Ursprungligen publicerad i Miljömagasinet 20, 18 maj 2018

Jämställdhet nyckeln i klimatomställningen

Miljöpartiets samarbete som regeringsbärande part har medfört att Naturskyddsföreningen inte längre rankar partiet som bäst på miljöfrågor.

Den rollen tilldelas nu V, Vänsterpartiet. Medge att det vore anmärkningsvärt om MP, Miljöpartiet, kunnat kvarhålla sin ledande roll i regeringsställning, då det skulle innebära att samarbetspartiet då också vore ett miljöparti.

Det är skillnad mellan att stå rakryggad utanför utan möjlighet till påverkan men också utan att behöva kompromissa och att tvingas till kompromisser. Här finns det av naturliga skäl olika åsikter om MP gjort rätt att som ett litet parti ändå samarbeta i en regering. Partiledningen redovisar alla vinster för miljön som beslutats under mandatperioden och menar att utan MP hade ingen miljöpolitik alls behandlats i riksdagen. Väljarna gör sin bedömning på valdagen.

På Klimatriksdagen förra helgen i Stockholm kom många förslag till utveckling av klimat- och miljöpolitik i Sverige och för internationellt samarbete. Jag tror att det är här som MP kan fånga in partiets framtid.

På Klimatriksdagen behandlades motioner som var skrivna av miljökunniga människor från hela landet och många hade rest till huvudstaden för själva motionsbehandlingen. Som gammal miljökämpe och aktivist kunde jag notera att en del motioner, och faktiskt en av de allra bästa enligt mig, fanns med i MP:s partiprogram under partiets första år. Det är motionen om naturens rättigheter jag tänker på, att en global deklaration ska arbetas fram inom FN:s försorg och att Sverige ska ges rätt att gå före.

Nu tas frågan mest upp inom området biologisk mångfald, som är ett av världens länders svåraste mål att uppfylla. Faktum är att den biologiska mångfalden dramatiskt minskar för varje år som går.

Människans förhållande till Moder Jord är svårt skadat och här ser jag goda möjligheter för ett MP, som sitter kvar i någon form av regering efter valet, att driva på Sveriges arbete i ICUN, International Union for Conservation of Nature. ICUN bildades 1948 och är världens största miljönätverk där både regeringar och NGO:s, Non-Governmental Organisations, kan ingå. Naturskyddsföreningen är med där.

Genom att tillerkänna naturen rättigheter kan förståelse för omställning och förändrat sätt att leva, öka. Här ser jag också möjligheter att lyfta in filosofiska tänkare och religionens historiska roll när den satte människan över naturen för att härska över henne.

Det partipolitiskt fria Gröna Kvinnorna kommer att jobba vidare för att kunskapa inom området, men det behövs också ett parti i riksdagen som i regeringsställning kan visa på nödvändigheten av att gå före i klimat- och miljöarbetet och fortsätta vara förebild för andra länder, länder som saknar demokratisk legitimitet och där miljöaktivister arresteras.

I november samlas världens länder i Polen för att peppa varandra att fortsätta ställa om. Då ska också Gender Action Plan inkluderas för första gången. Vi vet redan att kvinnor och barn drabbas hårdast vid pågående klimatförändringar och katastrofer. Jag menar att jämställdhet är själva nyckeln till ett framgångsrikt klimat- och miljöarbete för människans överlevnad på jorden.

  Share