Ursprungligen publicerad i Miljömagasinet 43, 26 oktober 2007

Hemlig grund till glädjerapport om strålning

Enligt Statens Strålskyddsinstitut SSI, som gjort mätningar av strålning sedan 2001, har allmänhetens exponering för radiofrekventa fält (från radio/TV, mobilmaster, trådlösa datornätverk, trådlöst bredband) inte ökat under 2000-talet. Men SSI hemlighåller underlaget.

I ett pressmeddelande och vid ett presseminarium den 2 oktober presenterade myndigheten den sensationella nyheten att strålningen inte ökat, trots den mycket kraftiga utbyggnaden av trådlös teknik under samma period. SSI skriver i pressmeddelandet:

"Även exponeringen för strålningen från mobiltelefoni-systemen GSM 900, GSM 1800 och UMTS (3G) har legat på en jämn nivå, visar SSI:s mätningar."

- Det är det resultat som våra mätningar visar, ja, säger Erik Höglund, verksamhetsansvarig vid SSI. Men var och när SSI har mätt går inte att få reda på. Inte förrän mot slutet av året.

Antalet sändare fördubblat

Enbart mellan åren 2003 och 2007 fördubblades antalet sändare för mobiltelefoni, från 50 975 till 97 450 (GSM 900 och 1800, 3G, NMT, CDMA 450), enligt uppgifter från Post och Telestyrelsen PTS. Allmänhetens exponering för trådlösa apparater, exempelvis DECT-telefoner, har under samma period ökat kraftigt. Försäljningen av DECT-telefoner uppgick enligt prognoser från Mobiltelefonbranschen, MTB, till 1,2 miljoner år 2006 och året dessförinnan 1,4 miljoner. Mellan 2001 och 2006 mer än fördubblades antalet minuter som svenskarna talade i mobiltelefon; från 5 529 miljoner minuter till 12 642 miljoner minuter (PTS; Svensk Telemarknad 2006). Det innebär att allmänhetens strålningsexponering både från mobilsändare såväl som mobiltelefonerna ökat (sändarna sänder starkare ju mer de används). Men SSI utgår inte från sådana fakta utan enbart från de mätningar som SSI gjort:

- Det är generella slutsatser från de mätningar som gjorts, säger Jimmy Trulsson på SSI.

"Kan inte svara"

Vilka mätningar ligger till grund för påståendena om den minskade strålningen och var och när har mätningarna gjorts?

- Jag kan inte svara på dessa frågor svarar Jimmy Trulsson

Har ni varit på arbetsplatser och mätt och konstaterat att trots att företaget installerat trådlösa system (DECT-telefoner, trådlösa datornätverk) så har strålningen inte ökat och var har ni i så fall varit?

- Rapporten blir klar först mot årsskiftet och innan den är klar kan jag inte svara, säger Jimmy Trulsson.

Inte heller verksamhetsansvarige Erik Höglund kan ge exempel på platser och tidpunkter för mätningarna:

- Vi har gjort generella uttalande utifrån de mätningar som gjorts.

Men antalet mätningar är inte imponerande: 150 mätningar på 100-105 platser, innebärande att myndigheten mätt två gånger på maximalt 75 platser. Det förefaller som mycket lite, enbart för en stadsdel i Stockholm. Nu uttalar sig SSI om hela Sverige.

Clas Tegenfeldt, strålningsexpert, är mycket kritisk till SSI:s underlag:

- 150 mätningar är ingenting jämfört med det antal mätningar som jag utfört, särskilt inte jämfört med vägmätningar som innehåller miljontalet mätpunkter.

Ny Teknik och SVT

Utspelet från SSI föranledde bland annat Ny Teknik att skriva att trots att vi omges av allt fler trådlösa apparater, så utsätts vi inte för mer radiofrekvent elektromagnetisk strålning än tidigare (Ny Teknik: Ny teknik minskar strålningen; 2 oktober 2007). Sveriges Television skrev också om de sensationella resultaten:

- Strålningen från exempelvis master för TV och mobiltelefoner har inte ökat under de senaste sju åren, trots att vi omger oss med allt fler trådlösa apparater. Det visar mätningar från Strålskyddsinstitutet. Istället har strålningen varit konstant, och det beror på att tekniken blivit alltmer effektiv (SVT: Ny teknik håller strålningen nere; 2 oktober 2007).

Den mera effektiva tekniken som SSI hänvisar till är digital TV, som ersatte de analoga sändningarna under 2007. Där har effekten från TV-sändarna minskat. Jimmy Trulsson säger också till Ny Teknik att 3G sänder med lägre effekt och därmed är exempel på effektivare ny teknik som avger lägre strålning.

- 3G har väsentligt fler sändare idag än år 2001 medan GSM-sändarna är kvar. Men SSI väljer att säga att 3G sänder "effektivare" än GSM och undviker att säga att GSM är kvar och exponeringen ökar, kommenterar Clas Tegenfeldt.

Lång erfarenhet

Kalle Hellberg, Vd för Maxicom, har lång erfarenhet av arbete med radiokommunikationsteknik:

- SSI har kanske funnit några mätplatser där den sammanlagda radiofrekventa strålningen faktiskt inte ökat de senaste 7 åren, men det är inte platser där människor vanligtvis befinner sig. I daglig miljö, i hemmen, på arbetsplatsen, på gatan, i bussen, har det skett en markant ökning av elektromagnetisk strålning.

En journaliststudent sade till mig om SSI-nyheten:

- Men det är väl ingen som tror på det där?

Jodå. Stora svenska medier som SR:s Vetenskapsradion, SVT, med flera.