Ursprungligen publicerad i Miljömagasinet 10, 9 mars 2018

Skrämmande förändring

Förändring kan vara skrämmande, men den är av godo. Energisektorn befinner sig i förändring. En förändring av sådan karaktär att jag är övertygad om vi nu skriver historia. Och förändringen är nödvändig. Det går inte att lösa klimatfrågan utan att lösa energifrågorna; energisektorn står för två tredjedelar av jordens totala växthusgasutsläpp.

Vid alla stora förändringar finns det risk för att vi tvekar och blir rädda. Det har vi inte tid med. Vi behöver modiga politiker, företag, investerare och utvecklare som vågar satsa på omställningen mot 100 procent förnybart.

Regeringen har höga ambitioner för svensk klimat- och energipolitik. Vårt mål är att Sverige ska ha ett 100 procent förnybart energisystem och bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Detta ställer inte bara krav på oss politiker utan på alla samhällets aktörer. Vi behöver ta kloka, framåtriktade beslut och våga satsa nytt och annorlunda.

Energisektorn har redan gett sig in i omställningen. Den påbörjades på 1980-talet då vi på grund av ekonomiska skäl (oljekrisen) började ställa om värmesektorn från kol och olja till dagens uppvärmning med avfall och bioenergi. Men det är nu, i dag, som vi nått punkten där förändringen är systemövergripande.

Jag skulle säga att energisektorn är inne i en disruptiv fas. Tidigare sanningar och tekniker omprövas och nya lösningar och tjänster föds. Och det nya ger oss inte bara lägre klimatutsläpp, det skapar också nya jobb och exportmöjligheter.

Omställningen till fossilfri energi går snabbt. Långt snabbare än vi trodde bara för några år sedan. Om vi ser till priset för solel eller havsbaserad vindkraft så har teknikutvecklingen gett allt lägre kostnader vilket gör att dessa nya tekniker på många håll är de mest lönsamma sätten att producera el. Både teknik och politik spelar en helt avgörande roll för just hastigheten i förändringen.

Jag vill att Sverige ska fortsätta att vara ett föregångsland i utvecklingen av nya energitekniker. Genom att ligga i framkant i forskning, utveckling och kommersialisering på energiområdet skapas nya jobb och tillväxt, både i Sverige och globalt.

Fortfarande i dag hör vi ibland röster som höjs för att klimatutsläppen inte är ett stort problem. Eller att det inte spelar någon roll vad vi i Sverige gör. Jag vill tro att detta inte främst handlar om okunskap utan om rädsla. Visst kan man känna sig osäker på hur vi ska hantera målet om att begränsa världens uppvärmning till under 1,5 grader. Vilka lösningar kommer att vara de rätta? Men det betyder inte att vi ska förneka problemet eller förlita oss på att någon annan finner lösningen. Det är upp till oss.

Sverige har alla förutsättningar som krävs för att ta en ledande roll i omställningen. Vi är ett av världens mest innovativa länder, vi har fantastiska naturresurser i form av skog, vatten och vind och vi har en livskraftig industri. Vi ska visa att en bekväm och modern livsstil går att kombinera med minskade klimatutsläpp. Vi ska visa att det går att kombinera tillväxt och jobbskapande med hållbarhet.

Och Sverige har gjort det förr. Vi har varit igenom stora övergripande samhällsförändringar förut som alla sågs som enorma innan de var förbi. Inför alla stora omställningar kan det göra ont och vi velar om metod eller ansvar. Men vi får inte stanna upp. För vem saknar det gamla när det är passerat? Vem saknar i dag oljepannorna? Och vem kommer i framtiden sakna till exempel bensin- och dieseltankarna?

Det är ju funktionen som vi är ute efter, att kunna resa eller värma upp bostäder, inte bränslet i sig.

Jag är övertygad om att vi står mitt inne i ett historisk skifte. När vi om tio år ser tillbaka på den här tiden så kommer vi känna stolthet över de val och satsningar som Sverige gjorde. Det är nu det händer. Och det är upp till oss.

  Share