Ursprungligen publicerad i Miljömagasinet 36, 7 september 2018

KD-utspel aktualiserar kärnkraftspolitik

I det senaste kärnkraftutspelet från Kristdemokraterna (KD) gör partiet gemensam sak med Sverigedemokraterna. De kräver att två kärnkraftsreaktorer i Ringhals drivs vidare - trots att ägaren Vattenfall vill stänga dem eftersom de är olönsamma.

Ebba Busch Tor (S) .

Rickard Nordin (C).

Åsa Westlund (S).

Lars Tysklind (L).

Lise Nordin (MP).
(Samtliga foton: Riksdagen)

Inför valet profilerar Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch Thor sig i kärnkraftsfrågan. I en partiledardebatt i augusti, arrangerad av Dagens Industri och Expressen, lyfte hon behovet av mer el och gav beskedet att hon är öppen för att bygga ny kärnkraft.

- Därför menar jag att vi behöver se att Sverige snarare än att stänga ned två reaktorer, som det nu finns plan på, ser till att de kan tjäna ut sin fulla livstid, säger hon. Och snarare kanske se att vi får fler och nya kärnkraftverk i Sverige.

Uttalandet utlöste en intern debatt och Penilla Gunther, KD:s talesperson i energipolitiska frågor, uppgav att hon var "förvånad". Men samma kväll kommenterade Andreas Carlson, partiets gruppledare i riksdagen, till Dagens Nyheter: "Beslutet var förankrat i partiets verkställande utskott, full uppbackning. Och talespersonen var informerad."

Gunther avgick efter avslöjandet att hon ska ha hyrt bil för privat räkning genom riksdagen.

I den efterföljande partiledarutfrågningen i Sveriges Television ställdes Busch Thor åter frågan om nya kärnkraftsatsningar.

- Kärnkraften är ju utsläppsfri och jag ser hellre att vi använder den och ser till att vi kan få ner utsläppen än att vi importerar smutsig kolkraft ifrån Tyskland.

Pekar på riskerna

Utspelet röner uppmärksamhet, inte minst från experter som är kritiska till kärnkraft.

Göran Bryntse, vice president i European Renewable Energies Federation, pekar på de ekonomiska riskerna, i en debattartikel i Upsala Nya Tidning: "Merkostnaderna för en ny normalstor reaktor jämfört med förnybara alternativ blir minst 300 miljarder kronor under reaktorns livstid. Erfarenheter från Finland tyder på att det tio år försenade bygget kommer att kosta cirka 100 miljarder kronor, tre-fyra gånger mer än vad den finska riksdagen trodde när de gav klartecken för den nya Olkiluotoreaktorn."

Bryntse betonar att kärnkraften är långt ifrån koldioxidfri i en livscykelanalys som inbegriper uranbrytning, anrikning och avfallshantering.

Samtidigt som Busch Thor förespråkar kärnkraft uppger hon att hon inte vill lämna den energiöverenskommelse som slutits med Socialdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet och Miljöpartiet. I den ingår att kärnkraften ska bära sina egna kostnader och inte subventioneras av staten.

Bära sina fulla kostnader

På Centerpartiets hemsida lyfts fram att partiet vill att kärnkraften ska bära sina fulla kostnader utan statliga stöd.

- Enligt den energiöverenskommelse som C, M, KD, S och MP slöt 2016 är det möjligt att bygga ny kärnkraft i Sverige, om det sker på marknadsmässiga villkor. Mig veterligen har det aldrig skett någonstans i världen någonsin. Vi ser också hur den förnybara energin är betydligt billigare och effektivare att bygga. Det är också därför vi satt ett mål om 100 procent förnybar energi till 2040, säger Rickard Nordin, klimat- och energipolitisk talesperson för Centern.

På Socialdemokraternas hemsida står att kärnkraften successivt ska fasas ut, men samtidigt går det att läsa att "kärnkraften kommer att utgöra en viktig del av vår elproduktion för lång tid framöver".

- Som parti vill vi Socialdemokrater att kärnkraften successivt fasas ut med hänsyn till sysselsättning och välfärd, och i den takt kärnkraftselen kan ersättas med el från förnybara källor och energieffektivisering. Vi står bakom den energiöverenskommelse som vi gjort med fyra andra partier, säger Åsa Westlund, miljö- och klimatpolitisk talesperson för Socialdemokraterna.

KD:s linje välkomnas av Liberalerna som vill riva upp beslutet om 100 procent förnybart elsystem till år 2040 och ersätta det med "ett mål om 100 procent fossilfritt med en mix av vattenkraft, kärnkraft och förnybart".

- Tack vare vattenkraften, kärnkraften och investeringar i förnybar el har Sverige en säker, effektiv elproduktion med konkurrenskraftiga priser och med små utsläpp av växthusgaser. Vi ska inte bli beroende av tysk kolkraft eller oljeeldning. Kärnkraften behövs för klimatets skull. Vi vill främja utvecklingen av fjärde generationens kärnkraft som kan återanvända avfallet från dagens reaktorer. Energieffektiviteten kan öka och slutavfallets lagringstid kan kortas betydligt, säger Lars Tysklind, miljöpolitisk talesperson för Liberalerna.

Mp motsätter sig

I motsats står Miljöpartiet vars partiprogram fastslår att "vi motsätter oss byggandet av nya reaktorer i Sverige, eller effekthöjning i befintliga, och vill i stället påbörja avvecklingen av kärnkraften omedelbart".

- Miljöpartiet vill se en omställning till ett helt förnybart elsystem så snart det är möjligt att ersätta kärnkraften med förnybar energi och energieffektivisering. Vi står bakom energiöverenskommelsens mål om 100 procent förnybar elproduktion år 2040 men tror att det kan gå fortare. Vi är alltså emot att bygga nya kärnkraftverk, säger Lise Nordin, energipolitisk talesperson för Miljöpartiet.

  Share