Ursprungligen publicerad i Miljömagasinet 24, 15 juni 2007

Zyprexaskandalen - förgiftning för miljarder

Janne Larsson
Skribent som undersöker psykiatrin och läkemedelsindustrin
Hägersten

Inte ett ord i svensk dagspress, inte ett inslag i radio eller TV. Ändå är det en av de största medicinska skandalerna i modern tid. Och den berör i allra högsta grad Sverige.

Läkemedelsbolaget Eli Lilly har enbart under de sista två åren dragit in över en halv miljard kronor i Sverige på försäljning av den psykiatriska drogen Zyprexa, som förra året var det sjätte mest inkomstbringande medlet i landet. Tiotusentals människor i Sverige har fått "behandling".

Samtidigt har läkemedelsbolaget i USA tvingats gå med på att betala ofantliga 9 miljarder kronor (1,2 miljarder dollar) till 28 500 patienter (!), som skadats av Zyprexa. När patienterna tillerkändes skadestånd fick de förbinda sig att hålla tyst och alla bevis på skador som lagts fram i rätten blev hemligstämplade. Allmänheten fick med andra ord inget veta.

Men de hemliga handlingarna läckte ut och tidningen New York Times avslöjade i december läkemedelsbolagets mörkläggning av skadeverkningar - de förgiftningseffekter bolaget kände till sedan länge men undanhöll från patienter och läkare: Zyprexa orsakar bland annat extrem viktökning åtföljt av diabetes och andra allvarliga sjukdomar. Redan 1999 kände Lilly till att studierna av Zyprexa visade att 16 procent av de personer som tog preparatet i ett år gick upp mer än 30 kilo(!).

I svenska Läkartidningen satsade Eli Lilly vid den tiden på helsidesannonser - man sålde Zyprexa under mottot: Styrka, Varsamhet, Enkelhet. Vid samma tid sålde Roche bantningsmedlet Xenical i tidningen. I de annonserna var budskapet att övervikt ger mycket stor risk för diabetes. I Lillys annonser fanns däremot inget om diabetes - och alla dem som senare drabbats av allvarliga skador av Zyprexa skulle nog tycka att ordet "varsamhet" var en riktigt dålig beskrivning av medlets effekter.

En grupp som är speciellt utsatt för förgiftningseffekter av psykiatriska droger är de äldre. I Sverige fick förra året flera tusen gamla Zyprexa trots att medlet medför kraftigt ökad risk för död och cerebrovaskulära händelser (som stroke). Läkemedelsverket gick i början av år 2004 ut med varningar om just detta. Men vad hände? Jo, att utskrivningen av Zyprexa till gamla ökat med 30 procent sedan dess.

Saker och ting bör kallas vid sitt rätta namn: Att ge gamla människor en psykiatrisk drog som inte är godkänd för dem, och som man vet ger hjärnskador och tidig död, är att betrakta som eutanasi (dödshjälp). Hur kan en sådan brottslig verksamhet få pågå?

Vid sidan av de tiotusentals patienter som slagits mot läkemedelsbolaget i USA, har nu också åtta delstater stämt Eli Lilly. Delstaten Montanas statsåklagare skrädde inte orden när han beskrev att företaget "instruerade sina representanter att minimera och falskeligen framställa farorna med Zyprexa, och placerade klart och medvetet bolagsprofiter före allmänhetens hälsa", och "Denna underlåtenhet att varna var planerad och avsedd att ge maximala bolagsprofiter". Den sista i raden av delstater att stämma läkemedelsbolaget är Utah, där statsåklagaren i stämningsansökan skrev att Eli Lilly "underlät att på riktigt sätt varna konsumenter, inklusive delstaten, dess läkare och mottagare av Medicaid (sjukförsäkringen), för de farliga och permanenta konsekvenserna för hälsan som finns kopplade till bruk av Zyprexa". Han skrev vidare att delstaten "betalat miljontals dollar för opassande och medicinskt onödiga Zyprexadoser. Som ett resultat har Lilly på ett illegalt sätt blivit rikt på delstatens bekostnad."

Men i Sverige sover som sagt både myndigheter och media.

Socialminister Göran Hägglund har i brev förklarat att han inte ser något problem med utskrivningen till gamla. Han "anser i nuläget att vi har vidtagit de åtgärder som behövs för att försäkra att en felaktig läkemedelsanvändning inte sker".

Skattebetalarna har under de senaste två åren fått betala runt en halv miljard till Eli Lilly. Massvis av människor har drabbats av de nu kända svåra förgiftningsskador som medlet orsakar, och många äldre har mött en tidigare död som ett direkt resultat av "behandlingen" med Zyprexa.