter och olika lagar? Vad får det för politiska kosekvenser? Kommer det att stärka eller försvaga EU respektive nationerna? Bidrar det till att suga in Norge i EU, eller blir det EU som mjukas upp?"
Läs krönikan

Köpenhamnskriterierna

"Statsminister Fredrik Reinfeldt förklarade sig efter midsommarhelgens EU-toppmöte i Bryssel mycket nöjd med resultatet: 'Efter många år av förhandlingar enades EU:s stats- och regeringschefer igår om ett nytt fördrag. Detta måste betraktas som en stor framgång för både EU och Sverige', skriver han på Svenska Dagbladets debattsida (24 juni)."
Läs ledaren

Miljarder satsas på hemlöshet

"Bara i Stockholm satsas miljardbelopp på "hemlösheten". De går till olika myndigheter, privata aktörer och fattigvårdsorganisationer. Ytterst lite görs dock för att antalet hemlösa faktiskt ska minska."
Läs debattartikeln

Kollo på Barnens Ö - en hundraårig tradition

1979 skänkte staden sina sommarlovskollon till den nybildade Stiftelsen Barnens Dag. Idag har stiftelsen 28 gårdar och segelfartyget S/Y Ellen samt 650 ha mark på och kring Väddö i Stockholms skärgård samt 13 gårdar och 280 ha mark i Fiskeboda nära Katrineholm.
Läs artikeln

G8:

Koltillgångar, kreditsystem och "världens skitigaste man"

Om vi fortsätter förbruka energi i nuvarande skala kommer befolkningstillväxten att orsaka obotliga skador. All världens teknologi är otillräcklig för att rena utsläppen, och USA vägrar fortfarande att skriva under Kyotoprotokollet. G8-mötet i Tyskland erbjöd inte många ljusglimtar på miljöfronten.
Läs artikeln

Bland kobbar och skär

Genom mina mörka solglasögon blickar jag ut över havet och de öar som en efter en försvinner bort bakom horisonten. Solen värmer ömt mitt ansikte och vattnet stänker upp mot relingen där jag sitter tillsammans med de andra resenärerna ute på soldäck och njuter.
Läs reportaget

LRF = Landsbygdens Rena Fördärv

"Scan skriker efter ekologiskt står det med stora rubriker i ATL. Hut går hem. Här har bondekooperationen, inte minst Scan men även Arla, under alla år på olika sätt motarbetat ekologisk odling och uppfödning av ekologiskt kött. Och nu finns för lite att förädla."
Läs debattartikeln

Miljösjukdom ökar över hela världen

Andelen elöverkänsliga personer ökar över hela världen. Undersökningar från olika delar av världen visar en samstämmig trend samtidigt som allt fler trådlösa tekniker introduceras. Men svenska myndigheter blundar.
Läs artikeln

Sång för föräldralösa barn

I början av juni höll den ideella föreningen "Oshinyanga" en stödkonsert för barn som mist sina föräldrar i AIDS. Det var på Etnografiska Museet i Stockholm som man spelade shamantrumma, flöjt, tibetanska klangskålar och gitarr och sjöng tillsammans med en barnkör.
Läs artikeln

Östersjön och vattenkraften

"Olika ekosystem har olika stabilitet. Skogen som ekosystem domineras av träden. Om en art i skogsekosystemet försvinner, till exempel om älgpopulationen jagades till utrotning, skulle ändå skogen som ekosystem vara nästan oförändrad. Havsekosystemen är inte uppbyggda på samma sätt."
Läs ledaren

Fyra punkter för ett hållbart strandskydd

"Vår svenska natur är fantastisk! Genom allemansrätten har vi unika förutsättningar för ett rikt friluftsliv. I en tid där rapporterna duggar tätt om överviktiga barn, stigande BMI och sjukfrånvaro relaterad till stress och stillasittande kan friluftslivets värde för samhället knappast överskattas."
Läs debattartikeln

Det alternativa G8 - en annan värld

En hel vecka av demonstrationer, aktioner och workshops. Protesterna mot G8-ledarnas möte samsades med diskussioner om framtiden och vilka alternativ som finns.
Läs artikeln

Lycka som politik

"Forskare har visat att i länder där den materiella standarden nått en viss nivå bidrar ytterligare tillväxt inte längre till ökad lycka. Den nivån nådde vi i Västeuropa under 1970-talet. Om alla levde som svenskar skulle vi behöva tre jordklot till."
Läs ledaren

"Tankeväckande" om Tjernobyl

"De små strålningsmängder det är fråga om från Tjernobyl kan inte skada människor, påstår kärn-kraftsetablissemanget med hjälp av Statens strålskyddsinstitut och Världshälsoorganisationen. Ändå har många fått cancer och dött, som Martin Tondel visat i sin doktorsavhandling "Malignancies in Sweden after the Chernobyl accident in 1986". Han disputerade i Linköping den 4 juni."
Läs krönikan

Zyprexaskandalen - förgiftning för miljarder

"Inte ett ord i svensk dagspress, inte ett inslag i radio eller TV. Ändå är det en av de största medicinska skandalerna i modern tid. Och den berör i allra högsta grad Sverige."
Läs debattartikeln

En svensk klassiker

Striden om den svenska tigern är inte avgjord än

Vem äger den svenska tigern? Kampen om den klassiska bilden "En svensk tiger" har pågått i tio år. När hovrätten den 2 maj dömde till upphovsrättens fördel tycktes saken avgjord. Men nu begär motparten, MUST, att den prövas av Högsta Domstolen.
Läs artikeln

Förkortad arbetstid - bra för miljön?

Med anledning av samhällsforskare Christer Sannes nya bok "Keynes barnbarn" arrangerade "Den gröna idéverkstaden - COGITO" ett seminarium på ABF (arbetarnas bildningsförbund) i Stockholm nyligen.
Läs artikeln

Tema: kvinnor

Inget kvinno- eller mansproblem

"Män som slår och våldtar är patetiska ynkryggar som borde förpassas till helvetets innersta krets. Så, nu har jag sagt det. Jag vet att det är fult att svära men när jag ska skriva om ett ämne som våldtäkter har jag svårt att konsekvent hålla mig till ett helt korrekt och publicerbart språk."
Läs krönikan

Tema: kvinnor

Könsstympning - Ett brott mot barns rättigheter

Tre miljoner flickor utsätts varje år för könsstympning i Afrika och Mellanöstern. Totalt är 130 miljoner kvinnor och flickor drabbade i 28 länder i Världen.
Läs artikeln

Tema: kvinnor

Kryddblandning med kvinnokraft

Miljöorganisationen CIRHEP arbetar med landsbygdsutveckling i 32 byar kring berget Kadavakurichi i Tamil Nadu, södra Indien. Ett av deras projekt innefattar kvinnogrupper där tanken är att kvinnorna ska bli ekonomiskt självständiga. År 2000 startade man upp den första gruppen i området och i nuläget finns det över 100 stycken.
Läs artikeln

Samiskt levnadssätt och klimatförändringar

"Alla talar om klimathot och det tänker vi också göra" skriver Samiskt informationscentrum i ett pressmeddelande angående det nya projektet "Samiskt levnadssätt och klimatförändringar"
Läs artikeln

Iran-protest mot Guldpalmsvinnare

Iran har lämnat in en protest till kulturattachén vid den franska ambassaden i Teheran. Protesten gäller den tecknade filmen "Persepolis".
Läs artikeln

När saltet förlorat sin sälta

"En vecka före miljöpartikongressen sände partiledningen ut en Grön-Apost där man kunde läsa: 'Partistyrelsen har beslutat om politisk strategi för mandatperioden 2006'. Min reaktion var att tänka på vad som sades när Karl XI infört enväldet i Sverige..."
Läs ledaren

Mors dag - vägen till fred

Fred, städning och tre starka kvinnor. Så ser historien bakom det moderna firandet av Mors dag ut. Men är dagens firande ett firande som stämmer överens med den historiska meningen av Mors dag?
Läs artikeln

Få veganer i skolan

Veganerna på skolorna runt om i Sverige har minskat dramatiskt sedan 1997. Det visar en undersökning som Djurens Rätt har gjort tillsammans med Skolverket. Även antalet vegetarianer har minskat rejält.
Läs artikeln

Bondfångeri med Becel

"Hälsokost får inte komma med några medicinska hälsopåståenden, men när det gäller stora multinationella livsmedelsföretag får de komma med vilka påståenden som helst utan att det beivras av press eller myndigheter."
Läs ledaren

Alternativ Skogskonferens

Skogsbruk i Sverige innebär nästan uteslutande kalhyggesbruk. I och med att gammal skog med höga naturvärden kalhuggs och oftast ersätts av plantager så utarmas den biologiska mångfalden i skogen.
Läs artikeln

Att tjäna Gud eller Mammon

"Kyrkan förvaltar mycket stora värden. Sådär 30 miljarder kronor i bokförda värden. Frågan är om de används för att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle, eller om de bara kortsiktigt jagar högsta kortsiktiga avkastning. Frågan är om inte kyrkan tjänar Mammon mer än Gud."
Läs ledaren

Ridterapi - ridning ur ett terapeutiskt perspektiv

Genom att ställa sin mjuka päls, sin starka rygg och sitt vänliga psyke till förfogande, underlättar de hästar som används inom ridterapi livet för många fysiskt och psykiskt sjuka människor. Av de ca 271 000 hästar som finns i Sverige är det endast ett fåtal som lämpar sig för ridterapi.
Läs artikeln

Inför hästarna är alla lika

Sex nyfikna blickar möter mig när jag kommer gående mot stallet. Gårdens islandshästar står tålmodigt i hagen och väntar på sin lunch och utanför huset sitter en katt och jamar. Det är ingen vanlig gård jag befinner mig på, tvärtom. Här bedrivs en ständig kamp mot sorgen och viljan att dö. På HVB-hemmet Marsta gård utanför Stockholm räddas liv genom att man väljer livet.
Läs artikeln

Folkens rätt till vatten - en global kamp

Alla områden har sina egna kändisar, och när det gäller globaliseringskritiska rörelsen så är Oscar Olivera från Bolivia en av dem.
Läs artikeln

Klasskamp och miljö

"De första demonstrationerna på första maj började med kampen för åttatimmarsdag. Men där har klasskampen stannat. Ingen sextimmarsdag. Inget arbetarnas övertagande av produktionsmedlen. I stället fortsätter vi att låta kapitalet, privat eller statligt, styra med vinst och makt som mål, men inte miljö och välfärd."
Läs ledaren

Utställningen "Hard Rain":

Bortom pessimismen

Bara kunskap räcker inte för att påverka människor, säger Mark Edwards, vi måste också "create a climate of change" - skapa ett samhällsklimat för förändring.
    Mark Edwards är fotograf och han har gjort fotoutställningen "Hard Rain" som 23 mars hade världspremiär på Etnografiska museet i Stockholm. Den ska fortsätta till ett antal platser i Sverige och ska även visas parallellt i bland annat Sydafrika och Holland.
Läs krönikan

Kvinnliga dramatiker på Målarsalen:

Förlåt mig! - Feminism då och nu

Under titeln Förlåt mig! - Vart tog de kvinnliga dramatikerna vägen? läser Dramatens skådespelare pjäser av kvinnor från 1880-talets Sverige. Den 10 april läses Teorier av Victoria Benedictsson.
Läs recensionen

Folket som styr eller folk att styra?

"Debatten om Ansvarsutredningens förslag att radikalt ändra den regionala indelningen av Sverige följer ett huvudspår: att göra Sverige effektivare, inte minst kostnadseffektivare, genom att antalet län blir färre och kallas regioner. Frågan om medborgarnas inflytande ökar eller minskar får därvid ett svar som egentligen svarar på en helt annan fråga, nämligen den om skattebetalarna får mer för pengarna."
Läs ledaren

Djur och natur i vården - framtidens medicin

I slutet av mars hölls i Uppsala Sveriges första nationella konferens och mässa på temat Djur och Natur i vården. En välbesökt konferens som försökte sätta fingret på varför vi mår så bra då vi kelar med en hund och vilken funktion vårt påtande i trädgården egentligen fyller. Och kan detta lugn och välbefinnande som djuren ger oss, vara en tillgång inom vården?
Läs artikeln

Gröna nyheter i brittisk press

"Under några dagar vid påsk i London kunde jag se hur klimat- och miljöfrågorna slår igenom i medierna. I the Guardian läste jag viktiga nyheter och debattartiklar varje dag. Detta borde kanske uppmärksammas mer i Sverige."
Läs krönikan

Kuppförsök mot vindkraftsrörelsen

"I veckan kom SERO-Journalen, tidningen som Sveriges Energiföreningars Riksorganisation ger ut. Där fanns bland annat en inbjudan till årsmötet i SVIF, Svensk Vindkraftförening, lördagen den 28 april i Borgholm på Öland. Vindkraftsrubrikerna dominerar, och av innehållet förstår man att det är viktigt för vindintresserade att åka dit eller att i alla fall medlemmar som är hindrade att dyka upp skickar med en fullmakt till omröstningen av ny styrelse. Det är nämligen manipulationer på gång."
Läs ledaren

Kärnvapen- och kärnkraftsindustrin:

Med ursprungsfolken som förbrukningsvaror

Människorna som lever i områden där det bryts uran och framställs kärnbränsle och i vissa fall testas kärnvapen, har fått offra sina liv för att det västerländska samhället ska få elektricitet och kunna stärka sin militära makt i världen.Ursprungsfolk från hela världen samlades för en konferens i Navajo nation i USA för att diskutera sina problem och möjligheter.
Läs artikeln

Nuclear Free Future Award 2006:

Kinesisk aktivist på liv och död

Ursprungsfolkens Världstoppmöte om Uran hedrar hjältarna i kampen mot kärnvapen/kärnkraft.Sun Xiaodi är en av dem, en före detta arbetare i en urangruva som inte kan hålla tyst om företagets brott mot människor och natur.
Läs artikeln

Nyckeln till en ljusnande framtid:

Kunskap utan rädsla

"Människan har under historiens lopp gång på gång tvingats välja mellan utplåning och fortsatt existens."
    "Hittills har uppenbarligen den fortsatta existensens väg valts, eftersom vi är 6 miljarder människor på jorden - trots alla makabra försök att utplåna oss, som morbida makthavare ständigt sysslar med. De negativa krafterna, de perversa privatprofitjägarna och deras groteska hantlangare är konstant på alerten och lämnar de positiva krafterna ingen ro. Det är som ett utnötningskrig som aldrig tar slut. Och ändå lever vi vidare och förökar oss."
Läs krönikan

Släck ljuset och odla morötter

"Plötsligt har det blivit inne att prata miljöhot och klimatfrågor. Visst har miljön funnits med ett tag bland de mediala och politiska frågorna men sällan blivit tagen riktigt på allvar. För även om forskare har varnat för både det ena och det andra verkar det mesta fungera som vanligt, mat finns i överflöd, årstiderna växlar som vanligt och naturen ser fortfarande grön ut."
Läs ledaren

Att styra rätt mot framtiden

Hur väljer man bil om man vill ta hänsyn till miljön? Den frågan har blivit allt vanligare. Idag är nästan var sjätte bil som säljs en miljöbil.
Läs artikeln

Ungdomar i två världar

Vi har alla lite olika identiteter beroende på vilket sammanhang vi befinner oss i. Om du tillhör en minoritetskultur i Sverige blir den splittringen desto tydligare. På judiska museet har ungdomar fått beskriva sin verklighet i två världar.
Läs artikeln

Kapitalistisk kleptokrati utrotar urfolk

"Det mest oneurotiska folk jag träffat på under mina vidfamnande etnografiska studier är akka, som lever kring Kongos biflod Aruvimi. För cirka femton år sen fick jag höra en autentisk inspelning från deras vardagsliv. Ett tillfälligt besökande franskt antropologteam hade helt enkelt med dold mikrofon dokumenterat planläggningen och genomförandet av en av deras dagliga danskonserter."
Läs ledaren

Kontroversiella förslag av expert på pappersteknik:

Konkurrens i stället för reglering

- Pappersindustrin kommer inte att behöva köpa mer el under den närmaste tioårsperioden - det kan jag slå vad om! En av landets främsta experter på pappersteknik, Göran Bryntse, hävdar detta i medveten polemik mot skogsindustrins direktörer.
Läs artikeln

Bevara lövskogarna så räddas vitryggen

Den vitryggiga hackspetten är flaggskeppet i kampen för utrotningshotade arter i Sverige i dag. "Lyckas vi rädda denna fågel har vi också räddat minst 200 andra arter som också skulle stryka med om vitryggens naturliga miljö helt förstördes", säger Kristoffer Stighäll, Svenska Naturskyddsföreningen.
Läs artikeln

Bondestrid mot egna organisationer

"Den europeiska organisationen European Milk Board (EMB) har bildats som en motvikt mot böndernas egna kooperativa föreningar, vilka numera betraktar sina ägare och medlemmar på samma sätt som vilket annat privatföretag som helst i livsmedelsbranschen betraktar sina råvaruleverantörer. Kooperativen bildades en gång i tiden för att utgöra en motvikt mot privata livsmedelsföretag, till exempel mejerier, som försökte pressa priset på primärproducenternas råvaror, typ mjölk, i botten."
Läs ledaren

"Vuxna har ansvar både för sina och andras barn"

Under 2006 ökade antalet kontakter till BRIS rörande misshandel och övergrepp mot barn. Övermäktiga krav att leva upp till både i skolan och på fritiden har också resulterat i fler barn som hört av sig på grund av psykisk ohälsa. Det är några av slutsatserna i BRIS senaste rapport.
Läs artikeln

Demonstrationen för rätten till ett privatliv, lördagen den 17 februari:

Rikstäckande protest mot ökad övervakning

På lördagen anordnade Piratpartiet i samarbete med Grön Ungdom, Liberala ungdomsförbundet, Ung Vänster och Ung Pirat en rikstäckande protest mot FRA:s planerade massavlyssning. Demonstrationer ägde rum på Mynttorget i Stockholm, Götaplatsen i Göteborg, Stortorget i Malmö samt Rådhustorget i Umeå.
Läs artikeln

Bättre tio grisar i skogen

"Anna-Lena Thomssons skriver om sina upplevel ser som djurskötare i DN "Grisen i industrin lever hela sitt liv i ett kalt betongutrymme där tio individer befinner sig på en yta av högst sex kvadratmeter, vilket kan jämföras med att grisen i naturlig miljö rör sig inom ett område på 10-20 kvadratkilometer". Hon beskriver sysslolösheten som leder till ett sjukligt stressbeteende, med svansbitning och en mängd andra beteendestörningar och aggressivitet mot varandra."
Läs ledaren

Fotoutställning om det slutna landet Nordkorea:

Vardagen som ingen får se

Frilansfotografen Åke Ericsons önskan att ta sig innanför gränsen till världens mest slutna land resulterade i en mycket unik fotosamling. En samling uttrycksfulla bilder från ett land präglat av propaganda och censur.
Läs artikeln

Seriealbum om en annorlunda iransk barndom

Historien om Marjane berör

Persepolis har ingenting med den iranska polisen att göra utan är en stad i Iran. Det är också titeln på Marjane Satrapis mycket uppmärksammade och kritikerrosade självbiografiska serieroman. Det är en skildring av hennes erfarenheter från den islamiska revolutionen, därefter kriget med Irak och landsflykten. Hon har berättat att den tillkom som ett försök att berätta om den iranska verkligheten för folk i Väst.
Läs recensionen

Först förtrolla sedan förföra

"Adjöss de tider där man lämnade sitt hus olåst. Rubriker om inbrott och stölder fyller tidningarna även i små städer, 'bostadsinbrott ökar drastiskt', 'dator byte vid villainbrott'. En av innerstadens trendiga klädaffärer har blivit länsad ett tjugotal gånger under de senaste åren! Inbrott är vanliga, habegär eller behov av varor som kan generera snabba pengar är stora."
Läs ledaren

Havsbakterier som energikälla

Marina bakterier använder solenergi för tillväxt med hjälp av ett pigment, proteorhodopsin. Denna upptäckt ger nya möjligheter till miljövänliga energiformer.
Läs artikeln

Telenor i konflikt om GrameenPhone

Precis vid utdelningen av Nobels Fredspris blev det känt att pristagaren Muhammad Yunus vill att Telenor skall lämna över aktiemajoriteten i Grameenbankens telefonbolag till de fattiga, enligt en tidigare överenskommelse 1996.
Läs artikeln

Klimatet - vår ödesfråga

Det har nu gått mer än två år sedan utställningen Uppdrag: KLIMAT invigdes på Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm. För de flesta besökarna har utställningen blivit en positiv upplevelse som inspirerat till större miljömedvetenhet. Det säger Claes Enger, utställningschef och projektledare för Uppdrag: KLIMAT, på Naturhistoriska riksmuseet.
Läs artikeln

Alla bönder slipper inte ligghallskrav

"Nu hurras det för segern i Revingehed-fallet och jag missunnar inte KC Ranch 'segern' (att slippa bygga ligghallar), men mitt i jublet skräms jag över att folk i allmänhet tycks sakna all känsla för fair play och struntar i en rättsstats mest elementära krav - likhet inför lagen."
Läs ledaren

Syn på avloppsvatten i förändring

Avlopp och vatten har varit ett miljöproblem för människor i alla tider. Nu börjar det bli allvar med larmen för algblomning och bottendöd som ökar. Det är dock inte bara jordbruk och trafik som ligger bakom. Toaletter finns i alla hem och vi bidrar alla varje dag med våra naturliga behov. Utvecklingen går långsamt framåt.
Läs artikeln

Dalai Lama om hängningen av Saddam Hussein:

Allt mänskligt liv skall respekteras

- Dödsstraffet sägs ha en avskräckande funktion, men det är helt klart en form av hämnd. Hur hemska dåd en människa än har begått så har varje människa förmågan att förbättra sig och att försöka gottgöra vad han orsakat. Jag hoppas att mänskligt liv skall respekteras och skyddas för Saddam Hussein såväl som för alla andra, sa Dalai Lama till reportrar i Japan för en tid sedan.
Läs artikeln

Världens största atomreaktor byggs i Finland:

Kritiken växer mot Olkiluoto 3-reaktorn

Då den finska riksdagen fattade beslutet om att bygga den femte reaktorn, Olkiluoto 3, som blir världens största på 1.600 MW, togs beslutet emot med stor entusiasm inom atomkraftskretsarna. Men nu har bygget försenats och kostnaderna skjuter i höjden. Kritiken växer.
Läs artikeln