Ursprungligen publicerad i Miljömagasinet 27, 6 juli 2018

Vandrarmussla funnen i sjön Flaten

Vattenmyndigheten fick i början av juni tips av en privatperson om att den invasiva (främmande) vandrarmusslan Dreissena polymorpha, har koloniserat sjön Flaten i södra Stockholm.


Flaten. Sjön är utmärkt med rött på kartan. (Foto: Michael Wzdulski)
Flaten är en av flera sjöar och vattendrag i ett stort sjösystem i området. Det här innebär att arten nu spridit sig till ett helt nytt system, Tyresåns avrinningsområde. Fyndet har nu i dagarna registrerats på Artportalen. Miljömagasinet tog kontakt med Michael Wzdulski, projektledare vid Tyresåns Vattenvårdsförbund som här berättar mer.

Oro för spridning

Michael Wzdulski, Tyresåns Vattenvårdsförbund, berättar för Miljömagasinet att fyndet av vandrarmussla i sjön Flaten kan ha stor och delvis svårbedömd effekt. Musslan kan spridas vidare till andra delar av Tyresåns avrinningsområde, som täcker en stor del av södra stor-Stockholm. De negativa effekterna och oron efter att vandrarmusslan nu nått Tyresån är att de är vassa, och definitivt inte uppskattade att ha kring bryggor och badplatser. Det mest allvarliga är att en massförekomst kan skapa en kaskadeffekt, som slår ut andra inhemska musselarter.

- I Tyresån har vi exempelvis konstaterat förekomst av den sällsynt förekommande flata dammusslan, som idag är utrotningshotad, säger Michael Wzdulski som visar en tydlig oro för den ovisshet som vandrarmusslan för med sig.

Eventuella positiva effekter

Ett par positiva effekter skulle också kunna nämnas, berättar Michael Wzdulski. Exempelvis att musslan skulle kunna bidra till bättre vattenkvalité eftersom den livnär sig på planktonalger och tar upp kväve och fosfor. Vandrarmusslan kan bidra till ett bättre siktdjup vilket förstärker fotosyntesen och ger mer biomassa/vattenväxter. Enligt limnolog, Joakim Pansar, så är få vatten i Sverige så hårda med höga kalciumhalter, att arten kan etablera sig. Men det har visat sig att vattenkemin för sjön Flaten och hårdheten är tillräckligt hög för att arten åtminstone teoretiskt kan etablera sig där. Och eftersom arten har frisimmande larver är det tyvärr svårt att hindra vidare spridning, menar han.

- Allmänheten kan bidra till att förhindra spridning genom att vara noga med att rengöra fiskeredskap, båtar, torrdräkter, badleksaker och liknande föremål innan de flyttas till annat vatten. Det är en av de viktiga tumregler, som det är bra att informera badande om nu, kommenterar Michael Wzdulski.


Fakta: Vandrarmussla

Vandrarmusslan (Dreissena polymorpha) eller zebramusslan som den också kallas, har sitt ursprung i området kring Kaspiska havet. Vandrarmusslan är en främmande art för Sverige och kan på vissa platser uppträda i extremt stora bestånd. I Sverige förekommer arten framförallt i Mälaren och Hjälmaren samt i vattendrag knutna till dessa sjöar. De senaste åren har de börjat sprida sig i Glan, Roxen och Göta kanal och finns de ännu inte i Vättern och Vänern så är det bara en fråga om tid.

  Share