Ursprungligen publicerad i Miljömagasinet 21, 25 maj 2018

Det kalla kriget är tillbaka

Kalla kriget är tillbaka, men utan möjligheter till dialog, kontakt och kontroll för att säkerställa eller förhindra konsekvenserna. Det sade EU:s president Jean-Claude Juncker och FN:s Generalsekreterare Antonio Guterres, när de höll en gemensam presskonferens den 16 maj under Guterres besök vid EU-kommissionen i Bryssel.


EU:s president Jean-Claude Juncker och FN.s generalsekreterare Antonio Guterres höll en presskonferens vid EU-kommissionens VIP Corner.

Guterres och Juncker var dock nöjda med det "exemplariska samarbetet" mellan EU och FN, i synnerhet under de globala operationer som genomförts för att främja finansiella och politiska reformer liksom vid översynen av FN.

FN:s generalsekreterare underströk betydelsen av att de multilaterala institutionerna och regelverket kring internationella relationer stärkts för att motverka de många hoten - medräknat terrorism, globalisering och den populism som sprider ut sig i världen i dag.

Guterres upprepade att världen behöver i dag ett ännu mer enat, effektivt och högröstat EU med en viktig roll att spela i dagens multilaterala värld.

Juncker försäkrade att han kommer att göra sitt allra bästa för att hålla Iran-avtalet levande, då dess betydelse för att bevara freden i såväl regionen som i världen är av mycket stor betydelse.

Relationerna med USA:s president Donald Trump berördes och Guterres gav sitt fulla stöd till de ansträngningar som EU gjort för att bevara kärnvapenavtalet med USA. Juncker sade även att EU kommer att göra en översyn av de verktyg som kan komma att användas för att skydda de europeiska företagen mot USA-sanktionerna.

Enligt Juncker har EU även uppmärksammat det faktum att journalister verksamma inom högriskområdena har ett särskilt behov av skydd och har föreslagit att en representant utses för en översyn av skyddsbehovet.

Man kan dock anmärka på att enligt Reportrar utan gränsers årliga världsrankning har pressfriheten i Europa försämrats mest i världen med två journalistmord och politiska hot mot journalister.

Slutligen sade Juncker, att behållandet av Italien i EU-blocket var av vital betydelse och att EU "inte skulle vara komplett utan den italienska nationen".

  Share