Ursprungligen publicerad i Miljömagasinet 19, 11 maj 2018

Det här är klimatriksdagen

Klimatriksdagen, som hölls i Stockholm i helgen, har tillkommit efter inspiration från en tradition av tidigare folkriksdagar i Sverige. Syftet har varit att öva påtryckning på makteliten i frågor som den undvikit eller skjutit framför sig. Den första Klimatriksdagen hölls i Norrköping 2014.

Klimatriksdagen är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden förening med ändamålet att klimatfrågan ska få en central roll i den svenska valrörelsen och debatten. Vem som helst har kunnat skriva motion på klimatförslag passande för en framtida hållbar svensk klimatpolitik. Motionerna behandlas i utskott och väljs sedan fram genom röstning för att till sist lämnas över till riksdagen.
Tolv klimatförslag till riksdagen

På Klimatriksdagens sista dag fick företrädare för de politiska partierna ta emot 12 framröstade klimatmotioner på scenen i Aula Magna.
    - De är underlag för en riktigt modig klimatpolitik, sade Karin Sundby, ordförande för Klimatriksdagen.


Bandet Bicycle Beat spelade på Klimatriksdagens avslutning tillsammans med Superkrafterna.Till vardags gör de en skolturné och kombinerar musik och hållbar utveckling.

Efter en intensiv helg med seminarier, utskottsmöten och debatt korades de klimatförslag som Klimatriksdagens deltagare röstat fram som skarpast bland ungefär 250 motioner. Ordförande Karin Sundby betonade hur viktigt det är att inte tillåta ett klimatmässigt svek mot våra barn och framtida generationer.

- Vi kommer att kämpa för att den här frågan ska vara den översta på allas agendor fram-över. För använder vi inte vår kraft för att ta hand om den här planeten, då faller andra frågor platt, sade hon vid Klimatriksdagens avslutningsceremoni i Aula Magna på Stockholms universitet på söndagen.

Representanter från samtliga riksdagspartier fanns på plats, och fick ta emot de framröstade motionerna.

- Vi kommer att ligga på för att det ska jobbas med klimatfrågan på alla håll och på bred front både under valrörelsen och framöver, fortsatte Karin Sundby.

Det som gör mest skillnad

Flera partiföreträdare lyfte fram styrkan i att en klimatlag nu finns på plats - även om partierna inte är överens om hur målen ska nås.

- Vi har begränsade resurser och måste göra sådana förändringar som gör störst skillnad för klimatet, sade Maria Stockhaus (M).

Åsa Westlund (S) sade att mer fokus behöver riktas mot transporterna, industrin och hållbar konsumtion. Kerstin Lundgren (C) betonade vikten av teknikutveckling och att även arbeta med klimatfrågan globalt. KD-politikern Lars-Axel Nordell sade sig vilja satsa både på laddinfrastruktur för elbilar och utbyggd cykelinfrastruktur, och på producentansvar för föroreningar.

Miljöpartiets Stina Bergström berättade att en del av idéerna från den förra Klimatriksdagen 2014 har lett till riksdagsbeslut under den här mandatperioden. Bengt Eliasson (L) lyfte fram att Liberalerna är övertygade om att det är marknadsekonomi och mer frihandel som är grunden för att kunna rädda klimatet.


Jens Holm (V) var en av de politiker som tog emot motioner från Klimatriksdagen.

Jasmin Eriksson (SD) sade att hennes parti vill flytta ut klimatpolitiska resurser internationellt för att på så sätt göra största möjliga nytta.

Göra sig av med fossilt

Störst applåder drog Jens Holm (V) hem när han berättade att hans parti vill att AP-fonderna ska göra sig av med innehavet i kol, olja och fossil gas, och att Vänsterpartiet vill fasa ut de klimatskadliga subventionerna samt att partiet vill ha ett nytt ekonomiskt system - som prioriterar miljön, klimat och rättvisa.

Klimatriksdagens egen framtidsworkshop hade tagit fram förslag på vad Klimatriksdagen ska göra efter den gångna helgen. Karin Sundby nämnde några av de förslagen:

  • Manifestationer i Almedalen och vid Arlanda och klimatmarsch vid riksdagens öppnande 8 september
  • Skapa en folkrörelse för omställning
  • Arrangera ett EU-seminarium inför valet i maj 2019 tillsammans med Danmark och Storbritannien.
  • Skapa klimatfullmäktige i så många kommuner som möjligt

Från en storbildsskärm betonade chefen för den prisbelönta indiska organisationen Center for Science and Environment att klimatfrågan är angelägen.

- I min del av världen är klimatförändringar inte en fråga för framtiden. Redan i dag lever vi med konsekvenserna. Extrema väderhändelser drabbar även de fattigaste, som inte är ansvariga för utsläppen. Det är omoraliskt. Vi behöver en mycket snabbare omställning och den kan bara ske om vi gör den tillsammans, sade Sunita Narain.

Se även veckans mittuppslag.


Fakta: vinnande motioner

Energi: Motion 205. Stoppdatum för fossila bränslen
Ekonomi och gröna jobb: 91. För en fossilfri finanssektor
Global rättvisa:181. Garantera miljö- och människorättsför-svarares säkerhet och rättigheter
Stad och land: 237. Även landets kommuner och regioner/landsting måste göra klimatvalet!
Transport: 6. Åtgärder och styrmedel ska utgå från klimatmål
Transport: 41. Samordnad tågtrafik inom EU
Livsstil: 134. En långsiktig och genomtänkt strategi för att minska flygets utsläpp
Mat, jordbruk: 158. En glokal livsmedelsstrategi - för en politik med agroekologiska principer
Skog, mark och vatten: 231. Skydda kollagret i de svenska skogarna
Utbildning: 42. Återinföra formuleringar kring miljö och hållbar utveckling i skollagen
Övergripande: 224. Basera Sveriges klimatlag på en koldioxid-budget för 2-gradersåtagandet
Övergripande: 54. Riksomfattande folkbildningskampanj

  Share