Här hittar du samtliga krönikor, ledare, recensioner och debattartiklar som publicerats på hemsidan under 2007.


Ekoteknik stödjer lokalsamhället

"Småskalig produktion är inte självklart ekologisk. Tvärtom är den ofta ineffektiv och miljöförstörande. Men anpassad småskalig teknik, appropriate technology, kan bli mycket billig och resurssnål. Det är ofta mer en fråga om att förändra tanke och vanor. Storskalig produktion är inte nödvändigtvis oekologisk."
Läs ledaren

Kritiken mot Al Gores film

"Al Gores film En obekväm sanning har kritiserats för att slira med fakta. I filmen påstås att världshaven kommer att stiga med sju meter inom en snar framtid. Tidningen Ny Teknik skriver exempelvis att detta kan ske först om ett par tusen år."
Läs debattartikeln

Biogas-vägen ur etanol- och biodieselfällan

"Vi behöver lösningar som håller i ett globalt helhetsperspektiv och som gör att vi kan lösa våra globala miljöproblem. Etanol- och biodieselsatsningarna är ödesdigra misstag som vi inte har råd med!"
Läs ledaren

DN & Läkemedelsverket presenterar årets fejknyhet

"Självmordstalen för unga kvinnor 15-24 var de högsta sedan 1989, och har ökat med 80 procent sedan år 2000. Samtidigt har utskrivningen av antidepressiva medel för unga kvinnor ökat kraftigt, i åldersgruppen 15-19 med 95 procent sedan år 2000; för kvinnor 20-24 gäller motsvarande ökning (i absoluta tal är utskrivningen mer än dubbelt så hög för den senare åldersgruppen)."
Läs debattartikeln

Transportbranschen en varningsklocka

"Transportbranschen har alltid legat minst ett decenium före det övriga samhället när det gäller sådant som globalisering och nya anställningsformer. Därför är den ganska intressant om man vill se in i framtiden."
Läs ledaren

8 oktober 1967 - 40 år efter hans död

Che Guevaras posthuma gåva

"Bolivianen Mario Terán lever idag mycket stillsamt. Han har bara sin minimala underofficerspension och var på väg att fullständigt mista synen på grund av grå starr, som han inte kunde betala behandling mot. Han har varit känd över hela världen även om hans namn sällan nämnts. Det var han som den 9 oktober 1969 sköt den tillfångatagne Ernesto 'Che' Guevara till döds i den lilla skolan i La Higuera, Bolivia."
Läs krönikan

Den omåttliga skogsnäringen

"Skogsnäringen har aldrig haft en hushållningsplan och har själv vållat den virkesbrist den nu lider av. En minskning av den för avverkning tillgängliga arealen med ett par procent skulle inte påverka råvaruförsörjningen - om man hade hushållat. Men man har överavverkat."
Läs debattartikeln

Biobränsle skapar svält

"EU och USA står bakom en ökad efterfrågan på biobränsle. Men parallellt med att vara en förnybar resurs hotar den ökade odlingen av energigrödor att förvärra världssvälten, skada genbankens mångfald genom utplånande av flora och fauna, och bidra till den globala uppvärmningen."
Läs ledaren

Reinfeldts bluff om EU-grundlagen

"Statsminister Fredrik Reinfeldt skrev på Svenska Dagbladets debattsida inför EU-toppmötet, med uppdrag att omarbeta det förkastade förslaget till EU-konstitution: 'Fördraget innehåller ett antal viktiga reformer, som kommer att stärka europasamarbetet. För första gången föredragsfästs att ministerrådets sammanträden skall vara offentliga när medlemsstaterna överlägger och röstar om utkast till lagstiftningsakter.'"
Läs debattartikeln

Enpartistat Sverige

"Sveriges Riksdag ska genom lagstiftning förverkliga den politik som medborgarna i demokratiska val har röstat fram. Ända till 1994 var det en realitet. Sedan dess beslutas successivt allt fler av våra lagar i stället av EU."
Läs ledaren

Uranbrytning och Astrid Lindgren

"På tidningarnas debattsida försvarar Peter Mattsson VD för Sveriges Bryggerier vatten på flaska. Han negligerar bl a det faktum att en flaska buteljerat vatten ger mer än 1000 gånger så mycket koldioxidutsläpp som samma mängd kranvatten."
Läs debattartikeln

En hållbar elförsörjning

"Sverige kan övergå till en långsiktigt hållbar elförsörjning senast 2020. Även om vi skulle stänga av kärnkraften skulle vi klara oss bra på den övriga el vi idag producerar förutom kärnkraften, cirka 80 TWh."
Läs ledaren

Uranbrytning och Astrid Lindgren

"Dessa skogar skall inte förgiftas, dessa åkrar skall inte ödeläggas av uranbrytning eller riskera att läggas platt fördärvade om en reaktor skulle spy ut sitt gift över dem."
Läs debattartikeln

En procent av BNP till järnvägen

"Regeringen skall lämna en proposition till riksdagen nästa år på hur mycket som skall satsas på järnvägen 2010-2019. Därför har Banverket fått skriva en Inriktningsplan."
Läs ledaren

SVT:s Aktuellt i attack på elöverkänsliga

"'Alla som läser till journalist får lära sig att stå upp för den svage mot makten. Denna ädla idé är lika passé som att alla som sköter sig kommer till paradiset,' skriver Rolf van der Brink, chefredaktör för Dagens Media i Aftonbladet den 10 september. Ett praktexempel på detta var ett inslag i Sveriges Televisions Aktuellt den 22 augusti 2007. Här sparkades det friskt på den svage (i detta fall elöverkänsliga) i den rike och mäktiges intresse (mobiltelefonindustrin)."
Läs debattartikeln

Klimatet och Vi

"När man läser artiklar om klimatförändringar så grips man av skräck med förträngningsreaktioner. Likaså vid olika klimatprogram i TV. Som vanlig medborgare söker man snabbt tröst i det förhållande att tillvaron faktiskt rullar vidare, precis som vanligt, trots dessa undergångsvisioner."
Läs ledaren

Urbanisering innebär ökad miljöbelastning

"Tre generaldirektörer och sex kommunalråd skriver på DN Debatt (14 augusti) att vi kan minska växthusgaserna genom att bygga tätare i storstäderna. Argumenten är dock tveksamma."
Läs debattartikeln

EU-konceptet hotar klimat och miljö

"Enligt moderaten Anna Kinberg Batra, ordförande i riksdagens EU-nämnd, har klimatfrågan fått fler svenskar att gilla EU. Om detta kan man läsa i tidningen VI:s augustinummer. 85 procent vill att EU-länderna ska samarbeta mer om klimatet, eftersom luft och vatten inte känner några gränser."
Läs debattartikeln

Mat i morgon?

"Så skrivs det äntligen om att producentpriset på mjölk ska höjas eller har gått upp med 15 - 20 öre per liter. Men varför har det varit så tyst om att mjölkpriset har legat still det senaste decenniet medan under tiden mjölkproducentens insatsprodukter stigit med omkring 50 procent?"
Läs ledaren

Tyska regeringen varnar för trådlöst

"Förbundsregeringen i Tyskland gick den 1/8 ut och varnade för användning av WLAN, en teknik för trådlösa datornätverk och trådlöst bredband (internetuppkoppling). Den trådlösa teknik som kallas Wi-Fi är i praktiken samma sak som WLAN."
Läs debattartikeln

Skördeskadeskydd och krokodiltårar

"Den 9 juni 1990 tog Sveriges riksdag beslut om att avreglera svenskt jordbruk för att anpassa de svenska böndernas avräkningspriser till världsmarknadspriserna. Det enda västland som tidigare gått den vägen var Nya Zeeland 1984. En av medlemmarna i den s-regering, på Nya Zeeland, som genomförde avregleringen blev senare generaldirektör (Mike Moore) i det WTO, som de 1990 pågående förhandlingarna i Uruguayrundan (GATT) ledde fram till 1995."
Läs ledaren

Lånecyklar till alla städer

"De väl säkrade cykelvägarna, mitt i huvudstaden, avskurna från de breda boulevarerna är påfallande i Paris. Men antalet cyklister har hittills varit försvinnande litet medan biltrafiken brusat tät och oavbruten dag och natt."
Läs ledaren

De verkliga hoten mot klimat och Östersjön

"De verkliga hoten mot Östersjön 'mörkas' av LRF och Jordbruksverket. Den svenska jordbrukspolitiken har valt fel väg. Stora högintensiva 'djurfabriker' för animalieproduktion som köper in foder och kreaturslösa växtproducerande företag som måste köpa in näringen för växterna till företaget."
Läs debattartikeln

I en värld av våld och vapen

Fredlig konflikthantering

Hur många krig pågår? Hur många människor har blivit dödade i folkmord? Hjälp- och biståndsarbetare i krigsområden blir allt oftare utsatta för våld, och många blir dödade.
Läs recensionen

Livet självt - kontra pengar

"Hur kan vi ha blivit så indoktrinerade att vi tillåter ekonomismen styra våra liv som vi gör idag? Massproduktion och likriktning med allt som därav följer."
Läs debattartikeln

Vi kräver folkomröstning om EU-konstitutionen!

"Tysklands förbundskansler Angela Merkel hyllas nu av ledarskribenter och kommentatorer. Bilden som tecknas är att hon har räddat EU. Berömmet för hennes taktiska skicklighet inför och under EU:s toppmöte den 21-22 juni är gränslöst och kritiklöst."
Läs ledaren

Tankar, tystnad

Vid inlandets avfolkade badplatser har jag rastat
Jag har suttit på lastbryggorna
vid alla nedlagda järnvägsstationer
och sett de upprivna spåren löpa åstad
mot sovande samhällen.

Läs dikten

Kommunpolitiker med makt

"Den 17/7 sändes Studie 1 från Umeå med uranbrytning som tema. Jag lyssnade i förhoppningen att redan kända eller nya fakta skulle komma fram. Besviken blev jag. Ortsbefolkningen framställdes som oroliga och rädda lantisar som bara behöver lugnas med att det nog finns eller kommer att finnas 'en modern, säker teknik' i Sverige, världens 'modernaste och säkraste land' med miljölagar och miljökrav som garanterar vår och kommande generationers säkerhet."
Läs debattartikeln

Vår framtid på en varmare jord

Mark Lynas är journalist och miljöaktivist. Han föddes 1973 på Fiji, växte upp i Peru, Spanien och Storbritannien och bor numera i Oxford. Han skrev boken "Oväder" år 2005, en lättläst men skrämmande reseskildring av vad uppvärmningen hittills har ställt till med på vår jord.
Läs recensionen

NDU - Nordisk Demokratisk Union

"I Norden har vi en särskild syn på samhällets roll, på jämställdhet, jämlikhet, demokrati och global och samhällelig solidaritet. Genom att överlåta beslutandemakten i centrala värdefrågor till EU, mister vi möjligheten att själva utforma vårt samhälle och att påverka världen i den riktning som vi menar är den riktiga."
Läs ledaren

När är barn skolmogna?

"Skolstart vid 6 års ålder för också med sig att barn som fyller sent på hösten börjar skolan redan som femåringar. Om man har kunskap om barns utveckling vet man att sexårsåldern är en känslig och oberäknelig ålder där önskan att känna sig stor och behovet att sitta i knä och vara liten omväxlar."
Läs debattartikeln

Odla ner koldioxid

"Vi är väl medvetna om hur jordens klimat hotas av användningen av fossila bränslen, men inte lika medvetna om hur luftens koldioxidnivå påverkas av hur skogarna och åkrarna används. Genom att skogar huggs ner och genom att mullen i åkrarna odlas bort ökas växthuseffekten på minst lika mycket som genom att bränna fossila bränslen."
Läs ledaren

Eskil Erlandsson vilseleder om GMO

"Jordbruksminister Eskil Erlandsson skriver i ett pressmeddelande att han vill stoppa spridningen av GM-grödor i Sverige. Tyvärr är hans hittills enda bemötande av GMO-kritikerna inte trovärdigt då de regler för kommersiell odling som han nyligen signerat medför att vi inom ett årtionde eller mindre har genskräpet så spritt att inte heller KRAV eller biodynamikerna kan garantera GMO-fria livsmedel till konsumenterna i butikerna."
Läs debattartikeln

Ett annat Europa

"Förslaget att skapa en mittskandinavisk fjällkommun av de norska kommunerna Lierne och Röyrvik och kommundelarna Hotagen och Frostviken i norra Jämtland tvärs över nations- och EU-gräns ställer intressanta frågor över vilken roll nationer och EU skall ha i framtiden. Det skulle öka den lokala demokratin, men hur skall man sammanjämka olika skatter och olika lagar? Vad får det för politiska kosekvenser? Kommer det att stärka eller försvaga EU respektive nationerna? Bidrar det till att suga in Norge i EU, eller blir det EU som mjukas upp?"
Läs krönikan

Köpenhamnskriterierna

"Statsminister Fredrik Reinfeldt förklarade sig efter midsommarhelgens EU-toppmöte i Bryssel mycket nöjd med resultatet: 'Efter många år av förhandlingar enades EU:s stats- och regeringschefer igår om ett nytt fördrag. Detta måste betraktas som en stor framgång för både EU och Sverige', skriver han på Svenska Dagbladets debattsida (24 juni)."
Läs ledaren

Miljarder satsas på hemlöshet

"Bara i Stockholm satsas miljardbelopp på "hemlösheten". De går till olika myndigheter, privata aktörer och fattigvårdsorganisationer. Ytterst lite görs dock för att antalet hemlösa faktiskt ska minska."
Läs debattartikeln

Bland kobbar och skär

Genom mina mörka solglasögon blickar jag ut över havet och de öar som en efter en försvinner bort bakom horisonten. Solen värmer ömt mitt ansikte och vattnet stänker upp mot relingen där jag sitter tillsammans med de andra resenärerna ute på soldäck och njuter.
Läs reportaget

LRF = Landsbygdens Rena Fördärv

"Scan skriker efter ekologiskt står det med stora rubriker i ATL. Hut går hem. Här har bondekooperationen, inte minst Scan men även Arla, under alla år på olika sätt motarbetat ekologisk odling och uppfödning av ekologiskt kött. Och nu finns för lite att förädla."
Läs debattartikeln

Östersjön och vattenkraften

"Olika ekosystem har olika stabilitet. Skogen som ekosystem domineras av träden. Om en art i skogsekosystemet försvinner, till exempel om älgpopulationen jagades till utrotning, skulle ändå skogen som ekosystem vara nästan oförändrad. Havsekosystemen är inte uppbyggda på samma sätt."
Läs ledaren

Fyra punkter för ett hållbart strandskydd

"Vår svenska natur är fantastisk! Genom allemansrätten har vi unika förutsättningar för ett rikt friluftsliv. I en tid där rapporterna duggar tätt om överviktiga barn, stigande BMI och sjukfrånvaro relaterad till stress och stillasittande kan friluftslivets värde för samhället knappast överskattas."
Läs debattartikeln

Lycka som politik

"Forskare har visat att i länder där den materiella standarden nått en viss nivå bidrar ytterligare tillväxt inte längre till ökad lycka. Den nivån nådde vi i Västeuropa under 1970-talet. Om alla levde som svenskar skulle vi behöva tre jordklot till."
Läs ledaren

"Tankeväckande" om Tjernobyl

"De små strålningsmängder det är fråga om från Tjernobyl kan inte skada människor, påstår kärn-kraftsetablissemanget med hjälp av Statens strålskyddsinstitut och Världshälsoorganisationen. Ändå har många fått cancer och dött, som Martin Tondel visat i sin doktorsavhandling "Malignancies in Sweden after the Chernobyl accident in 1986". Han disputerade i Linköping den 4 juni."
Läs krönikan

Zyprexaskandalen - förgiftning för miljarder

"Inte ett ord i svensk dagspress, inte ett inslag i radio eller TV. Ändå är det en av de största medicinska skandalerna i modern tid. Och den berör i allra högsta grad Sverige."
Läs debattartikeln

Tema: kvinnor

Inget kvinno- eller mansproblem

"Män som slår och våldtar är patetiska ynkryggar som borde förpassas till helvetets innersta krets. Så, nu har jag sagt det. Jag vet att det är fult att svära men när jag ska skriva om ett ämne som våldtäkter har jag svårt att konsekvent hålla mig till ett helt korrekt och publicerbart språk."
Läs krönikan

När saltet förlorat sin sälta

"En vecka före miljöpartikongressen sände partiledningen ut en Grön-Apost där man kunde läsa: 'Partistyrelsen har beslutat om politisk strategi för mandatperioden 2006'. Min reaktion var att tänka på vad som sades när Karl XI infört enväldet i Sverige..."
Läs ledaren

Bondfångeri med Becel

"Hälsokost får inte komma med några medicinska hälsopåståenden, men när det gäller stora multinationella livsmedelsföretag får de komma med vilka påståenden som helst utan att det beivras av press eller myndigheter."
Läs ledaren

Att tjäna Gud eller Mammon

"Kyrkan förvaltar mycket stora värden. Sådär 30 miljarder kronor i bokförda värden. Frågan är om de används för att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle, eller om de bara kortsiktigt jagar högsta kortsiktiga avkastning. Frågan är om inte kyrkan tjänar Mammon mer än Gud."
Läs ledaren

Klasskamp och miljö

"De första demonstrationerna på första maj började med kampen för åttatimmarsdag. Men där har klasskampen stannat. Ingen sextimmarsdag. Inget arbetarnas övertagande av produktionsmedlen. I stället fortsätter vi att låta kapitalet, privat eller statligt, styra med vinst och makt som mål, men inte miljö och välfärd."
Läs ledaren

Utställningen "Hard Rain":

Bortom pessimismen

Bara kunskap räcker inte för att påverka människor, säger Mark Edwards, vi måste också "create a climate of change" - skapa ett samhällsklimat för förändring.
    Mark Edwards är fotograf och han har gjort fotoutställningen "Hard Rain" som 23 mars hade världspremiär på Etnografiska museet i Stockholm. Den ska fortsätta till ett antal platser i Sverige och ska även visas parallellt i bland annat Sydafrika och Holland.
Läs krönikan

Kvinnliga dramatiker på Målarsalen:

Förlåt mig! - Feminism då och nu

Under titeln Förlåt mig! - Vart tog de kvinnliga dramatikerna vägen? läser Dramatens skådespelare pjäser av kvinnor från 1880-talets Sverige. Den 10 april läses Teorier av Victoria Benedictsson.
Läs recensionen

Folket som styr eller folk att styra?

"Debatten om Ansvarsutredningens förslag att radikalt ändra den regionala indelningen av Sverige följer ett huvudspår: att göra Sverige effektivare, inte minst kostnadseffektivare, genom att antalet län blir färre och kallas regioner. Frågan om medborgarnas inflytande ökar eller minskar får därvid ett svar som egentligen svarar på en helt annan fråga, nämligen den om skattebetalarna får mer för pengarna."
Läs ledaren

Gröna nyheter i brittisk press

"Under några dagar vid påsk i London kunde jag se hur klimat- och miljöfrågorna slår igenom i medierna. I the Guardian läste jag viktiga nyheter och debattartiklar varje dag. Detta borde kanske uppmärksammas mer i Sverige."
Läs krönikan

Kuppförsök mot vindkraftsrörelsen

"I veckan kom SERO-Journalen, tidningen som Sveriges Energiföreningars Riksorganisation ger ut. Där fanns bland annat en inbjudan till årsmötet i SVIF, Svensk Vindkraftförening, lördagen den 28 april i Borgholm på Öland. Vindkraftsrubrikerna dominerar, och av innehållet förstår man att det är viktigt för vindintresserade att åka dit eller att i alla fall medlemmar som är hindrade att dyka upp skickar med en fullmakt till omröstningen av ny styrelse. Det är nämligen manipulationer på gång."
Läs ledaren

Nyckeln till en ljusnande framtid:

Kunskap utan rädsla

"Människan har under historiens lopp gång på gång tvingats välja mellan utplåning och fortsatt existens."
    "Hittills har uppenbarligen den fortsatta existensens väg valts, eftersom vi är 6 miljarder människor på jorden - trots alla makabra försök att utplåna oss, som morbida makthavare ständigt sysslar med. De negativa krafterna, de perversa privatprofitjägarna och deras groteska hantlangare är konstant på alerten och lämnar de positiva krafterna ingen ro. Det är som ett utnötningskrig som aldrig tar slut. Och ändå lever vi vidare och förökar oss."
Läs krönikan

Släck ljuset och odla morötter

"Plötsligt har det blivit inne att prata miljöhot och klimatfrågor. Visst har miljön funnits med ett tag bland de mediala och politiska frågorna men sällan blivit tagen riktigt på allvar. För även om forskare har varnat för både det ena och det andra verkar det mesta fungera som vanligt, mat finns i överflöd, årstiderna växlar som vanligt och naturen ser fortfarande grön ut."
Läs ledaren

Kapitalistisk kleptokrati utrotar urfolk

"Det mest oneurotiska folk jag träffat på under mina vidfamnande etnografiska studier är akka, som lever kring Kongos biflod Aruvimi. För cirka femton år sen fick jag höra en autentisk inspelning från deras vardagsliv. Ett tillfälligt besökande franskt antropologteam hade helt enkelt med dold mikrofon dokumenterat planläggningen och genomförandet av en av deras dagliga danskonserter."
Läs ledaren

Bondestrid mot egna organisationer

"Den europeiska organisationen European Milk Board (EMB) har bildats som en motvikt mot böndernas egna kooperativa föreningar, vilka numera betraktar sina ägare och medlemmar på samma sätt som vilket annat privatföretag som helst i livsmedelsbranschen betraktar sina råvaruleverantörer. Kooperativen bildades en gång i tiden för att utgöra en motvikt mot privata livsmedelsföretag, till exempel mejerier, som försökte pressa priset på primärproducenternas råvaror, typ mjölk, i botten."
Läs ledaren

Bättre tio grisar i skogen

"Anna-Lena Thomssons skriver om sina upplevel ser som djurskötare i DN "Grisen i industrin lever hela sitt liv i ett kalt betongutrymme där tio individer befinner sig på en yta av högst sex kvadratmeter, vilket kan jämföras med att grisen i naturlig miljö rör sig inom ett område på 10-20 kvadratkilometer". Hon beskriver sysslolösheten som leder till ett sjukligt stressbeteende, med svansbitning och en mängd andra beteendestörningar och aggressivitet mot varandra."
Läs ledaren

Seriealbum om en annorlunda iransk barndom

Historien om Marjane berör

Persepolis har ingenting med den iranska polisen att göra utan är en stad i Iran. Det är också titeln på Marjane Satrapis mycket uppmärksammade och kritikerrosade självbiografiska serieroman. Det är en skildring av hennes erfarenheter från den islamiska revolutionen, därefter kriget med Irak och landsflykten. Hon har berättat att den tillkom som ett försök att berätta om den iranska verkligheten för folk i Väst.
Läs recensionen

Först förtrolla sedan förföra

"Adjöss de tider där man lämnade sitt hus olåst. Rubriker om inbrott och stölder fyller tidningarna även i små städer, 'bostadsinbrott ökar drastiskt', 'dator byte vid villainbrott'. En av innerstadens trendiga klädaffärer har blivit länsad ett tjugotal gånger under de senaste åren! Inbrott är vanliga, habegär eller behov av varor som kan generera snabba pengar är stora."
Läs ledaren

Alla bönder slipper inte ligghallskrav

"Nu hurras det för segern i Revingehed-fallet och jag missunnar inte KC Ranch 'segern' (att slippa bygga ligghallar), men mitt i jublet skräms jag över att folk i allmänhet tycks sakna all känsla för fair play och struntar i en rättsstats mest elementära krav - likhet inför lagen."
Läs ledaren