Ursprungligen publicerad i Miljömagasinet 32, 10 augusti 2018

Skogen är hotad

I sommar har det med all rätt varit stor uppmärksamhet kring de många skogsbränderna i Sverige och andra länder. Klimatförändringen måste stoppas. Men den naturliga skogen med sin stora biologiska mångfald är mer akut hotad av det pågående skogsbruket.

Det skrivs ofta att skogen är en oändlig resurs. Förnyelsebar, den gröna lösningen på allt, från hus till flygbränsle. Men det är en myt, en bild som skogsindustrin jobbar hårt för att pränta in. Vi läser att vi aldrig har haft så mycket skog; att den döda veden i skogen ökar, att fler fåglar häckar i skogen än förr. Men den naturliga nordiska barrskogen, taigan, är en utrotningshotad biotop (naturtyp) idag.

Mer än 90 procent av Sveriges skog är påverkad av skogsbruk. Det som skogsindustrin refererar till som "skog" är snarare plantager än naturliga ekosystem. Visst har skogsmarken potential att ge byggmaterial, pappersmassa, ersättning för plast och fossila bränslen och nya inovationer. Vi förespråkar inte ett upphörande av skogsbruk, men det ska vara hållbart både ekonomiskt, miljömässigt och socialt. Skogens stora biologiska mångfald måste få fortleva.

För att nå dit krävs stora förändringar i sättet att bruka skog:

  • Bättre skydd för skogen, som bör omfattas av den svenska miljöbalken, vilket den inte är idag.
  • Sverige har i "den biologiska mångfaldskonventionen" åtagit sig att lämna 17 procent av den produktiva skogsmarken åt den biologiska mångfalden. Idag är endast cirka 5 procent skyddad.
  • På den brukade skogsmarken bör drivas ett hyggesfritt och naturnära skogsbruk i stället för ohållbart trakthyggesbruk med efterföljande plantering av enbart gran eller tall.
  • Ingen avverkning bör ske under fåglarnas häckningsperiod.
  • En nationell budgetplan bör utarbetas för skogen, där det framgår hur mycket som ska avverkas, när och till vad.
  • Avkastningskravet för Sveaskog måste snarast slopas så att dessa medborgarnas skogar i stället för att leverera ekonomisk vinst till industrin bidrar till att uppnå miljömålet "Levande skogar".

Det här är inga omöjliga förändringar. Det svenska folket saknar varken insikt eller engagemang i frågorna, och folkets önskningar går stick i stäv med den skogspolitik som drivs idag. Enligt en färsk SIFO-undersökning vill åtta av tio svenskar att värdefull skog skyddas från att huggas ner. Det är bråttom att ge Sveaskog uppdragsmål med tonvikt på att uppnå miljömålen innan det är för sent. Vi råder väljarna att ta denna diskussion med politikerna nu.

Nu hoppas vi att skogspolitiken kan komma ifatt opinionen och att valrörelsen kan ge många exempel på stark naturpolitik som sätter planetens bästa i förs-ta rummet.

  Share