Ursprungligen publicerad i Miljömagasinet 14, 6 april 2018

Plastbärkassar i mängder

Fortfarande använder vi i Sverige flera hundra miljoner plastpåsar per år till att bära hem varor från butiker. Det visar Naturvårdsverkets första rapportering sedan regeringen införde krav för att minska förbrukningen av plastbärkassar.


Plast eller papper? Bästa kassen är den som används mest. (Foto: Sofia Runarsdotter/SNF)

Handeln har informerat om plastkassars miljöpåverkan sedan i somras, och många konsumenter väljer nu oftare än tidigare att använda sin plastkasse flera gånger. Ändå är förbrukningen av plastpåsar fortsatt hög. Förra året köpte butiker, matvaruaffärer och restauranger in 832 miljoner plastkassar avsedda för konsumenter att packa och bära hem varor i, enligt Naturvårdsverkets sammanställning.

? Resultatet av rapporteringen ger en fingervisning kring hur många plastkassar som vi använder i Sverige per år, säger Agnes Willén, handläggare på Naturvårdsverket.

Skyldiga att informera

För att minska nedskräpning och utnyttja plastkassar mer effektivt beslutade regeringen om en förordning om plastbärkassar i slutet av 2016. Alla affärer eller företag som säljer eller ger bort plastkassar är skyldiga att informera om hur dessa påverkar miljön. Målet är att förbrukningen av tunna plastkassar ska minska till 40 per person och år till 2025.

I dag använder vi drygt 80 plastkassar per person och år, enligt de färska siffrorna. En viss osäkerhet kring antalet finns dock, då det inte är klarlagt om alla som omfattas av kravet har rapporterat sina plastkassar, eller hur många påsar som faktiskt har förbrukats.

Informationskravet till butiks-kunder var ett mycket mildare påbud än Naturvårdsverkets rekommendation om att belägga plastpåsar med en avgift på fem kronor. Naturskyddsföreningen hade helst sett att det blivit obligatoriskt att plastpåsar börjat kosta.

? Det är fortfarande väldigt många plastkassar som förbrukas. Vi står fast vid att regeringen bör införa krav på en avgift för plastkassar, det tror vi skulle vara ett effektivt styrmedel, säger Naturskyddsföreningens Generalsekreterare Karin Lexén.

Naturskyddsföreningen har ett samarbete med Apoteket Hjärtat, MQ och Joy. De har alla infört en avgift på plastkassar.


Karin Lexén. (Foto: SNF)

? Redan efter tre månader rapporterade de att antalet plastpåsar ut ur butik hade minskat med 2,5 miljoner.

Soppåsar på rulle

Karin Lexén får ofta frågan om det är bättre att använda tygkasse i stället för plastpåse.

? Om tygkassen används väldigt många gånger så är det bättre, eftersom en tygpåse kräver mycket resurser när den tillverkas. När det gäller plastkassar är det bättre ur ett miljöperspektiv att använda sådana som kommer från förnyelsebart material som sockerrör eller majs. Det tar dock lika lång tid i naturen att bryta ner sådan plast som annan plast.

Hon tycker inte att argumentnet att en plastpåse även kan användas som soppåse är hållbar.

? Då är det bättre att använda tunnare soppåsar. Shoppingpåsar har tjockare plast och kräver därför mer resurser när de tillverkas än tunnare soppåsar.

Klädkedjan Lindex, H&M och KappAhl står tillsammans bakom initiativet One Bag Habit. Projektet ska ge en minskad konsumtion av påsar och ökad medvetenhet om påsars negativa miljöpåverkan. Hitintills har ytterligare 17 aktörer inom detaljhandeln anslutit sig, och tar nu betalt för sina påsar.

? Sedan vi började ta betalt väljer endast runt en tredjedel av Lindex kunder att köpa en påse. Det är ett bra resultat, att ändra vanor tar tid. Vi har fått fint gehör från kunderna. Att många företag anslutit sig till det gemensamma initiativet är en styrka som ger möjlighet att påverka fler, säger Eva Jonasson, Media Relations Responsible på Lindex.

Fakta: plastkassars miljöpåverkan

Det kan ta upp till 400 år för naturen att bryta ner en plastbärkasse. Många fåglar och däggdjur skadas efter att ha fastnat i plast eller ätit plast i haven.

Att tillverka plastkassar är energikrävande och påverkar klimatet negativt. Påsar är en stor källa till nedskräpning och bidrar till spridningen av mikroplaster i naturen.

  Share