Ursprungligen publicerad i Miljömagasinet 18, 4 maj 2018

Prisas för kamp mot avverkning

Tre kvinnor, Anita Feldenius, Maj Aspebo och Vivi Eriksson, som kämpat mot avverkning av en skog i Koskullskulle, har fått Naturskyddsföreningens naturvårdspris för sitt arbete.


Utöver Bombmurklan finns i området Skogsfrun som liksom övriga svenska orkidéer är fridlysta. (Foto:Anita Feldenius )

Skogen är ett 13 hektar stort område kallad Rävdalsområdet, som ligger i Koskullskulle nära Gällivare. I detta område ligger bland annat en ravin, Djävulsklyftan. De tre kvinnornas kamp började sommaren 2015 då de upptäckte att Sveaskog, som äger en stor del av skogen utanför Koskullskulle, hade planer på att avverka den inom fem år. Sedan dess har kvinnorna, som också kallat sig Pantertanterna, slagit vakt om skogen och för sitt arbete tilldelades trion nyligen Naturvårdspriset i Norrbotten.

Jakob Bjerner, planeringsledare på Sveaskog, skrev då till Maj Aspebo, att det inte fanns en spikad plan för vad som ska avverkas "men i planerna framåt kommer vi att avverka norr och söder om Djävulsklyftan". Han höll till exempel med om att del höga naturvärden finns vid ravinen men "däremellan finns produktionsskog med låga naturvärden som avverkats tidigare och som ska avverkas igen".

"Vi vill ha kvar skogen"

Motiveringen från Naturskyddsföreningen i Norrbotten löd: "Genom deras uthålliga och kraftfulla engagemang har denna grupp, med stort mod och envishet, tagit sig an kampen mot Sveaskogs avverkningsplaner i Rävdalsområdet."

- Det betyder mycket att Naturskyddsföreningen hedrar oss med priset och visar uppskattning för vår kamp. Vi har lagt ner stor möda och vi hoppas att det ska löna sig att människor säger ifrån. Vi vill ha kvar skogen, säger Anita Feldenius.

Varje år utser Naturskyddsföreningen i Norrbottens län en person, organisation, företag eller annan sammanslutning som får Naturvårdspriset för värdefull insats för natur- och miljö under föregående år.


Från vänster: Maj Aspebo, Anita Feldenius och Vivi Eriksson när de tidigare mottog Gällivare kommuns miljöstipendium. (Foto: Tomas Junkka)

- Vi ligger omgivna av två stora gruvor, och en tredje är på gång. Malmberget håller på att flyttas och vi i Koskullskulle har en gråstenstipp i utkanten av samhället. Här har vi också ett litet skogparti intakt, där mångfalden finns bevarad och som är hem för flera rödlistade arter. Det betyder mycket för oss.

Även turister söker sig hit

Anita Feldenius lyfter fram vikten av en naturlig skog, till skillnad från en planterad där det saknas en bredd av djurarter och flora. Vid inventeringar som genomförts hittills av och i samråd med trion har 90 rödlistade och fridlysta arter hittats, däribland den fridlysta Bombmurklan.

De är kritiska till att i ett område som de menar har många, stora kalhyggen utöka med fler. Panterntanterna kontaktade Sveaskog och hade i december 2017 ett samrådsmöte med bolagets representanter som lovade besked före den 30 juni huruvida avverkningen sätts igång. Nu väntar Anita Feldenius.

- Visst har jag lite ont i magen när det närmar sig beslut. Skogen har funnits länge. Jag har hört om folk som gått till Djävulsklyftan sedan 1930-talet. Det är inte bara vi som bor här som promenerar och går med hundar, även turister söker sig hit. Skogen är viktig, det finns faktiskt inte så mycket orörd skog kvar i Sverige, säger hon.

  Share