Ursprungligen publicerad i Miljömagasinet 28/29, 13 juli 2018

Äldre fortsatt undernärda trots "svältdebatten"

Det verkar som att man i svensk äldreomsorg inte bryr sig om psykologen Maslows behovstrappa. En förklaringsmodell inom psykologin för hur människors behov prioriteras i en viss ordning, på en skala ett till fem, för att överleva.

Enligt Maslow är detta grundläggande för alla människor. 1. Primära behov - viktiga för överlevnad, till exempel sömn, rörelse, vätska och föda. 2. Sekundära behov som trygghet, kärlek och social gemenskap - viktigt för den själsliga och sociala hälsan. Redan 2015 kom oroande signaler om att äldre inom hemtjänst och äldreboenden var undernärda. Men fortfarande 2018 saknas det på många håll rutiner för att motverka undernäring. I december 2016 hade jag en artikel i Miljömagasinet nummer 49 med rubriken "Undernärda i välfärdslandet". Jag konstaterade att undernäringen då hade blivit känd även på högsta politiska nivå. Dåvarande folkhälso-, sjukvårds- och idrottsministern Gabriel Wikström (S) blev upprörd när han fick höra att äldre var undernärda.

I Aftonbladet den 23 november 2016 reagerade Wikström på "svältdebatten" under rubriken "Upprörd minister. Ingen ska svälta i Sverige". Han lovade förutom miljardreformer en framtidsvård som sätter de äldre i centrum.

Äldremiljarderna till kommunerna är kända sedan 2015, men hur de använts, det har inte tydligt presenterats. Miljarderna verkar inte haft någon effekt på undernärda. Kommunerna snålar in på näringsrik mat och personal - sedan kostar fallolyckorna landstingen miljarder. Det handlar om mat som inte är aptitlig, kompetensbrist, för lång nattfasta och fel- eller övermedicinering. Ensamhet och tilltagande ålderskrämpor bidrar också till avmagring. Dessutom har möjligheten att få komma till ett lämpligt boende minskat alltmer och många lämnas ensamma med sina problem.

Enligt SKL, Sveriges kommuner och landsting, tar det tid att få bukt med problemen. Ja sannerligen. Sedan januari 2015 har Socialstyrelsen krävt att kommuner och landsting inrättar rutiner för att motverka undernäring bland äldre. Kan det vara så svårt?

För att uppnå det "välbefinnande" bland äldre som Socialstyrelsen enligt lag fastslagit behövs: Rätt till bra bemötande, god och näringsrik mat, stimulans, rätt att duscha mer än var fjortonde dag, rätt att komma ut och få lite frisk luft samt rätt att bli sedd och lyssnad på. Nyligen kom nya rubriker. "Sex av tio patienter inom äldrevården är undernärda eller riskerar att bli", skrev tidningen Metro och hänvisade till kvalitetsregistret Senior Alert.

Är äldreomsorgen nu så byråkratiserad att personalen, förutom näringsrik mat och tid vid matstunden, inte får ge de äldre en näringsrik dryck på kvällen? Brukar vara bra för magen och nattsömnen. Men också, vid behov, en näringsdryck innan frukost - om den äldre behöver ta medicin - innan den sena frukosten serveras. Det kan sägas vara detaljer - men de är viktiga.

Enligt Sveriges kommuner och landsting, SKL, tar det tid att få bukt med problemen. Är det rimligt? Hur länge ska detta få fortsätta? Är det ointressant för partierna att 27 procent av de röstberättigade i riksdagsvalet är 65 år eller äldre?

  Share