Ursprungligen publicerad i Miljömagasinet 25, 21 juni 2007

Miljösjukdom ökar över hela världen

Andelen elöverkänsliga personer ökar över hela världen. Undersökningar från olika delar av världen visar en samstämmig trend samtidigt som allt fler trådlösa tekniker introduceras. Men svenska myndigheter blundar.

I en ny studie från forskare vid Tekniska Universitetet i Graz i Österrike visar forskarna Schroetterer och Leitgeb att 3,5 procent av de tillfrågade personerna (totalt 526 personer) lider av elöverkänslighet. Det innebär en fördubbling av sjukdomen på 10 år. Mer än 30 procent av de intervjuade uppger även att de påverkas negativt i sitt välbefinnande av att vistas i närhet av mobilmaster och kraftledningar.

Fem procent i Schweiz

5 procent av den schweiziska befolkningen ansåg sig vara el-överkänsliga enligt en schweizisk undersökning som presenterades år 2005 och som genomfördes av Institut de Médecine Sociale et Préventive de l?Université de Berne, på uppdrag av miljömyndigheten (Office Fédéral de l?Environnement). De mest förekommande besvären som angavs i studien var sömnproblem och huvudvärk. En undersökning beställd av tyska strålskyddsmyndigheten redovisad år 2005 visar att 9 procent av den tyska befolkningen anser att de får hälsobesvär av mobilstrålning. Liksom i den schweiziska studien angavs besvären yttra sig främst i form av huvudvärk och sömnstörningar. Undersökningen baserar sig på intervjuer av 2508 personer från 14 år och uppåt.

År 2005 gick den irländska läkarorganisationen IDEA ut och varnade för att det kan vara 5 procent av befolkningen på Irland som är hyperkänslig för elektromagnetisk strålning från mobilbasstationer, efter att ha genomfört en studie som fann att känsliga personer led av yrsel, huvudvärk och illamående, vilket bedömdes som en tydlig effekt av exponering för elektromagnetisk strålning. Läkarna hävdade att det nu finns så mycket anekdotiska bevis att ytterligare resultat som är i linje med dessa är oundvikliga (Proof of mobile health risk, This is London 9 februari 2005).

Unik databas

I ett brev till British Medical Journal den 17 juni 2007 skriver Dr George Carlo, grundare av Safe Wireless Initiative i USA och författare till boken Cell Phones Invisible Hazard of the Wireless Age, att han i USA byggt upp en världsunik databas som systematiskt kartlagt självupplevda symtom från tusentals människor som blir sjuka av elektromagnetiska fält. Samtidigt har Carlo byggt upp ett nätverk av läkare som behandlar patienter med dessa symtom:

- Vår databas pekar nu på ett ökande hälsoproblem av elektromagnetiska fält. Detta har ökat dramatiskt den senaste 24-måndersperioden.

I majoriteten av fallen försvinner symtomen när strålningen tas bort från patientens omgivning.

- Detta är utan tvekan en viktig observation. Det innebär ett belägg för orsak och effekt. Det är också ett faktum att genom historien har varje allvarligt folkhälsoproblem först identifierats av läkare, skriver Carlo.

Ingen uppföljning

Socialstyrelsen har inte genomfört någon uppföljande undersökning som visar hur många svenskar som lider av elöverkänslighet sedan undersökningen 1999, som visade att 3,1 procent av svenskarna är drabbade - trots att allmänhetens exponering för trådlös kommunikationsteknik ökat dramatiskt sedan dess. Men från Elöverkänsligas Förbund är man övertygad om att problemet ökat dramatiskt de senaste åren:

- Det är fler och fler som blir svårt sjuka och ett ökande antal är unga. Fler tvingas fly hemifrån. I dag är den största boven mobiltelefoner och mobilantenner - på 90-talet var det bildskärmarna. Människor som ringer oss berättar om de vanliga symtomen: yrsel, dåligt minne, huvudvärk, förvirring, tinnitus, sömnproblem. Myndigheterna har fått information om detta men agerar inte. De sopar det under mattan och förringar att det skulle ha något med strålningen att göra, säger Inger Svedmyr.