Här hittar du samtliga faktaartiklar som publicerats på hemsidan under 2007.


Oljekulmen och framtiden, del 1

"Vi kan inte uppfinna oss ur det här"

Det är inte lönlöst att investera i förnyelsebara energislag. Ur ett småskaligt perspektiv är de toppen men de kommer inte att kunna bära dagens infrastruktur och monetära system.
Läs artikeln

Hemlig grund till glädjerapport om strålning

Enligt Statens Strålskyddsinstitut SSI, som gjort mätningar av strålning sedan 2001, har allmänhetens exponering för radiofrekventa fält (från radio/TV, mobilmaster, trådlösa datornätverk, trådlöst bredband) inte ökat under 2000-talet. Men SSI hemlighåller underlaget.
Läs artikeln

HIV-virus möter motstånd

Det går ännu inte att bota HIV men med dagens mediciner är det en stor chans att leva ett långt liv. En ny studie visar att viruset kan neutraliseras. Utvecklingen går också mot att allt fler får tillgång till medicinerna.
Läs artikeln

Uranbrytningens konsekvenser

Urinvånarna får betala priset

"Ingen vill gifta sig med våra döttrar. Och när en kvinna blir gravid är det inte längre något vi gläds åt, utan vi känner rädsla och sorg. För ingen vet om barnet blir friskt." Så beskriver Ghanshyam Birulee från Adivasifolket situationen i sin hemregion Jharkhandi i östra Indien, där den indiska regeringen har låtit bryta uran i drygt 40 år.
Läs artikeln

Uthålligt fredsarbete ger resultat

Sverige spelade en helt unik roll under Vietnam-kriget, där vårt kritiska ställningstagande var internationellt känt. Det finns skäl att blicka tillbaka och lära av den tiden.
Läs artikeln

Delade meningar om Gores fredspris

Al Gore som fredsnobelpristagare bemöts med kritik från den tyska miljöorganisationen Rettet den Regenwald (rädda regnskogen).
Läs artikeln

"Overshoot Day" 6 oktober:

Tre månader över jordens tillgångar

6 oktober inträffade i år den tidpunkt då vi konsumerar mer än jorden kan producera. En dag som kommer tidigare för varje år.
Läs artikeln

Naturlig mat på ett nytt sätt

På Herr Spiridons Allehanda AB vid St Eriksplan i Stockholm kan man handla eller beställa mat som den är i sitt ursprungstillstånd
Läs artikeln

Kineserna mest miljömedvetna

Över hälften av världens konsumenter föredrar att köpa varor och tjänster från företag med tydlig miljövänlig profil. Kineserna är mest miljömedvetna, följda av Australien, Kanada och Sverige, visar en undersökning som genomförts av Ipsos MORI.
Läs artikeln

Vindkraft kan minska fosforn i Östersjön

Även om vi stoppade alla utsläpp av fosfor i morgon skulle inte problemet med övergödning i Östersjön vara löst. Det krävs också att bottnarna syresätts och ett förslag från två forskare är att använda vindkraftverk med stora pumpar för att öka cirkulationen.
Läs artikeln

Ett artificiellt sötningsmedel och dess biverkningar

Nedslag i aspartamets historia

Myndigheter kan vara allt annat än ansvarskännande. Det visar den inblick i aspartamets historia som Pat Thomas ger i ett nummer av The Ecologist från 2005.
Läs artikeln

Kiskamavaara:

Avverkning av skyddsvärd skog avbryts

I Sverige finns 1600 arter som missgynnas eller hotas av skogsbruket, men skyddsvärda områden fortsätter att avverkas. Naturskyddsföreningen uppmärksammar ett fall där den biologiska mångfalden blev en resursfråga och ansvaret föll mellan stolarna.
Läs artikeln

Resolution för ursprungsfolk

På torsdagen den 13 september möttes FN:s generalförsamling för att behandla ett deklarationsförslag om ursprungsfolks rättigheter.
Läs artikeln

Lysdioder utklassar energisparlampor

Ett thailändskt företag har tagit fram en lysdiod som kan drivas direkt av växelström. Dioden kan snart komma att utklassa energisparlampor både i pris, livslängd och energiåtgång.
Läs artikeln

Årets matmässa i ekologins tecken

Ekologisk mat får allt större uppmärksamhet och det märktes inte minst på årets matmässa i Göteborg. Det fanns en "Ekostad" med egen trädgård och kocklandslaget lagade ekologiskt av utbudet.
Läs artikeln

Förslag om höjda avgifter kan innebära

Dyrare ekologisk mat

Ekologiska odlare riktar stark kritik mot ett förslag om höjda avgifter på bekämpningsmedel. De menar att sådana avgifter skulle slå hårt mot den som använder biologiska bekämpningsmedel.
Läs artikeln

Slutsats av omfattande forskningsredovisning:

Allvarliga risker med ökad elstrålning

Oberoende forskare från hela världen har gjort en omfattande analys av risker med elektromagnetiska fält. Strålningen ökar risken för olika cancerformer såväl som Alzheimers och ALS.
Läs artikeln

APEC-möte i Australien:

Protester mot falsk politik

Länderna runt Stilla havet träffas i ett eget möte för att diskutera fattigdom och klimatförändringar. Protesterna är emellertid stora eftersom Australien och USA inte förbinder sig till några utsläppsminskningar.
Läs artikeln

Resurserna, industrin och oljekulmen, del fyra:

"Hur mycket behöver vi, sade ni?"

"Vi har outnyttjade fyndigheter av 'okonventionell olja' i oljegrus. Tyvärr är den extremt oekonomisk att utvinna. Vi måste lägga ut mer än 20 gånger så mycket energi för att utvinna samma mängd olja ur oljegruset som för att uppnå motsvarande mängd ur konventionella källor. Finansieringsfrågan är akademisk, eftersom vi även med extrema tekniska landvinningar bara kan hämta futtiga 2,2 miljoner tunnor om dagen år 2015."
Läs analysen

Det finns alternativ till djurförsök

I Sverige används mer än en halv miljon djur i djurförsök varje år. Men det finns alternativ som i en del fall till och med är mer effektiva. Det behövs mer forskning på alternativ och större intresse från industrin som i dag använder djurtester.
Läs artikeln

Provsmakning på Sverige

Runt 250 mathantverkare dukade nyligen upp vid vattnet i södra Stockholm. Smaklustmässan visade med stolthet landets egna närproducenter av hand och hemgjord nyskapande mat.
Läs reportaget

Nya åtgärder mot tropisk avskogning

Debatten kring tropisk avskogning har pågått sedan 70-talet, men det är först i och med den accelererande klimatdebatten som fokus kommit att hamna på de växthusgasutsläpp som den tropiska avskogningen ger upphov till.
Läs artikeln

Flyktingar i sitt eget land

De sjuka tvingas även leva utan radio, TV och dator, ja även utan elektriskt ljus på flykt i folkhemmet från dect-telefoner (digitala bärbara) och 3G mobilmaster. Ständigt på flykt, jagad av dessa master. Det finns cirka 600 sjuka "elflyktingar" i Sverige.
Läs reportaget

Resurserna, industrin och oljekulmen, del tre:

"Slutet på oljan är inte en domedagsbild"

"Priset på råolja har fördubblats sedan 2001. Ändå har oljeindustrin bara ökat sin prospekteringsbudget med en bråkdel. Våra raffinaderier går för högtryck, men inga nya anläggningar har byggts sedan 1976. Världens oljetankers är fullbokade, men föråldrade fartyg utrangeras snabbare än nya byggs. Vissa tror att raffinaderier inte byggs på grund av miljövännernas motstånd. Det är enbart blåögt med tanke på hur mycket pengar och politisk makt industrin har jämfört med miljövännerna."
Läs analysen

De nationella parlamentens försvagande

"De nationella parlamentens roll stärks. Dessa ges nu ökade möjligheter att kunna invända mot kommissionens förslag om de anser att ett förslag borde behandlas på nationell nivå istället för av EU", skriver Fredrik Reinfeldt på Svenska Dagbladets debattsida om det nya EU-fördrag som statsministern och hans kollegor i de andra 26 EU-länderna i princip enades om på junitoppmötet i Bryssel.
Läs artikeln

Resurserna, industrin och oljekulmen, del två:

"Folk kommer att löpa amok"

"Som vi tidigare nämnt sade Dick Cheney mot slutet av 1999: 'Jordens oljebehov framöver kommer att öka med 2 procent årligen samtidigt som utvinningen kommer att minska med 3 procent årligen. Det betyder att vi år 2010 kommer att sakna omkring 50 miljoner fat om dagen.'"
Läs analysen

Vindens kraft ökar stadigt

Vindkraften har kommit för att stanna och antal projekt bara ökar. Hans Sternlycke har studerat Naturvårdsverkets klimatnyheter med avseende på nya vindkraftsprojekt i Sverige.
Läs artikeln

Mobilantenner tas bort efter flera cancerfall hos boende

De boende i en byggnad i Bristol har vunnit en delseger över mobiloperatörerna sedan en stor andel av de boende har drabbats av cancer och hälsoproblem.
Läs artikeln

Resurserna, industrin och oljekulmen, del ett:

"Mänsklig civilisation snart bara ett minne blott"

"Vår civilisation kommer snart bara att vara ett minne. Det är inget påstående från någon domedagssekt, apokalyptisk bibelprofetia eller konspirationsteori. Det är den vetenskapliga slutsats som dragits av högt betalda och respekterade geologer, fysiker, bankmän och investerare. Det är tänkande, professionellt, konservativt folk som är livrädda för en enda sak: Global Oljekulmen."
Läs analysen

Hungerstrejk mot tvångsutvisning

Som en protest mot Migrationsverkets beslut att tvångsutvisa afghaner som nekats uppehållstillstånd hungerstrejkar drygt 15 afghanska flyktingar just nu på Sergels torg i Stockholm.
Läs artikeln

Plastnät kan förstärka fjälleder

Förslitning av vandringsleder och leder för fyrhjulingar i fjällen är ett stort problem. Det ser trist ut när vägen över myren blir sönderkörd och söndertrampad, det blir svårframkomligt och det kan dränera myren.
Läs artikeln

Allmän plats men förbjudet område

Allemansrätten bör gälla även på stadens torg, enligt Alternativ stad. Under sommaren äger en kampanj rum för att uppmärksamma frågan.
Läs artikeln

Ett besök med många KRAV

Det är mycket som ska kontrolleras vid ett KRAV-certifierat lantbruk. Kunden ska kunna lita på att de varor som bär kravmärkning håller en viss kvalitet, därför är det viktigt för lantbrukarna att följa alla de utsatta reglerna som Krav varje år utfärdar. De som bryter mot reglerna kan i värsta fall riskera upp tll fem års avstängning. Matilda Dunell har följt med till Åloppe lantbruk för en så kallad KRAV-besiktning.
Läs reportaget

Använd mindre bensin eller kriga mera

Elbilen sägs vara ett alternativ till våra vanliga bilar. Ändå går det väldigt trögt med deras utveckling. Volker Bräutigam har undersökt varför det är så.
Läs artikeln

Museerna fortsätter tappa besökare

De statliga museer som tidigare hade generell fri entré har tappat 41 procent av sina besökare under första halvåret 2007 jämfört med samma tid 2006. Det visar Kulturrådets rapport till regeringen.
Läs artikeln

Naturgas - ett nytt kallt krig?

När oljekällorna sinar blir nu naturgasen en allt mer eftertraktad energikälla. De politiska turerna runt den värdefulla resursen blir bara fler och större hela tiden, och inte minst Norden är inblandat och vill ha sin del av kakan.
Läs artikeln

Tio år med gratis lokaltrafik

"Nolltariff" för lokaltrafiken i flamländska Hasselt, Belgien, är sedan tio år tillbaka ett faktum. Det var stadens dåvarande borgmästare, Steve Stevaert (s), som startade det mycket uppmärksammade projektet 1997.
Läs artikeln

Kollo på Barnens Ö - en hundraårig tradition

1979 skänkte staden sina sommarlovskollon till den nybildade Stiftelsen Barnens Dag. Idag har stiftelsen 28 gårdar och segelfartyget S/Y Ellen samt 650 ha mark på och kring Väddö i Stockholms skärgård samt 13 gårdar och 280 ha mark i Fiskeboda nära Katrineholm.
Läs artikeln

G8:

Koltillgångar, kreditsystem och "världens skitigaste man"

Om vi fortsätter förbruka energi i nuvarande skala kommer befolkningstillväxten att orsaka obotliga skador. All världens teknologi är otillräcklig för att rena utsläppen, och USA vägrar fortfarande att skriva under Kyotoprotokollet. G8-mötet i Tyskland erbjöd inte många ljusglimtar på miljöfronten.
Läs artikeln

Miljösjukdom ökar över hela världen

Andelen elöverkänsliga personer ökar över hela världen. Undersökningar från olika delar av världen visar en samstämmig trend samtidigt som allt fler trådlösa tekniker introduceras. Men svenska myndigheter blundar.
Läs artikeln

Sång för föräldralösa barn

I början av juni höll den ideella föreningen "Oshinyanga" en stödkonsert för barn som mist sina föräldrar i AIDS. Det var på Etnografiska Museet i Stockholm som man spelade shamantrumma, flöjt, tibetanska klangskålar och gitarr och sjöng tillsammans med en barnkör.
Läs artikeln

Det alternativa G8 - en annan värld

En hel vecka av demonstrationer, aktioner och workshops. Protesterna mot G8-ledarnas möte samsades med diskussioner om framtiden och vilka alternativ som finns.
Läs artikeln

En svensk klassiker

Striden om den svenska tigern är inte avgjord än

Vem äger den svenska tigern? Kampen om den klassiska bilden "En svensk tiger" har pågått i tio år. När hovrätten den 2 maj dömde till upphovsrättens fördel tycktes saken avgjord. Men nu begär motparten, MUST, att den prövas av Högsta Domstolen.
Läs artikeln

Förkortad arbetstid - bra för miljön?

Med anledning av samhällsforskare Christer Sannes nya bok "Keynes barnbarn" arrangerade "Den gröna idéverkstaden - COGITO" ett seminarium på ABF (arbetarnas bildningsförbund) i Stockholm nyligen.
Läs artikeln

Tema: kvinnor

Könsstympning - Ett brott mot barns rättigheter

Tre miljoner flickor utsätts varje år för könsstympning i Afrika och Mellanöstern. Totalt är 130 miljoner kvinnor och flickor drabbade i 28 länder i Världen.
Läs artikeln

Tema: kvinnor

Kryddblandning med kvinnokraft

Miljöorganisationen CIRHEP arbetar med landsbygdsutveckling i 32 byar kring berget Kadavakurichi i Tamil Nadu, södra Indien. Ett av deras projekt innefattar kvinnogrupper där tanken är att kvinnorna ska bli ekonomiskt självständiga. År 2000 startade man upp den första gruppen i området och i nuläget finns det över 100 stycken.
Läs artikeln

Samiskt levnadssätt och klimatförändringar

"Alla talar om klimathot och det tänker vi också göra" skriver Samiskt informationscentrum i ett pressmeddelande angående det nya projektet "Samiskt levnadssätt och klimatförändringar"
Läs artikeln

Iran-protest mot Guldpalmsvinnare

Iran har lämnat in en protest till kulturattachén vid den franska ambassaden i Teheran. Protesten gäller den tecknade filmen "Persepolis".
Läs artikeln

Mors dag - vägen till fred

Fred, städning och tre starka kvinnor. Så ser historien bakom det moderna firandet av Mors dag ut. Men är dagens firande ett firande som stämmer överens med den historiska meningen av Mors dag?
Läs artikeln

Få veganer i skolan

Veganerna på skolorna runt om i Sverige har minskat dramatiskt sedan 1997. Det visar en undersökning som Djurens Rätt har gjort tillsammans med Skolverket. Även antalet vegetarianer har minskat rejält.
Läs artikeln

Alternativ Skogskonferens

Skogsbruk i Sverige innebär nästan uteslutande kalhyggesbruk. I och med att gammal skog med höga naturvärden kalhuggs och oftast ersätts av plantager så utarmas den biologiska mångfalden i skogen.
Läs artikeln

Ridterapi - ridning ur ett terapeutiskt perspektiv

Genom att ställa sin mjuka päls, sin starka rygg och sitt vänliga psyke till förfogande, underlättar de hästar som används inom ridterapi livet för många fysiskt och psykiskt sjuka människor. Av de ca 271 000 hästar som finns i Sverige är det endast ett fåtal som lämpar sig för ridterapi.
Läs artikeln

Inför hästarna är alla lika

Sex nyfikna blickar möter mig när jag kommer gående mot stallet. Gårdens islandshästar står tålmodigt i hagen och väntar på sin lunch och utanför huset sitter en katt och jamar. Det är ingen vanlig gård jag befinner mig på, tvärtom. Här bedrivs en ständig kamp mot sorgen och viljan att dö. På HVB-hemmet Marsta gård utanför Stockholm räddas liv genom att man väljer livet.
Läs artikeln

Folkens rätt till vatten - en global kamp

Alla områden har sina egna kändisar, och när det gäller globaliseringskritiska rörelsen så är Oscar Olivera från Bolivia en av dem.
Läs artikeln

Djur och natur i vården - framtidens medicin

I slutet av mars hölls i Uppsala Sveriges första nationella konferens och mässa på temat Djur och Natur i vården. En välbesökt konferens som försökte sätta fingret på varför vi mår så bra då vi kelar med en hund och vilken funktion vårt påtande i trädgården egentligen fyller. Och kan detta lugn och välbefinnande som djuren ger oss, vara en tillgång inom vården?
Läs artikeln

Kärnvapen- och kärnkraftsindustrin:

Med ursprungsfolken som förbrukningsvaror

Människorna som lever i områden där det bryts uran och framställs kärnbränsle och i vissa fall testas kärnvapen, har fått offra sina liv för att det västerländska samhället ska få elektricitet och kunna stärka sin militära makt i världen.Ursprungsfolk från hela världen samlades för en konferens i Navajo nation i USA för att diskutera sina problem och möjligheter.
Läs artikeln

Nuclear Free Future Award 2006:

Kinesisk aktivist på liv och död

Ursprungsfolkens Världstoppmöte om Uran hedrar hjältarna i kampen mot kärnvapen/kärnkraft.Sun Xiaodi är en av dem, en före detta arbetare i en urangruva som inte kan hålla tyst om företagets brott mot människor och natur.
Läs artikeln

Att styra rätt mot framtiden

Hur väljer man bil om man vill ta hänsyn till miljön? Den frågan har blivit allt vanligare. Idag är nästan var sjätte bil som säljs en miljöbil.
Läs artikeln

Ungdomar i två världar

Vi har alla lite olika identiteter beroende på vilket sammanhang vi befinner oss i. Om du tillhör en minoritetskultur i Sverige blir den splittringen desto tydligare. På judiska museet har ungdomar fått beskriva sin verklighet i två världar.
Läs artikeln

Kontroversiella förslag av expert på pappersteknik:

Konkurrens i stället för reglering

- Pappersindustrin kommer inte att behöva köpa mer el under den närmaste tioårsperioden - det kan jag slå vad om! En av landets främsta experter på pappersteknik, Göran Bryntse, hävdar detta i medveten polemik mot skogsindustrins direktörer.
Läs artikeln

Bevara lövskogarna så räddas vitryggen

Den vitryggiga hackspetten är flaggskeppet i kampen för utrotningshotade arter i Sverige i dag. "Lyckas vi rädda denna fågel har vi också räddat minst 200 andra arter som också skulle stryka med om vitryggens naturliga miljö helt förstördes", säger Kristoffer Stighäll, Svenska Naturskyddsföreningen.
Läs artikeln

"Vuxna har ansvar både för sina och andras barn"

Under 2006 ökade antalet kontakter till BRIS rörande misshandel och övergrepp mot barn. Övermäktiga krav att leva upp till både i skolan och på fritiden har också resulterat i fler barn som hört av sig på grund av psykisk ohälsa. Det är några av slutsatserna i BRIS senaste rapport.
Läs artikeln

Demonstrationen för rätten till ett privatliv, lördagen den 17 februari:

Rikstäckande protest mot ökad övervakning

På lördagen anordnade Piratpartiet i samarbete med Grön Ungdom, Liberala ungdomsförbundet, Ung Vänster och Ung Pirat en rikstäckande protest mot FRA:s planerade massavlyssning. Demonstrationer ägde rum på Mynttorget i Stockholm, Götaplatsen i Göteborg, Stortorget i Malmö samt Rådhustorget i Umeå.
Läs artikeln

Fotoutställning om det slutna landet Nordkorea:

Vardagen som ingen får se

Frilansfotografen Åke Ericsons önskan att ta sig innanför gränsen till världens mest slutna land resulterade i en mycket unik fotosamling. En samling uttrycksfulla bilder från ett land präglat av propaganda och censur.
Läs artikeln

Havsbakterier som energikälla

Marina bakterier använder solenergi för tillväxt med hjälp av ett pigment, proteorhodopsin. Denna upptäckt ger nya möjligheter till miljövänliga energiformer.
Läs artikeln

Telenor i konflikt om GrameenPhone

Precis vid utdelningen av Nobels Fredspris blev det känt att pristagaren Muhammad Yunus vill att Telenor skall lämna över aktiemajoriteten i Grameenbankens telefonbolag till de fattiga, enligt en tidigare överenskommelse 1996.
Läs artikeln

Klimatet - vår ödesfråga

Det har nu gått mer än två år sedan utställningen Uppdrag: KLIMAT invigdes på Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm. För de flesta besökarna har utställningen blivit en positiv upplevelse som inspirerat till större miljömedvetenhet. Det säger Claes Enger, utställningschef och projektledare för Uppdrag: KLIMAT, på Naturhistoriska riksmuseet.
Läs artikeln

Syn på avloppsvatten i förändring

Avlopp och vatten har varit ett miljöproblem för människor i alla tider. Nu börjar det bli allvar med larmen för algblomning och bottendöd som ökar. Det är dock inte bara jordbruk och trafik som ligger bakom. Toaletter finns i alla hem och vi bidrar alla varje dag med våra naturliga behov. Utvecklingen går långsamt framåt.
Läs artikeln

Dalai Lama om hängningen av Saddam Hussein:

Allt mänskligt liv skall respekteras

- Dödsstraffet sägs ha en avskräckande funktion, men det är helt klart en form av hämnd. Hur hemska dåd en människa än har begått så har varje människa förmågan att förbättra sig och att försöka gottgöra vad han orsakat. Jag hoppas att mänskligt liv skall respekteras och skyddas för Saddam Hussein såväl som för alla andra, sa Dalai Lama till reportrar i Japan för en tid sedan.
Läs artikeln

Världens största atomreaktor byggs i Finland:

Kritiken växer mot Olkiluoto 3-reaktorn

Då den finska riksdagen fattade beslutet om att bygga den femte reaktorn, Olkiluoto 3, som blir världens största på 1.600 MW, togs beslutet emot med stor entusiasm inom atomkraftskretsarna. Men nu har bygget försenats och kostnaderna skjuter i höjden. Kritiken växer.
Läs artikeln