Ursprungligen publicerad i Miljömagasinet 32, 10 augusti 2018

Klimatet en het fråga

Partiernas klimatpolitiska utspel har duggat tätt den senaste veckan. Efter sommarens extremvärme tycks tempen stiga även för klimatet som valfråga.


Klimatminister Isabellas Lövin (MP) kommenterar veckans klimatutspel från andra partier. (Foto: Åke Askesten )

Centerpartiet aviserade en mångmiljardsatsning på så kallade minusutsläpp vid partiets valkonvent i slutet av förra veckan. Efter det har både Liberalerna och Socialdemokraterna presenterat sina förslag på klimatområdet. Men trots att klimatfrågan nu hamnat i nationellt fokus i valdebatten är klimatminister Isabella Lövin inte nöjd.

På måndagseftermiddagen kallade hon till pressträff i parken utanför Rosenbad för att kommentera de andra partiernas klimatutspel. Framför allt lyfte hon då fram att oppositionen går fram med en politik som leder till stora nedskärningar inom klimat och miljön bland annat genom att vilja ta bort flygskatten.

- Min huvudsakliga kritik mot de paket som har presenterats från Liberalerna och Centerpartiet är att det inte är några nya förslag som minskar utsläppen. Man pekar på väldigt krångliga lösningar som kan ge utsläppsminskningar i en framtid men man vill ta bort de åtgärder som man ser ger utsläppsminskningar i dag - nämligen de lokala satsningarna på Klimatklivet och även en flygskatt som just har trätt i kraft, säger Isabella Lövin, till Expressen.

Hon påpekar att samtliga Allianspartier fortfarande vill sänka budgetanslaget för miljö- och klimat med flera miljarder. Moderaterna vill minska med 3,2 miljarder, Kristdemokraternas sänkning är 3,5 miljarder, Liberalernas 3 miljarder och Centerpartiets 2,4 miljarder.

Cirkulär ekonomi


Margit Wallström (S) och Åsa Westlund (S) presenterar Socialdemokraternas valmanifest i klimatfrågan. (Foto: Charlotte Wikholm)

Socialdemokraterna betonar vikten av att de betydande styrmedel som kommit på plats under den senaste mandatperioden finns kvar efter valet - Klimatklivet, reduktionsplikten och Industriklivet.

- Det är viktiga åtgärder för att Sverige ska bli fossilfritt, säger Socialdemokraternas klimatpolitiska talesperson Åsa Westlund.

Tillsammans med utrikesminister Margot Wallström presenterade hon Socialdemokraternas valmanifest i klimatfrågan.

- Klimatet är en fråga där det är tydligt att politiken måste in. Vi ska inte tro att marknadskrafterna kommer att lösa det här åt oss. Det krävs politik från handlingskraftiga regeringar och politiker, säger Margot Wallström.

Nästa stora steg på miljö- och klimatområdet är en mer cirkulär ekonomi, enligt Socialdemokraterna. Det vill säga att återvinna och bättre använda våra resurser. Nu vill partiet bland annat införa pant på mobiltelefoner och elektronikprodukter och att textilåtervinningen blir välfungerande. På transportområdet föreslår Socialdemokraterna förändrat reseavdrag, så att det ges efter avstånd oavsett vilket fordon man använder.

- I dag subventionerar staten bilåkande i stora städer där man faktiskt kan åka kollektivt eller fossilfritt på andra sätt. Det tycker vi är ohållbart. Vi vill att människor ska resa kollektivt och då vill vi ha ett system som uppmuntrar till det, samtidigt som människor, som bor på landet där det inte finns fungerande kollektivtrafik, kan ta bilen, säger Åsa Westlund.

Till stor del har Socialdemokraternas paket av förslag redan drivits igenom av Miljöpartiet i regeringsförhandlingar, enligt Isabella Lövin.

- Vi ser med glädje att Miljöpartiets politik nu även är socialdemokratisk politik. Det är ett konkret tecken på hur Miljöpartiet har påverkat politiken i regeringsställning, heter det i hennes pressmeddelande.

Agera omgående

Angående Liberalernas miljöpolitik, som Jan Björklund presenterade, lyfte Isabella Lövin fram att flera principer är bra.

- Vi håller helt med om att vi behöver mer åtgärder på EU-nivå, en europeisk koldioxidskatt håller Miljöpartiet definitivt med om. Det skulle vara en bra idé, men det är ingen ursäkt för att inte göra någonting här och nu, säger hon till Expressen TV.


Fakta: Klimatsatsningar

Så kallade minusutsläpp kan ske genom ny teknik som tar bort koldioxid i luften. Centerpartiet vill satsa 3,4 miljarder på testanläggningar och införa ett avdrag på 1?000 kronor per ton lagrad koldioxid för företag som använder tekniken med minusutsläpp.

Reduktionsplikt innebär krav på inblandning av hållbara biodrivmedel i bensin och diesel. (Källa: Centerpartiet, Miljöpartiet)

  Share