Ursprungligen publicerad i Miljömagasinet 34, 24 augusti 2018

Klimatet är valets viktigaste fråga

Klimatförändringarna är inte något som kommer sedan. Vi ser konsekvenserna nu. Torka och brist på dricksvatten i delar av världen, översvämningar i andra. Extremväder som tvingar människor på flykt. Skogsbränder som breder ut sig. Det fungerar inte att vältra över åtgärder på framtiden och hoppas på att ny teknik ska lösa problemen i morgon. Vi måste fortsätta att agera nu!

Med Miljöpartiet i regeringen har Sverige tagit en ledarroll i det globala klimatarbetet. Sverige har nu världens tuffaste klimatmål. 2045 ska vi vara helt fossilfria. En klimatlag finns för att styra mot målet. Vi höjer miljöskatter och har mer än fördubblat anslagen till miljö- och klimatarbetet. Vi åtgärdar det eftersatta järnvägsunderhåll som byggts upp under många år, men går också vidare för att bygga ny järnväg.

Med Miljöpartiet i regering skrotas nu överskottet av svenska utsläppsrätter. Utsläppsminskningar i Sverige blir därmed inte längre till utsläpp i andra länder. Och än viktigare - vi har drivit igenom en reform av EU:s utsläppshandelssystem, så att det verkligen styr mot minskade utsläpp.

Många av de reformer Miljöpartiet har drivit igenom gör det enklare att leva klimatsmart. Vi har sänkt momsen på reparationstjänster och infört avdrag på reparationer av vitvaror i hemmet. Det som går att reparera ska förstås repareras.

Vi har också kraftfulla subventioner för den som byter till elbil och har infört bidrag till elcyklar. Och elen kan komma till 100 procent från förnybara källor. Den som investerar i egna solceller får både investeringsstöd och skattebefrielse. Det så kallade bränslebytet innebär att andelen förnybart successivt nu måste öka i drivmedlet. Du som tankar märker inget, men får hela tiden mindre fossil energi i tanken.

Trots framstegen måste klimatpolitiken stärkas ytterligare. Bränslebytet ska påskyndas. Senast 2030 ska den sista droppen fossil bensin säljas.

På samma sätt som vi återtagit en politisk styrning av Trafikverket ska SJ få samhällsuppdrag att verka för ökat tågresande. Ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik ska utvecklas så att det blir enkelt att byta mellan tåg, buss och spårtrafik.

Möjligheten att producera egen solel ska förbättras genom att utvidga skattebefrielsen till att också gälla andelsägda solceller - så att de som bor i lägenheter kan sätta upp gemensamma solceller på det gemensamma taket. Sveriges goda förutsättningar för förnybar elproduktion ska utnyttjas så att svenskt förnybar el används för att fasa ut kolkraft på kontinenten.

Matsvinnet måste hanteras. Matbutiker ska inte tillåtas slänga mat som inte passerat bäst-före datum. Den maten ska säljas eller skänkas. Prylar ska vara lätta att reparera och inte gå sönder i förtid. Vi vill förbjuda planerat åldrande av produkter och införa ett pantsystem för elektronik.

Allt detta borde vara självklarheter för alla partier som säger sig ta klimatfrågan på allvar.

Ändå är det så att utan Miljöpartiet i regering även nästa mandatperiod kommer inget av detta förverkligas. Den stora skiljelinjen i svensk politik är hur offensiv man är i klimatfrågan. Men klimatet kan inte vänta. Vi måste agera nu. Därför är höstens val ett klimatval mer än något annat.

riksdagsledamot och -kandidat

  Share