Ursprungligen publicerad i Miljömagasinet 19, 11 maj 2018

Hälsosmart det nya klimatsmarta

I dagens samhälle talas det mycket om att man ska leva sunt och hälsosamt. Samtidigt som folk blir mer och mer hälsomedvetna och intresserade av ett sunt leverne, lever vi dessvärre inte som vi eftersträvar. De flesta har troligtvis en önskan om att leva både hälsosamt och klimat-smart, för vem vill inte det?

Hur kommer det sig att inte fler gör det "rätta" trots att vi vet vad som gynnar oss, djur och miljön? Det är inte alltid lätt att göra rätt. Låt oss därför göra det betydligt svårare att göra "orätt".

Hur kan politiken med dess verktyg underlätta för befolkningen att välja det hälsosamma alternativet? Lagstiftning kan ibland fungera som normering av goda och hälsosamma vanor. Den kommande propositionen om tobaksbruk innebär förhoppningsvis att det blir förbud för rökning på uteserveringar, i kollektivtrafiken med mera. ?Sannolikt leder en sådan lagstiftning till att antalet tobaksrelaterade sjukdomsfall minskar. Det gynnar i sin tur både vår gemensamma välfärd och inte minst folkhälsan.

Olika former av skatter är också kraftfulla verktyg som politiken kan använda sig av. En skatt på exempelvis socker och kött gör det mindre attraktivt för konsumenten att göra det ohälsosamma valet.

Det ska vara kostsamt att leva ohälsosamt, vilket det inte är i dag. I dag är det oftast tvärt om, dyrare att göra det hälsosamma valet. Det måste vi ändra på. Med hjälp av lagar och skatter kan politiken upplysa och vägleda oss mot ett sundare levnadssätt som gynnar individen och samhället på sikt. Personligt ansvar är ej tillräckligt.

Friskvård är ett bra incitament, men det behövs fler konkreta åtgärder såsom subventioner av nyttiga produkter och livsmedel. Kunskap, opinionsbildning och information om hälsofördelar av fysisk aktivitet och god kosthållning behöver lyftas i fler debatter och forum.

Mycket av resultaten från de folkhälsostudier som görs, uppmärksammas inte i önskad utsträckning och allmänheten blir lidande.

Samhället måste vara tydligt med att fysisk inaktivitet och dåliga matvanor är starka riskfaktorer för en förtida död, utifrån entydig forskning. Enligt Världshälsoorganisationens (WHO) lista för riskfaktorer som orsakar sjukdom och förtidig död, befinner sig fysisk inaktivitet på tredje plats och leder till drygt två miljoner förtidiga dödsfall i världen årligen.

Varför behandla sjukdomar när vi i stället kan förebygga symptomen? Vad inskränker och "offrar" vi genom att införa tydliga riktlinjer och regelverk som hjälper individen att välja alternativ som hjälper denne själv och vår planet?

Det finns tyvärr starka intressen som tjänar på vår ohälsa, okunskap, bristande engagemang och miljöförstörelse. Vi mår alla bättre av val som gynnar hälsa och klimat. Genom exempelvis skatt på rött kött kan politiken stötta medborgarna både till en bättre hälsa och planet och en skatt på socker skulle ge stora hälsovinster.

Det ska i slutändan vara lätt att leva både hälsosamt och klimatsmart - alltså Hälsosmart. Genom att leva ett hälsosmart liv gynnar man både folkhälsan och miljön och en hållbar utveckling, både för individen och planeten.

  Share