Ursprungligen publicerad i Miljömagasinet 21, 25 maj 2018

Bin viktiga för livsmedelsförsörjning

Under Pollineringsveckan, som sammanföll med biologiska mångfaldens dag, lyftes lönsamheten i att arbeta för biologisk mångfald och vilka förluster det innebär om vi inte gynnar pollinatörerna.


I butiken Cajsa Warg. (Foto: Charlotte Wester)

- Det är hög tid att frågan om pollinering blir lika viktig som klimat, rent vatten och plastföroreningar, säger Anna Lind Lewin och Lotta Fabricius Kristiansen, som tillsammans startat nätverket Pollinera Sverige.

Under Pollineringsveckan, den 19-27 maj, arrangerades aktiviteter på olika håll med syfte att lära ut om hur människor kan gynna bin, humlor och vilda pollinatörer. Pollinera Sverige vill visa lönsamheten i att arbeta för biologisk mångfald och peka på vilka förluster det innebär om pollinatörerna inte gynnas.

- Under maj slår allt ut i blom och det väcker starka känslor för naturen. Det vill vi utnyttja till att få folk att engagera sig i kampen för biologisk mångfald, säger Anna Lind Lewin, specialiserad på kommunikation kring mat och hållbarhet, i ett pressmeddelande från nätverket.

Hennes samarbetspartner Lotta Fabricius Kristiansen odlar bin i Hässelby och i Tjällmo, i Östergötland, samt driver biodlingsföretaget Apinordica.

- Vi är nöjda! Många är intresserade och vi har till exempel haft samarbeten med både kommuner, som arrangerat aktiviteter, och Swedish Society of Public Parks and Gardens, som samlar 35 av landets parker och trädgårdar, säger hon.

30 procent av det vi äter

De flesta blomväxter är i olika utsträckning beroende av pollinering. Det gäller även flera av de grödor människor använder sig av. Det har uppskattats att cirka 30 procent av det människor äter är beroende av pollinerande insekter och andra djur.

- Det finns många anledningar till att vi måste arbeta för att det ska fortsätta surra runt om i Sverige. En är att det bidrar till den vilda naturen, fågellivet och de vilda blommorna och en annan är att vi är beroende av pollinatörerna för vår livsmedelsförsörjning. Var tredje tugga vi stoppar i munnen är beroende av pollinering. De vilda bina är minst lika viktiga som honungsbina, säger Lotta Fabricius Kristiansen.


Lotta Fabricius Kristiansen. (Foto: Anna Lind Lewin / Creative Commons erkännande)

Bin pollinerar globalt omkring 400 nyttogrödor. Dessutom blir jordbruket alltmer beroende av insekternas pollinering eftersom proportionen grödor som behöver en sådan pollinering har ökat under senare år. Även om det mesta vi äter är vindpollinerade gräs som vete, majs och ris så kommer största delen av vitaminerna från grödor som är beroende av insektspollinering.

"Honungsbar" i butiken

Som en del av Pollineringsveckan har livsmedelsbutiken Cajsa Warg på Södermalm i Stockholm haft en kampanj och bland annat besök av biodlare.

- Bin och pollinering är viktigt för vår livsmedelsförsörjning och vi är ju en matbutik så det känns naturligt att ordna en temadag där både vi och våra kunder kan lära oss mer, säger Molly Härdin, inköpsansvarig i butiken. När vi fick nys om Pollineringsveckan som lanserats av Pollinera Sverige, tog vi kontakt med biodlaren Lotta Fabricius Kristiansen från Svenska Bin, en plattform för Sveriges biodlare.

Hon berättar att temat väckte intresse bland kunderna. Personalen dukade upp en "honungsbar" i butiken och det fanns möjlighet att smaka på honung från ljung, lind, vildhallon och maskros.

- Det här var så lyckat, att det gör vi om nästa år, säger Molly Härdin.


Fakta: Pollinering

När en pollinatör söker föda på blommor (i form av pollen och/eller nektar) överför pollinatören ibland pollen från växtens hanorgan, ståndarna, till honorganen, pistillen (via en så kallad pollenslang). Det är också själva definitionen av pollinering: Överföring av pollenkorn från ståndarna på en blomma till pistillens märke på en annan. (Källa: Wikipedia)

  Share