Här hittar du samtliga texter som publicerats på hemsidan under 2018.

Du kan även välja att bläddra bland enbart artiklar eller krönikor/recensioner. Observera att texterna sorteras efter det datum de publicerats på hemsidan, inte datumet då de publicerats i tidningen.Kontraproduktiv debatt om elbilar

"Med anledning av den i mina ögon mycket kontraproduktiva debatten om elbilar vill jag bidra med ett vetenskapligt publicerat perspektiv som förhoppningsvis ger nya insikter", skriver Per Ribbing, styrelseledamot i Klimaktion.
Läs ledaren

KD-utspel aktualiserar kärnkraftspolitik

I det senaste kärnkraftutspelet från Kristdemokraterna (KD) gör partiet gemensam sak med Sverigedemokraterna. De kräver att två kärnkraftsreaktorer i Ringhals drivs vidare - trots att ägaren Vattenfall vill stänga dem eftersom de är olönsamma.
Läs artikeln

Förändringens tid är nu

"Insikten att vi med vår resursförstörande livsstil håller på att spränga planetens gränser och att det kommer att innebära oöverblickbara svårigheter för våra barn och barnbarn borde räcka för att få oss att förändra vårt sätt att leva. Att sluta med att förstöra förutsättningarna för mänskligt liv på vår fantastiska jord och i stället gå in för att leva i harmoni med allt annat levande i den fascinerande biologiska mångfald som har vuxit fram på vår planet."
Läs krönikan

Klimatet är valets viktigaste fråga

"Klimatförändringarna är inte något som kommer sedan. Vi ser konsekvenserna nu. Torka och brist på dricksvatten i delar av världen, översvämningar i andra. Extremväder som tvingar människor på flykt. Skogsbränder som breder ut sig. Det fungerar inte att vältra över åtgärder på framtiden och hoppas på att ny teknik ska lösa problemen i morgon. Vi måste fortsätta att agera nu!" skriver Niclas Malmberg (MP).
Läs ledaren

Försäkringsbolagen:

Styrmedel mot klimatförändring

Efter sommarens värmebölja ser vi hur nyheterna fylls av klimatrapporter, diskussioner och intervjuer. Forskarna talar om skräckscenarion med upp till flera meter högre havsnivåer som kan resultera i att stora delar av jorden inom en inte alltför långt bort liggande framtid kan bli obeboeliga.
Läs artikeln

Från resursslöseri till immateriell konsumtion

"Många har till slut insett att klimatförändringen pågår här och nu och att det brådskar att ställa om. Så nu måste vi sluta med att leva som vi gör och ställa om till en hållbar livsstil."
Läs krönikan

Miljöpartiet - realistiska fundisar

"När MP bildades 1981 var bakgrunden uppenbar. Under 1970-talet blev en mängd miljöproblem alltmer påtagliga: från asbestcancer till försurning och skogsdöd. En pådrivande faktor var FN:s miljökonferens i Stockholm 1972. En mångfaldig och stark miljörörelse växte fram. Efterhand kom kärnkraften högt upp på dagordningen, så högt att den politiska makteliten fick skrämselhicka och beslöt försöka avvärja 'hotet' med en folkomröstning", skriver Per Gahrton.
Läs ledaren

Mitt 1968

Maj 1968 var en kaotisk månad med stora upplopp i Paris och vänsterprotester i hela världen, även i Stockholm. I den här texten reflekterar Christer Sanne över sina egna minnen från året 1968 då han bland annat skrev två framtidsbilder som han jämför med vad som hänt sedan dess.
Läs krönikan

Skogsträdgården - ätbart överallt

Viktor Säfve har läst Skogsträdgården - odla ätbart överallt av Philipp Weiss och Annevi Sjöberg.
Läs recensionen

Skogen är hotad

"I sommar har det med all rätt varit stor uppmärksamhet kring de många skogsbränderna i Sverige och andra länder. Klimatförändringen måste stoppas. Men den naturliga skogen med sin stora biologiska mångfald är mer akut hotad av det pågående skogsbruket", skriver Rebecka Le Moine, riksdagskandidat för Miljöpartiet, och Göran Toss, ordförande för Naturskyddsföreningen i Östergötland.
Läs ledaren

Därför är valet extra viktigt - och osäkert

"Vi närmar oss ett riksdagsval som är mer oförutsägbart än någonsin. Den mesta osäkerheten handlar samtidigt om vad som ska hända dagarna efter valet. Vilka ska regera? Mycket pekar mot en svår regeringsbildning. Ingenting kommer att vara klart på valkvällen den 9 september. Det är nästa dag som rysaren börjar."
Läs ledarsticket

Klimatet en het fråga

Partiernas klimatpolitiska utspel har duggat tätt den senaste veckan. Efter sommarens extremvärme tycks tempen stiga även för klimatet som valfråga.
Läs artikeln

Global uppvärmning och vädret

"Sverige har haft den varmaste juli sedan vi började registrera temperaturerna. Hela norra halvklotet har haft extremt höga temperaturer, i vissa fall avlösta med häftiga skyfall. I Algeriet har rekordtemperaturen för Afrika på 51,3 grader Celsius uppmätts. Japan har haft rekordtemperaturen 41,1 grader Celsius och Toronto i Kanada har uppmätt temperaturer över 30 grader Celsius i över 18 dagar i sommar", skriver Roger Bydler.
Läs ledaren

Orimliga krav på miljöengagerade

"Vi som arbetar för en bättre miljö och ett hållbart klimat får utstå mothugg från många olika håll. Det gäller oavsett om vi är engagerade i miljörörelsen eller politiskt. Det senare leder detta valår till en mer aggressiv debatt än vi kanske någonsin har sett i Sverige."
Läs krönikan

I folkmordets kölvatten

Crazy Horse-familjemedlemmarna Floyd Clown och Doug War Eagle besökte tillsammans med författaren William Matson Etnografiska museet i Stockholm för att diskutera sin bok Crazy Horse: The Lakota Warrior's Life and Legacy. Rikard Rehnbergh lyssnade och upptäckte likheter med samernas historia.
Läs artikeln

Äldre fortsatt undernärda trots "svältdebatten"

"Det verkar som att man i svensk äldreomsorg inte bryr sig om psykologen Maslows behovstrappa. En förklaringsmodell inom psykologin för hur människors behov prioriteras i en viss ordning, på en skala ett till fem, för att överleva."
Läs ledaren

Ingen identitet, inget tillstånd

"Beviskravet i förvaltningsmål är att identiteten ska vara klarlagd. Är en sökande anonym och okänd så utgör det ett lagligt hinder mot att bevilja ett tillstånd. Den som gör ett påstående bär bevisbördan för sitt påstående. Den som gör ett motpåstående om motsatsen bär bevisbördan för sitt motstående."
Läs krönikan

Miraklet i Gäddede

Det är april, jag landar i Östersund och efter tre timmars bilfärd är vi i Gäddede, vår redaktionschef och jag. Stockholm var kalt och snöfritt när jag flög iväg, men här ligger snön i drivor, på somliga ställen ända upp i höjd med min haka. Men det är inte för att åka skidor jag är i Jämtland - utan för att dansa.
Läs artikeln

Försäkringskassan är på fel väg

"Det blåser snåla vindar i 'Folkhemmet'- en metafor för ett samhälle som var politiskt organiserat för att ta väl hand om alla medborgare och ge dem en grundtrygghet. I Sverige har begreppet Folkhemmet kommit att associeras med Socialdemokraterna och grunden för välfärdssamhället som var solidaritet och allas lika värde", skriver Leif Kåvestad.
Läs ledaren

Den läkande byn

"I mitten av maj var det dags för det sjätte och sista tillfället av Nipakademins utbildning Framtidens by. Temat för helgen var Den läkande byn och vi styrde kosan mot västkusten och det lilla samhället Svenshögen."
Läs krönikan

Vandrarmussla funnen i sjön Flaten

Vattenmyndigheten fick i början av juni tips av en privatperson om att den invasiva (främmande) vandrarmusslan Dreissena polymorpha, har koloniserat sjön Flaten i södra Stockholm.
Läs artikeln

Inte EU som superstat

"Det finns starka krafter som vill bygga en europeisk superstat med sammanflätad ekonomi, gemensamt försvar, bankunion och mycket annat. Frankrikes president Emmanuel Macron driver på för detta, och även om motståndet är stort i många länder, så finns det risk att det tas steg i den riktningen. Samtidigt pågår hela tiden en smygande maktförskjutning till EU genom nya myndigheter, försvarssamarbetet, gruvpolitik, gränspolis, säkerhetspolitik och mycket annat. EU har redan blivit alltför centraliserat, och det skapar motsättningar och politiska problem. Ett av de främsta skälen till Storbritanniens utträde är att många väljare kände att besluten i EU var för svåra att påverka", skriver Max Andersson (Mp).
Läs ledaren

Fridolin öppnar fönstret till solidaritet

- Sverige är rikare än någonsin tidigare. Men barnen mår allt sämre. Och vi andra också. Vi springer allt fortare, och allt fler hinner inte med. Vad var det som gick fel? Det frågar sig Gustav Fridolin (MP) i sin nya bok "Det är inte du, det är vi".
Läs artikeln

Kärnavfallsfrågan - var god dröj

Vad händer nu i kärnavfallsfrågan sedan Mark- och miljödomstolen sagt nej till SKB-ansökan? Regeringen ska fatta beslut, men när kommer den att ge besked?
Läs artikeln

Grupper ställs mot grupper

"Det som politiker fördömde i går normaliserar de i dag. Ordens valörer och mening har på kort tid förändrats. Av opinionsundersökningarna framgår att det blev dyrköpta läxor för de politiker som trott att den förda politiken inte behöver förankras i opinionen. Men frågan är inte ny", skriver Eivor Karlsson.
Läs ledaren

Kanariefågeln i gruvan

"I en färsk rapport från Forum Syd ställs den relevanta och högaktuella frågan varför det är så farligt att försvara mänskliga rättigheter (MR) vid exploateringen av naturresurser? Klimat- och människorättsaktivister, lokal- och ursprungsbefolkningar som protesterar mot mäktiga bolag som investerar stort i, bildligt och bokstavligt, smutsig handel gör det med livet som insats."
Läs krönikan

Det livsviktiga vattnet

Anette Grinde har läst Blå av Maja Lunde.
Läs recensionen

Frihet och föränderlighet

"Ssommaren står för dörren och semestertiden närmar sig. Efter en tre och ett halvt år lång process har Miljöpartiets partistyrelse nu klubbat ett kulturprogram för partiet. Frihet och föränderlighet är titeln", skriver Niclas Malmberg.
Läs ledaren

Kanada svänger i klimatpolitiken

I januari 2017 lovade premiärminister Justin Trudeau att Kanada ska "fasa ut" oljesandfälten i den västra provinsen Alberta, där landets petroleumindustri är koncentrerad. Dels med syftet att minska beroendet av kolväten och fossila bränslen och dels för att uppfylla kraven i Parisavtalet som Kanada just ratificerat.
Läs artikeln

50 år med alternativrörelser

Susanne Gerstenberg har läst Lymlar och ligister med pamfletter och plakat av Nils Eriksson.
Läs recensionen

Varför är klimatet Miljöpartiets enda fråga?

"Iför valet i höst har Miljö- partiets ledning bestämt att valkampanjerna i första hand ska handla om klimatet. Argu- mentet är att många svenskar känner en stark oro inför vad som händer, men de upplever att de har små möjligheter att på- verka utvecklingen. Miljöpartiet går då in som en av få politiska krafter som tar detta på fullt all- var - och får på så sätt både sym- patier och röster", skriver Ingvar von Malmborg.
Läs ledaren

Bin viktiga för livsmedelsförsörjning

Under Pollineringsveckan, som sammanföll med biologiska mångfaldens dag, lyftes lönsamheten i att arbeta för biologisk mångfald och vilka förluster det innebär om vi inte gynnar pollinatörerna.
Läs artikeln

Det kalla kriget är tillbaka

"Kalla kriget är tillbaka, men utan möjligheter till dialog, kontakt och kontroll för att säkerställa eller förhindra konsekvenserna. Det sade EU:s president Jean-Claude Juncker och FN:s Generalsekreterare Antonio Guterres, när de höll en gemensam presskonferens den 16 maj under Guterres besök vid EU-kommissionen i Bryssel", skriver Armi Janhunen.
Läs krönikan

Krig eller miljö?

"Hotbilder gentemot Ryssland lanseras ständigt och de brukar successivt byggas upp och förstärkas. Så har skett inför det årligen återkommande evenemanget Folk och Försvar. Tyvärr läggs mest fokus på hur Sverige ska försvara sig men inte på strategier för att undvika krig. Försvarsindustrin blir då i förlängningen den enda möjliga vinnaren", skriver Björn Idar.
Läs krönikan

Jämställdhet nyckeln i klimatomställningen

"Miljöpartiets samarbete som regeringsbärande part har medfört att Naturskyddsföreningen inte längre rankar partiet som bäst på miljöfrågor. Den rollen tilldelas nu V, Vänsterpartiet. Medge att det vore anmärkningsvärt om MP, Miljöpartiet, kunnat kvarhålla sin ledande roll i regeringsställning, då det skulle innebära att samarbetspartiet då också vore ett miljöparti", skriver Ewa Larsson (Mp).
Läs ledaren

Framtidens by

"Många människor drömmer om att bo i en by och en typisk sinnebild för många är det enkla och småskaliga jordbrukarsamhället Bullerbyn från Astrid Lindgrens romantiska sagovärld. I och med beslutet om Laga skifte under 1800-talet finns dock i princip inga byar som ekonomiska enheter kvar i Sverige. Dessutom går utvecklingen alltid framåt, aldrig bakåt och om en by ska hålla för vår tid behöver den anpassas till våra moderna förutsättningar", skriver Maria Engelbrektsson.
Läs krönikan

Hälsosmart det nya klimatsmarta

"I dagens samhälle talas det mycket om att man ska leva sunt och hälsosamt. Samtidigt som folk blir mer och mer hälsomedvetna och intresserade av ett sunt leverne, lever vi dessvärre inte som vi eftersträvar. De flesta har troligtvis en önskan om att leva både hälsosamt och klimat-smart, för vem vill inte det?" skriver Asheq Talukder.
Läs ledaren

Tolv klimatförslag till riksdagen

På Klimatriksdagens sista dag fick företrädare för de politiska partierna ta emot 12 framröstade klimatmotioner på scenen i Aula Magna.
    - De är underlag för en riktigt modig klimatpolitik, sade Karin Sundby, ordförande för Klimatriksdagen.
Läs artikeln

En sjudande helg - Klimatriksdagen 2018

Rikard Rehnbergh rapporterar från årets Klimatriksdag.
Läs krönikan

Plast blir asfalt i Ghana

Bara två procent av allt plastskräp i Ghana blir återvunnet, men ett lokalt företag hoppas på att ändra den statistiken. Nelplast Ghana Limited heter företaget som fokuserar på industriell produktion av plastavfall som omvandlas till asfalt, så tack vare Nelplast får plastskräp ett nytt liv i form av vägar och gator i landet.
Läs artikeln

Hur ska EU förnyas?

"Ett tecken på oron inom EU är de förslag till förnyelse som svävar runt i korridorerna i Bryssel. Svävar runt är en bra beteckning: en del förslag har aldrig nuddat marken eller är djupt orealistiska. De finns där eftersom EU har ett uppenbart behov av nytänkande, men de styrande grupperna kan inte riktigt föreställa sig hur en positiv förändring kan se ut", skriver Ingvar von Malmborg.
Läs ledaren

Populismen styr USA

"Varme år är det middag med den journalisternas organisation som täcker Vita huset. Varje år tar den in en komiker som skämtar om presidenten, politiker och media. Presidenten är där, dock inte Trump. I år menar många att Michelle Wolf gick för långt. Hon var för elak. Det var inte kul liksom. Jag kan förstå det. Hon sa i stort sett rakt i ansiktet på folk från administrationen att de var avskum och lögnare. Problemet med det är att Michelle Wolf faktiskt inte gick så långt. Hon behövde inte det, för hon sa faktiskt bara som det var", skriver Nicklas Börjesson.
Läs ledarsticket

Prisas för kamp mot avverkning

Tre kvinnor, Anita Feldenius, Maj Aspebo och Vivi Eriksson, som kämpat mot avverkning av en skog i Koskullskulle, har fått Naturskyddsföreningens naturvårdspris för sitt arbete.
Läs artikeln

Kärnkraft i mänsklighetens tjänst?

"Samma brist på ansvar i dag som 1945? Från år 2000 och fram till 2015 'effektiviserade' man reaktor O2 i Oskarshamn för den ringa summan av fem miljarder svenska kronor. När man var klar 2015 stängde man den ögonblickligen! Vem kommer inte ihåg de två händelserna som kupar sig varligt om en strålande framtid?" skriver Maj Wechselmann.
Läs ledaren

Frågan är fel ställd!

"Den svenska opinionen har svängt kraftigt när det gäller flyktingfrågor, visar en undersökning från DN/Ipsos. Andelen som vill ta emot betydligt färre flyktingar har fördubblats sedan 2015, från 20 till 41 procent. Frågan som ställts är 'Bör Sverige ta emot fler eller färre flyktingar?'" skriver Gudrun Schyman.
Läs krönikan

Klädbytardag - en bra handling

Miljöpartiet vill göra det lättare att reklamera kläder och ta bort farliga material från textilier. Det var en del av förslaget Gustav Fridolin (MP) och Karolina Skog (MP) presenterade på Klädbytardagen den 18 april.
Läs artikeln

Energieffektivisering

"Inom EU förhandlas just nu om det regelverk som styr hur mycket energi Europa ska spara i framtiden - Energieffektivitetsdirektivet. Processen är redan långt gången och vi befinner oss i slutfasen, i de så kallade trialogförhandlingarna där Europaparlamentet, rådet och kommissionen förhandlar fram de slutliga reglerna", skriver Jytte Guteland (S).
Läs ledaren

Storuman ska bli klimatbäst

Armbryterskan Heidi Andersson och skidskytten Björn Ferry har satt det tuffa målet att vara fossilfria till 2025. I tv-dokumentären Storuman Forever får vi följa hur de involverar befolkningen i sin hemkommun i en mer hållbar livsstil.
Läs artikeln

Fler städer inför gratis busstrafik

Nyligen meddelade Paris borgmästare att hon beställt en undersökning om avgiftsfri kollektivtrafik. Få större städer har infört gratis transportmedel men flera mindre. Nu senast har svenska Sala och Fagersta, fått avgiftsfria bussar.
Läs artikeln

Närodlad mat bra för miljön

"De senaste två åren har Miljöpartiet drabbats av en rad kriser. Fallet Carl Schlyter och de fyras gäng i riksdagsgruppen. Fallet Sigtuna. Fallet Pernilla Stålhammar. Fallet Umeå. Fallet Stefan Nilsson. Fallet Sundbyberg. Har vi glömt något? Antagligen", skriver Ingvar von Malmborg.
Läs ledaren

Plastbärkassar i mängder

Fortfarande använder vi i Sverige flera hundra miljoner plastpåsar per år till att bära hem varor från butiker. Det visar Naturvårdsverkets första rapportering sedan regeringen införde krav för att minska förbrukningen av plastbärkassar.
Läs artikeln

Närodlad mat bra för miljön

"Fiskodlingar på den svenska landsbygden skapar mer närodlad mat och gynnar både jobben och klimatet. Men för att vattenbruket ska växa måste vi först skapa en trygghet i miljöfrågorna. Centerpartiet satsar därför 25 miljoner årligen på att utveckla ny miljöteknik för de blå näringarna", skriver Kristina Yngwe (C).
Läs ledaren

EU:s fiskepolitik på rätt väg men det går för långsamt

"Hur står det egentligen till med haven? WWF kom 2015 med en rapport som visade att fiskbeståndet i haven har halverats på 40 år. Största orsaken är överfiske, men även förlusten av viktiga livsmiljöer som korallrev, mangroveskogar och sjögräsängar spelar en stor roll", skriver Linnéa Engström, EU-parlamentariker (MP).
Läs krönikan

De gröna - varthän?

Dagens Miljöparti står inför ett parlamentariskt stup; medlemmar och gamla väljare försvinner åt olika håll, en del till nya partibildningar. I ett försök att bättre förstå denna händelseutveckling väljer jag att se bakåt, långt tillbaka till vad jag kallar för "den gröna rörelsens förhistoria".
Läs artikeln

Hållbart och rättvist Sverige

"Trots en regering som styrs av Socialdemokraterna och Miljöpartiet är Sverige fortfarande ett land med stora ekonomiska klyftor och med levnadsmönster där vi lever långt utanför de hållbara gränser som planeten sätter upp", skriver Jens Holm.
Läs ledaren

Barnen vill få fiskarna att leka

På frusna sjöar runt om i Sverige bär skolbarn ut granar på isen. Är det någon ny mystisk julgransplundring? Nej, de är på uppdrag för att hjälpa fiskar att leka.
Läs artikeln

Skrämmande förändring

"Förändring kan vara skrämmande, men den är av godo. Energisektorn befinner sig i förändring. En förändring av sådan karaktär att jag är övertygad om vi nu skriver historia. Och förändringen är nödvändig. Det går inte att lösa klimatfrågan utan att lösa energifrågorna; energisektorn står för två tredjedelar av jordens totala växthusgasutsläpp", skriver Ibrahim Baylan.
Läs ledaren

Värmerekord på Nordpolen

"I februari upplevde Arktis sin varmaste vinter sedan de globala mätningarna började 1880. I hela regionen har temperaturen legat 20 grader över det normala, på några ställen 34 grader över. Europa däremot har haft kallt väder, massor av snö och hårda stormvindar vid Västerhavet. Vi går in en period av extrema klimatförhållanden.", skriver Ingvar von Malmborg.
Läs krönikan

Miljöpartiet som kulturens stöttepelare

"Konst och kultur är oerhört centralt för att vi människor ska må bra. Utan böckerna vi läser, musiken vi hör, filmerna och skådespelen vi ser, vore tillvaron tämligen torftig. Det är de som väcker och rör om våra känslor, som ger oss insikter om oss själva, varandra och världen."
Läs ledaren

Har Miljöpartiet någon framtid?

"De som på 1970-80-talen hoppades att miljöförstöringens och överkonsumtionsens obevekliga framfart skulle bana väg för en oavbruten tillväxt av gröna partiers inflytande är kanske i dag besvikna, snart 50 år efter de första gröna partiernas grundande. Även om attityden till miljöproblem kan tyckas vara väsenskild i dag jämfört med 1970-talet, då alla miljövarningar avfärdades som flummigt bakåtsträveri, visar det sig om och om igen att någon slutseger för miljöhänsynen inte är vunnen", skriver Per Gahrton.
Läs krönikan

Angående rättsosäkerheten i AFA

"Som ombud för de Arbetsskadades nätverk har jag informerat Finansinspektion om att AFA Försäkring AB inte följer gällande lagar, inte den praxis som följer av Högsta Domstolens domar och inte ens sina egna försäkringsvillkor, när det gäller att ersätta dem som skadats för livet i sitt arbete."
Läs ledaren

Solenergin fördubblad i Finland

Finland har varit långsamt med solenergi och legat efter. Men nu verkar utvecklingen ha vänt. Och på Åbo Akademi pågår en intressant forskning om en helt ny typ av solceller.
Läs artikeln

Ryska ekobyar:

Kärlek och gemenskap

"I en tidigare artikel i Miljömagasinet tog vi upp småskaligt jordbruk och ekobyar i Ryssland som tänkvärda alternativ till storskalig kött- eller grönsaksproduktion. Den ryska regeringen verkar nu ha förstått något av utvecklingen och uppmuntrar småskaliga jordbruk."
Läs krönikan

Avfallet - kärnkraftens problem

"Radioaktivt kärnavfall är ett av kärnkraftens flera problem. Nyligen kom beskedet från Mark- och miljödomstolen att SKBs ansökan om ett slutförvar inte bedöms leva upp till miljöbalkens krav. Ansökan lämnades in 2011 och det har sedan dess varit en omfattande rättsprocess somlandade i bedömningen att det finns stora, kvarstående osäkerheter kring metoden att förvara kärnavfallet i kopparkapslar."
Läs ledaren

Karin Boye - levande amazon

Martin Jernberg har läst Den nya dagen gryr av Johan Svedjedal.
Läs recensionen

Kris i Miljöpartiet

"Många miljöpartister i Stockholm blev djupt chockade när budet kom att Stefan Nilsson lämnat inte bara alla sina uppdrag utan också partiet. Samme Stefan Nilsson som varit en ledande person i Stockholmsavdelningen - gruppledare och fullmäktigeledamot i tre mandatperioder - skulle nu bli politisk vilde i riksdagen. En grundpelare i den gröna världen, under en tid också styrelseledamot i Miljömagasinet Alternativet AB."
Läs ledaren

Sverige bör lämna Euratom

"Euratom-fördraget från 1957 går ut på att stödja kärnkraftsutbyggnaden i Europa. Fördraget har modifierats marginellt sedan dess. Då trodde de flesta att kärnkraften var mycket önskvärd. Den sades bli så billig att det inte ens skulle löna sig att mäta den konsumerade elenergin, ' too cheep to meter'. I artikel 1 slås fast att 'Euratom ska ha till uppgift att ... skapa de förutsättningar som behövs för en snabb organisation och tillväxt av kärnenergiindustrierna'. I artikel 2 sägs 'säkerställa att sådana viktiga anläggningar kommer till stånd som behövs för utvecklingen av kärnenergin'."
Läs ledaren

Kärnvapen högt på Sälenagenda

När statsminister Stefan Löfven (S) inledde konferensen Folk och Försvar i Sälen adresserades kärnvapenhotet bland annat med orden: "En upptrappad risk för kärnvapenkrig gör att världen håller andan".
Läs artikeln