Ursprungligen publicerad i Miljömagasinet 37, 14 augusti 2007

SVT:s Aktuellt i attack på elöverkänsliga

Mona Nilsson

"Alla som läser till journalist får lära sig att stå upp för den svage mot makten. Denna ädla idé är lika passé som att alla som sköter sig kommer till paradiset," skriver Rolf van der Brink, chefredaktör för Dagens Media i Aftonbladet den 10 september. Ett praktexempel på detta var ett inslag i Sveriges Televisions Aktuellt den 22 augusti 2007. Här sparkades det friskt på den svage (i detta fall elöverkänsliga) i den rike och mäktiges intresse (mobiltelefonindustrin).

Aktuellt-inslaget fylldes av påståenden från reportern som:

"Kommunerna satsar miljonbelopp på de elöverkänsliga trots att det inte finns vetenskapliga belägg för att det är elen som gör människor sjuka" samtidigt som rutan visade en skylt med texten: "Stäng av mobiltelefonen" och reportern fortsätter: "Men det hindrar inte att kommun efter kommun satsar pengar på att elsanera bostäder och offentliga utrymmen."

"Men bristen på bevis har inte hindrat Filipstads kommun att slå vakt om Rämmenområdet som lågstrålande zon."

"Trots 30 års forskning finns det inga vetenskapliga belägg för att dessa människors obehag har med elektriciteten att göra."

Lena Hillert är känd förnekare av att elöverkänsligas besvär beror på elektromagnetiska fält. I inslaget fick hon stort utrymme som ensam expert. Reportern Jenny Larsson ställde den märkliga frågan om det fanns någon "fara" i att hjälpa de elöverkänsliga med elsaneringsåtgärder. Hillert svarade:

- Det kan finnas en risk att andra börjar undra om det här är farliga miljöer eftersom man åtgärdar dom för personer som mår dåligt. Är det farligt även för mig?

Mobile Manufacturers Forum, MMF, mobilindustrins internationella lobbyingorganisation, för vilka Hillert nu genomför en studie värd 8,3 miljoner samt Telia, som hon ger goda råd till, torde vara mycket nöjda med hennes uttalande, som oemotsagt framförs i en av Sveriges stora nyhetsprogram. Mobilindustrin oroar sig för att de elöverkänsliga ska bana väg för områden där mobiloperatörernas verksamhet är stoppad. Skulle detta bli accepterat innebär det också ett steg mot ett erkännande av att telekombolagens verksamhet skadar människor. Mats Holme, Vd för MTB (MMFs svenska gren) har exempelvis nyligen lobbat mot ett hyreshus avsett för elöverkänsliga i lilla Degerfors.

Elöverkänsligas förbund gavs ingen möjlighet att kommentera Lena Hillerts och reporterns påstående. Ingen fråga ställdes till docent Olle Johansson, vars syn både vad gäller elöverkänslighet och forskningsläge går tvärs emot Lena Hillerts. Det finns forskning som bekräftar att elektromagnetiska fält kan ge symtom och effekter på celler och försöksdjur. Det finns studier som bekräftar elöverkänslighet (Rea, Johansson, Trimmer, Zwamborn exempelvis). IARC klassade lågfrekventa EMF som "möjligen cancerframkallande" för några år sedan. En omfattande forskningsgenomgång utförd av 14 världsledande oberoende experter redovisade nyligen en mängd studier som visar effekter av låga nivåer av elektromagnetiska fält (The Bioinitiative report). Upprepade studier visar också att människor som bor i närhet av mobilmaster får sömnproblem, yrsel, huvudvärk med mera i förhållande till uppmätt strålning från masten eller i förhållande till avståndet. Inget av detta redovisades. De berättade inte om Lena Hillerts relationer till mobilindustrin:

Hade reportern granskat expertens tidigare uttalande hade hon fått höra Lena Hillerts häpnadsväckande jämförelse med oro för hälsoeffekter av elektromagnetiska fält och oro för kulspetspennan på 50-talet (Sveriges Radio, Vetandets värld, 2005).